microsoft-excel-makra-a-vba Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Microsoft Excel - makra a VBA


Cílem kurzu Excel makra a VBA je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří Microsoft Excel dosud využívají na úrovni předchozího kurzu . Naučíte se analyzovat situace, které je možné automatizovat pomocí maker.Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Microsoft Excel – základní kurz

22.10.2018 - Ostrava Zaměření kurzu Po absolvování kurzu budete umět efektivně zpracovávat svá data v tabulkovém procesoru a prezentovat je v profesionální kvalitě   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737 MS Excel po spuštění – popis pracovního prostředí aplikace   Základní pojmy – buňky, řádky, sloupce, listy, sešity   Práce se sešity – nový sešit, uložení, otevření a zavření sešitu   Práce s listy – vložení, přesun, kopie, přejmenování a odstranění listu   Základní operace s buňkami – editace, výběr, kopírování a přesun, vkládání a odstranění   Formátování buněk – použití číselných formátů buněk, kopírování formátu, odstranění formátu   Vyplňování posloupností a řad   Vkládání a kopírování vzorců   Relativní a absolutní adresace na buňky   Vkládání funkcí automatického shrnutí, použití průvodce Vložit funkci   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Podmíněné formátování – základní pravidla, datové pruhy, barevné škály a sady ikon   Řazení a filtrování dat – použití automatického filtru, filtry textu a čísel   Nástroj Najít a Nahradit a jeho využití   Vkládání grafických objektů – obrázky, snímky obrazovky, diagramy SmartArt   Způsoby zobrazení listu   Nastavení záhlaví a zápatí listu   Vzhled stránky – nastavení stránky před tiskem, tisk   Práce s okny – ukotvení příček, zobrazení více listů   Grafy – základní typy grafů a jejich formátování   Strukturované tabulky – úvodní seznámení se strukturovanými seznamy   Šablony sešitů a jejich použití   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – kurz programování ve VBA I.

22.10.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro pokročilejší uživatele, kteří se chtějí naučit programovat v prostředí programu Excel   Po absolvování kurzu se budete orientovat v prostředí Visual Basic editoru, budete umět organizovat makra do modulů, budete umět programovat na úrovni jednotlivých buněk, listů a sešitů. Budete umět automatizovat program Excel od spuštění, přes vytvoření sešitu včetně obsahu, až k jeho uložení a uzavření. Budete také umět vytvořit základní uživatelské rozhraní pomocí ovládacích prvků.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Microsoft Excel - Programování ve VBA   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.   Úvod do problematiky programování   Prostředí editoru VBA, klávesové zkratky, funkce IntelliSense   Typy modulů a jejich využití, organizace kódu   Nahrávání maker, relativní a absolutní záznam   Vytváření procedur a funkcí   Programování na úrovni buněk - objekt Range   Základní datové typy, používání proměnných   Využití podmínek a cyklů, syntaxe   Základy ošetřování chyb   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Práce s kolekcemi   Práce s listy - objekt Worksheet   Práce se sešity - objekt Workbook   Programování na úrovni aplikace - objekt Application   Kompletní automatizace aplikace - VBScript   Spouštění maker, vytvoření uživatelského rozhraní   Ovládací prvky, zpracování událostí   Vlastní panely nástrojů   Distribuce kódu - vytvoření doplňku Excelu     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro pokročilé

22.10.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Po absolvování kurzu si budete umět přizpůsobit celou aplikaci MS Excel sobě na míru. Budete schopni zpracovávat komplexní a složité projekty v MS Excel včetně kontrolních mechanismů a týmové spolupráce, simulovat různé případové studie (varianty), automatizovat si rutinní úkoly a dynamicky měnit pohled na prezentovaná data.   Studijní materiály v ceně kurzu příručka MS Excel   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Prostředí aplikace MS Excel a jeho přizpůsobení – panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní skupina příkazů a vlastní karta, soubor vlastního nastavení   Vlastní formáty buněk a styly buněk   Adresace buněk – praktické ukázky použití relativní, absolutní a smíšená adresace, adresace prostřednictvím názvů   Práce s více listy, použití 3D odkazů   Relativní názvy, pojmenované vzorce, použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ   Strukturované tabulky a použití strukturovaných odkazů   Podmíněné formátování – vlastní pravidla pomocí vzorce   Maticové vzorce – princip vkládání, příklady použití   Vyhledávací funkce – SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX a další   Statistické funkce – COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, LINTREND a další   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Databázové funkce – DSUMA, DPOČET, DZÍSKAT a další   Finanční funkce – PLATBA, BUDHODNOTA a další   Rozšířený filtr a jeho použití   Souhrny a jejich vnořování   Kontingenční tabulky – způsoby zobrazení hodnot v kontingenční tabulce, skupinová pole, vkládání a propojování průřezů, použití časové osy, analýza více tabulek a tvorba relace, kontingenční grafy   Ověření dat – vlastní nastavení pomocí vzorce   Grafy – pokročilé formátování grafů, minigrafy, nové typy grafů, vlastní šablony grafů   Makra – tvorba maker ze záznamu, spouštění makra   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel 2010 pro středně pokročilé - postupte v Excelu na vyšší úroveň

22.10.2018 - Praha Efektivita na prvním místě, praktické tipy a triky Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s pokročilými nástroji v programu Microsoft Excel. Dozvíte se například, jak použít Excel pro vytvoření souhrnu z více listů, nebo jak efektivně pracovat se seznamy. Dále se pak naučíte, jak používat Excel při zpracování dat. Seznámíte se s užitečnými funkcemi a technikami, které Vám doposud zůstávaly utajeny.   Kurz probíhá ve verzi MS Excel 2010, i tak je však určen i pro uživatele jiných verzí. Na případné rozdíly ve verzích budete lektorem upozorněni. Kurz je určen: Všichni, kdo v Excelu již pracují a chtějí si rozšířit obzory a znalosti    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: Rozšíření obzorů o užitečné a pokročilé funkce a techniky pro efektivní práci   Kontingenční tabulky v deseti minutách - praktický rychlý úvod   Naučíte se efektivně pracovat se seznamy i využít Excelu pro zpracování dat   Odborný výklad s praktickými ukázkami a okamžitým trénováním probírané látky   Obdržíte tipy a triky využitelné v každodenní práci s MS Excel   Postřehy a „vychytávky“ z praxe, které zefektivní Vaši dosavadní práci     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Visio - základní

22.10.2018 - Praha Cílová skupina: Uživatelům, kteří chtějí efektivněji vizuálně působit prostřednictvím diagramů aplikace Microsoft Visio. Zaměření kurzu: Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Předpokládané znalosti: Znalost práce s Microsoft Windows, doporučená částečná znalost Microsoft Office. Program kurzu: Začínáme s programem Visio * tvorba výkresů ze šablon * pracovní plocha aplikace a její nastavení * koncepce výkresu * nastavení velikosti výkresu a měřítka zobrazení Základy práce s výkresy * používání základních nástrojů pro kreslení * úprava, přesun, otočení, duplikování a odstranění objektu * nastavení pomůcek pro kreslení * vkládání stránek a jejich nastavení Používání vzorníků * otevírání a zavírání vzorníků s obrazci * vkládání obrazců ze vzorníků * vkládání pozadí a okrajů a nadpisů Základní techniky práce s obrazci * nastavení přichycení a přilepení obrazců * zarovnání, rozmísťování a otáčení obrazců * vkládání obrázků a grafů * práce s kontejnery a popisky Propojování obrazců spojnicemi * používání možností automatického propojení obrazců * tvorba dynamické a statické spojnice * podrobná nastavení spojnic a spojovacích bodů Formátování obrazců * formátování textu, ohraničení, výplně a stínování obrazců * kopírování formátu obrazce na jiný * používání motivů a jejich modifikace Operace s obrazci * práce s překrývajícími se obrazci * seskupování a oddělování obrazců * speciální operace s obrazci (vývojářský režim) * nastavení zámku obrazců a sešitu výkresů * vkládání hypertextových odkazů Nastavení tiskové strany a tisk * nastavení záhlaví a zápatí * nastavení vzhledu stránky * tisk výkresu Praktická tvorba výkresů z různých šablon ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel - základy

22.10.2018 - Praha Hlavní témata kurzu * Popis prostředí Pás karet, karta Soubor, panel Rychlý přístup * Struktura sešitu – základní pojmy Sešit, list, buňka, adresa * Práce se soubory Vytvoření nového souboru, otevření souboru Uložení, Uložení jako * Zapisování dat do buňky Text, číslo, datum * Oprava obsahu buňky Oprava, přepsání, mazání * Označování oblastí * Práce se sloupci a řádky Nastavení šířky sloupců, výšky řádků Vkládání a odstraňování řádků, sloupců a buněk * Kopírování a přesun dat v tabulce Použití schránky * Práce s listy Vkládání, odstraňování, přejmenování listu Kopírování a přesun listu * Formát čísel * Formátování tabulky Ohraničení, podbarvení buněk, barva písma * Vzorce Jednoduché vzorce Kopírování vzorců * Výpočty pomocí funkcí Použití funkcí SUMA, PRŮMĚR, POČET, MIN, MAX * Práce se seznamy Řazení v tabulce Automatický filtr * Tisk Kontrola tabulky před tiskem Zobrazení Rozložení při tisku Tisk tabulek * Interaktivní nápověda l me Dělka kurzu 2 dny (12 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – makra efektivně

23.10.2018 - Praha Zaměření kurzu: Kurz je určen především pro uživatele, kteří si potřebují zautomatizovat některé každodenně se opakující činnosti, ale nechtějí se příliš zabývat teorií programování ve VBA. Může dobře posloužit ke správnému rozhodnutí i těm, kdo zvažují, zda se věnovat programování ve VBA na detailnější úrovni. Naučíte se zaznamenat opakující se postupy formou makra, prohlížet zaznamenaný kód a ladit ho metodou krokování. Vytvoříte si různé nástroje pro spuštění zaznamenaného makra, jako jsou tlačítka na panelu Rychlý přístup nebo na listu sešitu. Rovněž se zorientujete v nápovědě k VBA, abyste byli s její pomocí schopni makro opravit a zobecnit pro použití v různých podmínkách. Během kurzu budou zmíněny tipy, jak makro zaznamenat tak, aby pracovalo co nejobecněji i bez větších úprav kódu. Předpokládané znalosti: Dobrá uživatelská znalost funkčností Excelu. Program kurzu: Příprava prostředí a záznam makra * význam maker pro automatizaci práce v aplikaci Excel * zobrazení a použití karty Vývojář * záznam makra a nastavení jeho vlastností Možnost spuštění makra * klávesové zkratky a okno Makra * tlačítka na panelu Rychlý přístup * příkazy na vlastní kartě nebo ve vlastní skupině * různé objekty na listu sešitu Prostředí editoru VBA * nabídky a používané panely nástrojů * okna pracovní plochy a jejich použití * moduly a zaznamenaná makra Osobní sešit maker * význam a vlastnosti osobního sešitu maker * vytvoření osobního sešitu maker a jeho umístění Zpracování zaznamenaných maker v editoru VBA * struktura zaznamenaného kódu * ladění zazanamenaných maker krokováním * používání interaktivní nápovědy k zaznamenaným příkazům Příklady vytváření maker * vkládání hodnot a vzorců do buněk * formátování buněk a oblastí * práce s řádky a sloupci * formátování vzhledu stránky * základní operace se sešity a listy * další operace dle časových možností Zdokonalení maker programováním ve VBA * základy deklarace proměnných a konstant * funkce pro komunikaci * příklady podmínky a cyklu ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro mírně pokročilé

24.10.2018 - Brno Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež chtějí hlouběji proniknout do možností MS Excel a naučit se jej efektivněji využívat.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet jakkoli složité tabulky, různé typy grafů a atraktivně je formátovat pro profesionální prezentaci. Budete umět pracovat s rozsáhlými seznamy dat, vytvářet si vlastní šablony a nástroje pro výrazné zefektivnění své práce.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737   Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení   Úvodní opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk - hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení    Prohloubení použití číselných formátů buněk - matematický formát, logická hodnota   Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití   Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených   Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů   Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců    Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, práce s okny, tisk názvů     Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů   Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo   Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu   Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Vkládání souhrnné funkce SUBTOTAL   Tvorba souhrnu s kontingenční tabulkou – úvodní seznámení   Vkládání užitečných funkcí a jejich vnořování - funkce logické, vyhledávací, statistické, textové, funkce pro práci s daty   Datové nástroje – odebírání duplicitních dat, ověřování dat, rozdělení textu do sloupců, dynamické doplňování   Zámek listu a sešitu     Hypertextové odkazy – vkládání a příklady použití   Vkládání rukopisných rovnic   Grafy - pokročilejší formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, vkládání minigrafů, nové typy grafů   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro pokročilé

24.10.2018 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Po absolvování kurzu si budete umět přizpůsobit celou aplikaci MS Excel sobě na míru. Budete schopni zpracovávat komplexní a složité projekty v MS Excel včetně kontrolních mechanismů a týmové spolupráce, simulovat různé případové studie (varianty), automatizovat si rutinní úkoly a dynamicky měnit pohled na prezentovaná data.   Studijní materiály v ceně kurzu příručka MS Excel   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Prostředí aplikace MS Excel a jeho přizpůsobení – panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní skupina příkazů a vlastní karta, soubor vlastního nastavení   Vlastní formáty buněk a styly buněk   Adresace buněk – praktické ukázky použití relativní, absolutní a smíšená adresace, adresace prostřednictvím názvů   Práce s více listy, použití 3D odkazů   Relativní názvy, pojmenované vzorce, použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ   Strukturované tabulky a použití strukturovaných odkazů   Podmíněné formátování – vlastní pravidla pomocí vzorce   Maticové vzorce – princip vkládání, příklady použití   Vyhledávací funkce – SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX a další   Statistické funkce – COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, LINTREND a další   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Databázové funkce – DSUMA, DPOČET, DZÍSKAT a další   Finanční funkce – PLATBA, BUDHODNOTA a další   Rozšířený filtr a jeho použití   Souhrny a jejich vnořování   Kontingenční tabulky – způsoby zobrazení hodnot v kontingenční tabulce, skupinová pole, vkládání a propojování průřezů, použití časové osy, analýza více tabulek a tvorba relace, kontingenční grafy   Ověření dat – vlastní nastavení pomocí vzorce   Grafy – pokročilé formátování grafů, minigrafy, nové typy grafů, vlastní šablony grafů   Makra – tvorba maker ze záznamu, spouštění makra   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft PowerPoint – základní kurz

24.10.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří budou používat MS PowerPoint při prezentacích výsledků své práce.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint.   Naučíte se své prezentace správně obohatit a publikovat ať už předvedením na obrazovce počítače, na plátně nebo prostřednictvím počítačové sítě.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Práce s osnovou   Souhrnné snímky   Práce s textem   Formát textu   Textová pole   Snímky (rozložení, návrhy, přechody, animace, skrývání)   Pravítka   Mřížka   Vodítka   Poznámky   Vkládání a úpravy obrázků   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Klipart   Vkládání grafu, organizačního schématu, tabulky   Video a zvuk   Nastavení prezentace   Časování   Ukládání prezentace   Vyhledání a otevření prezentace   Automatické tvary, kresby   Tisk snímků, podkladů a poznámek, funkce exportu dat „Balení pro disk CD-ROM“ a používání Vieweru   motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro pokročilé

24.10.2018 - Praha Cílová skupina: Uživatelům tabulkového procesoru Microsoft Excel. Zaměření kurzu: Seznámíte se s řadou logických, matematických, textových a dalších funkcí důležitých pro zpracování firemních dat. V případě složitějších vzorců budete umět snadno odhalit a odstranit chyby. Při zadávání dat výhodně využijete nástroje ověření dat, které zaručují jejich integritu a konzistenci, podobně jako v databázových systémech. Data uložená v externích databázích a souborech budete umět importovat a dále filtrovat pomocí pokročilých filtrů a průřezů. Data rychle a efektivně zanalyzujete pomocí souhrnů nebo výkonných kontingenčních tabulek či efektních grafů. K analýze a modelování různých situací využijete nástroje citlivostní analýzy a zjistíte například to, jak nastavit vstupní data ve vzorci pro dosažení konkrétního požadovaného výsledku. Osvojíte si také znalosti týkající se zamykání sešitu či listu proti neautorizovanému přístupu. Sešit Excel budete moci využít i jako sdílený, pokud potřebujete s kolegy z týmu vkládat záznamy do jedné společné databáze. Se spoluprací s jinými uživateli souvisí i téma exportu do jiných formátů, například do formátu HTML, který je možno otevřít nejen v prohlížeči, ale lze ho opět otevřít a dál zpracovávat i v aplikaci Excel. Předpokládané znalosti: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - pro středně pokročilé. Program kurzu: Pokročilá práce se vzorci a funkcemi * tvorba vzorců se vnořenými funkcemi * vybrané funkce různých kategorií Metody odstranění chyb ve vzorcích a datech * hledání a odstraňování chyb ve vzorcích * nastavení ověření dat při zadávání Import externích dat * import externích dat z různých zdrojů * aktualizace připojených dat a správa připojení * nastavení zabezpečení pro datová připojení * rozdělení textu do sloupců Pokročilé metody filtrace seznamu * nastavení vlastního automatického filtru * používání filtru Prvních 10 * funkce rozšířeného filtru * provádění výpočtů nad filtrovanými daty Přehledy a souhrny * vytvoření a vymazání automatického přehledu * ruční vytvoření a odebrání přehledu * vytvoření a odebrání souhrnů * kopírování přehledů a souhrnů Kontingenční tabulka a graf * tvorba a úprava kontingenční tabulky * řazení a filtrace v kontingenční tabulce * tvorba kontingenčního grafu a jeho úpravy Analýza hypotéz * hledání řešení * tvorba a použití scénářů Ochrana sešitu * zamčení sešitu * označení sešitu jako konečného * zamčení listu sešitu Spolupráce ve skupině * zaslání sešitu jako přílohy zprávy v různých formátech * nastavení sdílení sešitu * sledování změn provedených jinými uživateli * provedení závěrečné revize sešitu Excel a web * praktické využití hypertextového odkazu * publikování sešitu jako webové stránky ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel - kancelářská praxe

25.10.2018 - Praha Hlavní témata kurzu * Opakování základů Zadávání čísel, kalendářního data a času Formát čísel Opakování tvorby vzorců Relativní a absolutní adresace Odkaz na jiný list, do jiného souboru * Automatické vyplňování řadami údajů Okamžité vyplnění celého sloupce daty FlashFill – našeptávač * Formát čísel Vlastní formátování * Podmíněné formátování Formátování při splnění nastavených kritérií Datové čáry Sady ikon * Vzorce Vyhledávací funkce - SVYHLEDAT Logické funkce - KDYŽ, A, NEBO Zaokrouhlování – ZAOKROUHLIT Textové funkce – ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA Datum a čas ve vzorcích * Pojmenování buněk a oblastí Používání názvů ve vzorcích * Grafy Vytvoření grafu Úprava grafu Práce se zdrojovými daty * Používání komentářů * Integrace Excelu s jinými aplikacemi * Práce se seznamem dat Kritéria ve vlastním filtru Řazení a filtrování podle formátu * Základy kontingenčních tabulek Definice, vytvoření, rozložení * Ochrana sešitů * Vytvoření uživatelského pásu karet Dělka kurzu 2 dny (12 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – interaktivní tabulky a grafy I.

26.10.2018 - Praha Zaměření kurzu: Statické tabulky a grafy, poskytující stále stejný pohled na data, se naučíte oživit pomocí parametrů, realizovaných nejrůznějšími prvky aplikace Excel, jako je ověření dat seznamem, ovládací prvky formuláře, vybrané funkce nebo názvy oblastí či vzorců. Budete tak schopni provádět podstatně sofistikovanější a lépe využitelné analýzy a vizualizace dat. Prvky parametrizace budete umět aplikovat v různých oblastech práce, od dynamických výpočtů, interaktivního formátování pomocí podmíněného formátování využívajícího prvky parametrizace a vzorce, až po dynamické grafy, měnící se na základě určitého výběru nebo na základě změn maticového vzorce závislého na stavu ovládacích prvků formuláře. Také se seznámíte s možnostmi importu dat z webu a jejich využitím pro nadčasovou práci s kalendářem. Předpokládané znalosti: Znalosti minimálně na úrovni kurzu Microsoft Excel pro mírně pokročilé. Program kurzu: Úvod do parametrických a interaktivních úloh * proč používat v aplikaci Excel parametry * kde je možno parametry použít * jaké jsou nástroje parametrizace Prostředky parametrizace úloh a jejich použití * názvy oblastí a maticových vzorců * pokročilé možnosti ověření seznamem * funkce listu vhodné pro parametrické úlohy * ovládací prvky formuláře ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20461: Microsoft SQL Server 2012 / 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL

29.10.2018 - Ostrava Předpokládané znalosti Základní znalost relačních databází   Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows    Zaměření kurzu Kurz je určen pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Příprava na certifikaci: Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-461 Querying Microsoft SQL Server   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014 • The Basic Architecture of SQL Server • SQL Server Editions and Versions • Getting Started with SQL Server Management Studio   Module 2: Introduction to T-SQL Querying • Introducing T-SQL • Understanding Sets • Understanding Predicate Logic • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements   Module 3: Writing SELECT Queries • Writing Simple SELECT Statements • Eliminating Duplicates with DISTINCT • Using Column and Table Aliases • Writing Simple CASE Expressions   Module 4: Querying Multiple Tables • Understanding Joins • Querying with Inner Joins • Querying with Outer Joins • Querying with Cross Joins and Self Joins   Module 5: Sorting and Filtering Data • Sorting Data • Filtering Data with a WHERE Clause • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options • Working with Unknown and Missing Values   Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types • Introducing SQL Server 2014 Data Types • Working with Character Data • Working with Date and Time Data   Module 7: Using DML to Modify Data • Inserting Data • Modifying and Deleting Data   Module 8: Using Built-In Functions • Writing Queries with Built-In Functions • Using Conversion Functions • Using Logical Functions • Using Functions to Work with NULL   Module 9: Grouping and Aggregating Data • Aggregate Functions • Using the GROUP BY Clause • Filtering Groups with HAVING   Module 10: Using Subqueries • Writing Self-Contained Subqueries • Writing Correlated Subqueries • Using the EXISTS Predicate with Subqueries   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Module 11: Using Table Expressions • Using Derived Tables • Using Common Table Expressions • Using Views • Using Inline Table-Valued Functions   Module 12: Using Set Operators • Writing Queries with the UNION Operator • Using EXCEPT and INTERSECT • Using APPLY ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20461: Microsoft SQL Server 2012 / 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL

29.10.2018 - Praha Předpokládané znalosti Základní znalost relačních databází   Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows    Zaměření kurzu Kurz je určen pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Příprava na certifikaci: Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-461 Querying Microsoft SQL Server   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014 • The Basic Architecture of SQL Server • SQL Server Editions and Versions • Getting Started with SQL Server Management Studio   Module 2: Introduction to T-SQL Querying • Introducing T-SQL • Understanding Sets • Understanding Predicate Logic • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements   Module 3: Writing SELECT Queries • Writing Simple SELECT Statements • Eliminating Duplicates with DISTINCT • Using Column and Table Aliases • Writing Simple CASE Expressions   Module 4: Querying Multiple Tables • Understanding Joins • Querying with Inner Joins • Querying with Outer Joins • Querying with Cross Joins and Self Joins   Module 5: Sorting and Filtering Data • Sorting Data • Filtering Data with a WHERE Clause • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options • Working with Unknown and Missing Values   Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types • Introducing SQL Server 2014 Data Types • Working with Character Data • Working with Date and Time Data   Module 7: Using DML to Modify Data • Inserting Data • Modifying and Deleting Data   Module 8: Using Built-In Functions • Writing Queries with Built-In Functions • Using Conversion Functions • Using Logical Functions • Using Functions to Work with NULL   Module 9: Grouping and Aggregating Data • Aggregate Functions • Using the GROUP BY Clause • Filtering Groups with HAVING   Module 10: Using Subqueries • Writing Self-Contained Subqueries • Writing Correlated Subqueries • Using the EXISTS Predicate with Subqueries   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Module 11: Using Table Expressions • Using Derived Tables • Using Common Table Expressions • Using Views • Using Inline Table-Valued Functions   Module 12: Using Set Operators • Writing Queries with the UNION Operator • Using EXCEPT and INTERSECT • Using APPLY ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20461: Microsoft SQL Server 2012 / 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL

29.10.2018 - Brno Předpokládané znalosti Základní znalost relačních databází   Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows    Zaměření kurzu Kurz je určen pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Příprava na certifikaci: Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-461 Querying Microsoft SQL Server   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014 • The Basic Architecture of SQL Server • SQL Server Editions and Versions • Getting Started with SQL Server Management Studio   Module 2: Introduction to T-SQL Querying • Introducing T-SQL • Understanding Sets • Understanding Predicate Logic • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements   Module 3: Writing SELECT Queries • Writing Simple SELECT Statements • Eliminating Duplicates with DISTINCT • Using Column and Table Aliases • Writing Simple CASE Expressions   Module 4: Querying Multiple Tables • Understanding Joins • Querying with Inner Joins • Querying with Outer Joins • Querying with Cross Joins and Self Joins   Module 5: Sorting and Filtering Data • Sorting Data • Filtering Data with a WHERE Clause • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options • Working with Unknown and Missing Values   Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types • Introducing SQL Server 2014 Data Types • Working with Character Data • Working with Date and Time Data   Module 7: Using DML to Modify Data • Inserting Data • Modifying and Deleting Data   Module 8: Using Built-In Functions • Writing Queries with Built-In Functions • Using Conversion Functions • Using Logical Functions • Using Functions to Work with NULL   Module 9: Grouping and Aggregating Data • Aggregate Functions • Using the GROUP BY Clause • Filtering Groups with HAVING   Module 10: Using Subqueries • Writing Self-Contained Subqueries • Writing Correlated Subqueries • Using the EXISTS Predicate with Subqueries   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Module 11: Using Table Expressions • Using Derived Tables • Using Common Table Expressions • Using Views • Using Inline Table-Valued Functions   Module 12: Using Set Operators • Writing Queries with the UNION Operator • Using EXCEPT and INTERSECT • Using APPLY ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Word – základní kurz

29.10.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz MS Word je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem Word.   Po absolvování kurzu získají vaše dokumenty profesionální vzhled, vaše práce s textem bude efektivní.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737   Osvojení správných návyků formátu dokumentu   Pracovní prostředí textového procesoru Word   Pořízení textu   Druhy výběrů, opravy a úpravy textu   Formátování textu   Členění textu do odstavců   Formát odstavců   Kopírování a přesun textu   Automatické opravy   Kontrola pravopisu   Automatický text   Uložení a otevření dokumentu   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Hledání v dokumentu a nahrazení textu   Šablona dokumentu   Používání předdefinovaných šablon   Vkládání obrázků do textu   Objekty a jejich úprava   Ohraničení a stínování textu   Tabulátory a tabulky   Tisk dokumentu   Nastavení vzhledu stránky   Záhlaví a zápatí   Nástin stylů   rychlé styly; motivy a jejich základní souvislosti s formátem textu a objektů     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Access – tvorba databáze jednoduše

29.10.2018 - Praha Zaměření kurzu: Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních vlastností polí. Praktická práce s daty tabulek – vyhledávání a náhrada dat, řazení a filtrace. Import / export dat z / do Microsoft Excel. Tvorba základních dotazů včetně vypočítávaných, souhrnných a dotazů nad více tabulkami. Tvorba formulářů a sestav pomocí průvodců, úpravy jejich uspořádání a formátování. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Předpokládané znalosti: V rozsahu základního kurzu Microsoft Windows (nutné), základy Microsoft Excel (vhodné ale ne nutné). Program kurzu: Základy návrhu databáze * úvod do relačních databází – základní terminologie * databázové objekty a jejich význam Tabulky * návrh tabulek a základní vlastnosti polí * relace 1:N a 1:1 a jejich nastavení Práce s daty * vkládání, úprava a odstranění záznamů * vyhledávání, řazení a filtrování záznamů * import a export dat z / do Microsoft Excel * tisk tabulky Výběrové dotazy * kritéria v dotazech * dotazy nad více tabulkami * vytváření výpočtových polí Formuláře * tvorba různých typů formulářů pomocí průvodců * sekce formuláře a jejich význam * úpravy a formátování formulářů * výpočtové ovládací prvky Sestavy * tvorba různých typů sestav pomocí průvodců * sekce sestavy a jejich význam * úpravy a formátování sestav * výpočtové ovládací prvky ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Word – pro pokročilé

29.10.2018 - Praha Cílová skupina: Uživatelům textového procesoru Microsoft Word. Zaměření kurzu: Kurz zahrnuje tato témata: Pokročilá práce s tabulkami, obrázky, grafy a dalšími objekty. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a dalšími seznamy. Organizace struktury dokumentu s využitím zobrazení Osnova. Tvorba a použití formulářů. Revize dokumentu a jeho ochrana. Tvorba formulářů a úvod do automatizace. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Předpokládané znalosti: Znalosti v rozsahu kurzu Microsoft Word - základní a pro mírně pokročilé. Program kurzu: Práce s rozsáhlými dokumenty * zobrazení Osnova a její využití pro přeorganizování dokumentu * hlavní a vnořený dokument * rejstřík, titulky a seznam tabulek a obrázků * citace a bibliografie * poznámky pod čarou a vysvětlivky * křížové odkazy Pokročilá práce s tabulkami a grafy * převedení textu na tabulku a naopak * řazení a vkládání vzorců * vložení, úprava a formátování grafu Pokročilá práce s grafikou * vkládání a formátování tvarů * používání obrázků SmartArt Formuláře * formulářová pole a jejich vlastnosti * zamčení a použití formuláře Komentáře * vložení, zobrazení a skrytí komentářů * změna autora komentářů Sledování změn * záznam změn provedených v dokumentu * přijímání a zamítání změn Porovnání a sloučení dokumentů Zabezpečení dokumentu ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMOC20533 Microsoft Azure – nasazení a správa pro IT správce

29.10.2018 - Praha 7 Pětidenní základní kurz pro IT správce, kteří se chystají implementovat Microsoft Azure cloudové řešení pro hostování serverových služeb v podnikovém prostředí. Cílová skupina IT správci, kteří se chtějí naučit implementaci Microsoft Azure. ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde