jak-se-stat-skutecnym-mistrem-komunikace-jasna-rozhodna-a-presvedciva-komunikace Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace


Zvládání námitek, argumentačních oříšků i konfliktů důstojně a bez obav Jednáte při své profesi nebo ve svém postavení často s lidmi? Chcete umět komunikovat přesvědčivě, s autoritou a přitom zdvořile? Získejte potřebnou sebejistotu a osvojte si nové návyky, naučte se předkládat argumenty, obhajovat svůj názor i řešit konflikty. Správná komunikace pozitivně ovlivní vaše vztahy a žádná situace vás již nezaskočí – ať už to bude porada, prezentace, přijímací pohovor nebo rozmluva se šéfem. Kurz je určen: všem, kdo pracují s lidmi a chtějí zlepšit své komunikační dovednosti    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si důležité návyky a dovednosti, díky nimž bude vaše komunikace úspěšnější   vyzkoušíte si práci s argumenty, zpětnou vazbou i s emocemi, abyste nové poznatky uměli používat v praxi   trénink modelových situací vám umožní odhalit chyby a pracovat na jejich nápravě   objevíte cestu k vyrovnané a efektivní komunikaci, což posílí vaši sebejistotu   díky efektivní komunikaci zlepšíte své vztahy na pracovišti i doma    Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Administrátor projektu

25.06.2018 - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace....
Aktivní život od A do Z - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUHlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF

25.06.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-175 - 2018 Akreditace: MV : Cíl semináře : Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace projektů podpořených z EU fondů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR Obsah semináře : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKeep Cool: obratná komunikace v konfliktních situacích - bravurní zvládání nesnadných situací

25.06.2018 - Praha Praktický trénink odmítání a reagování na kritiku, námitku nebo urážku   Dostáváte se často v rámci své profese jako manažer do citlivých, nesnadných a konfliktních situací svých podřízených, a ne vždy si jste jisti, zda reagujete tak, aby byla situace vyřešena zdárně pro obě strany? Nebo jste často vystaveni vy sami přímé konfrontaci a konfliktním situacím a chcete zlepšit komunikaci v nepříjemných situacích? Poradíme vám, jak zvládnout stres či napětí a volit správná slova. Naučte se konfliktům předcházet a efektivně je řešit. Kurz je určen: Všichni, kdo chtějí lépe zvládat konfliktní komunikační situace    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: Naučíte se rozpoznávat různé konfliktní situace a vhodné způsoby jejich řešení   Vyzkoušíte si na vlastní kůži jednání, která vyžadují zdravé asertivní chování   Dostanete několik dobrých rad pro bravurní zvládnutí vypjaté situace   Získáte návod, jak efektivně a účinně podávat kritickou zpětnou vazbu     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EURH255 - Red Hat System Administration III + certifikace RHCSA a RHCE

25.06.2018 - Praha 7 U účastníků tohoto kurzu se předpokládají již pokročilé znalosti, a to nejlépe na úrovni stanovené obsahem kurzů RH135 či RH200. Cílem tréninku je rozvinout jejich znalosti a povýšit je až na úroveň Red Hat Certified Engineer (RHCE). Kurz se podrobněji se věnuje procesu instalace, konfigurace, řízení a zabezpečení zejména síťových služeb včetně DNS, Apache, SMTP a různých typů sdílení dat na síti - od NFS až po CIFS. Zahrnuje také obecnou problematiku bezpečnosti sítí a s...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOracle Database 11g/12c Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz

25.06.2018 - Praha V kurzu získají databázoví správci, vývojáři nebo další zájemci základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě databázového systému Oracle. Naučí se vytvářet databáze, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost databáze, spravovat uživatelská konta, zálohovat a obnovovat databáze. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE. * V kurzu získají databázoví správci, vývojáři nebo další zájemci základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě databázového systému Oracle. Naučí se vytvářet databáze, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost databáze, spravovat uživatelská konta, zálohovat a obnovovat databáze. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE. Úvod Oracle databáze, nové rysy, role adminstrátora   Úvod Oracle databáze, nové rysy, role adminstrátora   Oracle přehled a architektura   Instalace Oracle Database Software a úvodní management   Tvorba databáze, systémové slovníky   Logická a fyzická struktura Oracle databáze   Kontrolní soubory a transakční logy - význam, správa transakcí a řešení uváznutí   Nástroje pro správu DB   Správa tablespace, segmentů a volného prostoru   Správa uživatelů, profilů a rolí   Správa objektů v datbázi   Manipulace s daty - základy SQL   Základy jazyka PL/SQL   Zabezpečení databáze   Oracle*Net - komunikace klient - server   Konfigurace Oracle Shared Server   Sledování výkonu databáze   Správa Undo oblasti   Koncepce zálohy a obnovy serveru   Zálohování a obnova Oracle databáze   Základní znalost jazyka SQL...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUČÍNA, JAPONSKO A KOREA - interkulturní rozdíly, jimž bychom měli rozumět při obchodování s asijskými státy

27.06.2018 - Praha Určeno pro všechny manažery, ale i zaměstnance, kteří se ve firemním prostředí potýkají s překonáváním mezikulturních rozdílů a nedorozumění v oblastech jako je motivace, kritika, zpětná vazba, komunikace, plánování anebo role lídra. Cíl: Naučit účastníky, jak jednat s příslušníky jiných kultur v pracovních, manažerských a obchodních vztazích. Obsah: * Budování důvěry v mezinárodních týmech * Pochopení kulturních hodnot a vlivu kultury na chování pracovníků * Budování mezikulturní důvěry * Mezinárodní a mezikulturní manažerská komunikace * Zlepšení komunikačních schopností: Přímé/nepřímé a formální/neformální komunikační dovednosti * Stavba a motivace mezinárodního týmu * Zvýšení motivace v mezikulturním týmu * Pochopení silných a slabých stránek mezikulturního týmu * Mezikulturní vnímání času * Prevence nepochopení vnímání času a mezikulturní plánování * Základy komunikace na dálku a práce virtuálních týmů Metody výuky: Interaktivní case study, řízená diskuze, best pracices sharing. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUTrénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy

27.06.2018 - Praha Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky? Získejte přehled o problémových typech lidí, komunikačních pravidlech a jejich uplatnění na vašich konkrétních příkladech. Kurz je určen: všichni, kdo chtějí vědět, jak komunikovat a vyjednávat s problémovou a komplikovanou osobou    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte přehled o problémových typech lidí a zjistíte, jak s nimi komunikovat   naučíte se zvládat emoce i poskytovat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi   nacvičíte si obranné taktiky při komplikovaném jednání     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuDaňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)

Červen 2018 - online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Povinná elektronická komunikace. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu. • Plná moc na zastupování. • Elektronický podpis – druhy a použití. • Jak zřídit a využívat daňovou informační schránku. • Spis daňového subjektu u správce daně a možnosti nahlížení do spisu. • Elektronická komunikace se správcem daně. • Daňová kontrola. • Postup k odstranění pochybností. • Sankce a jak se jim vyhnout....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line)

Červen 2018 - online Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň. • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16. • Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených. • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69. • Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d. • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24. • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně. • Souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání. • Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop). • Zrušení svobodných skladů. • Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech. • Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem. • Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně. • Nová definice motorového pozemního vozidla. • Rozšíření služeb vztahujících se k nemovitosti....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKomunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů - trénink s využitím psychodiagnostického testu

02.07.2018 - Praha Naučte se identifikovat komunikační jazyk partnera pomocí analýzy sebe samých Jak přizpůsobit strukturu a formu sdělení žádoucímu výsledku jednání nebo prezentace? Na základě vypracování on-line psychodiagnostického testu Accent Assessment Tool (AAT) získáte jedinečné a přímo na míru připravené metody pro zlepšení svých komunikačních a prezentačních dovedností. V tréninku pak budete tyto dovednosti trénovat a obdržíte i rozsáhlou závěrečnou zprávu využitelnou pro váš další osobnostní rozvoj.   Psychodiagnostický test v hodnotě 2140 Kč vč. DPH je v ceně kurzu. Kurz je určen: všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti   všem, v jejichž práci jsou důležité vystupování, komunikace a prezentování    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: na základě testu AAT objevíte cestu ke snazší a efektivnější komunikaci   přesně identifikujete svůj styl vyjadřování a zlepšíte své komunikační schopnosti až o 50 %   interaktivní trénink vlastního komunikačního a vyjednávacího stylu   osobní psychodiagnostický test v hodnotě 2 140 Kč je zahrnut v ceně kurzu     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUManažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů

02.07.2018 - Praha Připraveno na míru, vzhledem ke specifičnosti postavení a roli stavbyvedoucího, manažera stavby, mistra. Dozvíte se, jak přesně nastavit své kompetence, jak hospodařit se svým časem a oddělit neodkladné od zbytečného, natrénujete si efektivní delegování pravomocí i vedení porad. Odnesete si dovednost správného vyhodnocování celého procesu stavby. * Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů • analýza manažerské situace v roli stavbyvedoucího, mistra apod., • analýza vašich cílů a kompetencí (a jiný pohled na cíle), • jak si určovat priority a hodpodařit s časem, • důležité a nedůležité kompetence, • motivace týmu na stavbě, motivace jednotlivců dle charakteru pracovníka, • možnosti delegování pravomocí, důvěra v činnost podřízených, • vedení porady aneb jak neztratit čas zbytečným tlacháním, • řešení problematických situací, • modelové situace konkrétních příběhů na stavbě....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUŠtíhlá administrativa

04.07.2018 - Brno [KURZY] Cílem štíhlé administrativy je vytvoření efektivně a stabilně fungujících procesů, které umožňují dosahovat vysoké produktivity, požadované kvality a maximálního výkonu administrativních činností v daném procesním čase. V rámci tohoto semináře se tedy podíváme na administrativní procesy, interaktivně si rozebereme jejich dopad na výkon celého systému, a hlavně naučíme se, jak identifikovat plýtvání v administrativních procesech. Začít implementovat principy štíhlé administrativy znam...
ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVMware vSphere 6.x Standard - Instalace a administrace ESXi a vCenter

09.07.2018 - Brno Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 6.x a vCenter Server 6.x v edici Essentials/Standard z hlediska praktického nasazení a použití. Kurz se bude věnovat základní instalaci, konfiguraci, administraci, obsluze, zabezpečení a zálohování. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří potřebují získat praktické dovednosti při správě virtuálního prostředí pro malé firmy. * Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 6.x a vCenter Server 6.x v edici Essentials/Standard z hlediska praktického nasazení a použití. Kurz se bude věnovat základní instalaci, konfiguraci, administraci, obsluze, zabezpečení a zálohování. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří potřebují získat praktické dovednosti při správě virtuálního prostředí pro malé firmy. VMware - základní přehled   VMware - základní přehled   Instalace   Konfigurace sítě   Storage – konfigurace a správa datových úložišť   Management vCenter Server   Správa virtuálních počítačů   Řízení přístupu a role   Vysoká dostupnost   Ochrana dat   Řízení aktualizací   Znalost administrace Windows serveru 2008 nebo OS Linux/Unix....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAsterisk PBX - administrace a konfigurace

09.07.2018 - Brno Kurz s cílem naučit účastníky vše potřebné pro úspěšné zvládnutí instalace, konfigurace a managementu nejčastěji používané open-source pobočkové ústředny Asterisk. Probrány budou obecné základy problematiky VoIP i velmi specifické problémy při administraci Asterisku. Po dohodě je možné kurz upravit dle potřeb zákazníka. * Kurz s cílem naučit účastníky vše potřebné pro úspěšné zvládnutí instalace, konfigurace a managementu nejčastěji používané open-source pobočkové ústředny Asterisk. Probrány budou obecné základy problematiky VoIP i velmi specifické problémy při administraci Asterisku. Po dohodě je možné kurz upravit dle potřeb zákazníka. VoIP   VoIP   Asterisk - seznámení   Základní znalost systému Linux....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUCitrix XenApp 6.5 - administrace, workshop

09.07.2018 - Praha Kurz poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti potřebné pro nasazování a administraci Citrix XenApp Serveru pro Windows Server 2008 R2. Zabývá se instalací a administrací XenApp Serveru a jeho komponent, včetně webového rozhraní. Účastníci získají praktické zkušenosti s instalací Citrix XenApp Serveru a ICA klienta a naučí se využívat administrační konzolu ke konfiguraci publikovaných zdrojů, politik, jednotlivých serverů a farmy, pravidel load balancingu, tiskáren a streaming aplikací. Kurz je určen pro IT profesionály, kteří budou zodpovědní za instalaci, konfiguraci, administraci a podporu Citrix XenApp Serveru 6.5. * Kurz poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti potřebné pro nasazování a administraci Citrix XenApp Serveru pro Windows Server 2008 R2. Zabývá se instalací a administrací XenApp Serveru a jeho komponent, včetně webového rozhraní. Účastníci získají praktické zkušenosti s instalací Citrix XenApp Serveru a ICA klienta a naučí se využívat administrační konzolu ke konfiguraci publikovaných zdrojů, politik, jednotlivých serverů a farmy, pravidel load balancingu, tiskáren a streaming aplikací. Kurz je určen pro IT profesionály, kteří budou zodpovědní za instalaci, konfiguraci, administraci a podporu Citrix XenApp Serveru 6.5. úvod do produktu Citrix XenApp 6.5 - architektura   úvod do produktu Citrix XenApp 6.5 - architektura   přehled komponentů a nových vlastností Citrix XenApp   instalace Citrix XenApp   licencování Citrix XenApp   instalace a konfigurace Citrix XenApp Plugins   instalace a konfigurace Web Interface   doručování aplikací a obsahu   Application Streaming   zpráva Load Managementu   konfigurace politik   konfigurace tisku   správa serverové farmy   SpeedScreen konfigurace   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUCitrix XenApp 7.5 - administrace, workshop

09.07.2018 - Brno Kurz poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti potřebné pro nasazování a administraci Citrix XenApp Serveru 7.5 pro Windows Server 2012 R2. Zabývá se instalací a administrací XenApp Serveru a jeho komponent, včetně webového rozhraní. Účastníci získají praktické zkušenosti s instalací Citrix XenApp Serveru včetně klienta a naučí se využívat administrační konzoli ke konfiguraci publikovaných zdrojů, politik, jednotlivých serverů a farmy, pravidel load balancingu, tiskáren a streaming aplikací. Kurz je určen pro IT profesionály, kteří budou zodpovědní za instalaci, konfiguraci, administraci a podporu Citrix XenApp Serveru 7.5. * Kurz poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti potřebné pro nasazování a administraci Citrix XenApp Serveru 7.5 pro Windows Server 2012 R2. Zabývá se instalací a administrací XenApp Serveru a jeho komponent, včetně webového rozhraní. Účastníci získají praktické zkušenosti s instalací Citrix XenApp Serveru včetně klienta a naučí se využívat administrační konzoli ke konfiguraci publikovaných zdrojů, politik, jednotlivých serverů a farmy, pravidel load balancingu, tiskáren a streaming aplikací. Kurz je určen pro IT profesionály, kteří budou zodpovědní za instalaci, konfiguraci, administraci a podporu Citrix XenApp Serveru 7.5. Úvod do produktu Citrix XenApp 7.5 - architektura   Úvod do produktu Citrix XenApp 7.5 - architektura   přehled komponent a nových vlastností Citrix XenApp   Instalace Citrix XenApp   Licencování Citrix XenApp   Instalace a konfigurace Citrix klientů   StoreFront - instalace a konfigurace   Doručování aplikací a obsahu   Load Management   Konfigurace politik   Konfigurace tisku   Správa serverové farmy   Znalost administrace Windows Serveru 2012...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUCL210 - Red Hat OpenStack Administration II

09.07.2018 - Praha 7 This course teaches system administrators how to implement a cloud-computing environment using Red Hat® Enterprise Linux® OpenStack Platform, including installation, configuration, and maintenance. This course can also help you prepare for the Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack exam (EX210). This course is based on Red Hat OpenStack Platform 8. This course will also begin the transition from administering OpenStack using Horizon t...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSolaris System administrace

09.07.2018 - Praha Kurz je vhodný zejména pro správce sítí a systémů, IT specialisty a další zájemce, kteří se chtějí zdokonalit či naučit pracovat s operačním systémem Solaris. Účastníci se seznámí se základním i pokročilým nastavením prostředí Solarisu a především s kompletní správou tohoto systému, strukturou, nastavením a řízením systémových služeb a procesů. * Kurz je vhodný zejména pro správce sítí a systémů, IT specialisty a další zájemce, kteří se chtějí zdokonalit či naučit pracovat s operačním systémem Solaris. Účastníci se seznámí se základním i pokročilým nastavením prostředí Solarisu a především s kompletní správou tohoto systému, strukturou, nastavením a řízením systémových služeb a procesů. Popis adresářové hierarchie na systémech OS Solaris   Popis adresářové hierarchie na systémech OS Solaris   Správa lokálních diskových zařízení   Správa souborové struktury v OS Solaris   Provádění připojování a odpojování zařízení na systémech X86   Instalace OS Solaris   Správa balíčků   Správa patchů v Solarisu   Identifikace BIOSu a základy DCA   Bootování a shutdown   Správa systémových služeb   Správa uživatelů   Nastavení bezpečnosti souborů   Řízení systémových procesů   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPKI - Elektronický podpis v praxi administrátora

09.07.2018 - Brno Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office. Všechna témata jsou probírána hlavně prakticky v laboratorních příkladech. Účastníci školení se naučí pracovat s certifikáty na klientech a naučí se základům administrace certifikační autority. * Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office. Všechna témata jsou probírána hlavně prakticky v laboratorních příkladech. Účastníci školení se naučí pracovat s certifikáty na klientech a naučí se základům administrace certifikační autority. Elektronické podepisování dokumentů - princip a význam elektronického podepisování dokumentů, šifrování   Elektronické podepisování dokumentů - princip a význam elektronického podepisování dokumentů, šifrování   Algoritmy pro šifrování a el. podepisování, hashovací funkce; rozšíření S-MIME   Certifikační úřady - funkce certifikačních úřadů (CA), hierarchie certifikátů, instalace a konfigurace CA pro vydávání certifikátů   Typy a parametry certifikátů; získání certifikátu pro další použití;   Instalace, konfigurace, administrace a údržba certifikačního úřadu ve Windows   Konfigurace šablon a automatického vydávání certifikátů, použití utility certutil   Práce s certifikáty   Práce s certifikáty ve zprávách   Znalosti práce s OS Windows, nebo Linux. Základní orientace v problematice bezpečnosti v sítích TCP/IP....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EURed Hat – rozšířená administrace systému

09.07.2018 - Brno Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí administrátora linuxového serveru se zvýšeným zaměřením na správu zdrojů, identifikaci slabých míst použitého HW, na zabezpečení a to jak na lokální tak na síťové úrovni a na souborové systémy jak lokální tak síťové. Každá kapitola kurzu je doplněna praktickým cvičením pro dané téma. * Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí administrátora linuxového serveru se zvýšeným zaměřením na správu zdrojů, identifikaci slabých míst použitého HW, na zabezpečení a to jak na lokální tak na síťové úrovni a na souborové systémy jak lokální tak síťové. Každá kapitola kurzu je doplněna praktickým cvičením pro dané téma. Install   Install   Local filesystems vs LVM vs RAIDs + crypted filesystems   Scheduling   NFS   SELinux   IPTables   Logs, syslogs   /sys, /proc   SNMP, MRTG   Monitoring the Kernel   HW Performance   Processes and Scheduling   Memory management   Disk I/O   Filesystems ext2,ext3,ext4,GFS, GFS2   Networking   Applications   základy práce s OS linux, znalosti síťových protokolů TCP/IP...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

Modul Mzdy
mzdy | 2018-06-22 

Mzdy | Alfa Software s.r.o.
mzdy | 2018-06-21 

HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
mzdy | 2018-06-10 

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde