uzemni-plan-po-1-1-2018-nastroj-obce-pri-rizeni-jejiho-rozvoje Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Územní plán po 1.1.2018, nástroj obce při řízení jejího rozvoje


Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018 Akreditace: MV : Cíl semináře: Výklad obsahu a uplatňování územního plánu, změn od 1-1-2018 (novela stavebního zákona). Seminář je zaměřen na potřeby představitelů obci, pracovníků jejich úřadů ale i pro další zájemce, např. projektanty územních plánů. Obsah: nové možnosti a požadavkPřihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:20764: Administering a SQL Database Infrastructure - administrace databázového systému

22.10.2018 - Brno Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí   Pracovní znalosti Transact-SQL   Pracovní znalosti relačních databází   Zkušenosti s tvorbou databází   Zaměření kurzu Primárním publikem tohoto kurzu jsou jednotlivci, kteří spravují a udržují databáze SQL Serveru. Tito lidé vykonávají správu databází a údržbu jako svou primární oblast odpovědnosti nebo pracují v prostředích, kde databáze hrají klíčovou roli v jejich primárním zaměstnání. Sekundární publikum pro tento kurz jsou jednotlivci vyvíjející aplikace, které dodávají obsah z databází SQL Serveru. Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-764   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. # Module 1: SQL Server Security   Module 2: Assigning Server and Database Roles   Module 3: Authorizing Users to Access Resources   Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing   Module 5: Recovery Models and Backup Strategies   Module 6: Backing Up SQL Server Databases   Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases   Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent   Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications   Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell   Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events   Module 13: Monitoring SQL Server   Module 14: Troubleshooting SQL Server   Module 15: Importing and Exporting Data   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVýkonové ukazatele nástroj měření a řízení firemní výkonnosti ... … aneb Performance management v praxi

23.10.2018 - Praha Popis Na tomto kurzu odpovíme na otázku: Jak vydefinovat klíčové informace a ukazatele pro řízení společnosti? Informace k řízení existují napříč celou společností. Ideálně každý použitý ukazatel znázorňuje část strategie. Vybrané ukazatele by měly v daný okamžik zobrazovat aktuální stav podniku a umožnit snadnější komunikaci na všech podnikových rovinách. Nelze přitom hovořit pouze o ukazatelích finančních, vedoucí pracovníci dnes musí nutně do svého rozhodování zahrnout i nefinanční ukazatele. Ukazatele výkonnosti podniku k čemu je potřebujeme a kde vznikají? finanční ukazatele klasifikace nefinančních ukazatelů výkonnosti srovnávání výkonnosti podniku EBITDA vs. Provozní Cash Flow vs. Volné Cash Flow 3 hlavní přednosti EBITDA, Provozní Cash Flow, Volné Cash Flow Příklad: EBITDA, OCF, FCF Přidaná ekonomická hodnota (EVA) metodika výpočtu výpočet v praxi parametry a úpravy výpočtu uplatnění ukazatele EVA Hodnotové řízení podniku co je to hodnota tvorba hodnoty z pohledu vlastníka (shareholder value) tvorba hodnoty z pohledu všech zainteresovaných subjektů (stakeholder value) Ukazatele výkonnosti a jejich vazba na odměňování konkrétní finanční ukazatelé jako kritéria pro variabilní složku odměňování 3 základní zásady/přednosti ukazatelů jako podklad pro odměňování Plánování a forecasting systém finančního plánování finanční plán nebo forecast? plánování napříč celou organizací Výklad lektora je doplněn celou řadou příkladů z jeho podnikové praxe. ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDigitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete

23.10.2018 - Praha Jak technologie mění svět HR a jak být v „centru dění“ Digitalizace, digitální transformace, průmysl 4.0, umělá inteligence… Tyto a další termíny nyní dominují ve zprávách o byznysu a o tom, jak se mění svět kolem nás. Jaká je jeho role ve světě, kde je základním předpokladem úspěchu digitální gramotnost a kde patří digitalizace mezi hlavní strategické cíle našich zaměstnavatelů? Jak se mění služby poskytované HR? A jak pracovat s inovacemi? Na tyto a další otázky si odpovíme v naprosto unikátním workshopu určeném pro zástupce HR oddělení.   V ceně kurzu je microlearningový online kurz zaměřený na inovační techniky. Kurz je určen: všem, kdo chtějí aktivně řídit HR aktivity v době digitální transformace   všem, kdo chtějí vědět, jak propojovat inovace, technologie a lidi ve firmě   všem, kdo chtějí pracovat efektivněji    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: dostanete unikátní přehled o nejnovějších trendech v HR technologiích   dozvíte se, co znamenají současné technologické trendy pro změny ve firmách   získáte tipy na spoustu aplikací a nástrojů, které vám usnadní práci (od náboru a onboardingu až po hodnocení a podporu firemní kultury)   budou vám představeny nejzajímavější start-upy v oblasti HR   dozvíte se, jak pracovat s inovacemi a jak inovovat nejen ve svém oddělení     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuPersonální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

23.10.2018 - Praha V průběhu semináře se seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku. * Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení • co je strategický a co operativní personální controlling a proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení, • jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat, • nastavení personálních plánů a cílů, • personální opatření, • nástroje personálního controllingu, • personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace, • personální reporting a benchmarking, • hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů, • kvalitativní personální controlling, • dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků, • personální standardy a personální manuál firmy, • zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMS Excel - manažerské nástroje

24.10.2018 - Praha Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor. Je součástí bloku tří jednodenních kurzů, kam dále patří MS Excel - pokročilé výpočty a funkce a MS Excel - práce s databází a kontingenční tabulky.Uvedený kurz doplňuje cyklus třídenních jednodenních kurzů MS Excel pro ekonomy a manažery: MS Excel – pokročilé výpočty a funkce   MS Excel – práce s databázemi a kontingenční tabulky   MS Excel – manažerské nástroje   Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Finanční funkce – komplexní shrnutí v příkladech   Základní statistické funkce   Propojení dat v rámci programů MS Office – specielně Word / Excel   Ochrana zápisu dat do buněk a sdílení souborů   Ochrana dat proti nechtěným přepisům a zálohování   Hledání řešení (zpětný výpočet proměnných)   Podmíněné formátování tabulek – rozšíření o praktické příklady   Ověřování vstupních dat na zápis hodnot nebo funkce   Scénáře   Práce s formulářovými prvky   Makra a jejich využití   Další možnosti programu Excel včetně komunikace s jinými aplikacemi   Diskuse a dotazy   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu je jeden školicí den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.   Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Dr. Alexandr Perutka a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /pocitacove-vzdelavani/kurz/ms-excel-manazerske-nastroje/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/ms-excel-manazerske-nastroje.pdf ...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUStrojník – Obsluha stavebních a zemních strojů

26.10.2018 - Pardubice Dvoudenní kurz – teoretická i praktická část, nutno mít potvrzení o praxi pod vedením strojníka...
BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT] - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUStrojník – Obsluha stavebních a zemních strojů

26.10.2018 - Pardubice Dvoudenní kurz – teoretická i praktická část, nutno mít potvrzení o praxi pod vedením strojníka...
BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT] - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNástroje online marketingu

Říjen 2018 - Třídenní školení, které Vás kompletně seznámí se všemi formami online marketingu. 1. den - PPC, 2. den - Google Analytics, 3. den - SEO 1. den Co se naučíte Orientovat se v rozhraní PPC účtu   Strategicky plánovat strukturu účtu   Zkusíte si:   Navrhnout vlastní strukturu účtu   Založení PPC účtu   Vytvoříte první kampaň   Vytvoříte první sestavy   Vytvoříte první reklamní texty   Vytvoříte klíčová slova   Používání pokročilejších nástrojů   Volná shoda   Frázová shoda   Přesné shoda   Ostatní shody   Vylučující klíčová slova   Výběr cílových URL   Zvyšování CTR / skóre kvality   Základní optimalizace: Volná shoda   Frázová shoda   Přesné shoda   Ostatní shody   Vylučující klíčová slova   Výběr cílových URL   Zvyšování CTR / skóre kvality   2. den  Základní ovládání Google Analytics Založení účtu   Vygenerování měřícího kódu   Nastavení GA pro více uživatelů a užití bezpečnostních prvků   Orientace v uživatelském prostředí GA   Rozdíl mezi návštěvou a absolutní unikátní návštěvou   Konverze   Vlastní přehledy   Bounce rate   internetových katalogů firem   vyhledavačů (přirozeného výsledku hledání)   PPC systémů   Bannerových a jiných brandových kampaní   Význam veškerých zkratek,  slovníček pojmů a cizích slov používaných v GA Rozdíl mezi návštěvou a absolutní unikátní návštěvou   Konverze ...
IS4 Technologies s.r.o - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOdborná kvalifikace - podnikání v gastronomickém oboru - hostinská činnost

29.10.2018 - Praha Intenzivní kurz je zakončen zkouškou dle NSK a předáním Osvědčení o získání profesní kvalifikace, Složitá obsluha hostů [65-008-H]. Kurz je určen zájemcům pro získání potřebné odborné kvalifikace a způsobilosti s následným uplatněním na živnostenském úřadě a získáním živnostenského oprávnění na hostinskou činnost, dále zájemcům o podnikání s cílem mít vlastní podnik napsán na své jméno, zaměstnancům v gastro oborech jako rozšiřující – úplnou kvalifikaci....
Barový institut - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPrůvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí

30.10.2018 - Praha Odborný program semináře: * Právní rámec včetně novelizací * Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladového podání včetně náležitostí vkladových listin (jednotlivě) * Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky * Přezkumná činnost katastrálního úřadu a poznatky z rozhodovací činnosti (odstranitelné a neodstranitelné závady) * Druhy poznámek, jejich povaha, lhůty, rozsah přezkumu při zápisu poznámkou * Poznámky (jednotlivě) k osobě, k nemovitosti a se zvláštním zaměřením na poznámky spornosti * Prověřování nabývacích titulů (due diligence) * Nejčastější závady (na případových studiích) s návodem jak se jim vyvarovat * A další ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUChytrá mobilní kancelář s Danielem Gamrotem - nejmodernější nástroje a aplikace pro efektivní sebeřízení

01.11.2018 - Praha Využijte maximální potenciál technologií, které potřebujete každý den   Technologie se staly významným společníkem v našem každodenním životě. Nosíme s sebou chytré telefony, tablety a další mobilní zařízení. Máme tedy kdykoliv k dispozici perfektní mobilní kancelář. Využívat ji tak, aby nám zjednodušila práci a zvýšila naši efektivitu, však dokáže málokdo. Změňte to! Naučte se pracovat s nejlepšími aplikacemi pro osobní produktivitu, plánování a plnohodnotné využívání svých mobilních zařízení, ať už budete kdekoliv. Ukážeme si, jak vám nástroje, které jsou dostupné zdarma nebo za minimální poplatek, skutečně ulehčí a posunou vaši práci do zcela jiného světa.   Kurz je určen: všem, kteří mají rádi digitální technologie a chtějí díky nim zlepšit plánování a osobní produktivitu   všem, kteří jsou neustále v pohybu, nepoužívají papír a chtějí maximálně využít potenciál svého mobilního telefonu    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte spousty chytrých tipů pro efektivní práci s mobilními zařízeními   vytvoříte si vlastní produktivní a odkudkoliv přístupnou kancelář   zlepšení soustředění na práci i osobní život   budete lépe organizovat svou práci   ušetříte čas při hledání informací   zefektivníte spolupráci s dalšími lidmi     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018

01.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb., kterým byl s účinností od 31.8.2018 novelizován zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Hlavní obsah školení bude zaměřen na problematiku povolovacích procesů dopravních liniových staveb a na problematiku postupu při jejich majetkoprávním vypořádání po přijetí novely. Cílovou skupinou semináře jsou především pracovníci investorských orga...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUFacebook jako ideální prodejní nástroj

01.11.2018 - Prostějov ovou skupinou zákazníků ve správný čas a na správném místě. * Získáte okamžitou odezvu od cílové skupiny, aniž byste si museli platit drahé marketingové výzkumy. * Možná se dozvíte o své firmě nebo produktech něco, co se vám nebude poslouchat dobře. * Možná si přečtete o své firmě nebo produktech něco, co se vám bude líbit. * Pravděpodobně zvýšíte počet objednávek, ušetříte za PPC reklamy. Máte otázky? Čtěte odpovědi: Jaké materiály a podklady si ze školení odnesu? Na školení získáte kompletní prezentaci v digitální podobě. Tu jsem pro vás nachystala v podobě skrip, či e -knihy, která obsahuje řadu praktických odkazů i ukázek. Je školení pro mě/mou firmu? Školení je přínosem všem, kteří podnikají, mají větší či menší firmu nebo začínají podnikat. Živnostníkovi školení ukáže, jak za poměrně krátkou dobu a nízkou finanční investici může upozornit a prodávat své služby nebo produkty. Majitelům či majitelkám firem nebo marketingovým pracovníkům otevře dveře k cílové skupině zákazníků, aniž by se museli zvednout ze židle nebo zaplatit fakturu za PPC reklamy na Facebooku. Pokud jste doteď byli zvyklí pouze vytvářet, spouštět a platit reklamy na Facebooku, vyhodnocovat je a školení vám otevře další možnosti práce s Facebookem. Školení vám pravděpodobně změní myšlení při práci s Facebookem. Toto školení je i pro úplné začátečníky , kteří chtějí Facebook používat pro propagaci své firmy. Jednoduše řečeno, školení je ideální pro marketingového pracovníka, majitele firmy či živnostníka. Potřebuji/vaši zaměstnanci nějaké znalosti o Facebooku? Je dobré mít základní povědomí o tom, co Facebook je a mít alespoň soukromý profil na Facebooku, ale není to podmínkou. Pokud Facebook znáte, ale nepoužíváte jej, školení vám ukáže, proč ho začít používat. Individuálně mohu poskytnout školení práce s Facebookem a pomoci vytvořit profil na Facebooku. ...
AldEkon účetnictví - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNástroje a metody managementu kvality [akreditováno MŠMT]

02.11.2018 - Cheb Potýkáte se s problémy při zavádění managementu kvality? Nevíte, jaké správné nástroje použít? Snažíte se a stále se vyskytují problémy? Kurz vám dá možnost nalézt tu správnou cestu. Tým školitelů Vás obeznámí s různými úskalími a možnostmi řešení....
Orbis Technology, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMOC20764 - Administering a SQL Database Infrastructure

05.11.2018 - Praha 7 This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additional it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases. Audience The primary audience for this course is individuals who administer and maintain SQL Server databases. These individuals perform database administration and maint...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMístní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest

06.11.2018 - Praha Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského zákoníku. Rizika investiční výstavby.) * Místní komunikace. (Znaky místních komunikací vybudovaných před účinností současného zákona o pozemních komunikacích a vybudovaných za účinnosti tohoto zákona.) * Účelová komunikace. (Znaky veřejně přístupné účelové komunikace. Jak vyjadřuje vlastník souhlas se vznikem veřejné cesty? Kolik uživatelů už je veřejnost? Kdy plní cesta nutnou komunikační potřebu?) * Stezky a cyklostezky. (Pozemní komunikace nebo volný průchod krajinou? Turistika a nutná komunikační potřeba.) * Parkoviště. (Místní nebo účelové komunikace? Legálnost zpoplatňování parkování na parkovišti.) * Procesní aspekty posuzování existence pozemní komunikace. (Kdy se vede deklaratorní správní řízení, kdy se vydává osvědčení a kdy podat negatorní žalobu?) * Připojování nemovitostí na místní a účelové komunikace. (Kdy je třeba vést řízení dle § 10 zákona o pozemních komunikacích? Jaké podmínky může na žadatele klást obce či kraj jako vlastník místní komunikace či silnice?) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJak efektivně zaujmout, oslovit a získat nové zákazníky pomocí digitálních nástrojů

06.11.2018 - Praha Naučíme vás, jak vytvořit efektivní digitální strategii pro získávání nových kontaktů v Česku i v zahraničí. Ukážeme si, pomocí kterých digitálních nástrojů jsme schopni identifikovat potenciální zákazníky a na praktických příkladech si perfektně osvojíte způsoby, jak tato nová spojení zaujmout. Budete umět nastavit kritéria a cíle pro oslovování potenciálních klientů a v neposlední řadě si předvedeme, jak tyto kontakty metodicky přeměňovat ve věrné zákazníky. To vše se zřetelem na využívání časových, lidských i finančních zdrojů. * Jak efektivně zaujmout, oslovit a získat nové zákazníky pomocí digitálních nástrojů Zařazení digitálních nástrojů do obchodní strategie firmy • aktuální stav marketingu v ČR v porovnání se světem • současné teorie digitálního marketingu • nástroje využívané v digitálním marketingu a jejich cíle Jak identifikovat potenciální zákazníky • životní cyklus zákazníka • tvorba marketingových person a profilů ideálního zákazníka • nástroje a způsoby identifikace kontaktů Jak zaujmout a oslovit potenciální zákazníky • tvorba obsahu pro jednotlivé fáze životního cyklu zákazníka • příprava webu pro efektivní sběr kontaktů • využití nástrojů digitálního marketingu pro sběr kontaktů Jak přeměnit horké kontakty ve věrné zákazníky • vyživování leadů, skórování a jejich segmentace • jaké jsou průmyslové standardy a co lze považovat za úspěšnou kampaň • jaké si zvolit cíle a které informace nás zajímají Závěrem • co sledovat, značkovat a vyhodnocovat • doporučené zdroje k dalšímu vzdělávání...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVyhledávací nástroje a analýza informací na webu

08.11.2018 - Praha Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač, a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Kurz je určen především pro administrativní pracovníky, kteří potřebují na internetu aktivně vyhledávat informace o klientech, dodavatelích nebo konkurenci. V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně vyhledávat informace a získaná data následně exportovat a analyzovat. Získáte také základní povědomí o tom, jak fungují internetové vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch.Přínos kurzu pro účastníky: Schopnost využívat pokročilé možnosti internetových vyhledávačů   Základní pojem o obchodování na internetu a využití obchodních příležitostí   Hledání potřebných informací o fyzických osobách i společnostech   Analýza získaných dat a jejich zpracování   Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Jak pracují vyhledávače   České a zahraniční vyhledávače   Vyhledávač Google   Vyhledávač Seznam   Nakupování na internetu   Sociální sítě a způsoby jejich využití   Vyhledávání firem   Reklama na internetu   Praktický workshop   Opakování a procvičování probrané látky     Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu je jeden školicí den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.   Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA, Jan Andrš, Mgr. Rostislav Peška a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/vyhledavaci-nastroje-internet.pdf ...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKATASTR NEMOVITOSTÍ A ZÁPISY PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM

08.11.2018 - Olomouc Školení je určeno pracovníkům úřadů, kteří mají na starosti správu majetku, dále potom pro pracovníky realitních kanceláří, advokáty, notáře a všechny, kteří se touto problematikou zabývají. Lektor kurzu: Ing. Květa OLIVOVÁ Metodička katastru nemovitostí na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním.  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMS Excel - manažerské nástroje

09.11.2018 - Praha Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor. Je součástí bloku tří jednodenních kurzů, kam dále patří MS Excel - pokročilé výpočty a funkce a MS Excel - práce s databází a kontingenční tabulky.Uvedený kurz doplňuje cyklus třídenních jednodenních kurzů MS Excel pro ekonomy a manažery: MS Excel – pokročilé výpočty a funkce   MS Excel – práce s databázemi a kontingenční tabulky   MS Excel – manažerské nástroje   Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Finanční funkce – komplexní shrnutí v příkladech   Základní statistické funkce   Propojení dat v rámci programů MS Office – specielně Word / Excel   Ochrana zápisu dat do buněk a sdílení souborů   Ochrana dat proti nechtěným přepisům a zálohování   Hledání řešení (zpětný výpočet proměnných)   Podmíněné formátování tabulek – rozšíření o praktické příklady   Ověřování vstupních dat na zápis hodnot nebo funkce   Scénáře   Práce s formulářovými prvky   Makra a jejich využití   Další možnosti programu Excel včetně komunikace s jinými aplikacemi   Diskuse a dotazy   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu je jeden školicí den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.   Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Dr. Alexandr Perutka a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /pocitacove-vzdelavani/kurz/ms-excel-manazerske-nastroje/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/ms-excel-manazerske-nastroje.pdf ...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde