kam-smeruje-soucasna-personalistika-aneb-vyvoj-v-poslednich-letech-a-trendy-v-hr Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

KAM SMĚŘUJE SOUČASNÁ PERSONALISTIKA aneb vývoj v posledních letech a trendy v HR


Cíl: Seminář Vás provede vývojovými stádii HR, jejich významem pro různé strategie firem. Zjistíte, zda uplatňovat žhavé novinky nebo se spíše držet tradičního pojetí. Které nástroje použít k získání, udržení a motivaci zaměstnanců. Obsah: * Od personální administrativy k řízení intelektuálního kapitálu * Základní procesy * Specifika jednotlivých odvětví, co kde funguje * Změny a jak na ně reagovat * Jak poznat, co lze nejlépe využít v rámci firmy * Budoucnost HR – hlavní trendy a jak se na ně připravit * Personální marketing * Digitalizace a on-line zpracování dat * Zvýšení požadavků na ochranu osobních údajů * Orientace na zaměstnance * Řízení diverzity (věkové, národnostní, osobnostní) * Měření a reporting * Diskuze a sdílení zkušenostíPřihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)

Květen 2018 - online Neuvedeno * Úvod do problematiky • zákonný rámec problematiky skončení pracovního poměru • obecné vymezení forem a podmínek pro skončení pracovního poměru (ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele) • zákonné podmínky po podání výpovědi (ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele) • praktické řešení výpovědí ze strany zaměstnavatele (rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, organizační změny, zdravotní důvody, ztráta zdravotní způsobilosti, nesplnění požadavků pro řádný výkon práce, neuspokojivé pracovní výsledky, neplnění povinností zaměstnance, porušení léčebného režimu) • neplatné rozvázání pracovního poměru z pohledu práva a platné judikatury – důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele • skončení pracovního poměru dohodou • zrušení ve zkušební době • doba určitá a skončení pracovního poměru • diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMinutový řečník s Top Vision - protože kamarádi vás na chyby v projevu neupozorní

29.05.2018 - Praha Znervózňuje vás, když mluvíte před více lidmi? Myslíte si, že váš projev nesplňuje vaše představy? Používáte v komunikaci velké množství tzv. slovní vaty? Mluva je součást komunikace, která o nás vytváří první i celkový dojem. Někdo se jako řečník narodil, ale většina z nás na sobě musí pracovat. Ne nadarmo jeden vzdělaný řečník pronesl bájná slova „škola hrou“! Připravili jsme pro vás ve spolupráci s Minutovým řečníkem zábavný, praktický a super interaktivní trénink se Soňou Porupkovou z České televize nebo Janem Weisserem, letitým mluvčím ČTK. Kurz je určen: všem, kdo chtějí zapracovat na svém projevu před publikem a zlepšit si sebedůvěru    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: naučíte se zaujmout ten správný postoj   zlepšíte oční kontakt s publikem   vyladíte svou neverbální komunikaci   vyzkoušíte si zábavnou improvizaci   budete vědět, jak na sobě dál pracovat     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EURisk management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik

30.05.2018 - Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Risk Managementu. Cíl semináře Seznámit účastníky se základními metodami měření rizik (tržní, kreditní a operační rizika) a jejich využitím v praxi. Seminář je koncipován v souladu s regulacemi basel ii/solvency ii, které v současné době představují standardy řízení rizik. Obsah semináře Úvod – risk management a vymezení pojmů. Proces řízení rizik jako součást strategického řízení společnosti. Měření rizik – přehled nezbytné matematiky a statistiky. Finanční rizika a jejich klasifikace. Obecné metody měření rizik–znalost velikosti rizika jako předpoklad k efektivnímu řízení. Měření a řízení tržního rizika. Měření a řízení kreditního rizika. Měření a řízení operačního rizika. Regulatorní rámec (basel ii a solvency ii). Procesy a organizace risk managementu. Shrnutí a závěr. ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - pravopis, tvarosloví, stylistika

31.05.2018 - Praha Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb. Cíl: Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě novely normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky. Obsah: * Obchodní dopis – jeho součásti a úprava: zejména adresa, datum, oslovení, závěrečný pozdrav * Zkratky, tituly, psaní číselných výrazů, pomlčka, spojovník * Pravopisné jevy, ve kterých se často chybuje – na základě zkušeností z jazykové poradny * Vybrané tvaroslovné jevy * Časté nedostatky ve výběru slov a slovních spojení a ve větné stavbě ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAutodesk Inventor – návrh plechových dílů a součástí (Sheet Metal Design)

04.06.2018 - Praha Zaměření kurzu Primárním cílem tohoto školení je naučit uživatele dovednostem potřebným k vytvoření a zdokumentování plechových částí.   Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni popsat okolnosti a procesy používané v průmyslu, posoudit různé konstrukční techniky, vytvořit a automatizovat nástroje návrhů plechů a zdokumentovat návrhy plechů.   Kurz je navržen pro stávající uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří se chtějí naučit zásadním nástrojům a nejlepším praktikám pro návrh plechových částí v aplikaci Autodesk Inventor.     Studijní materiály CZ literatura není dostupná   Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiální Autodesk tréninkové materiály – nutno objednat předem (materiály jsou v ENG jazyce, včetně praktických příkladů, kontaktujte nás)       Časopis IT CAD (.cad.cz) – mediální partner   Autodesk Certifikace – staňte se profesionálem!   Plechové součásti – přehled Seznámení s plechovými díly   Metody návrhu plechových dílů   Pravidla při vytváření plechových dílů   Prostředí plechů Plochy   Obruby   Profilové ohyby   Lemy   Operace s plechovými díly Vyříznutí   Razníky plechů   Rohové spoje   Přehyby   Ohyby   Vytvoření děr   Vytvoření zaoblení a zkosení rohů   Pracovní roviny, osy, body   Pole   Zrcadlení    Tažené obruby, profilované svitky   # Techniky návrhu plechových dílů Přístupy k návrhům plechů   Použití modelů skeletů (kostry)   Využití odvozené geometrie rovinného rozvinu v souborech DXFTM / DWGTM   Využití odvozené 3D geometrie   Shrnutí technik vytváření plechů   Nastavení knihovny razníků   Používání rozvinů Vytvoření rozvinů a čištění   DXF / DWG Export   Dokumentace návrhů plechů Vytvoření výkresů plechů   Dokumentace plechů   Označování ohybů a razníků   Osy rozvinů a označení ohybů   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady personalistiky a mzdového účetnictví [3-denní kurz]

04.06.2018 - Hradec Králové Srdečně Vás zveme na 3-denní kurz „Základy mzdového účetnictví a personalistiky“. Náš kurz Vás uvede do problematiky, kterou by měl znát každý, kdo řeší pracovně – právní problematiku....
AZ PERSONALISTIKA - vzdělávací a poradenská firma - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPosuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN Z 19.4.

05.06.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV : Většina záměrů spadajících do režimu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavební...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPsychodiagnostika v personalistice

06.06.2018 - Praha Psychodiagnostika je velmi užitečný a výstižný nástroj používaný jak v personálním výběru, tak v personálním rozvoji a právě na popis jednotlivých součástí těchto oblastí je zaměřen tento kurz. V oblasti personálního výběru se účastníci kurzu zaměří na jednotlivé pracovní charakteristiky uchazečů, dostupné vypovídající způsoby jejich zjištění a případná omezení. Součástí oblasti personálního výběru jsou také postupy pro získání informací ze CV a dalších biografických dat. V oblasti personálního rozvoje se účastníci zaměření na sebepoznání jako nezbytnou součást stanovení vlastních cílů. Seznámí se s efektivními diagnostickými metodami, výhodami a riziky. A v závěru se dozvědí jak zjišťovat změny v plánovaném rozvoji. * Psychodiagnostika je velmi užitečný a výstižný nástroj používaný jak v personálním výběru, tak v personálním rozvoji a právě na popis jednotlivých součástí těchto oblastí je zaměřen tento kurz. V oblasti personálního výběru se účastníci kurzu zaměří na jednotlivé pracovní charakteristiky uchazečů, dostupné vypovídající způsoby jejich zjištění a případná omezení. Součástí oblasti personálního výběru jsou také postupy pro získání informací ze CV a dalších biografických dat. V oblasti personálního rozvoje se účastníci zaměření na sebepoznání jako nezbytnou součást stanovení vlastních cílů. Seznámí se s efektivními diagnostickými metodami, výhodami a riziky. A v závěru se dozvědí jak zjišťovat změny v plánovaném rozvoji. Psychodiagnostika v personálním výběru   Psychodiagnostika v personálním výběru   Stylizace a impression management uchazečů o zaměstnání   Psychodiagnostika v personálním rozvoji   Vyhodnocení CV a motivačního dopisu   Praktická cvičení   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuAutodesk Inventor – návrh plechových dílů a součástí (Sheet Metal Design)

07.06.2018 - Ostrava Zaměření kurzu Primárním cílem tohoto školení je naučit uživatele dovednostem potřebným k vytvoření a zdokumentování plechových částí.   Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni popsat okolnosti a procesy používané v průmyslu, posoudit různé konstrukční techniky, vytvořit a automatizovat nástroje návrhů plechů a zdokumentovat návrhy plechů.   Kurz je navržen pro stávající uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří se chtějí naučit zásadním nástrojům a nejlepším praktikám pro návrh plechových částí v aplikaci Autodesk Inventor.     Studijní materiály CZ literatura není dostupná   Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiální Autodesk tréninkové materiály – nutno objednat předem (materiály jsou v ENG jazyce, včetně praktických příkladů, kontaktujte nás)       Časopis IT CAD (.cad.cz) – mediální partner   Autodesk Certifikace – staňte se profesionálem!   Plechové součásti – přehled Seznámení s plechovými díly   Metody návrhu plechových dílů   Pravidla při vytváření plechových dílů   Prostředí plechů Plochy   Obruby   Profilové ohyby   Lemy   Operace s plechovými díly Vyříznutí   Razníky plechů   Rohové spoje   Přehyby   Ohyby   Vytvoření děr   Vytvoření zaoblení a zkosení rohů   Pracovní roviny, osy, body   Pole   Zrcadlení    Tažené obruby, profilované svitky   # Techniky návrhu plechových dílů Přístupy k návrhům plechů   Použití modelů skeletů (kostry)   Využití odvozené geometrie rovinného rozvinu v souborech DXFTM / DWGTM   Využití odvozené 3D geometrie   Shrnutí technik vytváření plechů   Nastavení knihovny razníků   Používání rozvinů Vytvoření rozvinů a čištění   DXF / DWG Export   Dokumentace návrhů plechů Vytvoření výkresů plechů   Dokumentace plechů   Označování ohybů a razníků   Osy rozvinů a označení ohybů   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUProblémy současné češtiny

07.06.2018 - Praha Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech. * Praktikum současné češtiny a přehled častých chyb a  prohřešků proti ní. Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.Zváni jsou proto všichni, kteří by se o češtině chtěli dozvědět něco víc a praktického, i ti, kteří chtějí vyjádřit své stesky nad úpadkem jazyka nebo volání po krásné češtině, která jim dnes tak chybí. Společně se zamyslíme nad stavem současné češtiny.Lektor: PhDr. Petr Vybíral, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, katedra mediálních studiíOsnova  kurzu:·         1. Čeština je v úpadku, spisovnost zažívá krizi (Dřív se mluvilo líp, nebylo tolik chyb.)·         2. Čeština je v ohrožení (Angličtina je všude.)·         3. Správně česky už dnes nikdo neumí (Ani v televizi nebo v rozhlasu.)·         4. Co je spisovné, to je správné (Vy telata jedna pitomá, co jste to udělala!)·         5. Charakteristika současné psané a mluvené češtiny (Tak určitě volejte naší sexi linku; víš co, viď!)·         6. Vztah jazyka psaného a mluveného (Vopravdu můžou pražské kurvy létat celý den po lékařích?)·         7. Hovorové prvky v jazyku psaném a problematika spisovnosti ve vyjadřování, standardní čeština (Mluvme, jak nám zobák narost.)·         8. Vztah grafické soustavy (písma a pravopisu) k jazyku. Pravopis a inteligence (Kdyby ypsilonu nebylo, o čem by se Češi bavili?)·         9. Co je to vlastně chyba (Jedno malé zamyšlení o tom, jak budoucí následník trůnu seděl na umělohmotném prkýnku, pil ze skleněné skleničky a díval se na to, jak třicet lidí včetně několika cizinců nejspíš zemřelo při osvobozování rukojmých v Alžíru - zajaly je teroristi.)·         10. Jazyková tvořivost úřednická (Řešme společně tuto rovnici o dvou neznámých: x = provedli přípravy k zaměření objektu domu, y = připravovali se na provádění bezpečného odstranění vybydleného o...
Akademie Literárních novin - Podrobnosti o kurzuBI a pokročilá analýza dat ... Poznejte současné trendy BI a zpracování dat

12.06.2018 - Praha Popis Tento kurz si klade 2 cíle: 1. ukázat jak efektivně postupovat při zpracování velkého množství dat, jak definovat potřebné výstupy a jakým způsobem je získat 2. představit současné BI techologie využíváné pro modelování, plánování a reporting, porovnat jejich výhody a nevýhody Těžení dat a jejich přeměna na relevantní informace. Řešení jednotlivých fází práce s daty: sběr dat konsolidace dat prezentace dat analýzy dat plánování a simulace dat distribuce informací Současné technologie k dispozici: od tabulkových kalkulátorů (MS Excel) po self BI řešení Controllingové procesy a jejich podpora technologiemi - příklady z praxe českých firem Ukázky možností současných aplikací - analytické a plánovací funkce MS Excelu a dostupných BI ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUInventor - součásti z plechu

13.06.2018 - Praha Školení Inventor - součásti z plechu je určené pro uživatele, kteří chtějí v programu Autodesk Inventor navrhovat plechové součásti. Posluchači se seznámí s kompletní filozofií a možnostmi tvorby a úpravy plechových součástí, naučí se vytvářet, upravovat a používat šablony stylů plechu a na praktických příkladech si vyzkouší všechny potřebné postupy. Absolvent školení bude schopen pracovat se součástmi z plechu, vytvářet je a upravovat, tvořit jejich výkresovou dokumentaci a používat je v sestavách. * Kurz Inventor - součásti z plechu probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Inventor - součásti z plechu se účastní maximálně 8 osob. Kurz Inventor - součásti z plechu probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Inventor - součásti z plechu je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Inventor - součásti z plechu objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Inventor - součásti z plechu se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Inventor - součásti z plechu jako individuální, cena kurzu se nezmění. Úvod do navrhování plechových součástí v Autodesk Inventor Filozofie tvorby plechových součástí   Styly plechu     Metody navrhování plechových součástí v Autodesk Inventor Přímé vytváření plechových dílů   Použití náčrtů     Nastavení a pravidla navrhování plechových součástí Výchozí plechy   Editor stylů a norem   Definice materiálu     Prvky plechu Plocha   Obruba   Lem   Vyříznutí   Profilový ohyb   Ohnutí     Nástroje pro dotvarování plechu Uzavření rohů   Otvor   Zkosení a zaoblení rohů     Razníky Použití razníku   Vytvoření a úpravy razníku   Pole prvků     Vytváření výkresové dokumentace v Autodesk Inventor Použití plechových dílů v sestavách   Rozvin plechu   Tvorba 2D výkresů a export     ...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod

13.06.2018 - Praha Buďte těmi, kteří udávají směr obchodního jednání a vyhrávají Zlepšete své vyjednávací schopnosti, buďte přesvědčiví, připravujte se správně na obchodní jednání a argumentujte adekvátně. Zkušený obchodník s vámi projde cestu deseti klíčových kroků k posílení suverenity uplatnitelných v denní obchodní praxi. Naučíte se na svou práci nahlížet z několika zorných úhlů a díky tomu budete úspěšnější a přesvědčivější! Kurz je určen: sales manažeři   zkušení obchodníci    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: naučíte se odhalit styl vyjednávání obchodního partnera a flexibilně na něj reagovat   posílíte schopnost hledání vhodných alternativ, abyste vyšli vstříc i nejnáročnějšímu klientovi   rozvinete schopnost empatie, vcítění se do potřeb a rozpoznání prodejních signálů zákazníka   procvičíte si techniky pro jednání s komplikovanými partnery a zvládání námitek     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUInventor - součásti z plastu

15.06.2018 - Praha Školení Inventor - součásti z plastu je určené pro uživatele, kteří chtějí v programu Autodesk Inventor navrhovat plastové součásti. Posluchači se seznámí s možnostmi tvorby a úpravy plastových součástí, naučí se vytvářet jednotlivé prvky, jako jsou žebra, háčky mřížky. Na praktických příkladech si vyzkouší všechny potřebné postupy. Absolvent školení bude schopen pracovat s novými funkcemi programu Autodesk Inventor v oblasti plastů, vytvářet a upravovat konkrétní plastové díly. * Kurz Inventor - součásti z plastu probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Inventor - součásti z plastu se účastní maximálně 8 osob. Kurz Inventor - součásti z plastu probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Inventor - součásti z plastu je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Inventor - součásti z plastu objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Inventor - součásti z plastu se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Inventor - součásti z plastu jako individuální, cena kurzu se nezmění. Modelování s využitím multitěles Funkce Vysunutí – Nové těleso   Skořepina   Objemová tělesa     Návrh plastových dílů v Autodesk Inventor Mřížka a její součásti   Pouzdro   Opěrná ploška   Pravidlo zaoblení   Pero   Háčkové spoje     Náčrty v návrhu plastových dílů Tažení   Hraniční záplata   Práce s tělesy     Vytváření výkresové dokumentace v Autodesk Inventor Řezy a pohledy v řezu   Kóty, pozice a poznámky   Rekapitulace tvorby výkresové dokumentace     ...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKurz Hot Stones - masáž lávovými kameny

Červen 2018 - Praha 2 Masáž horkými lávovými kameny dokáže navodit báječné pocity úlevy a relaxace. Co se naučíte: Historie masáže lávovými kameny, Kontraindikace, Jak správně zacházet s lávovými kameny, Samotnou masáž lávovými kameny zad, šíje, nohou, rukou, Vyzkoušíte si postup rituálu Rituálu Bora-Bora, Speciální bonusy a tipy pro masáž lávovými kameny, Doporučení po masáži Hot Stones....
Kosmetická škola Le Club des Professionnels - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKurz MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY

Červen 2018 - Karviná - Fryštát Jde o výuku opravdových masážních technik horkými lávovými kameny [nikoli jen obkládání těla horkými kameny, jak se bohužel stává neblahým zvykem]. Tato masáž dokáže navodit pocity úlevy a relaxu, proto je masáž lávovými kameny Hot Stones ve světě i u nás tak žádaná. V používaných technikách se kromě typických postupů pro masáž lávovými kameny Hot Stones naučíte i některé prvky z Havajské masáže Lomi Lomi. Masíruje se celé tělo....
Aktivní život od A do Z - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUEfektivní komunikace s technikami NLP

Červen 2018 - Praha Kurz Vám pomůže zlepšit a procvičit komunikaci, natrénovat řešení nejčastějších komunikačních situací, procvičit umění naslouchat, sdělovat a přesvědčovat, trénovat zvládání krizových a obtížných situací. Využívá kreativní a zážitkové techniky. Přínos pro účastníky kurzu „Efektivní komunikace podle NLP“: Tento způsob komunikace Vám pomůže zlepšit a procvičit komunikaci s druhými, natrénovat řešení nejčastějších komunikačních situací od vyjednávání, přípravy na jednání či konflikt s využitím emoční inteligence, komunikovat efektivně podle smyslových preferencí [vidím, slyším a cítím], trénovat zvládání krizových a obtížných situací v komunikaci. Zároveň taky lépe poznáte sami sebe. Přínosy NLP a jejich technik pro školení efektivní komunikace? NLP - Neurolingvistické programování pomáhají zlepšit kvality svého života, ať už osobního či profesionálního. Díky této technice se učíte rychleji navazovat vztahy, budovat důvěru, komunikovat efektivněji, lépe pracovat se svými emocemi, umí se podívat na obtížnou komunikaci z různých pozic vnímání....
EDUX, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZásadní okamžiky v životě úspěšného manažera

15.06.2018 - Praha Dozvíte se, jaké jsou aktuální priority současného manažera a jak s nimi pracovat. Zjistíte, jak posunout váš styl vedení k ještě vyšší efektivitě. Získáte inspiraci a motivaci pro svoji vnitřní práci, budete vědět, jak řešit obtížné situace ve vaší vlastní praxi. * Zásadní okamžiky v životě úspěšného manažera • jak využít osobnostní potenciál při vedení lidí v závislosti na životní a profesní znalosti manažera, • jak vybudovat skvělý tým aneb jak mít "švýcarské hodinky", • jaké nástroje využít k dosažení nadprůměrných výsledků i s průměrným týmem, • revize vašeho leadrovství, • nalezení funkčních principů, • business strategie v praxi....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUManažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků

18.06.2018 - Praha Z tohoto semináře si odnesete přehled o tom, jak se chovají lidé, kteří hledají nové uplatnění. Díky těmto poznatkům se naučíte přesněji definovat, koho hledat do týmu, jaké pokládat otázky a jak zjišťovat potenciál uchazeče tak, abyste našli, koho hledáte. * Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků • co je dobré a užitečné vědět o personálním marketingu v dnešní době, • jak vytvořit inzerát, na který rychle zareagují ti správní uchazeči, • jaký vzkaz váš inzerát předává zájemcům o vaši firmu, • jak může být dobrý popis pracovní pozice cestou k lepšímu rozhodování, • personální agentury ano či ne? • co vám může sdělit kandidátův životopis, • telefonický pohovor, • osobní pohovor, strukturovaný pohovor, jak se na něj připravit a jak jej vést, • otázky u pohovorů – na co se ptát a co lze zjistit i bez ptaní, • jak představit společnost i pozici kandidátovi, • řeč těla a co lze z řeči těla vyčíst, • II. kolo výběru, • nástup, zapracování nového pracovníka – důležité aspekty setrvání nového pracovníka ve vaší firmě....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady personalistiky a mzdového účetnictví [3-denní kurz]

18.06.2018 - Liberec Srdečně Vás zveme na 3-denní kurz „Základy mzdového účetnictví a personalistiky“. Náš kurz Vás uvede do problematiky, kterou by měl znát každý, kdo řeší pracovně – právní problematiku....
AZ PERSONALISTIKA - vzdělávací a poradenská firma - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde