manikerka-a-nehtova-designerka-rekvalifikace Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

">

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu
  ... 30.08.2018 Praha  ... Top Vision

  Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji
  ... 30.08.2018 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  Event Management od A do Z - jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná
  ... 05.09.2018 Praha  ... Top Vision

  Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji
  ... 06.09.2018 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
  ... 10.09.2018 Brno  ... agentura Motiv P s.r.o.

  Timemanagement
  ... 12.09.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 17.09.2018 Plzeň  ... Top Vision


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

  Nabízíme rekvalifikace a kurzy s akreditací MŠMT, pořádané v Mladé Boleslavi pro všechny zájemce v oborech : masér sportovní a rekondiční, kosmetička, pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, provoz solária, kadeřnice, poradce zdravého životního stylu. Máme dlouholeté zkušenosti, nabízíme intenzivní výuku v malých skupinách. Možnost individuálního studia z celé ČR a splátkového kalendáře. Osvědčení o rekvalifikaci vydáváme také v AJ.

  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: Manikérka a nehtová designérka - REKVALIFIKACE (ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ)


  Manikúra včetně nehtové modeláže - Kurz je vhodný pro každého, kdo se chce profesionálně věnovat celkové péči o ruce a nehty. Náplní kurzu je naučit se odborně pečovat o ruce a nehty, včetně různých způsobů nehtové modeláže. Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení s celostátní platností. Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce....

  ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ  akreditace Kurz má akreditaci
  certifikat Účastník obdrží certifikát
  zkouska Kurz je ukončen zkouškou
  Cena:
      ... 8.000 Kč / kurz
      ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)

  Přihláška na školení/seminář

  • Září 2018 Praha 1 - Cena: 9.800 kurz (neplátce a/nebo osvobozeno od DPH)
  • Září 2018 Mladá Boleslav # úplné střední vzdělá
  • Říjen 2018 Mladá Boleslav # úplné střední vzdělá
  • Říjen 2018 Praha 1 - Cena: 9.800 kurz (neplátce a/nebo osvobozeno od DPH)
  • Listopad 2018 Mladá Boleslav # úplné střední vzdělá
  • Listopad 2018 Praha 1 - Cena: 9.800 kurz (neplátce a/nebo osvobozeno od DPH)

  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  Manikérka a nehtová designérka - REKVALIFIKACE


  Určeno pro ...

  Kurz je vhodný pro každého, kdo se chce profesionálně věnovat celkové péči o ruce a nehty.


  Program (obsah kurzu/studia) ...

  Základní struktura všech kurzů je dána požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které na tomto podkladě uděluje akreditaci. Akreditace je závazná a vydané osvědčení po ukončeném rekvalifikačním kurzu je platné v celé ČR a také ve státech EU, které ji uznají.

  Osnovy každého kurzu zvlášť jsou upraveny s ohledem na příští uplatnění v praxi po skončení rekvalifikace . Veškerá teoretická výuka je procvičována v hodinách praxe a společně obě části tvoří souvislý celek výuky.

  Náplní kurzu je naučit se odborně pečovat o ruce a nehty, včetně různých způsobů nehtové modeláže. Tento kurz je složen z části teoretické, kde se budete zabývat všeobecnou zdravovědou i speciální naukou o nemocech kůže a nehtů. Praktická část vás naučí provádět masáž ruky, zábaly, péči a úpravu přírodních nehtů a modeláž nehtů pomocí tipů i šablon, lakování nehtů.

  Vyučované předměty: somatologie, fyziognomie a choroby kůže, dezinfekce a provozní řád, choroby nehtů, přípravky k péči o ruce, druhy nehtové modeláže a jejich využití, manikúra, aplikovaná psychologie.


  * klasická manikúra
  * masáž rukou
  * masky a zábaly
  * lakování a francouzská manikúra
  * patologie nehtů a péče o ně
  * dezinfekce
  * základy psychologie
  * první pomoc
  * anatomie nehtů a fyziologie těla
  * dermatologie
  * základní provedení nehtové modeláže a doplnění nehtů
  * akrylová, gelová a šablonová technologie
  * permanentní francouzská manikúra
  * aplikace bezfázových a fázových gelů
  * seznámení s ostatními technikami modeláže nehtů
  * praxe, kde je potřeba si zajistit 4 - 5 modelů

  Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou písemnou a praktickou. Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení s celostátní platností.

  Minimální věk 18 let.

  Cena zahrnuje pracovní materiál a teoretické podklady.

  Cílem rekvalifikací je kvalitně vyškolit všechny zájemce a připravit je po všech stránkách na výkon zvoleného oboru. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky spolupráce nekončí, poskytujeme našim absolventům bezplatné konzultace a součástí nabídky jsou i doškolovací a vzdělávací zájmové kurzy, které informují o nových trendech ve zvolené oblasti.

  Všechny rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Po úspěšně složených zkouškách dostane každý absolvent osvědčení v českém jazyce [je možné i v anglickém].

  Naše sedmileté působení v oboru rekvalifikací a doškolování je zárukou kvality výuky všech nabízených kurzů, osobní přístup lektorů a malé skupinky studentů zajišťují srozumitelnost a důkladné procvičení lekcí v kurzu .

  Řepov je část Mladé Boleslavi, dostupnost je autem, vlakem i autobusem. Výuka rekvalifikací probíhá v nové budově obecního úřadu,parkoviště je před budovou, sídlíme v 1.patře. V budově je bezbariérový přístup. V přízemí budovy se nachází restaurace, kde je možnost stravování během všech rekvalifikačních kurzů.

  Do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte datum a místo narození. Děkujeme.


  Rekvalifikační kurzy - obecně:

  Nabídka rekvalifikačních kurzů je určena všem, kteří dosáhli věku 18 let a chtějí se dále vzdělávat. Výuka ve všech kurzech je kombinovaná, střídá se teorie s praxí, podle rozvrhu kurzu .

   

   

  Praktická výuka probíhá pod vedením odborných lektorů s mnohaletými zkušenostmi, vždy se pracuje v malých pracovních skupinách. Díky tomu můžeme docílit vysoce kvalitní výuky.

   

   

  V ceně každého kurzu je zahrnuto odborné pracovní zázemí, uchazeči mají k dispozici pomůcky a nástroje pro praktickou výuku. Osvědčené pracovní pomůcky lze také zakoupit přímo v místě konání kurzu .

   

   

  Přesná cena kurzu se odvíjí podle typu rekvalifikace a Vašeho dosaženého vzdělání.

   

   

  Pokud máte zájem o některý z rekvalifikačních kurzů, pošlete prosím přihlášku a naši pracovníci se Vám ozvou co nejdříve. 

   
  Školení Kosmetické kurzy :
  Manikérka a nehtová designérka - REKVALIFIKACE |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 20108 studium manikerka a nehtova designerka rekvalifikace

  Podtéma školení: Kosmetické kurzy
  Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení
   

  Termíny kurzu


  Září 2018 - Praha 1

  9.800 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  podmínka: min.dokončené základní vzdělání


  Září 2018 - Mladá Boleslav
  úplné střední vzdělání


  8.000 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  podmínka: min.dokončené základní vzdělání


  Říjen 2018 - Mladá Boleslav
  úplné střední vzdělání


  8.000 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  podmínka: min.dokončené základní vzdělání


  Říjen 2018 - Praha 1

  9.800 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  podmínka: min.dokončené základní vzdělání


  Listopad 2018 - Mladá Boleslav
  úplné střední vzdělání


  8.000 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  podmínka: min.dokončené základní vzdělání


  Listopad 2018 - Praha 1

  9.800 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  podmínka: min.dokončené základní vzdělání

   

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  [?]

  Kurzy Praha
  kurzy | 2018-08-20 

  Kurzy genealogie
  kurzy | 2018-08-19 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde