zaklady-podnikani Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Základy podnikání


Tento kurz je určen všem, co chtějí začít samostatně podnikat a rádi by se orientovali v oblasti účetnictví, daní a marketingu. Při výuce je kladen důraz především na praxi - každá vyučovací hodina zahrnuje množství příkladů na procvičení přednášené látky. Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Pro více informací rolujte dolů po stránce. Od 6.11.2014 do 12.1.2015 je možná pouze večerní výuka u online kurzů a individuálních kurzů.
Zpět ke kurzu: Základy podnikání >>Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:6293: Řešení problémů a podpora Windows 7 v podniku

26.03.2018 - Praha   Předpokládané znalosti Znalosti v na úrovni absolventa kurzu 6292: Instalace a konfigurace Windows 7 klienta   Správa Windows XP, Windows Vista a Windows 7   Základy Active Directory a Group Policy   Základy technologií TCP/IP a DNS     #   Studijní materiály Originální studijní materiály Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz je doporučen jako příprava na zkoušku 70-685 ITP: Enterprise Desktop Support Technician.   Zavedení metodiky řešení problémů   Řešení problémů při startu   Centralizace konfigurace pomocí Group Policy   Problémy s hardwarem, ovladači a výkonem   # Řešení problémů s konektivitou   Přihlašování a přístup ke zdrojům   Řešení problémů se zabezpečením (EFS, BitLocker, Internet Explorer)   Řešení problémů operačního systému a aplikací   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU6293: Řešení problémů a podpora Windows 7 v podniku

26.03.2018 - Brno   Předpokládané znalosti Znalosti v na úrovni absolventa kurzu 6292: Instalace a konfigurace Windows 7 klienta   Správa Windows XP, Windows Vista a Windows 7   Základy Active Directory a Group Policy   Základy technologií TCP/IP a DNS     #   Studijní materiály Originální studijní materiály Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz je doporučen jako příprava na zkoušku 70-685 ITP: Enterprise Desktop Support Technician.   Zavedení metodiky řešení problémů   Řešení problémů při startu   Centralizace konfigurace pomocí Group Policy   Problémy s hardwarem, ovladači a výkonem   # Řešení problémů s konektivitou   Přihlašování a přístup ke zdrojům   Řešení problémů se zabezpečením (EFS, BitLocker, Internet Explorer)   Řešení problémů operačního systému a aplikací   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU6293: Řešení problémů a podpora Windows 7 v podniku

26.03.2018 - Ostrava   Předpokládané znalosti Znalosti v na úrovni absolventa kurzu 6292: Instalace a konfigurace Windows 7 klienta   Správa Windows XP, Windows Vista a Windows 7   Základy Active Directory a Group Policy   Základy technologií TCP/IP a DNS     #   Studijní materiály Originální studijní materiály Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz je doporučen jako příprava na zkoušku 70-685 ITP: Enterprise Desktop Support Technician.   Zavedení metodiky řešení problémů   Řešení problémů při startu   Centralizace konfigurace pomocí Group Policy   Problémy s hardwarem, ovladači a výkonem   # Řešení problémů s konektivitou   Přihlašování a přístup ke zdrojům   Řešení problémů se zabezpečením (EFS, BitLocker, Internet Explorer)   Řešení problémů operačního systému a aplikací   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOutlook pro obchodníky a manažery

26.03.2018 - Brno Neztrácejte čas zdlouhavým zkoumáním Outlooku. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a vyzkoušených postupů, které Vaši komunikaci prostřednictvím Outlooku pozvednou na novou úroveň!...
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPrávní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci

27.03.2018 - Praha Odborný program semináře: * Změny v pojetí právnické osoby a osob blízkých a důsledky pro korporace * Změny v pojetí podnikatelských seskupení * Nadace a jiné „non-profit“ osoby jako osoby vlivné * Svěřenský fond jako účastník podnikatelského seskupení * Ovlivnění (vlivná a ovlivněná osoba) * Věřitel a další mimo stojící osoby jako vlivné osoby * Změny v pojetí ovládání (nové domněnky ovládání) * Jednání ve shodě * Konce jako forma ovlivnění - důvody vzniku koncernu - koncernová deklarace - existence koncernového zájmu - jednotné řízení - možná sanace újmy * Odpovědnost vlivné osoby za újmy * Ručení vlivné osoby za dluhy * Pokyny do obchodního vedení a jejich limity - Závaznost? - Následky neposlechnutí - Zákonnost pokynu * Vyloučení z členství ve statutárním orgánu pro vlivnou nebo ovládající osobu rozhodnutím soudu * Ručení vlivné osoby za dluhy osoby ovlivněné * Zpráva o vztazích zpracovávaná ovládanou nebo řízenou osobou * Právo společníků ovládající nebo řízené osoby na odkoupení podílu při podstatném zhoršení postavení nebo jiném podstatném poškození * Přechodná ustanovení pro podnikatelská seskupení vzniklá před 1. 1. 2014 ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZvyšování efektivnosti podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování

28.03.2018 - Praha Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Cílem tedy je přestat hasit (reagovat) a proaktivně pracovat na tom, aby nehořelo. K tomuto účelu můžete zavést některé z osvědčených technik průběžného zlepšování procesů. Řadu z nich si vyzkoušíte právě na tomto kurzu. * Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Cílem tedy je přestat hasit (reagovat) a proaktivně pracovat na tom, aby nehořelo. K tomuto účelu můžete zavést některé z osvědčených technik průběžného zlepšování procesů. Řadu z nich si vyzkoušíte právě na tomto kurzu. Time management   Time management   Procesní řízení   Brainstorming   5x proč   Graf Ishikawa   Řešitelské workshopy   Rozsáhlé techniky zlepšování   Maximalizace výsledků   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPowerPoint pro obchodníky a manažery

28.03.2018 - Brno Neztrácejte čas zdlouhavým zkoumáním PowerPointu. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a vyzkoušených postupů, které Vaše prezentace v PowerPointu pozvednou na novou úroveň! prezentace] tisk podkladů pro posluchače Účastník obdrží: osvědčení...
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUON-LINE KURZ: Auto v podnikání

Březen 2018 - online Cílem webináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při použití automobilu. * • pořízení automobilu jako hmotného majetku daňově odpisovaného (vstupní cena, postup při odpisování), • pořízení automobilu na finanční leasing (definice finančního leasingu a další nutné podmínky, srovnání s možností pořízení vozidla koupí, předčasné ukončení včetně cese leasingu), • náklady na provoz (při použití podnikající fyzickou osobou i pro soukromou potřebu, uplatnění paušálních výdajů vč. promítnutí do přiznání), • automobil a DPH (možnosti odpočtu DPH při pořízení automobilu, postup při použití automobilu pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a další), • automobil a daň silniční (principy zdanění, základní povinnosti poplatníka daně silniční), • automobil z pohledu cestovních náhrad (použití soukromého vozidla zaměstnance nebo vozidla nevloženého do obchodního majetku pro účely podnikání, možnosti z pohledu daňových nákladů, aktuální výše a způsob určení cestovních náhrad), • automobil jako zaměstnanecký benefit (poskytnutí vozidla k soukromým i služebním účelům zaměstnance) – postup z hlediska daní z příjmů i DPH, • upozornění na aktuální změny a novinky v této oblasti (v návaznosti na daňový balíček 2017/2018 a vývoj legislativy), • zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVnitropodnikové směrnice (záznam on-line)

Březen 2018 - online Neuvedeno * • legislativní rámec, • vnitropodniková směrnice, její úkol a význam, • zásady pro tvorbu vnitropodnikové směrnice, • směrnice zákonné a ostatní, oblasti pro zapracování do směrnic, • náležitosti vnitropodnikových směrnic, jejich platnost, • systém zpracování účetnictví, účetní rozvrh, • oběh účetních dokladů, kompetence a podpisové vzory, • účetní závěrka a provedení konsolidace, inventarizace a archivace,skartační pravidla, • oceňování majetku a závazků, • dlouhodobý majetek, odpisy, drobný majetek, zásoby, • valutové a devizové operace, deriváty, • rezervy a opravné položky, • časové rozlišování, dohadné položky, • inventarizace, harmonogram účetní závěrky, • zásady vedení pokladny, pracovní cesty, stravování zaměstnanců, • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, • směrnice pro OSVČ, • nejčastější chyby u vnitropodnikových směrnic, • příklady z praxe, vzory směrnic, • dotazy a diskuse....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDaňová evidence podnikatelů (rekvalifikační kurz)

30.03.2018 - Hradec Králové Kurz daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví – pro drobné podnikatele, živnostníky, OSVČ) je určen i pro úplné začátečníky. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností....
MOJE KURZY HK - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady podnikání

02.04.2018 - Praha Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro zahájení podnikání. Orientuje se v administrativních a ekonomických podmínkách podnikání. Má základní manažerské a marketingové dovednosti. Orientuje se v problematice evropských fondů a možnostech jejich čerpání. Dovede využít počítač k podpoře svého podnikání. Umí vypracovat vlastní podnikatelský záměr.Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: Právní minimum pro podnikatele   Ekonomie v podnikání   Manažerské a marketingové dovednosti   Možnosti čerpání z evropských fondů, zpracování projektů   Využití počítače v podnikání   Podnikatelský záměr a jeho struktura   Rozsah výuky a organizace výuky: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.   Praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.   Výuka probíhá vždy 8 hodin denně / 5 dní v týdnu, po vzájemné dohodě účastníků ponecháváme v průběhu kurzu volné dny.   Celková délka kurzu je 15 školicích dnů / 3 týdny.   Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA. Ing. Petr Grešl, Ing. Michal Bureš, Valérie Laurenčíková, MBA, Dr. Alexandr Perutka CSc., Petr Cvrkal, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /rekvalifikacni-kurzy/kurz/zaklady-podnikani/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/zaklady-podnikani.pdfMožnost proplacení kurzu úřadem práce:Kurz můžete hradit sami, nebo si jej nechat UHRADIT úřadem práce. A to za podmínek, že jste na úřadu práce vedeni a že splňujete podmínky Vašeho úřadu práce ke schválení kurzu. Dále je nutno podat žádost s cca 3týdenním předstihem před datem konání kurzu. Takto budete mít uvedený kurz zcela ZDARMA.Naše společnost NIKDY nechce hradit kurz předem a nepožaduje po účastníkovi ŽÁDNÉ platby. A to i v případě, že účastník neuspěje u závěrečné zkoušky (to se u nás stává velice výjimečně). Všechny platby si řešíme přímo s úřadem práce bez Vaší účasti.Postup je následující: Vyzvedněte nebo si stáhněte ze stránek úřadu práce Žádost o rekvalifikaci, kterou vyplňte. Speciálně věnujte pozornost zdůvodnění potřebnosti kurzu a vazbu na Vaše profesní směrování. Doporučuje se mít nějaký doklad nebo příslib o zaměstnání po ukončení tohoto rekvalifikačního kurzu.   Nechte si od nás zaslat díl C k žádosti. Zašleme Vám jej ma...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady podnikání s výukou obchodní angličtiny

03.04.2018 - Praha 2 * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - číslo akreditace: MSMT-32359/2015-1/754 * Kurz je zaměřen na potřeby začínajících podnikatelů, kteří mají zájem o získání informací a praktických rad z oblasti legislativy, účetnictví, marketingu a personalistiky. V kurzu sestaví společně s lektorem podnikatelský plán na zvolený obor a budou poskytnuty informace pro možnosti získání dotací. Komu je určen: Začínajícím podnikatelům. * Nezaměstna...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady podnikání - rekvalifikace

03.04.2018 - Praha 2 Rekvalifikační kurz Základy podnikání akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33095/2013-1/698 * Kurz je zaměřen na potřeby začínajících podnikatelů, kteří mají zájem o získání informací a praktických rad z oblasti legislativy, účetnictví, marketingu a personalistiky. V kurzu sestaví společně s lektorem podnikatelský plán na zvolený obor a budou poskytnuty informace pro možnosti získání dotací. Komu je určen: Začínajícím podnikatelům.[br...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUTypologie zákazníka pro obchodníky

04.04.2018 - Praha Proč je některý klient nesmírně upovídaný? Některý zase příliš zahleděný do sebe? Lze vyhovět všem typům zákazníka a nakonec u nich v prodeji uspět? Jak se dostat k jejich myšlenkám a tak jim porozumět? Poznat s kým máme tu čest, nám pomůže být úspěšnější nejen v obchodní sféře, ale i v osobním životě. Pokud máte chuť si rozšířit své prodejní dovednosti právě o typologii zákazníků a zaměřte se na jejich motivaci k nákupu, tak workshop Typologie zákazníka pro obchodníky je  tím správným pro Vás. Naučíte se efektivně pracovat s daným osobnostním typem zákazníka ve prospěch uzavření obchodu. Porozumět motivaci zákazníka k nákupu a prodat. Obchodníci, konzultanti se naučí vhodným způsobem prezentovat obchodní nabídku tak, aby daný typ zákazníka zaujal a ve finále jednání nakoupil. Obchodníci získají tipy, jak co nejlépe zdůrazňovat přínosy nabízených služeb a produktů. Díky nim budou rychleji a blíže k uzavření obchodů. Osobnostní typologie je důležitá i pro obchodníka. Jako jedinečná osobnost potřebuje taky pracovat a rozvíjet práci s vlastní osobnostní typologii, aby cíleně využívání svých silných stránek a rezerv ve prospěch úspěšného prodeje. Tento druh školení patří mezi oblíbené mezi středně pokročilými obchodníky. Lze si domluvit termín pro individuální školení nebo firemní kurz. Obsah tréninku Typologie zákazníka pro obchodníky : A. Příprava obchodníka na jednání Efektivní komunikace podle principů NLP/Neurolingvistické programování Role asertivity v obchodní komunikaci – podle typologie zákazníka (pasivita, agresivita, asertivita a manipulace) Budování partnerství – vztahový prodej a role psychologie v prodeji Jak činí vaši klienti/zákazníci rozhodnutí o nákupu Vytváření důvěry aport a následné vedení rozhovoru Pohled na jednání s klientem z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti, techniky NLP tzv. obout si boty klienta Motivace a úspěch obchodníka – stanovování cílů a mentální příprava Role hodnot v obchodě – reakce na prodejní situace Elegantní jazyk prodeje – využití metafor, přirovnání a příběhů při jednání/odlišit se B. Typologie zákazníka aneb osobnost mého zákazníka Charakteristika jednotlivých typů – příklady z praxe – jak s daným typem komunikovat (verbální a neverbální komunikace) Cílová skupina mých produktů a služeb Motivace zákazníka podle typů (osobnostní typologie) Nácvik komunikace, argumentace a prezentace nabídky s ohledem na typ zákazníka Práce s námitkami podle typologie zákazníka Přínosy pro účastníka Typologie zákazníka pro obchodníky :  Naučíte se efektivně komunikovat s ohledem na typ, motivaci a preference zákazníka Zlepšíte si obchodní vztahy se svými klienty Příběhy, analogie a metafory pomáhají zaujmout a oživit prodejní komunikaci – vybraný typ klientů Získáte nový pohled n...
EDUX - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSystém podnikového vzdělávání

04.04.2018 - Praha Význam firemního vzdělávání je v současné době vice než diskutovaný a bez kvalitního podnikového systematického vzdělávání je obtížné zachovat si konkurenceschopnost a dále zvyšovat výkonnost. Na kurzu personalisté a manažeři získají informace nejen o významu podnikového vzdělávání jako takovém, ale o jednotlivých procesech od analýzy vzdělávacích potřeb, přes přípravu a realizace, až k vyhodnocení dopadů vzdělávání ve firemním kontextu. * Význam firemního vzdělávání je v současné době vice než diskutovaný a bez kvalitního podnikového systematického vzdělávání je obtížné zachovat si konkurenceschopnost a dále zvyšovat výkonnost. Na kurzu personalisté a manažeři získají informace nejen o významu podnikového vzdělávání jako takovém, ale o jednotlivých procesech od analýzy vzdělávacích potřeb, přes přípravu a realizace, až k vyhodnocení dopadů vzdělávání ve firemním kontextu. Firemní vzdělávání   Firemní vzdělávání   Lidské zdroje   Analýza vzdělávacích potřeb   Plánování   Praktický nácvik   Realizace   Vyhodnocení   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUCenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce 2018

05.04.2018 - Praha Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky účtování a zdaňování operací s cennými papíry a podíly dle aktuálně platné legislativy pro podnikatele (nikoliv pro banky a finanční instituce). V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s konkrétními aspekty a praktickými dopady jednotlivých operací, a to z pohledu právnických i fyzických osob. * • definice, klasifikace a členění cenných papírů, • oceňování cenných papírů a podílů, • operace s cennými papíry při účetní závěrce (přeceňování), • účetní a daňové řešení výnosů plynoucích po dobu držby cenných papírů a podílů, • účtování a zdaňování zisků/ztrát vzniklých obchodováním s cennými papíry, • možnosti osvobození příjmů plynoucích z cenných papírů a podílů, • specifika zdaňování cenných papírů pro fyzické osoby a hlášení osvobozených příjmů, • cenné papíry jako benefit pro zaměstnance, • cenné papíry a DPH. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUGDPR v podnikové praxi – věcně a s nadhledem

05.04.2018 - Pardubice Princip accountability dle GDPR a jeho implementace, nové instituty Revize právních základů zpracování osobních údajů Praktické možnosti zajištění technických a organizačních opatření Požadavky na interní dokumentaci a administrativu, komunikace s ÚOOÚ Zavádění procesů pro zajištění uplatňování práv subjektů údajů Specifika interních procesů u nadnárodních korporací a povinnosti při transferu údajů Zpracovatelské smlouvy   Kurzovné: 1.570,-Kč bez DPH | 1.900,-Kč vč. DPH 2.975,-Kč bez DPH | 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 4.380,-Kč bez DPH | 5.300,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUŠkolení Prodejní a obchodní dovednosti moderního obchodníka

05.04.2018 - Praha [KURZY] Na školení prodejních a obchodních dovedností se naučíte, co je nezbytně nutné pro to, abyste mohli být úspěšným obchodníkem. František Husák s 20letou praxí v obchodě vás provede příklady z praxe a obchodními technikami, které skutečně fungují. Kurz se realizuje výhradně v malých skupinách (3 – 7 lidí). ...
ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUElektronická evidence tržeb od A do Z – pro podnikatele (fyzické a právnické osoby)

06.04.2018 - Praha Cílem semináře je seznámit posluchače s praktickým uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb, vysvětlit jednotlivé postupy a kroky podnikatelů, upozornit na metodické odchylky a změny. * • vysvětlení jednotlivých etap, možných posunů a výjimek, • definování evidované tržby, • storna a opravy evidované tržby, • pověření evidováním jiného poplatníka a nepřímé zastoupení při evidování, • různé obchodní modely a situace – jak postupovat, • slevy, vouchery, poukázky, • 2 režimy evidování tržeb, • formální znaky platby – kdy jsou splněny a kdy podnikatel nemusí evidovat, • tržby vyloučené z EET, • autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb, doba odezvy, • závazná posouzení – možnosti, • správní přečiny, sankce, opatření k vynucení nápravy, • metodické aktuality, • problematika počítání obratu, registrace jako plátce DPH, důsledky chyb. Diskuze a odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUČasté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů

09.04.2018 - Praha Po absolvování semináře získáte ucelenější pohled na účetní problematiku. Získáte větší jistotu a budete umět účtovat i obtížnější účetní operace. Probereme si jednotlivé účtové třídy a ukážeme si případy, ve kterých se nejčastěji chybuje. * • kontrolní prvky v účetnictví, • příklady účtování v jednotlivých účetních třídách s upozorněním na časté chyby, • evidence majetku, • opravné položky, účtování dotací, nedokončená výroba, • inventarizace, účetní uzávěrka, • účetní závěrka roku 2017 po novele zákona o účetnictví a vyhlášce č. 500/2002 Sb....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZpět ke kurzu: Základy podnikání >>


 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde