microsoft-excel-makra-a-vba Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Microsoft Excel - makra a VBA


Cílem kurzu Excel makra a VBA je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří Microsoft Excel dosud využívají na úrovni předchozího kurzu. Naučíte se analyzovat situace, které je možné automatizovat pomocí maker.Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Microsoft Excel – pro mírně pokročilé

16.08.2018 - Brno Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež chtějí hlouběji proniknout do možností MS Excel a naučit se jej efektivněji využívat.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet jakkoli složité tabulky, různé typy grafů a atraktivně je formátovat pro profesionální prezentaci. Budete umět pracovat s rozsáhlými seznamy dat, vytvářet si vlastní šablony a nástroje pro výrazné zefektivnění své práce.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737   Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení   Úvodní opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk - hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení    Prohloubení použití číselných formátů buněk - matematický formát, logická hodnota   Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití   Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených   Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů   Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců    Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, práce s okny, tisk názvů     Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů   Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo   # Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu   Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů   Vkládání souhrnné funkce SUBTOTAL   Tvorba souhrnu s kontingenční tabulkou – úvodní seznámení   Vkládání užitečných funkcí a jejich vnořování - funkce logické, vyhledávací, statistické, textové, funkce pro práci s daty   Datové nástroje – odebírání duplicitních dat, ověřování dat, rozdělení textu do sloupců, dynamické doplňování   Zámek listu a sešitu     Hypertextové odkazy – vkládání a příklady použití   Vkládání rukopisných rovnic   Grafy - pokročilejší formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, vkládání minigrafů, nové typy grafů   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro mírně pokročilé

16.08.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež chtějí hlouběji proniknout do možností MS Excel a naučit se jej efektivněji využívat.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet jakkoli složité tabulky, různé typy grafů a atraktivně je formátovat pro profesionální prezentaci. Budete umět pracovat s rozsáhlými seznamy dat, vytvářet si vlastní šablony a nástroje pro výrazné zefektivnění své práce.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737   Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení   Úvodní opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk - hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení    Prohloubení použití číselných formátů buněk - matematický formát, logická hodnota   Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití   Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených   Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů   Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců    Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, práce s okny, tisk názvů     Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů   Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo   # Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu   Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů   Vkládání souhrnné funkce SUBTOTAL   Tvorba souhrnu s kontingenční tabulkou – úvodní seznámení   Vkládání užitečných funkcí a jejich vnořování - funkce logické, vyhledávací, statistické, textové, funkce pro práci s daty   Datové nástroje – odebírání duplicitních dat, ověřování dat, rozdělení textu do sloupců, dynamické doplňování   Zámek listu a sešitu     Hypertextové odkazy – vkládání a příklady použití   Vkládání rukopisných rovnic   Grafy - pokročilejší formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, vkládání minigrafů, nové typy grafů   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Word – základní kurz

16.08.2018 - Brno Zaměření kurzu Kurz MS Word je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem Word.   Po absolvování kurzu získají vaše dokumenty profesionální vzhled, vaše práce s textem bude efektivní.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737   Osvojení správných návyků formátu dokumentu   Pracovní prostředí textového procesoru Word   Pořízení textu   Druhy výběrů, opravy a úpravy textu   Formátování textu   Členění textu do odstavců   Formát odstavců   Kopírování a přesun textu   Automatické opravy   Kontrola pravopisu   Automatický text   Uložení a otevření dokumentu   # Hledání v dokumentu a nahrazení textu   Šablona dokumentu   Používání předdefinovaných šablon   Vkládání obrázků do textu   Objekty a jejich úprava   Ohraničení a stínování textu   Tabulátory a tabulky   Tisk dokumentu   Nastavení vzhledu stránky   Záhlaví a zápatí   Nástin stylů   rychlé styly; motivy a jejich základní souvislosti s formátem textu a objektů     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – makra pro uživatele

17.08.2018 - Brno Zaměření kurzu Na kurzu proniknete do problematiky maker a naučíte se vše potřebné pro jejich pohodlnou implementaci.   Na kurzu se neprobírá složité programování maker v jazyce VBA. Pro složité programování využijte kurz Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I.     Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935   Úvod do problematiky maker   Rizika pro použití maker   Odstranění maker ze sešitu   Záznam maker   Absolutní a relativní adresy   # Automatizace   Spouštění maker   Formulářové prvky   Zápis dat pomocí formuláře   Základy objektového modelu   Sdílení maker     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20484: Microsoft Visual Studio 2012 – Základy tvorby aplikací pro Windows Store v jazyku C#

20.08.2018 - Praha   Předpokládané znalosti alespoň roční zkušenost s programováním aplikací   znalost programování aplikací pro Windows   znalost používání Visual Studia 2010 nebo 2012   Zaměření kurzu Kurz je určený pro programátory s roční až dvouletou zkušeností s vývojem klientských aplikací, kteří dobře znají programovací jazyk C# a mají určité základní zkušenosti s programováním ve značkovacím jazyce XAML   #   Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz je doporučen jako součást přípravy na zkoušku 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps using C#   Modul 1: Úvod do prostředí Windows 8 a Windows Store Apps Úvod do platformy Windows 8, základní principy uživatelského rozhraní Windows 8, WinRT a Language Projections   Modul 2: Vytváření uživatelského rozhraní pomocí XAML Základy XAML, XAML Code-Behind, pokročilé techniky XAML   Modul 3: Prezentace dat Používání Data Presentation Controls, GridView Control   Modul 4: Implementace rozvržení vestavěných ovládacích prvků Windows 8 WinRT Controls, AppBar Control, implementace pohledů Snapped a Scale   Modul 5: Práce se soubory ve Windows Store aplikaci Práce se soubory a proudy ve Windows Store aplikaci, práce s File User Interface Components   Modul 6: Process Lifetime Management Windows Store aplikací Process Lifetime Management, spuštění Windows Store aplikace, State Managemnet strategie   Modul 7: Práce se zdroji, styly a šablonami Vytváření sdílených zdrojů, vytváření stylů a šablon   # Modul 8: Návrh a implementace navigace ve Windows Store aplikaci Obsluha navigace ve Windows Store aplikaci, Semantic Zoom   Modul 9: Implementace kontraktů ve Windows 8 Charms, Contracts, Search Contract, Share Contract, App Settiings a Preferences   Modul 10: Implementace Tiles And User Notifications Používání upozorňování typu Tiles, Live Tiles, Secondary Tiles, Badge a Toa...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20484: Microsoft Visual Studio 2012 – Základy tvorby aplikací pro Windows Store v jazyku C#

20.08.2018 - Brno   Předpokládané znalosti alespoň roční zkušenost s programováním aplikací   znalost programování aplikací pro Windows   znalost používání Visual Studia 2010 nebo 2012   Zaměření kurzu Kurz je určený pro programátory s roční až dvouletou zkušeností s vývojem klientských aplikací, kteří dobře znají programovací jazyk C# a mají určité základní zkušenosti s programováním ve značkovacím jazyce XAML   #   Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz je doporučen jako součást přípravy na zkoušku 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps using C#   Modul 1: Úvod do prostředí Windows 8 a Windows Store Apps Úvod do platformy Windows 8, základní principy uživatelského rozhraní Windows 8, WinRT a Language Projections   Modul 2: Vytváření uživatelského rozhraní pomocí XAML Základy XAML, XAML Code-Behind, pokročilé techniky XAML   Modul 3: Prezentace dat Používání Data Presentation Controls, GridView Control   Modul 4: Implementace rozvržení vestavěných ovládacích prvků Windows 8 WinRT Controls, AppBar Control, implementace pohledů Snapped a Scale   Modul 5: Práce se soubory ve Windows Store aplikaci Práce se soubory a proudy ve Windows Store aplikaci, práce s File User Interface Components   Modul 6: Process Lifetime Management Windows Store aplikací Process Lifetime Management, spuštění Windows Store aplikace, State Managemnet strategie   Modul 7: Práce se zdroji, styly a šablonami Vytváření sdílených zdrojů, vytváření stylů a šablon   # Modul 8: Návrh a implementace navigace ve Windows Store aplikaci Obsluha navigace ve Windows Store aplikaci, Semantic Zoom   Modul 9: Implementace kontraktů ve Windows 8 Charms, Contracts, Search Contract, Share Contract, App Settiings a Preferences   Modul 10: Implementace Tiles And User Notifications Používání upozorňování typu Tiles, Live Tiles, Secondary Tiles, Badge a Toa...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20484: Microsoft Visual Studio 2012 – Základy tvorby aplikací pro Windows Store v jazyku C#

20.08.2018 - Ostrava   Předpokládané znalosti alespoň roční zkušenost s programováním aplikací   znalost programování aplikací pro Windows   znalost používání Visual Studia 2010 nebo 2012   Zaměření kurzu Kurz je určený pro programátory s roční až dvouletou zkušeností s vývojem klientských aplikací, kteří dobře znají programovací jazyk C# a mají určité základní zkušenosti s programováním ve značkovacím jazyce XAML   #   Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz je doporučen jako součást přípravy na zkoušku 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps using C#   Modul 1: Úvod do prostředí Windows 8 a Windows Store Apps Úvod do platformy Windows 8, základní principy uživatelského rozhraní Windows 8, WinRT a Language Projections   Modul 2: Vytváření uživatelského rozhraní pomocí XAML Základy XAML, XAML Code-Behind, pokročilé techniky XAML   Modul 3: Prezentace dat Používání Data Presentation Controls, GridView Control   Modul 4: Implementace rozvržení vestavěných ovládacích prvků Windows 8 WinRT Controls, AppBar Control, implementace pohledů Snapped a Scale   Modul 5: Práce se soubory ve Windows Store aplikaci Práce se soubory a proudy ve Windows Store aplikaci, práce s File User Interface Components   Modul 6: Process Lifetime Management Windows Store aplikací Process Lifetime Management, spuštění Windows Store aplikace, State Managemnet strategie   Modul 7: Práce se zdroji, styly a šablonami Vytváření sdílených zdrojů, vytváření stylů a šablon   # Modul 8: Návrh a implementace navigace ve Windows Store aplikaci Obsluha navigace ve Windows Store aplikaci, Semantic Zoom   Modul 9: Implementace kontraktů ve Windows 8 Charms, Contracts, Search Contract, Share Contract, App Settiings a Preferences   Modul 10: Implementace Tiles And User Notifications Používání upozorňování typu Tiles, Live Tiles, Secondary Tiles, Badge a Toa...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016

20.08.2018 - Brno Předpokládané znalosti Minimálně dvouletá praxe při správě Exchange Serverů různých verzí   Minimálně dvouletá praxe při správě AD DS, DNS a Windows Serveru 2012 R2   Zkušenosti s prací v prostředí Windows PowerShell   Zkušenosti s technologií infrastruktury veřejných klíčů (PKI) včetně Active Directory Certificate Services (AD CS)   Znalosti odpovídající absolvování kurzu 20345-1   Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří jsou zkušenými administrátory, architekty, či konzultanty e-mailových systémů.   Kurz je navržen pro profesionály v podnikovém prostředí, kteří jsou zodpovědní za návrh a zavedení řešení s Exchange Servery 2016, včetně prostředí s předchozími verzemi Exchange Serveru, či Exchange Online.   Od posluchačů se očekává znalost Exchange Serveru 2016, nebo předchozích verzí Exchange Serveru       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace Tento kurz je součástí přípravy na zkoušku 070 – 345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016   Modul 1 Plánování nasazení Microsoft Exchange Serverů 2016 Nové vlastnosti Exchange Serveru 2016   Shromáždění obchodních požadavků na zavedení Exchange Serveru   Plánování zavedení Exchange Serveru   Návrh zavedení jednotného zasílání zpráv   Modul 2 Plánování a nasazení mailboxových serverů Plánování hardwarových nároků Exchange Serverů   Plánování virtualizace Exchange Serveru a integrace s Microsoft Azure   Plánování a zavádění služby veřejných složek   Modul 3 Plánování a nasazení přenosu zpráv Návrh směrování zpráv   Návrh přenosových služeb   Návrh směrování zpráv v perimetru   Návrh a zavedení bezpečného přenosu zpráv   Modul 4 Plánování a nasazení služeb přístupu klientů Plánování klientů Exchange Serveru 20...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – základní kurz

20.08.2018 - Brno Zaměření kurzu Po absolvování kurzu budete umět efektivně zpracovávat svá data v tabulkovém procesoru a prezentovat je v profesionální kvalitě   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737 MS Excel po spuštění – popis pracovního prostředí aplikace   Základní pojmy – buňky, řádky, sloupce, listy, sešity   Práce se sešity – nový sešit, uložení, otevření a zavření sešitu   Práce s listy – vložení, přesun, kopie, přejmenování a odstranění listu   Základní operace s buňkami – editace, výběr, kopírování a přesun, vkládání a odstranění   Formátování buněk – použití číselných formátů buněk, kopírování formátu, odstranění formátu   Vyplňování posloupností a řad   Vkládání a kopírování vzorců   Relativní a absolutní adresace na buňky   Vkládání funkcí automatického shrnutí, použití průvodce Vložit funkci   # Podmíněné formátování – základní pravidla, datové pruhy, barevné škály a sady ikon   Řazení a filtrování dat – použití automatického filtru, filtry textu a čísel   Nástroj Najít a Nahradit a jeho využití   Vkládání grafických objektů – obrázky, snímky obrazovky, diagramy SmartArt   Způsoby zobrazení listu   Nastavení záhlaví a zápatí listu   Vzhled stránky – nastavení stránky před tiskem, tisk   Práce s okny – ukotvení příček, zobrazení více listů   Grafy – základní typy grafů a jejich formátování   Strukturované tabulky – úvodní seznámení se strukturovanými seznamy   Šablony sešitů a jejich použití   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Outlook – základní kurz

20.08.2018 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří při své práci chtějí efektivně využívat možnosti elektronické pošty.   Během kurzu si osvojíte základy práce s elektronickou poštou, naučíte se pracovat s elektronickým diářem, zvládnete organizování schůzek a používání nástroje Outlooku k organizaci skupinové práce.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM     Co je elektronická pošta, poštovní úřad   Založení vlastní poštovní schránky (centrum, seznam apod.)   Vytvoření poštovní zprávy včetně připojení příloh a její odeslání   Přijetí poštovních zpráv, uložení příloh   Odpovídání odesílateli nebo všem příjemcům zprávy, přeposílání a odstraňování poštovních zpráv   Příznaky zpráv, automatické podpisy, hledání zpráv   Funkce Mimo kancelář   # Základní práce s kontakty   Seznamy adres, osobní adresář   Odeslání zprávy více adresátům, odeslání kopie   Základní práce s kalendářem   Akce, opakující se akce, události, výroční události…   Svolání schůzky elektronickou poštou, přesouvání schůzky       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – kurz programování ve VBA II.

20.08.2018 - Praha Předpokládané znalosti Znalost programu MS Excel na úrovni kurzu Microsoft Excel - kurz programování ve VBA I   Znalost syntaxe jazyka Visual Basic 6 je výhodou   Zaměření kurzu Kurz je určen pro pokročilé uživatele, kteří si chtějí prohloubit znalosti tvorby maker v prostředí programu MS Excel   Po absolvování kurzu budete schopni používat pokročilé vlastnosti prostředí Visual Basic editoru. Budete umět vytvářet vlastní třídy objektů a využívat listy jako objekty, budete umět vytvářet vlastní dialogová okna a budete se orientovat v dalších objektových knihovnách. Kurz Váš naučí systematickému programování s využitím objektových principů a ukáže Vám, jak makra integrovat do okolního prostředí.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Microsoft Excel - Programování ve VBA   Délka kurzu 2 dny (16 výukových hodin)   Nejčastější dotazy ke kurzům Dárkové poukazy na libovolné počítačové kurzy. Základní principy objektově orientovaného programování   Class moduly, vytvoření vlastní třídy   Deklarace vlastností   Deklarace metod   Události, vyvolání a zachycení   Ošetření běhových chyb   UserForm moduly, vytvoření formuláře   Životní cyklus formuláře   Práce s pokročilými ovládacími prvky   List Excelu jako objekt   Spolupráce sešitů, reference na sešit   Práce se soubory a složkami - FSO   Využití dalších objektových modelů podle zájmu   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMOC20464 - Developing Microsoft® SQL Server® 2014 Databases

20.08.2018 - Praha 7 Tento kurz poskytne účastníkům důležité informace o správném postupu při programování a nasazení databází v sytému Microsoft SQL Server 2014. Studenti se naučí efektivně vytvářet a používat tabulky, procedury, pohledy, funkce, získají přehled o indexech, exekučních plánech a mnoha dalších technikách, které jsou zásadní pro každého vývojáře. Kurz není vhodný pro seznámení s novinkami verze MS SQL Server 2014.   Cílová skupina Všem IT specialistům, ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel Visual Basic for Application - mírně pokročilí

20.08.2018 - Praha Hlavní témata kurzu * Opakování základů Nejdůležitější pojmy ze základního kurzu Úvodní opakovací cvičení * Práce s polem Deklarace pole Automatická pole Procházení pole cyklem * Práce s procedurami typu Sub Volání procedury z jiné procedury Předávání parametrů hodnotou a odkazem Nepovinné parametry * Práce s procedurami typu Function Volání funkce z jiné procedury Předávání parametrů hodnotou a odkazem Nepovinné parametry Použití funkce v pracovním sešitu Funkce, která vrací pole VBA * Událostní procedury Událostní procedury na úrovni celého sešitu Událostní procedury na úrovni konkrétního listu * Tvorba uživatelských formulářů Vytvoření formuláře Práce s ovládacími prvky formuláře * Tvorba ovládacích prvků na listě Vytvoření formuláře na listě Programová tvorba ovládacích prvků na listě * Programová tvorba kontingenční tabulky ze zdroje dat v Excelu Nastavení orientace pole Definice vypočítaného pole Programová práce s hotovou kontingenční tabulkou * Programová tvorba grafů Programové vytvoření grafů Změna typu grafu Formátování grafů pomocí VBA Dělka kurzu 3 dny (18 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Word – základní kurz

21.08.2018 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz MS Word je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem Word.   Po absolvování kurzu získají vaše dokumenty profesionální vzhled, vaše práce s textem bude efektivní.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737   Osvojení správných návyků formátu dokumentu   Pracovní prostředí textového procesoru Word   Pořízení textu   Druhy výběrů, opravy a úpravy textu   Formátování textu   Členění textu do odstavců   Formát odstavců   Kopírování a přesun textu   Automatické opravy   Kontrola pravopisu   Automatický text   Uložení a otevření dokumentu   # Hledání v dokumentu a nahrazení textu   Šablona dokumentu   Používání předdefinovaných šablon   Vkládání obrázků do textu   Objekty a jejich úprava   Ohraničení a stínování textu   Tabulátory a tabulky   Tisk dokumentu   Nastavení vzhledu stránky   Záhlaví a zápatí   Nástin stylů   rychlé styly; motivy a jejich základní souvislosti s formátem textu a objektů     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – manažerská analýza tabulek

22.08.2018 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru   Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Mistrovství v MS Excel     Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935   Možnosti a nástroje Excelu pro výpočty a analýzu velkých objemů dat včetně externích databází   Tabulka Excelu jako databáze, možnosti, omezení (velikost listu)   Práce s rozsáhlými tabulkami - souhrny, přehledy   Externí data - filtrování načítaných dat, kritéria   Formát buněk - možnosti vlastních číselných formátů, podmíněné formátování   Vzorce a funkce ve vzorcích - maticové vzorce, kombinace několika funkcí (vnořování funkcí)   # Rozšíření možností Excelu - scénáře, správce scénářů   Grafy - vytvoření dynamických grafů z tabulek obsahujících souhrny, přehledy a scénáře   Kontingenční tabulka a graf - analýza dat pomocí kontingenční tabulky, filtrování analyzovaných dat, kritéria   Automatizace opakujících se úkonů pomocí maker - umístění ovládacích prvků na listy, propojení s buňkami, přiřazení maker   Přenesení tabulek a grafů do Wordu a PowerPointu         ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft PowerPoint – základní kurz

22.08.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří budou používat MS PowerPoint při prezentacích výsledků své práce.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint.   Naučíte se své prezentace správně obohatit a publikovat ať už předvedením na obrazovce počítače, na plátně nebo prostřednictvím počítačové sítě.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Práce s osnovou   Souhrnné snímky   Práce s textem   Formát textu   Textová pole   Snímky (rozložení, návrhy, přechody, animace, skrývání)   Pravítka   Mřížka   Vodítka   Poznámky   Vkládání a úpravy obrázků   # Klipart   Vkládání grafu, organizačního schématu, tabulky   Video a zvuk   Nastavení prezentace   Časování   Ukládání prezentace   Vyhledání a otevření prezentace   Automatické tvary, kresby   Tisk snímků, podkladů a poznámek, funkce exportu dat „Balení pro disk CD-ROM“ a používání Vieweru   motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Windows – základní kurz

22.08.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen začátečníkům, kteří se chtějí naučit "domluvit se s počítačem."   Po absolvování kurzu se budete umět orientovat v grafickém prostředí Windows a naučíte se používat nástroje nabízené tímto operačním systémem pro základní práci na počítači.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM     Grafické prostředí Windows   Práce s myší   Změna pracovní plochy   Složky a dokumenty, zástupci   Okna, ovládací prvky oken   Nabídka Start, hlavní panel, programy   # Poznámkový blok, Malování, WordPad   Tento počítač, disketové jednotky   Koš a jeho možnosti   Ovládací panely, tiskárny   Používání nápovědy   Praktické příklady     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft OneNote – efektivní využití

23.08.2018 - Brno Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM     Co je OneNote   Hierarchie poznámkových bloků   Vytvoření poznámkového bloku, oddílu, stránek a podstránek   Otevření poznámkového bloku, použití šablony   Konverze bloků, kompatibilita mezi verzemi   Vkládání poznámek, ruční zápis   Vložení a úpravy tabulek   # Vložení seznamu úkolů   Vložení obrázků, videí, zvuků a výstřižků   Prohledávání poznámek, překlad a využití zdrojů informací   Spolupráce, verze, revize, Skydrive, ochrana heslem   Export a tisk   Nastavení OneNote a ikony v oznamovací oblasti       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro pokročilé

23.08.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Po absolvování kurzu si budete umět přizpůsobit celou aplikaci MS Excel sobě na míru. Budete schopni zpracovávat komplexní a složité projekty v MS Excel včetně kontrolních mechanismů a týmové spolupráce, simulovat různé případové studie (varianty), automatizovat si rutinní úkoly a dynamicky měnit pohled na prezentovaná data.   Studijní materiály v ceně kurzu příručka MS Excel   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Prostředí aplikace MS Excel a jeho přizpůsobení – panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní skupina příkazů a vlastní karta, soubor vlastního nastavení   Vlastní formáty buněk a styly buněk   Adresace buněk – praktické ukázky použití relativní, absolutní a smíšená adresace, adresace prostřednictvím názvů   Práce s více listy, použití 3D odkazů   Relativní názvy, pojmenované vzorce, použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ   Strukturované tabulky a použití strukturovaných odkazů   Podmíněné formátování – vlastní pravidla pomocí vzorce   Maticové vzorce – princip vkládání, příklady použití   Vyhledávací funkce – SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX a další   Statistické funkce – COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, LINTREND a další   # Databázové funkce – DSUMA, DPOČET, DZÍSKAT a další   Finanční funkce – PLATBA, BUDHODNOTA a další   Rozšířený filtr a jeho použití   Souhrny a jejich vnořování   Kontingenční tabulky – způsoby zobrazení hodnot v kontingenční tabulce, skupinová pole, vkládání a propojování průřezů, použití časové osy, analýza více tabulek a tvorba relace, kontingenční grafy   Ověření dat – vlastní nastavení pomocí vzorce   Grafy – pokročilé formátování grafů, minigrafy, nové typy grafů, vlastní šablony grafů   Makra – tvorba maker ze záznamu, spouštění makra   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Access – kurz pro pokročilé

23.08.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro pokročilé uživatele, kteří si chtějí zdokonalit v používání programu MS Access a chtějí umět využívat všech možností, které program nabízí   Po absolvování kurzu budete znát podrobně vlastnosti všech databázových objektů. Budete umět tvořit databáze se složitějším schématem. Budete se umět orientovat v prostředí VBA a pomocí maker budete umět automatizovat databázové operace.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Microsoft Office Access pro pokročilé, Computer Press     Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935 Pokročilé vlastnosti tabulek, datové typy detailně   Složitější relace, kompozitní primární klíč, možnosti řešení relací N:N   Ověřování platnosti vstupních dat, maska, ověřovací pravidla   Příklady složitějších výrazů, využití funkcí   Návrh pokročilých dotazů, všechny typy dotazů   Pokročilé možnosti tvorby formulářů   Pokročilé vlastnosti formulářů   # Používání ovládacích prvků   Řešení událostních vlastností pomocí maker a VBA   Pokročilé možnosti tvorby sestav   Vlastní přepínací panel, uvítací obrazovka   Možnosti zabezpečení databáze   Další témata podle zájmu - např. import a export, sběr dat, replikace dat   Ukázky programování podle zájmu   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

Mzdy
mzdy | 2018-06-29 

Modul Mzdy
mzdy | 2018-06-22 

Mzdy | Alfa Software s.r.o.
mzdy | 2018-06-21 

HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
mzdy | 2018-06-10 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde