microsoft-excel-makra-a-vba Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Microsoft Excel - makra a VBA


Cílem kurzu Excel makra a VBA je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří Microsoft Excel dosud využívají na úrovni předchozího kurzu . Naučíte se analyzovat situace, které je možné automatizovat pomocí maker.Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Microsoft Excel - makra

18.01.2019 - Praha Hlavní témata kurzu * Úvod do problematiky maker v Microsoft Office Excel Základní pojmy Karta Vývojář * Tvorba jednoduchých maker nahráváním Ukládání maker do konkrétního sešitu Ukládání maker do osobního sešitu maker Relativní vs. absolutní záznam maker * Různé možnosti spouštění maker Přiřazení klávesové zkratky Přiřazení k tlačítkům a grafickým objektům na listu Vytvoření vlastní karty * Popis a úprava prostředí pro vytváření maker Úprava a krokování zaznamenaných maker Problematika bezpečnosti maker * Příklady maker Filtrování údajů Formátování tabulek Vyplnění prázdných buněk Úprava dodaného CSV souboru na požadovaný formát * Použití ovládacích prvků Microsoft Excelu Dělka kurzu 1 den (7 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20483: Microsoft Visual Studio 2012 – Programování v jazyku C#

21.01.2019 - Praha Předpokládané znalosti Lehká znalost syntaxe jazyka C# a prostředí Visual Studia   Deklarace a používání proměnných   Používání aritmetických, relačních a logických operátorů   Schopnost vytvářet podmínky a cykly   Rozpoznat a opravit syntaktické chyby   Vytvořit novou funkci s parametry   Vytvořit jednoduchý formulář se standardními ovládacími prvky   Připojit se k databázi a získat data   Seřadit data v cyklu   Rozpoznat třídy a metody používané v programu   Zaměření kurzu Kurz je určený pro programátory, kteří rozumí konceptu objektově orientovaného programování, případně mají zkušenosti s programovacími jazyky C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic nebo Java.   Kurz není určen pro posluchače začínající s programováním, je určen pro programátory, kteří mají alespoň krátkodobou zkušenost s programování v objektově orientovaném prostředí.   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz je doporučen jako součást přípravy na zkoušku 70-483: Programming in C#   Modul 1: Přehled syntaxe jazyka C# Úvod do programování aplikací v jazyku C#, datové typy, operátory, výrazy, základní programové konstrukce   Modul 2: Metody, výjimky a monitorování aplikace Vytvoření a zavolání metody, přetěžování metod, vstupní, výstupní a volitelné parametry, ošetřování běhových chyb, monitorování aplikace   Modul 3: Psaní kódu pro grafické aplikace Struktury a výčty, používání kolekcí, obsluha událostí   Modul 4: Vytváření tříd a typově bezpečných kolekcí Vytváření vlastních tříd, definice a implementace rozhraní, implementace typově bezpečných kolekcí   Modul 5: Dědičnost a hierarchie tříd Vytváření hierarchií tříd, rozšiřování tříd .NET Frameworku, vytváření generických typů   Modul 6: Čtení a zápis lokálníc...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – manažerská analýza tabulek

21.01.2019 - Brno Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru   Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Mistrovství v MS Excel   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935   Možnosti a nástroje Excelu pro výpočty a analýzu velkých objemů dat včetně externích databází   Tabulka Excelu jako databáze, možnosti, omezení (velikost listu)   Práce s rozsáhlými tabulkami - souhrny, přehledy   Externí data - filtrování načítaných dat, kritéria   Formát buněk - možnosti vlastních číselných formátů, podmíněné formátování   Vzorce a funkce ve vzorcích - maticové vzorce, kombinace několika funkcí (vnořování funkcí)   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Rozšíření možností Excelu - scénáře, správce scénářů   Grafy - vytvoření dynamických grafů z tabulek obsahujících souhrny, přehledy a scénáře   Kontingenční tabulka a graf - analýza dat pomocí kontingenční tabulky, filtrování analyzovaných dat, kritéria   Automatizace opakujících se úkonů pomocí maker - umístění ovládacích prvků na listy, propojení s buňkami, přiřazení maker   Přenesení tabulek a grafů do Wordu a PowerPointu         ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Project – základní kurz

21.01.2019 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně plánovat a realizovat jakýkoliv projekt, bez ohledu na předchozí zkušenosti s problematikou projektového plánování.   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935   seznámení s prostředím aplikace Microsoft Project   používání zobrazení a tabulek   nastavení souboru projektu – informace o projektu   nastavení projektového kalendáře a výchozích předvoleb projektu   práce s úkoly – dílčí a souhrnné úkoly, milníky, víceúrovňová osnova projektu   vazby mezi úkoly   nastavení omezení a konečného termínu úkolu   práce se zdroji – pracovní, materiálové, nákladové zdroje   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # přiřazení zdrojů úkolům   pracovní čas v projektu – přiřazení kalendáře projektu, zdroji, úkolu   kalkulace nákladů   ladění projektu před zahájením sledování skutečného průběhu projektu – kontrola správnosti zadaných údajů, řešení přetížení zdrojů, formátování kritické cesty, uložení směrného plánu   sledování skutečného průběhu projektu   tisk a publikace projektu   organizátor     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Outlook – základní kurz

21.01.2019 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří při své práci chtějí efektivně využívat možnosti elektronické pošty.   Během kurzu si osvojíte základy práce s elektronickou poštou, naučíte se pracovat s elektronickým diářem, zvládnete organizování schůzek a používání nástroje Outlooku k organizaci skupinové práce.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Co je elektronická pošta, poštovní úřad   Založení vlastní poštovní schránky (centrum, seznam apod.)   Vytvoření poštovní zprávy včetně připojení příloh a její odeslání   Přijetí poštovních zpráv, uložení příloh   Odpovídání odesílateli nebo všem příjemcům zprávy, přeposílání a odstraňování poštovních zpráv   Příznaky zpráv, automatické podpisy, hledání zpráv   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Funkce Mimo kancelář   Základní práce s kontakty   Seznamy adres, osobní adresář   Odeslání zprávy více adresátům, odeslání kopie   Základní práce s kalendářem   Akce, opakující se akce, události, výroční události…   Svolání schůzky elektronickou poštou, přesouvání schůzky       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft PowerPoint – základní kurz

21.01.2019 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří budou používat MS PowerPoint při prezentacích výsledků své práce.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint.   Naučíte se své prezentace správně obohatit a publikovat ať už předvedením na obrazovce počítače, na plátně nebo prostřednictvím počítačové sítě.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Práce s osnovou   Souhrnné snímky   Práce s textem   Formát textu   Textová pole   Snímky (rozložení, návrhy, přechody, animace, skrývání)   Pravítka   Mřížka   Vodítka   Poznámky   Vkládání a úpravy obrázků   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Klipart   Vkládání grafu, organizačního schématu, tabulky   Video a zvuk   Nastavení prezentace   Časování   Ukládání prezentace   Vyhledání a otevření prezentace   Automatické tvary, kresby   Tisk snímků, podkladů a poznámek, funkce exportu dat „Balení pro disk CD-ROM“ a používání Vieweru   motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft OneNote – efektivní využití

21.01.2019 - Praha Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Co je OneNote   Hierarchie poznámkových bloků   Vytvoření poznámkového bloku, oddílu, stránek a podstránek   Otevření poznámkového bloku, použití šablony   Konverze bloků, kompatibilita mezi verzemi   Vkládání poznámek, ruční zápis   Vložení a úpravy tabulek   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Vložení seznamu úkolů   Vložení obrázků, videí, zvuků a výstřižků   Prohledávání poznámek, překlad a využití zdrojů informací   Spolupráce, verze, revize, Skydrive, ochrana heslem   Export a tisk   Nastavení OneNote a ikony v oznamovací oblasti       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016

21.01.2019 - Brno Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou Windows Server včetně Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016   Dobrou znalost AD DS a DNS   Dobrou znalost TCP / IP a koncepcí sítí    Zkušenost s plánováním a nasazením Windows Serveru 2012 R2 (nebo 2016), znalost bezpečnostních konceptů, jako je autentizace a autorizace    Znalost SMTP protokolu   Znalost technologie infrastruktury veřejných klíčů (PKI) včetně Active Directory Certificate Services (AD CS)   Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří budou spravovat Exchange Server 2016 v podnikovém prostředí, ale také IT generalistům a help-desk profesionálům, kteří se potřebují seznámit s touto problematikou   Účastníci kurzu by měli mít zkušenost na úrovni dvouleté praxe se správou Windows Serveru, se správou sítí, help-deskem, nebo správou systému   Znalost předchozích verzí Exchange Server není nutná       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace Tento kurz je součástí přípravy na zkoušku 070 – 345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Modul 1: Nasazení Microsoft Exchange Server 2016 Přehled o Microsoft Exchange Serveru 2016   Požadavky a možnosti nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016   Modul 2: Správa serverů Microsoft Exchange Server 2016 Správa Microsoft Exchange Serveru 2016   Přehled role mailboxového serveru Exchange 2016   Konfigurace mailboxových serverů   Modul 3: Správa objektů příjemců Příjemci v Exchange Serveru 2016   Správa příjemců v Exchange Serveru 2016   Konfigurace seznamů adres a jejich zásad   Modul 4: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016 a objektů příjemců pomocí Exchange Management Shell Přehled o Exchange Management Shell   Správa Exchange Serveru 2016 pomo...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel - kancelářská praxe

21.01.2019 - Praha Hlavní témata kurzu * Opakování základů Zadávání čísel, kalendářního data a času Formát čísel Opakování tvorby vzorců Relativní a absolutní adresace Odkaz na jiný list, do jiného souboru * Automatické vyplňování řadami údajů Okamžité vyplnění celého sloupce daty FlashFill – našeptávač * Formát čísel Vlastní formátování * Podmíněné formátování Formátování při splnění nastavených kritérií Datové čáry Sady ikon * Vzorce Vyhledávací funkce - SVYHLEDAT Logické funkce - KDYŽ, A, NEBO Zaokrouhlování – ZAOKROUHLIT Textové funkce – ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA Datum a čas ve vzorcích * Pojmenování buněk a oblastí Používání názvů ve vzorcích * Grafy Vytvoření grafu Úprava grafu Práce se zdrojovými daty * Používání komentářů * Integrace Excelu s jinými aplikacemi * Práce se seznamem dat Kritéria ve vlastním filtru Řazení a filtrování podle formátu * Základy kontingenčních tabulek Definice, vytvoření, rozložení * Ochrana sešitů * Vytvoření uživatelského pásu karet Dělka kurzu 2 dny (12 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSpolupráce aplikací Microsoft Office

22.01.2019 - Brno Zaměření kurzu kurz je zaměřen na uživatele, kteří již znají základní práce v programech pod Microsoft Windows a potřebují mezi nimi efektivně přenášet data, tj. texty, tabulky, grafy a obrázky   po absolvování kurzu budete umět efektivně přenášet data mezi programy MS Office v prostředí Windows   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Základní principy sdílení obsahu v rámci balíku MS Office   Význam přenosu dat mezi aplikacemi   Přenos dat tažením myší   Přenos dat přes plochu (výstřižky)   Dynamic Data Exchange (DDE)   Object Linking a Embeding (OLE)   Vlastnosti vložených propojených objektů   Využití pomocných aplikací při tvorbě objektů v prostředí Excelu a Wordu   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Výhody a nevýhody použití   Formáty souborů vhodných pro spolupráci mezi aplikacemi   Tvorba hypertextů   Schránka, využití, výhody, nevýhody   Hromadná korespondence   Import / Export souborů   Konverze formátů   Formuláře   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – kurz programování ve VBA I.

23.01.2019 - Brno Zaměření kurzu Kurz je určen pro pokročilejší uživatele, kteří se chtějí naučit programovat v prostředí programu Excel   Po absolvování kurzu se budete orientovat v prostředí Visual Basic editoru, budete umět organizovat makra do modulů, budete umět programovat na úrovni jednotlivých buněk, listů a sešitů. Budete umět automatizovat program Excel od spuštění, přes vytvoření sešitu včetně obsahu, až k jeho uložení a uzavření. Budete také umět vytvořit základní uživatelské rozhraní pomocí ovládacích prvků.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Microsoft Excel - Programování ve VBA   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.   Úvod do problematiky programování   Prostředí editoru VBA, klávesové zkratky, funkce IntelliSense   Typy modulů a jejich využití, organizace kódu   Nahrávání maker, relativní a absolutní záznam   Vytváření procedur a funkcí   Programování na úrovni buněk - objekt Range   Základní datové typy, používání proměnných   Využití podmínek a cyklů, syntaxe   Základy ošetřování chyb   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Práce s kolekcemi   Práce s listy - objekt Worksheet   Práce se sešity - objekt Workbook   Programování na úrovni aplikace - objekt Application   Kompletní automatizace aplikace - VBScript   Spouštění maker, vytvoření uživatelského rozhraní   Ovládací prvky, zpracování událostí   Vlastní panely nástrojů   Distribuce kódu - vytvoření doplňku Excelu     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft OneNote – efektivní využití

23.01.2019 - Ostrava Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Co je OneNote   Hierarchie poznámkových bloků   Vytvoření poznámkového bloku, oddílu, stránek a podstránek   Otevření poznámkového bloku, použití šablony   Konverze bloků, kompatibilita mezi verzemi   Vkládání poznámek, ruční zápis   Vložení a úpravy tabulek   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Vložení seznamu úkolů   Vložení obrázků, videí, zvuků a výstřižků   Prohledávání poznámek, překlad a využití zdrojů informací   Spolupráce, verze, revize, Skydrive, ochrana heslem   Export a tisk   Nastavení OneNote a ikony v oznamovací oblasti       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Windows 10 – novinky a aktualizace

23.01.2019 - Praha Předpokládané znalosti Tento kurz je zaměřen na probírání novinek, takže se předpokládá uživatelská znalost některé z předchozích verzí operačního systému Windows, např. na úrovni: Microsoft Windows - základní kurz   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Instalace / upgrade Windows 10 – na co si dát pozor   Seznámení s novým prostředím Dotykové/nedotykové ovládání   Spouštění Metro aplikací v okně   Přepracovaná nabídka Start – integrované Metro     Microsoft ID – co to je a k čemu ho využijete   Nastavení vs. Ovládací panely   Předinstalované aplikace a jejich využití Mapy   Kalendář   Pošta   Filmy a televize   OneDrive     ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Aplikace z Windows Store Užitečné aplikace zdarma   Platby za aplikace     Microsoft Edge – nástupce Internet Exploreru   Cortana – chytrá osobní asistentka   Aktualizace systému – konec kupování nových Windows   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Word - kancelářská praxe

23.01.2019 - Praha Hlavní témata kurzu * Opakování základů Úprava a formátování textu, formátování odstavců Nahrazování speciálních znaků Vytváření dokumentů na základě připravených šablon * Práce s tabulátory Implicitní tabulátory Vlastní tabulátory * Tvorba tabulky Návrh tabulky Úprava tabulky * Grafika Vkládání obrázků a nastavení jejich formátu Vkládání tvarů a čar Opravy obrázku (barva, jas, kontrast nebo ostrost) Vkládání diagramů SmartArt Ohraničení a stínování odstavců * Záhlaví a zápatí Význam Vložení textu do záhlaví a jeho úprava Číslování stránek Vložení data a času, jejich aktualizace * Pozadí stránek Použití ohraničení stránky Vytvoření pozadí a vodoznaku * Konce stránek Vložení a odstranění konce stránky Vytvoření titulní strany * Styly Efektivní formátování pomocí stylů Použití předdefinovaných Změna a definice vlastních stylů * Hromadná korespondence Seznámení s možnostmi hromadné korespondence Definice datového souboru (kde ho vzít, příp. jak ho vytvořit) Vytvoření dopisů, obálek, štítků a adresáře * Vkládání speciálních znaků Vkládání kalendářních dat a časových údajů Vkládání vlastností dokumentů Rukopisné rovnice * Automatické opravy a text Používání auto oprav Rychlé části dokumentu, stavební bloky Dělka kurzu 2 dny (12 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro pokročilé

24.01.2019 - Praha Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Po absolvování kurzu si budete umět přizpůsobit celou aplikaci MS Excel sobě na míru. Budete schopni zpracovávat komplexní a složité projekty v MS Excel včetně kontrolních mechanismů a týmové spolupráce, simulovat různé případové studie (varianty), automatizovat si rutinní úkoly a dynamicky měnit pohled na prezentovaná data.   Studijní materiály v ceně kurzu příručka MS Excel   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Prostředí aplikace MS Excel a jeho přizpůsobení – panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní skupina příkazů a vlastní karta, soubor vlastního nastavení   Vlastní formáty buněk a styly buněk   Adresace buněk – praktické ukázky použití relativní, absolutní a smíšená adresace, adresace prostřednictvím názvů   Práce s více listy, použití 3D odkazů   Relativní názvy, pojmenované vzorce, použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ   Strukturované tabulky a použití strukturovaných odkazů   Podmíněné formátování – vlastní pravidla pomocí vzorce   Maticové vzorce – princip vkládání, příklady použití   Vyhledávací funkce – SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX a další   Statistické funkce – COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, LINTREND a další   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Databázové funkce – DSUMA, DPOČET, DZÍSKAT a další   Finanční funkce – PLATBA, BUDHODNOTA a další   Rozšířený filtr a jeho použití   Souhrny a jejich vnořování   Kontingenční tabulky – způsoby zobrazení hodnot v kontingenční tabulce, skupinová pole, vkládání a propojování průřezů, použití časové osy, analýza více tabulek a tvorba relace, kontingenční grafy   Ověření dat – vlastní nastavení pomocí vzorce   Grafy – pokročilé formátování grafů, minigrafy, nové typy grafů, vlastní šablony grafů   Makra – tvorba maker ze záznamu, spouštění makra   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Word – kurz pro experty

24.01.2019 - Praha Zaměření kurzu Kurz MS Word pro experty je určen všem, jež chtějí zvládnout textový editor MS Word skutečně mistrovsky.   Po absolvování kurzu budete umět využít všech možností tohoto textového editoru a zvládnout tak vytvořit jakýkoliv dokument.   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Dle aktuální nabídky nakladatelství   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935   Použití stylů v uživatelských šablonách, automatizace pomocí stylů   Organizátor šablon a doplňků   Vkládání objektů a jejich úprava (grafy, diagramy, rovnice)   Automatický titulek, rejstřík, citace   Vodoznaky   Formuláře, ovládací prvky   Spolupráce s ostatními aplikacemi   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Použití automatických polí v záhlaví, zápatí i v textu   Vytváření a úpravy strukturovaných dokumentů pomocí osnovy   Tvorba uživatelského panelu nástrojů   Tvorba maker   Vytvoření knihy, brožury apod. včetně různých záhlaví a zápatí, tisku apod.   Zámek, jazykové slovníky       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel – pro mírně pokročilé

24.01.2019 - Brno Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež chtějí hlouběji proniknout do možností MS Excel a naučit se jej efektivněji využívat.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet jakkoli složité tabulky, různé typy grafů a atraktivně je formátovat pro profesionální prezentaci. Budete umět pracovat s rozsáhlými seznamy dat, vytvářet si vlastní šablony a nástroje pro výrazné zefektivnění své práce.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737   Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení   Úvodní opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk - hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení    Prohloubení použití číselných formátů buněk - matematický formát, logická hodnota   Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití   Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených   Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů   Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců    Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, práce s okny, tisk názvů     Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů   Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo   Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu   Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Vkládání souhrnné funkce SUBTOTAL   Tvorba souhrnu s kontingenční tabulkou – úvodní seznámení   Vkládání užitečných funkcí a jejich vnořování - funkce logické, vyhledávací, statistické, textové, funkce pro práci s daty   Datové nástroje – odebírání duplicitních dat, ověřování dat, rozdělení textu do sloupců, dynamické doplňování   Zámek listu a sešitu     Hypertextové odkazy – vkládání a příklady použití   Vkládání rukopisných rovnic   Grafy - pokročilejší formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, vkládání minigrafů, nové typy grafů   Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Office 2016 – co je nového?

25.01.2019 - Brno Studijní materiály v ceně kurzu není zahrnuta literatura   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Novinky v Office Novinky ve vzhledu a Startovní obrazovka   Spolupráce se OneDrive   Webové aplikace Office   Synchronizace a spolupráce   Vložené aplikace Office (miniaplikace)   Možnosti úprav objektů   Postranní panel pro formátování objektů   Barevná témata   MS Word Zobrazení   Práce s kapitolami a komentáři   Vkládání obrázků a videí z webu   Úpravy souborů PDF   Online spolupráce nad dokumenty   Rovnice od ruky   MS Excel Rychlá analýza   Dynamické doplňování   Doporučené grafy   Doporučená kontingenční tabulka   Oddělený kontingenční graf   Nové zdroje dat, spojování tabulek a tvorba relací   Nové typy grafů   Prognózy   3D mapa     ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # MS PowerPoint Šablony   Práce s grafickými objekty   Výstupní formáty   Inovovaný režim předvádění prezentace   Práce s grafy a tabulkami   Efekty a animace, možnosti drah pohybu   Nahrávání dění na obrazovce   Vložení náhledu   MS Outlook Informace o adresátech   Propojení se Skype pro firmy   Změny v uživatelském rozhraní   Počasí v kalendáři   Sdílení kalendáře   Rychlejší vkládání příloh   Snadnější čištění schránky   OneNote Ukládání a sdílení souborů v cloudu   Synchronizace poznámek v různých počítačích a zařízeních   Kreslení, náčrtky a ruční psaní poznámek   Vystřihování a ukládání informací z webu   Vkládání excelových tabulek a visiových diagramů   Vytváření lepších tabulek   Identifikace spolupracovníků   Sdílení poznámek při schůzkách   Ukládání, hledání a sdílení všeho možného   Vkládání příloh do poznámek   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft PowerPoint – základní kurz

25.01.2019 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří budou používat MS PowerPoint při prezentacích výsledků své práce.   Po absolvování kurzu budete umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint.   Naučíte se své prezentace správně obohatit a publikovat ať už předvedením na obrazovce počítače, na plátně nebo prostřednictvím počítačové sítě.   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123/2016-1-737.   Práce s osnovou   Souhrnné snímky   Práce s textem   Formát textu   Textová pole   Snímky (rozložení, návrhy, přechody, animace, skrývání)   Pravítka   Mřížka   Vodítka   Poznámky   Vkládání a úpravy obrázků   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Klipart   Vkládání grafu, organizačního schématu, tabulky   Video a zvuk   Nastavení prezentace   Časování   Ukládání prezentace   Vyhledání a otevření prezentace   Automatické tvary, kresby   Tisk snímků, podkladů a poznámek, funkce exportu dat „Balení pro disk CD-ROM“ a používání Vieweru   motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMicrosoft Excel - PowerPivot, PowerQuery a PowerView

25.01.2019 - Praha Hlavní témata kurzu * Opakování Funkce SVYHLEDAT Vytvoření kontingenční tabulky z více souvisejících tabulek * Vytváření relací mezi tabulkami Vytvoření relace Vytvoření datového modelu Vytvoření kontingenční tabulky z datového modelu * Získání dat z externích zdrojů pomocí aplikace MS Excel Načítání dat z různých zdrojů do listu a do datového modelu Excelu Aktualizace naimportovaných dat Vytvoření kontingenční tabulky z externích dat Vytváření relací mezi tabulkami * Nástroj MS Query Načítání dat z různých zdrojů do listu a do datového modelu Excelu Slučování souborů Filtrování a řazení v průběhu importu Rozdělení dat z jednoho sloupce do více sloupců Doplnění dat o vlastní sloupce s výpočty Základy jazyka M Vytvoření kontingenční tabulky z naimporotvaných dat * Nástroj MS PowerPivot Načítání dat z různých zdrojů do listu a do datového modelu Excelu Filtrování v průběhu importu Vytváření vazeb mezi tabulkami Propojení dat z více zdrojů Vytvoření kontingenční tabulky z naimporotvaných dat * Vzorce v jazyce DAX pro PowerPivot Úvod do jazyka DAX - Data Analysis Expressions Syntaxe vzorců a funkcí * Nástroj MS PowerView Aktivace doplňku Power View Pracovní prostředí Power View Vizualizace údajů prostřednictvím grafů Vizualizace údajů prostřednictvím mapy Vzorce v jazyce DAX pro PowerPivot * PowerBI Úvod do Power BI Editor dotazů a transformace dat Dělka kurzu 1 den (8 vyučovacích hodin) ...
COMPUTER HELP, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde