lepeni-folii-na-karoserie-automobilu-rekvalifikacni-kurz Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

">

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu
  ... 30.08.2018 Praha  ... Top Vision

  Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji
  ... 30.08.2018 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  Event Management od A do Z - jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná
  ... 05.09.2018 Praha  ... Top Vision

  Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji
  ... 06.09.2018 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
  ... 10.09.2018 Brno  ... agentura Motiv P s.r.o.

  Timemanagement
  ... 12.09.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 17.09.2018 Plzeň  ... Top Vision


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  TRIESTE,a.s.

  Rekvalifikační kursy probíhají opakovaně Termíny jsou vypisovány 1x měsíčně, v případě většího zájmu i mimo pevně daný termín. Pro mimozlínské uchazeče můžeme nabídnout levné ubytování a stravování po dobu kursu, stejně tak je možné i část výuky absolvovat v mimozlínských provozovnách.

  JEDNÁ SE O VÝUKU, NEJEDNÁ SE O ŠKOLENÍ !!! Úhradu nákladů rekvalifikačního kursu lze žádát i u ÚP individuelním podáním žádosti o zařazení.

  TRIESTE ACADEMY
  * Lepení autofolií
  * Lepení folií na automobily
  * Lepení folií na okna

  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: Lepení folií na karoserie automobilů - Rekvalifikační kurz (TRIESTE,a.s.)


  Rekvalifikační kurs LEPENÍ 3D WRAP fólií na KAROSERIE automobilu (celopolep a částečný polep vozidla fóliemi určenými pro polep karoserie, reklama na vozidle, folie na kroserie, folie namísto laku, reklama na auto)...

  TRIESTE,a.s.  akreditace Kurz má akreditaci
  certifikat Účastník obdrží certifikát
  zkouska Kurz je ukončen zkouškou
  Cena:
      ... 19.300 Kč / kurz
      ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)

  Přihláška na školení/seminář


  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  Lepení folií na karoserie automobilů - Rekvalifikační kurz


  Určeno pro ...

  Rekvalifikační kurs je určen pro začátečníky, kteří se chtějí věnovat ať již profesionálně polepům aut. Cílová skupina: Reklamní agentury, prodejci vozidel, autobazary, autosalony, OSVČ, pracovníci STK, veřejnost se zájmem hobby.

  Profil absolventa:

  Absolvent rekvalifikačního kursu získá vzdělání v oboru s profilem získaných dovedností:
  Absolvent programu je schopen samostatné práce potažení karoserie osobních a nákladních vozidel. Umí nalepit všechny díly karoserie dílu s různým zakřivením a umí bez vad tvarovat a nalepit různé tloušťky folií, válcované, lité,3D Wrap, polymerické folie různých výrobců. Doba montáže na celé vozidlo nepřesáhne 16 hodin.
  Umí zacházet s horkovzdušnou  pistolí, orientuje se v pracovním nářadí tak, aby pro různé typy vozidel a jednotlivé díly zvolil optimální pracovní možné postupy.
  Umí vystavit předávací protokol tak, aby byl podkladem pro přepis barvy laku příslušného orgánu.
  Umí rozpoznat materiály a jejich rozlišení – vhodné pro reklamní účely a pro tisk, materiály vhodné pro řezanou reklamu, materiály pro potažení karoserie namísto laku.


  Přednáší ...

  TRIESTE


  Program (obsah kurzu/studia) ...

  Lepení folií na automobily (celopolep a částečný polep vozidla foliemi určenými pro polep karoserie)
  Skládá se z krátké praktické části a poté intenzivní výuky praktického lepení s lektorem, celodenně po dobu jednoho týdne (minimálně) formou velmi intenzivní celodenní výuky od 8-17 hodin.

  V teoretické části se seznámíte formou přednášky a prezentace s různými materiály (folie na karoserie a interiér) od jednobarevných folií , karbonových folií až po grafický potištěné folie. Budou popsány jednotlivé techniky lepení, použití tekutin k aplikaci a vhodnost aplikačního nářadí.

  V praktické části, která je převažující části z hlediska časového se naučíte polepit auto a prakticky si vyzkoušíte různé lepící techniky s různými materiály. Budete pracovat s foliemi na karoserii a to zejména na obtížných a problematických částech vozidla, a také budete pracovat s foliemi, které slouží k polepu interieru.

  Závěrečná zkouška
  Kurs je zakončen testem odborné znalosti a odbornou zkouškou z části praktické i odborné.

  Absolvent rekvalifikačního kursu získá vzdělání v oboru s profilem získaných dovedností: Absolvent programu je schopen samostatné práce potažení karoserie osobních a nákladních vozidel . Umí nalepit všechny díly karoserie dílu s různým zakřivením a umí bez vad tvarovat a nalepit různé tloušťky folií, válcované, lité,polymerické folie různých výrobců. Doba montáže na celé vozidlo nepřesáhne 16 hodin. Umí zacházet s horkovzdušnou foukací pistolí,horkoplamenem, orientuje se v pracovním nářadí tak, aby pro různé typy vozidel a jednotlivé díly zvolil optimální pracovní možné postupy. Umí vystavit předávací protokol tak, aby byl podkladem pro přepis barvy laku příslušného orgánu. Umí rozpoznat materiály a jejich rozlišení – vhodné pro reklamní účely a pro tisk , materiály vhodné pro řezanou reklamu, materiály pro potažení karoserie namísto laku. Umí zacházet s pracovním strojem WR- umí jej složit a rozložit,dokonale ovládá jeho obsluhu při lepení jakékoliv folie na auto.


  Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

  Rekvalifikační kurs( v rozsahu 18 hodin teoretické výuky a 82 hodin praktické výuky) a je zakončen písemným testem odborné znalosti a odbornou zkouškou. Po úspěšném absolvování a ověření dovedností získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

  Výstupní doklad: Osvědčení o rekvalifikaci pro činnost ” Lepení folií na automobily ” s celostátní platností.
  Kurs je pořádán s  akreditací Ministerstva školství ČR, tedy zároveň získáte vzdělání v oboru a tak se po absolvování kursu stanete osobou s legálním osvědčení lepení folií na karoserie vozidel.

  Kurs je vyučování v prostorách TRIESTE ACADEMY - v odborných učebnách praktické a teoretické části:

  Učebna teoretické výuky je vybavena plně funkční technikou k prezentaci, wifi zdarma, bezplatné využití-zapůjčení notebooku k zápisu, tablety pro grafické zpracování.

  Učebna praktické výuky je vybavena tiskařským zařízení pro tisk specifické grafiky, školící místnosti jsou vybaveny trenažéry pro výuku (jednotlivé části aut) a k dipozici je pro dokonalý nácvik vozidlo určené pro lepení.

  BONUSY:
  - trvalý kontakt na odborníky a poradenství „na telefonu“ zdarma
  - po ukončení kursu je samozřejmostí získání velkoobchodních výhod spojenými s dodávkami materiálu trvale
  - průběžné informování o dalších nových postupech instalací a zajímavostmi v oblasti lepení folií
  - možnost zakoupení profesionálního intalačního nářadí
  - rozšířený prodej instalačních kapalin
  - možnost tisku grafiky na zakázku včetně zpracování grafického návrhu
  - sledování aktuálních legislativních úprav v oboru


  Cena školení obsahuje folie na lepení, kapaliny, nůž a běžné lepící pomůcky.
  Po celou dobu kursu Vám nabídneme zdarma káva, vodu, občerstvení.

   
  Školení lepení folií, technické kurzy :
  Lepení folií na karoserie automobilů - Rekvalifikační kurz |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 10349 studium lepeni folii na karoserie automobilu rekvalifikacni kurz

  Podtéma školení: lepení folií, technické kurzy
  Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály , Řemeslné a výtvarné kurzy a semináře , Ostatní kurzy, semináře a školení
   

  Termíny kurzu


  Září 2018 - Zlín

  19.300 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  (termín kurzu bude upřesněn)


  Říjen 2018 - Zlín

  19.300 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  (termín kurzu bude upřesněn)


  Listopad 2018 - Zlín

  19.300 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  (termín kurzu bude upřesněn)

   

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  [?]

  Kurzy Praha
  kurzy | 2018-08-20 

  Kurzy genealogie
  kurzy | 2018-08-19 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde