microsoft-excel-makra-a-vba Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Microsoft Excel - makra a VBA


Cílem kurzu Excel makra a VBA je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří Microsoft Excel dosud využívají na úrovni předchozího kurzu. Naučíte se analyzovat situace, které je možné automatizovat pomocí maker.Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Microsoft Excel – pro mírně pokročilé

24.05.2018 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež chtějí hlouběji proniknout do možností MS Excel a naučit se jej efektivněji využívat.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet jakkoli složité tabulky, různé typy grafů a atraktivně je formátovat pro profesionální prezentaci. Budete umět pracovat s rozsáhlými seznamy dat, vytvářet si vlastní šablony a nástroje pro výrazné zefektivnění své práce.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737   Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení   Úvodní opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk - hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení    Prohloubení použití číselných formátů buněk - matematický formát, logická hodnota   Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití   Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených   Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů   Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců    Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, práce s okny, tisk názvů     Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů   Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo   # Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu   Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů   Vkládání souhrnné funkce SUBTOTAL   Tvorba souhrnu s kontingenční tabulkou – úvodní seznámení   Vkládání užitečných funkcí a jejich vnořování - funkce logické, vyhledávací, statistické, textové, funkce pro práci s daty   Datové nástroje – odebírání duplicitních dat, ověřování dat, rozdělení textu do sloupců, dynamické doplňování   Zámek listu a sešitu     Hypertextové odkazy – vkládání a příklady použití   Vkládání rukopisných rovnic   Grafy - pokročilejší formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, vkládání minigrafů, nové typy grafů   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Word – pro pokročilé

24.05.2018 - Praha Cílová skupina: Uživatelům textového procesoru Microsoft Word. Zaměření kurzu: Kurz zahrnuje tato témata: Pokročilá práce s tabulkami, obrázky, grafy a dalšími objekty. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a dalšími seznamy. Organizace struktury dokumentu s využitím zobrazení Osnova. Tvorba a použití formulářů. Revize dokumentu a jeho ochrana. Tvorba formulářů a úvod do automatizace. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Předpokládané znalosti: Znalosti v rozsahu kurzu Microsoft Word - základní a pro mírně pokročilé. Program kurzu: Práce s rozsáhlými dokumenty * zobrazení Osnova a její využití pro přeorganizování dokumentu * hlavní a vnořený dokument * rejstřík, titulky a seznam tabulek a obrázků * citace a bibliografie * poznámky pod čarou a vysvětlivky * křížové odkazy Pokročilá práce s tabulkami a grafy * převedení textu na tabulku a naopak * řazení a vkládání vzorců * vložení, úprava a formátování grafu Pokročilá práce s grafikou * vkládání a formátování tvarů * používání obrázků SmartArt Formuláře * formulářová pole a jejich vlastnosti * zamčení a použití formuláře Komentáře * vložení, zobrazení a skrytí komentářů * změna autora komentářů Sledování změn * záznam změn provedených v dokumentu * přijímání a zamítání změn Porovnání a sloučení dokumentů Zabezpečení dokumentu ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Access - Visual Basic for Application

24.05.2018 - Praha Hlavní témata kurzu * Terminologie Pojmy třída, objekt, metoda, vlastnost * Popis a úprava prostředí pro vytváření kódu v jazyce VBA Kde jsou programy uloženy Spouštění programu - Obsluha událostí Události Formulářů, události sestav Práce s nápovědou * Základní zásady programování v jazyce VBA Způsob zápisu procedur Komentáře Proměnné a konstanty – deklarace, viditelnost Načítání hodnot z textových polí formulářů do proměnné Základní odkazy na prvky Vestavěná dialogová okna Podmínky, cykly Objektové proměnné Funkce * Popis objektového modelu MS Access Objekt Application Objekt CurrentProject, CurrentData, CurrentDB Objekt QueryDefs, TableDefs, Objekt AllTables, AllQueries, AllForms AccessObject Objekt Fields, Field, TextBox, ComboBox Objekt DoCmd * Formulář s více podformuláři * Ovládací prvek Combo Box a List Box * Objekt DoCMD * Základy SQL Příkaz Select Vytvářecí dotazy Přidávací dotazy Aktualizační dotazy Odstraňovací dotazy * Princip přístupu k datům s využitím knihovny ADO Objektový model Objekt Connection Objekt Recordset Objekt Fields Objekt Command * Práce s daty v aktuální databázi * Práce s daty v externí databázi * Spouštění dotazů Spuštění libovolného SQL dotazu v databázi Spouštění akčních dotazů * Formuláře Vytvoření úvodní obrazovky Vytvoření hlavní obrazovky Nevázané formuláře Vyhledávací formuláře Spouštění dotazů a sestav z formulářů Synchronizované formuláře * Sestavy Formátování sestav Přistupování k vlastnostem sestav pomocí VBA * Spolupráce s MS Office Ovládání MS Wordu z MS Accessu Ovládání MS Excelu z MS Accessu Ovládání MS Accessu z MS Accessu Dělka kurzu 2 dny (12 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft PowerPoint – kurz pro pokročilé

25.05.2018 - Praha Zaměření kurzu Po absolvování kurzu budete vytvářet ještě působivější prezentace v programu MS PowerPoint.   Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, pro které je velmi důležité co nejlépe prezentovat výsledky své práce.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Microsoft PowerPoint - jednoduše, Computer Press   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Vícenásobné předlohy snímků   Vlastní rozložení snímku   Motivy a varianty, import motivu   Načítání snímků z externích zdrojů   Vložení a propojení objektů (tabulka Excelu ...)   Vložení akcí pod texty a objekty   Tlačítka akcí   Animace podrobně   # Komentáře a porovnání prezentací   Práce s multimédii   Vložení zvuku, videa a záznamu obrazovky   Vytvoření videa z prezentace   Vlastní prezentace   Online prezentace   Determinanty tvorby prezentace a její předvádění - tipy a triky   Doplněk Office Mix     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Outlook – pokročilý kurz

25.05.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež při své práci chtějí efektivně využívat dalších možností elektronického diáře MS Outlook a skloubit tak práci s elektronickou poštou do komplexního celku efektivně fungujícího v celých pracovních týmech a skupinách.   Během kurzu se naučíte pracovat s elektronickým kalendářem, plánovat schůzky, nastavit si optimálně jednorázové i opakované události, budete umět řídit pracovní úkoly od jejich přidělování přes sledování průběhu až po jejich ukončení. Nikdy neztratíte nápad, který se objevil v průběhu práce apod.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Microsoft Office Outlook - podrobná příručka, Computer Press     E-mail - tvorba vlastních složek, pravidla pro automatické zpracování pošty, označení vlastních komentářů ve zprávě, systémová nastavení modulu pošta pro standardní uživatele, provázanost s ostatními moduly.   Kalendář - tvorba/ přesouvání/ úpravy a rušení položek, úprava seznamu priorit, barevné rozlišení priorit + automatické formátovaní položek v kalendáři, přidání seznamu svátků (jmenin, dat výplat, termíny společenských událostí apod.), sdílení kalendářů; zobrazení volného času v kalendáři účastníků akce, provázanost s ostatními moduly.   Kontakty - efektivnější zadávání kontaktů ze stejné společnosti, vizitky, kategorie kontaktů, provázanost s ostatními moduly.   Úkoly - tvorba/ úpravy a rušení položek, priority, kategorie, delegování úkolu + jeho sledování, provázanost s ostatními moduly.   # Poznámky - barvy, kategorie, export do textových souborů   Deník - sledování činností: žádosti o schůzky, zadávání úkolů, používání souborů Office..., evidence položek, které se nezaznamenávají automaticky   Zástupci - souborů, složek a dalších položek, skupiny...   Delegování práv k jednotlivým modulům   Veřejné složky   Uživatelská nastavení modulů   Možnosti zobrazení v jednotlivých modulech   Archivace, export a import dat       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro pokročilé

28.05.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Po absolvování kurzu si budete umět přizpůsobit celou aplikaci MS Excel sobě na míru. Budete schopni zpracovávat komplexní a složité projekty v MS Excel včetně kontrolních mechanismů a týmové spolupráce, simulovat různé případové studie (varianty), automatizovat si rutinní úkoly a dynamicky měnit pohled na prezentovaná data.   Studijní materiály v ceně kurzu příručka MS Excel   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Prostředí aplikace MS Excel a jeho přizpůsobení – panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní skupina příkazů a vlastní karta, soubor vlastního nastavení   Vlastní formáty buněk a styly buněk   Adresace buněk – praktické ukázky použití relativní, absolutní a smíšená adresace, adresace prostřednictvím názvů   Práce s více listy, použití 3D odkazů   Relativní názvy, pojmenované vzorce, použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ   Strukturované tabulky a použití strukturovaných odkazů   Podmíněné formátování – vlastní pravidla pomocí vzorce   Maticové vzorce – princip vkládání, příklady použití   Vyhledávací funkce – SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX a další   Statistické funkce – COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, LINTREND a další   # Databázové funkce – DSUMA, DPOČET, DZÍSKAT a další   Finanční funkce – PLATBA, BUDHODNOTA a další   Rozšířený filtr a jeho použití   Souhrny a jejich vnořování   Kontingenční tabulky – způsoby zobrazení hodnot v kontingenční tabulce, skupinová pole, vkládání a propojování průřezů, použití časové osy, analýza více tabulek a tvorba relace, kontingenční grafy   Ověření dat – vlastní nastavení pomocí vzorce   Grafy – pokročilé formátování grafů, minigrafy, nové typy grafů, vlastní šablony grafů   Makra – tvorba maker ze záznamu, spouštění makra   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU10265: Microsoft Visual Studio 2010 – vývoj řešení pro přístup k datovým zdrojům

28.05.2018 - Praha   Předpokládané znalosti Zkušenost s programováním v prostředí MS Visual Studio 2010 a v prostředí MS Visual Studio 2008.   Zaměření kurzu Kurz je určen programátorům, kteří se chtějí naučit programovat ASP.NET MVC a Web Forms aplikace pomocí nástrojů .NET Framework 4.   Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Architecture and Data Access Technologies   Building Entity Data Models   Querying Entity Data   Creating, Updating, and Deleting Entity Data   Handling Multi-User Scenarios by Using Object Services   Building Optimized Solutions by Using Object Services   Customizing Entities and Building Custom Entity Classes   Using POCO Classes with the Entity Framework   # Building an N-Tier Solution by Using the Entity Framework   Handling Updates in an N-Tier Solution by Using the Entity Framework   Building Occasionally Connected Solutions   Querying Data by Using WCF Data Services   Updating Data by Using WCF Data Services   Using ADO.NET   Using LINQ to SQL   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016

28.05.2018 - Brno Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou Windows Server včetně Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016   Dobrou znalost AD DS a DNS   Dobrou znalost TCP / IP a koncepcí sítí    Zkušenost s plánováním a nasazením Windows Serveru 2012 R2 (nebo 2016), znalost bezpečnostních konceptů, jako je autentizace a autorizace    Znalost SMTP protokolu   Znalost technologie infrastruktury veřejných klíčů (PKI) včetně Active Directory Certificate Services (AD CS)   Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří budou spravovat Exchange Server 2016 v podnikovém prostředí, ale také IT generalistům a help-desk profesionálům, kteří se potřebují seznámit s touto problematikou   Účastníci kurzu by měli mít zkušenost na úrovni dvouleté praxe se správou Windows Serveru, se správou sítí, help-deskem, nebo správou systému   Znalost předchozích verzí Exchange Server není nutná       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace Tento kurz je součástí přípravy na zkoušku 070 – 345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016   Modul 1: Nasazení Microsoft Exchange Server 2016 Přehled o Microsoft Exchange Serveru 2016   Požadavky a možnosti nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016   Modul 2: Správa serverů Microsoft Exchange Server 2016 Správa Microsoft Exchange Serveru 2016   Přehled role mailboxového serveru Exchange 2016   Konfigurace mailboxových serverů   Modul 3: Správa objektů příjemců Příjemci v Exchange Serveru 2016   Správa příjemců v Exchange Serveru 2016   Konfigurace seznamů adres a jejich zásad   Modul 4: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016 a objektů příjemců pomocí Exchange Management Shell Přehled o Exchange Management Shell   Správa Exchange Serveru 2016 pomocí Exchange Management Shell   Správa Exchange Serveru...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20461: Microsoft SQL Server 2012 / 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL

28.05.2018 - Praha Předpokládané znalosti Základní znalost relačních databází   Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows    Zaměření kurzu Kurz je určen pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Příprava na certifikaci: Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-461 Querying Microsoft SQL Server       Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014 • The Basic Architecture of SQL Server • SQL Server Editions and Versions • Getting Started with SQL Server Management Studio   Module 2: Introduction to T-SQL Querying • Introducing T-SQL • Understanding Sets • Understanding Predicate Logic • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements   Module 3: Writing SELECT Queries • Writing Simple SELECT Statements • Eliminating Duplicates with DISTINCT • Using Column and Table Aliases • Writing Simple CASE Expressions   Module 4: Querying Multiple Tables • Understanding Joins • Querying with Inner Joins • Querying with Outer Joins • Querying with Cross Joins and Self Joins   Module 5: Sorting and Filtering Data • Sorting Data • Filtering Data with a WHERE Clause • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options • Working with Unknown and Missing Values   Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types • Introducing SQL Server 2014 Data Types • Working with Character Data • Working with Date and Time Data   Module 7: Using DML to Modify Data • Inserting Data • Modifying and Deleting Data   Module 8: Using Built-In Functions • Writing Queries with Built-In Functions • Using Conversion Functions • Using Logical Functions • Using Functions to Work with NULL   Module 9: Grouping and Aggregating Data • Aggregate Functions • Using the GROUP BY Clause • Filtering Groups with HAVING   Module 10: Using Subqueries • Writing Self-Contained Subqueries • Writing Correlated Subqueries • Using the EXISTS Predicate with Subqueries   # Module 11: Using Table Expressions • Using Derived Tables • Using Common Table Expressions • Using Views • Using Inline Table-Valued Functions   Module 12: Using Set Operators • Writing Queries with the UNION Operator • Using EXCEPT and INTERSECT • Using APPLY   Module 13: Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions • Creating Windows with OVER • Explorin...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20461: Microsoft SQL Server 2012 / 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL

28.05.2018 - Brno Předpokládané znalosti Základní znalost relačních databází   Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows    Zaměření kurzu Kurz je určen pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Příprava na certifikaci: Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-461 Querying Microsoft SQL Server       Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014 • The Basic Architecture of SQL Server • SQL Server Editions and Versions • Getting Started with SQL Server Management Studio   Module 2: Introduction to T-SQL Querying • Introducing T-SQL • Understanding Sets • Understanding Predicate Logic • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements   Module 3: Writing SELECT Queries • Writing Simple SELECT Statements • Eliminating Duplicates with DISTINCT • Using Column and Table Aliases • Writing Simple CASE Expressions   Module 4: Querying Multiple Tables • Understanding Joins • Querying with Inner Joins • Querying with Outer Joins • Querying with Cross Joins and Self Joins   Module 5: Sorting and Filtering Data • Sorting Data • Filtering Data with a WHERE Clause • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options • Working with Unknown and Missing Values   Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types • Introducing SQL Server 2014 Data Types • Working with Character Data • Working with Date and Time Data   Module 7: Using DML to Modify Data • Inserting Data • Modifying and Deleting Data   Module 8: Using Built-In Functions • Writing Queries with Built-In Functions • Using Conversion Functions • Using Logical Functions • Using Functions to Work with NULL   Module 9: Grouping and Aggregating Data • Aggregate Functions • Using the GROUP BY Clause • Filtering Groups with HAVING   Module 10: Using Subqueries • Writing Self-Contained Subqueries • Writing Correlated Subqueries • Using the EXISTS Predicate with Subqueries   # Module 11: Using Table Expressions • Using Derived Tables • Using Common Table Expressions • Using Views • Using Inline Table-Valued Functions   Module 12: Using Set Operators • Writing Queries with the UNION Operator • Using EXCEPT and INTERSECT • Using APPLY   Module 13: Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions • Creating Windows with OVER • Explorin...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20461: Microsoft SQL Server 2012 / 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL

28.05.2018 - Ostrava Předpokládané znalosti Základní znalost relačních databází   Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows    Zaměření kurzu Kurz je určen pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Příprava na certifikaci: Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-461 Querying Microsoft SQL Server       Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014 • The Basic Architecture of SQL Server • SQL Server Editions and Versions • Getting Started with SQL Server Management Studio   Module 2: Introduction to T-SQL Querying • Introducing T-SQL • Understanding Sets • Understanding Predicate Logic • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements   Module 3: Writing SELECT Queries • Writing Simple SELECT Statements • Eliminating Duplicates with DISTINCT • Using Column and Table Aliases • Writing Simple CASE Expressions   Module 4: Querying Multiple Tables • Understanding Joins • Querying with Inner Joins • Querying with Outer Joins • Querying with Cross Joins and Self Joins   Module 5: Sorting and Filtering Data • Sorting Data • Filtering Data with a WHERE Clause • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options • Working with Unknown and Missing Values   Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types • Introducing SQL Server 2014 Data Types • Working with Character Data • Working with Date and Time Data   Module 7: Using DML to Modify Data • Inserting Data • Modifying and Deleting Data   Module 8: Using Built-In Functions • Writing Queries with Built-In Functions • Using Conversion Functions • Using Logical Functions • Using Functions to Work with NULL   Module 9: Grouping and Aggregating Data • Aggregate Functions • Using the GROUP BY Clause • Filtering Groups with HAVING   Module 10: Using Subqueries • Writing Self-Contained Subqueries • Writing Correlated Subqueries • Using the EXISTS Predicate with Subqueries   # Module 11: Using Table Expressions • Using Derived Tables • Using Common Table Expressions • Using Views • Using Inline Table-Valued Functions   Module 12: Using Set Operators • Writing Queries with the UNION Operator • Using EXCEPT and INTERSECT • Using APPLY   Module 13: Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions • Creating Windows with OVER • Explorin...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft PowerPoint - pokročilé prezentace

28.05.2018 - Praha Hlavní témata kurzu * Opakování Vytvoření prezentace Práce se snímky, práce s předlohou, předvádění prezentace * Další možnosti při vytváření prezentací Použití snímků z jiných prezentací * Zabezpečení prezentace * Využití zobrazení osnovy Export osnovy do textového souboru Vytvoření prezentace na základě osnovy psané ve Wordu * Rozpohybování prezentace - rozšíření Nastavení časování a vlastní animace Animace diagramů a grafů * Motivy Tvorba vlastního motivu a stylu pozadí * Použití videa Vkládání, přehrávání a úprava videa * Zvuk Vkládání a přehrávání zvuků Přehrávání zvuku přes více snímků * Revize Pravopis, Tezaurus Komentáře a sledování změn * Interaktivní prezentace Vkládání tlačítek a přiřazení akcí Vkládání hypertextových odkazů * Doplněk Microsoft Office Mix Nahrávání zvuku a videa na pozadí snímků Vytvoření ankety, kvízu, dotazníku Vyexportování prezentace jako videa * Sdílení prezentace Zobrazení a publikování prezentace na web Spoluvytváření v reálném čase * Zobrazení statistických informací Kdo si prezentaci zobrazil Jak moc času strávil na každém snímkuVyhodnocení odpovědí na vložené otázky * Webová prezentace pomocí nástroje Sway Dělka kurzu 1 den (7 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft SQL Server 2016 - vývoj databází

28.05.2018 - Praha Hlavní témata kurzu * Modul 1: Úvod do vývoje databáze Úvod do SQL Server Základy konfigurace * Modul 2: Návrh a nasazení tabulek Návrh tabulek Datové typy Práce se schématy Tvorba a úprava tabulek * Modul 3: Pokročilé návrhy tabulek Data pro dělení Komprese dat Dočasné tabulky * Modul 4: Zajištění datové integrity Metody pro zajištění datové integrity Implementace Domain Integrity Nasazení referenční integrity * Modul 5: Úvod do indexů Základy indexování Datové typy a indexy Jednoduché a složené indexy * Modul 6: Pokročilé techniky indexů Správa indexů Exekuční plány Užití DTE * Modul 7: Columnstore indexy Úvod do Columnstore indexů Tvorba Columnstore indexů Běžící Columnstore indexy * Modul 8: Návrh a implementace pohledů Úvod k pohledům Tvorba s správa pohledů Výkonnostní vlastnosti pohledů * Modul 9: Návrh a implementace uložených procedur Úvod do procedur Práce s uloženými procedurami Parametry Kontrola exekučního kontextu * Modul 10: Návrh a nasazení funkcí Přehled funkcí Návrh a nasazení skalárních funkcí Návrh a implementace tabulkových funkcí Kritéria pro použití funkcí Alternativy k funkcím * Modul 11: Triggery Návrh DML triggerů Nasazení DML triggerů Pokročilé koncepty triggerů * Modul 12: Použití In-Memory tabulek In-Memory tabulky Nativní uložené procedury * Modul 13: Implementace CLR Úvod do integrace SQL CLR Import a konfigurace sestavení Implementace SQL CLR * Modul 14: Ukládání a dotazování XML dat Úvod do XML a XML schémat Uložení XML dat Nasazení XML datového typu Použití T-SQL Úvod do xQuery * Modul 15: Práce se Spatial daty Úvod do Spatial dat Práce se Spatial datovými typy Použití Spatial dat v aplikacích * Modul 16: Ukládání a vyhledávání BLOBŮ a textových dokumentů na SQL Serveru BLOB data FileStream Fulltextové vyhledávání Dělka kurzu 5 dnů (35 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – kurz programování ve VBA I.

28.05.2018 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro pokročilejší uživatele, kteří se chtějí naučit programovat v prostředí programu Excel   Po absolvování kurzu se budete orientovat v prostředí Visual Basic editoru, budete umět organizovat makra do modulů, budete umět programovat na úrovni jednotlivých buněk, listů a sešitů. Budete umět automatizovat program Excel od spuštění, přes vytvoření sešitu včetně obsahu, až k jeho uložení a uzavření. Budete také umět vytvořit základní uživatelské rozhraní pomocí ovládacích prvků.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Microsoft Excel - Programování ve VBA     Úvod do problematiky programování   Prostředí editoru VBA, klávesové zkratky, funkce IntelliSense   Typy modulů a jejich využití, organizace kódu   Nahrávání maker, relativní a absolutní záznam   Vytváření procedur a funkcí   Programování na úrovni buněk - objekt Range   Základní datové typy, používání proměnných   Využití podmínek a cyklů, syntaxe   Základy ošetřování chyb   # Práce s kolekcemi   Práce s listy - objekt Worksheet   Práce se sešity - objekt Workbook   Programování na úrovni aplikace - objekt Application   Kompletní automatizace aplikace - VBScript   Spouštění maker, vytvoření uživatelského rozhraní   Ovládací prvky, zpracování událostí   Vlastní panely nástrojů   Distribuce kódu - vytvoření doplňku Excelu     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro pokročilé - intenzivní

28.05.2018 - Praha Cílová skupina: Uživatelům tabulkového procesoru Microsoft Excel. Zaměření kurzu: Intenzivní varianta kurzu Microsoft Excel - pro pokročilé je určena pro uživatele MS Excel, kteří provádějí složitější analýzy a zpracovávají rozsáhlá data. Kurz zahruje tato témata: Pokročilé využití vzorců a funkcí, metody identifikace a odstranění chyb ve vzorcích. Zajištění integrity dat pomocí funkce ověření. Složitější filtrace dat pomocír ozšířeného filtru. Analýza rozsáhlých dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Využití nástrojů citlivostní analýzy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Předpokládané znalosti: Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - středně pokročilí - intenzivní. Program kurzu: Pokročilá práce se vzorci a funkcemi * tvorba vzorců s vnořenými funkcemi * vybrané funkce různých kategorií Metody odstranění chyb ve vzorcích a datech * hledání a odstraňování chyb ve vzorcích * nastavení ověření dat při zadávání Pokročilé metody filtrace seznamu * nastavení vlastního automatického filtru * používání filtru ,,Prvních 10" * funkce rozšířeného filtru * provádění výpočtů nad filtrovanými daty Kontingenční tabulka a graf * tvorba a úprava kontingenční tabulky * řazení a filtrace v kontingenční tabulce * tvorba kontingenčního grafu a jeho úpravy Analýza hypotéz * hledání řešení * tvorba a použití scénářů ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft SQL Server 2016 - implementace datového skladu

28.05.2018 - Praha Hlavní témata kurzu * Modul 1: Úvod do datových skladů Přehled o řešení datových skladů Možnosti řešení datového skladu * Modul 2: Plánování infrastruktury pro datové sklady Možnosti budování datového skladu Referenční architektura datových skladů * Modul 3: Návrh a implementace datového skladu Návrh logického modelu Návrh fyzického modelu datového skladu * Modul 4: Columnstore indexy Úvod do Columnstore indexů Vytváření indexů Práce s indexy * Modul 5: Implementace Azure SQL datového skladu Výhody Azure SQL datových skladů Implementace Azure SQL datového skladu Vývoj Azure SQL datového skladu Migrace Azure SQ datového skladu * Modul 6: Tvorba ETL řešení Úvod do ETL Možnosti datových zdrojů Implementace Data Flow * Modul 7: Implementace Control Flow Úvod do Control Flow Tvorba dynamických balíčků Použití Containers * Modul 8: Ladění a odstraňování problémů v SSIS balíčcích Ladění SSIS balíčků Logování SSIS událostí Ošetřování chyb * Modul 9: Implementace Incremental ETL Process Úvod do Incremental ETL Process Extrakce změněných dat Temporal Tables * Modul 10: Zajištění Data Quality Úvod do Data Quality Použití Data Quality Services pro čištění dat Použití Data Quality Services pro párování dat * Modul 11: Použití Master Data Services Koncept Master Data Services Nasazení Master Data Services Správa Master dat Tvorba Master Data Hub * Modul 12: Rozšíření SQL Server Integration Services Použití vlastních komponent v SSIS Použití scriptování v SSIS * Modul 13: Nasazení a konfigurace balíčků SSIS Proces nasazení Nasazení projektů SSIS Plánování a spouštění SSIS balíčků * Modul 14: Použití dat v datovém skladu Úvod do BI Úvod do reportů Úvod do analýzy dat Analýza dat v Azure Dělka kurzu 5 dnů (35 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMOC20345-2 - Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

28.05.2018 - Praha 7 This course provides experienced Exchange Server administrators with the knowledge to design and implement an Exchange Server 2016 messaging environment. Students will lea how to design and configure advanced components in an Exchange Server 2016 deployment such as site resiliency, advanced security, compliance, archiving, and discovery solutions. In addition, students will lea about coexistence with other Exchange organizations or Exchange Online, and migration from ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPrezentování s Microsoft PowerPointem pro pokročilé - vytěžte maximum z nejpoužívanějšího programu pro tvorbu prezentací

28.05.2018 - Praha Vytvářejte atraktivní prezentace lehce a efektivně Nevěřte lidem, kteří říkají, že PowerPoint je mrtvý! Vše se točí kolem toho, jak s PowerPointem pracujeme. Využívejte některé pokročilejší funkce a techniky, které PowerPoint nabízí a které vám doposud (možná) zůstávaly skryty. Uděláte si ucelený přehled o možnostech tvorby prezentací v PowerPointu, vše si prakticky vyzkoušíte, a navíc získáte i spoustu zajímavých tipů, triků a nápadů pro efektivnější práci a co nejlepší výsledky.   Na trénink si s sebou vezměte notebook s programem PowerPoint – ideálně 2013, pokud máte jiné verze, nevadí. Kurz je určen: všem, kteří často tvoří prezentace a chtějí si ulehčit práci díky efektivním a vyzkoušeným funkcím a technikám   všem, kteří již pracovali nebo pracují s programem PowerPoint a chtějí si rozšířit obzory či upevnit své znalosti   všem, kteří se chtějí naučit vytvářet nejen pěkně vypadající, ale i správně strukturované prezentace    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: zjistíte, jak pracovat s předlohami a šablonami   ukážeme si, jak vytvářet netradiční obsahy snímků a přizpůsobit prezentaci danému publiku   nový pohled na PowerPoint a proces tvorby prezentačních slidů   vše si prakticky vyzkoušíte   budete umět implementovat prvky, o nichž se vám třeba ani nesnilo     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Word – kurz pro experty

28.05.2018 - Brno Zaměření kurzu Kurz MS Word pro experty je určen všem, jež chtějí zvládnout textový editor MS Word skutečně mistrovsky.   Po absolvování kurzu budete umět využít všech možností tohoto textového editoru a zvládnout tak vytvořit jakýkoliv dokument.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Dle aktuální nabídky nakladatelství   Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935   Použití stylů v uživatelských šablonách, automatizace pomocí stylů   Organizátor šablon a doplňků   Vkládání objektů a jejich úprava (grafy, diagramy, rovnice)   Automatický titulek, rejstřík, citace   Vodoznaky   Formuláře, ovládací prvky   Spolupráce s ostatními aplikacemi   # Použití automatických polí v záhlaví, zápatí i v textu   Vytváření a úpravy strukturovaných dokumentů pomocí osnovy   Tvorba uživatelského panelu nástrojů   Tvorba maker   Vytvoření knihy, brožury apod. včetně různých záhlaví a zápatí, tisku apod.   Zámek, jazykové slovníky       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – vzorce a funkce

29.05.2018 - Praha Cílová skupina: všem uživatelům Microsoft Excel, kteří se potřebují zdokonalit v práci se vzorci. Zaměření kurzu: Kurz zahrnuje tato témata: Prostorové a externí odkazy ve vzorcích. Používání názvů s oborem sešit / list. Přehled funkcí různých kategorií (matematické, textové, funkce data a času, logické, databázové). Maticové vzorce a funkce. Typy chyb ve vzorcích a jejich příčiny. Nástroje pro analýzu vzorců. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Předpokládané znalosti: Základní práce s Microsoft Windows a znalosti Microsoft Excel v oblasti práce se vzorci na úrovni mírně pokročilého kurzu. Program kurzu: Typy odkazů, 3D odkazy a externí odkazy – opakování a doplnění Význam uspořádání dat pro efektivní tvorbu vzorců Používání názvů s oborem sešit / list ve vzorcích Ochrana vzorců Operátory ve vzorcích a jejich priorita Přehled funkcí * instalace doplňků souvisejících s funkcemi * stručná informace o změnách funkcí ve verzi 2010 * používání vnořených funkcí * matematické, logické, statistické, finanční, textové, funkce data a času Maticové vzorce a funkce * základní maticové vzorce a konstanty * výpočet četností * funkce pro tvorbu předpovědí Chyby ve vzorcích a jejich příčiny Nástroje pro analýzu vzorců * předchůdci a následníci * vyhodnocení vzorce * používání okna kukátka * tisk vzorců Tvorba vlastní funkce ve VBA Excel – ukázka ...
DIGI Akademie, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde