mluveny-projev-a-retorika Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Mluvený projev a rétorika


První oblastí je práce s hlasem, používání mluvidel a využití pohybu bránice. Rozcvičení před prezentací. Nácvik dýchání. Trénink kapacity plic. Druhá část je zaměřena na psychické aspekty projevu, především na překonávání trémy a nejistoty a na sebevědomém hlasovém projevu. Nácvik a využití zážitkových technik NLP Třetí část se zaměřuje na práci s tělem - neverbální komunikaci při projevu a využití fyzických dispozic při mluveném projevu. Náplní čtvrté části je role typologie při přípravě prezentace nebo sebeprezentace. Jak zapůsobit na různé typy posluchačů i z hlediska psychologie? Používání slabých a silných slov, odstranění blokátorů komunikace.Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:MS Project - základní kurz (MSPJ)

23.02.2018 - Brno Kurz vhodný nejen pro řídící pracovníky a vedoucí projektů, ale pro všechny uživatele, kteří se chtějí seznámit s mocným nástrojem pro plánování a efektivní řízení projektů. * Úvod Project, seznámení prostředím programu, práce s nápovědou Práce se soubory Vytvoření nového souboru projektu, uložení souboru projektu, otevření projektu, použití šablon Založení projektu Nastavení data projektu, nastavení pracovního času, práce s úkoly (nastavení prostředí, definování úkolů, vazby mezi úkoly, připojování informací), práce se zdroji (definice, typy a vlastnosti zdrojů, přiřazení zdrojů k úkolům) Zobrazení projektu Typy zobrazení, Ganttův diagram, zobrazení Kalendář, Používání úkolů a Používání zdrojů, Seznam zdrojů, Diagram zdrojů, Síťový diagram Kontrola a řízení průběhu projektu Směrný plán, strategie směrných plánů, zadání procenta dokončení, zadávání skutečných dat, Sledovací Ganttův diagram - zobrazení a sledování Tisk Tisk zobrazení, tisk sestav ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMS Project - základní kurz (MSPJ)

23.02.2018 - Ostrava Kurz vhodný nejen pro řídící pracovníky a vedoucí projektů, ale pro všechny uživatele, kteří se chtějí seznámit s mocným nástrojem pro plánování a efektivní řízení projektů. * Úvod Project, seznámení prostředím programu, práce s nápovědou Práce se soubory Vytvoření nového souboru projektu, uložení souboru projektu, otevření projektu, použití šablon Založení projektu Nastavení data projektu, nastavení pracovního času, práce s úkoly (nastavení prostředí, definování úkolů, vazby mezi úkoly, připojování informací), práce se zdroji (definice, typy a vlastnosti zdrojů, přiřazení zdrojů k úkolům) Zobrazení projektu Typy zobrazení, Ganttův diagram, zobrazení Kalendář, Používání úkolů a Používání zdrojů, Seznam zdrojů, Diagram zdrojů, Síťový diagram Kontrola a řízení průběhu projektu Směrný plán, strategie směrných plánů, zadání procenta dokončení, zadávání skutečných dat, Sledovací Ganttův diagram - zobrazení a sledování Tisk Tisk zobrazení, tisk sestav ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAnalýza návratnosti projektů (Business Case) - metody vyhodnocování investic v praxi

26.02.2018 - Praha Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího projektu. Osvojte si roli controllera a poznejte nejběžnější metody posuzování investic a jejich praktické využití, včetně výhod i rizik jednotlivých postupů. Zorientujte se ve všech fázích procesu analýzy ekonomické návratnosti projektů a naučte se správně posuzovat ziskovost a návratnost plánovaných investic. Kurz je určen: finančním specialistům, manažerům a ředitelům   projektovým manažerům   pracovníkům zodpovědným za investice a realizace projektů    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: seznámíte se s nejběžnějšími metodami vyhodnocování projektů   zjistíte, jak posoudit vhodnost investice, její ziskovost i dobu návratnosti   na praktických příkladech pochopíte problematická místa jednotlivých metod   naučíte se rozpoznávat, jakou kontrolní metodu použít, když původní postup selhává   získáte užitečná doporučení pro svou praxi a vyměníte si zkušenosti     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUProjektové řízení

26.02.2018 - Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály.Tento kurz projektového řízení provádí účastníka procesem identifikace nutnosti projektu přes jeho začlenění do organizační struktury společnosti, vyhodnocení očekávané efektivity, realizace až po ukončení a vyhodnocení skutečné efektivity. Výuka bude ilustrována příklady z praxe. Probíhá formou výkladu, který je v průběhu celého semináře kombinován s řešením případové studie.Kurz je určen vedení týmů na úrovni vyššího i středního managementu, projektovým manažerům, členům týmu.Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Definice projektu   Kdy vzniká projekt   Fáze projektu   Projektové portfolio   Začlenění projektu do organizace firmy   Analytická fáze - studie proveditelnosti   Přípravná fáze - základní pravidla projektového řízení   Detailní plánování projektu   SW nástroje pro řízení projektů   Techniky podporující správné naplánování projektu   Implementační fáze   Controlling a monitoring projektu   Prezentace projektu   Projektové řízení ve vztahu na účetnictví   Ekonomická analýza projektu   Projektové týmy   Praktické cvičení - příprava studie proveditelnosti konkrétního projektu     Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Petr Grešl, Ing. Vladimír Bříza MBA, Ing. Jaroslav Chlouba, Ing. Marek Laurenčík, MBA Mgr. Rostislav Peška a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.    Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /manazerske-vzdelavani/kurz/projektove-rizeni/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/projektove-rizeni.pdf ...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUŘízení projektů s Microsoft Office Project

26.02.2018 - Brno Kurz je určen pro projektové manažery, manažery škol, předkladatelé projektů, manažery mezinárodních vzdělávacích projektů a další, kteří se setkávájí s projektově zadávanou prací. Kurzy jsou vedeny prakticky – výuka probíhá na konkrétním příkladu....
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémů

26.02.2018 - Praha Pro koho je kurz určen Kurz je určen manažerům, kteří chtějí do své praxe přenést více systematického projektově orientovaného přístupu a dosáhnout tak lepších výsledků a efektivity pracovních činností.    Zaměření kurzu Cílem kurzu je seznámit se s projektově orientovaným přístupem a poznat nejlepší praktiky. Na cvičeních si následně osvojit nejdůležitější techniky a na případové studii si vše prakticky vyzkoušet.      Definice projektu a principy projektového řízení,     Metodiky tradiční a agilní přístup řízení     Fáze projektu    Projektové portfolio    Analýza stakeholderů a projektové týmy    Zasazení projektů do organizace    Studie proveditelnosti   Logická rámcová matice    Analýza rizik    Ganttův diagram a analýza kritické cesty    #   Základní pravidla projektového řízení    Detailní plánování projektu    SW nástroje pro řízení projektů    Techniky podporující správné naplánování projektu    Realizační fáze a monitoring projektu    Prezentace projektu    Případová studie konkrétního projektu    Diskuze, příklady z praxe, sdílení zkušeností, best practices, tipy a triky    ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMS Project - základní kurz (MSPJ)

26.02.2018 - u zákazníka Kurz vhodný nejen pro řídící pracovníky a vedoucí projektů, ale pro všechny uživatele, kteří se chtějí seznámit s mocným nástrojem pro plánování a efektivní řízení projektů. * Úvod Project, seznámení prostředím programu, práce s nápovědou Práce se soubory Vytvoření nového souboru projektu, uložení souboru projektu, otevření projektu, použití šablon Založení projektu Nastavení data projektu, nastavení pracovního času, práce s úkoly (nastavení prostředí, definování úkolů, vazby mezi úkoly, připojování informací), práce se zdroji (definice, typy a vlastnosti zdrojů, přiřazení zdrojů k úkolům) Zobrazení projektu Typy zobrazení, Ganttův diagram, zobrazení Kalendář, Používání úkolů a Používání zdrojů, Seznam zdrojů, Diagram zdrojů, Síťový diagram Kontrola a řízení průběhu projektu Směrný plán, strategie směrných plánů, zadání procenta dokončení, zadávání skutečných dat, Sledovací Ganttův diagram - zobrazení a sledování Tisk Tisk zobrazení, tisk sestav ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EULidské zdroje pod lupou - Online diagnostika

27.02.2018 - Praha 8 Chcete pracovat s online diagnostikou? Hledáte nápady jak zefektivnit proces náboru a výběru? Potřebujete vědět o lidech co nejvíce, abyste jim mohli nabídnout rozvoj na míru? Rádi byste intenzivněji pracovali se zpětnou vazbou a motivací k seberozvoji? Chcete rozšířit paletu služeb a nástrojů, které svým interním klientům poskytujete, aniž by se to výrazněji projevilo na rozpočtu, kterým disponujete? Využijte příležitost posílit svou profesionalitu a kompetentnost v oblasti psychodiagnostiky pod vedením zkušených lektorů a psychologů. Všichni účastníci dostanou unikátní link se sadou tří dotazníků, které si budou moci vyzkoušet v rámci přípravy na kurz. Co Vám kurz přinese? V kurzu se seznámíte s virtuálním prostředím online diagnostiky. Ukážeme Vám kouzlo online diagnostiky na reálných příkladech. Naučíme Vás, jak pracovat s výstupy dotazníků i testů. Dozvíte se to, co v manuálech ani výstupních zprávách nenajdete. Osvojíte si základní techniky poskytování zpětné vazby. V rámci diskuse budete mít možnost získat tipy a náměty na využití online diagnostiky v rámci Vašich HR procesů. Cílová skupina personalisté, specialisté získávání a výběru, specialisté rozvoje a hodnocení zaměstnanců, manažeři s personálními kompetencemi, pracovníci personálních agentur Obsah Psychodiagnostika a její využití v praxi. Principy dotazování – rizika, výhody. Portál online diagnostiky – nástroj personalisty. Vytváření projektů. Návrhy diagnostických baterií. Práce s dotazníky, testy, komplexními balíčky. Administrace a správa projektů. Interpretace výstupů dotazníků. Důvěryhodnost, stylizace, minimalizace rizika zkreslení. Zásady práce s diagnostikou, ochrana dat. Principy zpětné vazby. Speciální funkce Portálu online diagnostiky. Propojení diagnostiky s kompetenčním modelem. ...
TCC, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPřesvědčivá argumentace a rétorika

27.02.2018 - Praha 10 Obsah Efektivní komunikace Pravidla přesvědčivé argumentace Principy logické argumentace Druhy přesvědčovacího procesu Autorita a důvěryhodnost řečníka Nejčastější řečnické triky Neverbální komunikace Základy techniky mluveného projevu Námitky a jak jim předcházet Obrana proti manipulacím Získání souhlasu ...
Positive s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUBytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novel

27.02.2018 - Praha Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem bytového spoluvlastnictví, odlišnosti vlastnictví bytů a bytového spoluvlastnictví, vznik jednotek a jejich převody - Vznik bytového spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy - Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014 - Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku - Způsoby vzniku jednotky - * Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti, - * Změny a prohlášení vlastníka – forma a důvody - * Vady prohlášení vlastníka a jejich odstranění - Převody jednotek - * Předkupní právo oprávněného nájemce - * Náležitosti smlouvy o převodu - * Přechod práv a závazků * Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob * Ustanovení obecné části o právnických osobách a ustanovení týkající se spolku, která se použijí podpůrně pro společenství vlastníků * Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.) - Přechod společenství vlastníků vzniklých před 1. 1. 2014 do nového právního prostředí - Správa nemovité věci bez vzniku společenství, osoba odpovědná za správu domu, její postavení a kompetence; - Jednotlivé fáze při zakládání a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, povinný vznik SVJ a vznik dobrovolný - vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů - Kompetence společenství vlastníků jednotek - Správa nemovité věci společenstvím vlastníků - Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost jednotlivých orgánů společenství - Rozhodování společenství vlastníků jednotek, způsobilost k usnášení a přijímání rozhodnutí - Služby související s užíváním jednotek * Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich náležitosti a jejich změny * Rozhodování per rollam * Zrušení společenství vlastníků jednotek * Práva a povinnosti vlastníků jednotek - Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny * Vlastník jednotky jako dlužník ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek * Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky * Diskuse [...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUProjektové řízení s využitím myšlenkových map

28.02.2018 - Praha Program kurzu: * Obecné zásady plánování projektů - plán - realita - srovnání - náklady - zdroje * Jak to realizovat prakticky - Ganttův diagram - síťový graf * Předvedení techniky myšlenkových map při plánování a sledování pokroku projektu * Ukázka programu MindManager na tvorbu myšlenkových map * Další informační zdroje v oblasti myšlenkových map ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMS Excel - manažerské nástroje

28.02.2018 - Praha Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor. Je součástí bloku tří jednodenních kurzů, kam dále patří MS Excel - pokročilé výpočty a funkce a MS Excel - práce s databází a kontingenční tabulky.Uvedený kurz doplňuje cyklus třídenních jednodenních kurzů MS Excel pro ekonomy a manažery: MS Excel – pokročilé výpočty a funkce   MS Excel – práce s databázemi a kontingenční tabulky   MS Excel – manažerské nástroje   Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Finanční funkce – komplexní shrnutí v příkladech   Základní statistické funkce   Propojení dat v rámci programů MS Office – specielně Word / Excel   Ochrana zápisu dat do buněk a sdílení souborů   Ochrana dat proti nechtěným přepisům a zálohování   Hledání řešení (zpětný výpočet proměnných)   Podmíněné formátování tabulek – rozšíření o praktické příklady   Ověřování vstupních dat na zápis hodnot nebo funkce   Scénáře   Práce s formulářovými prvky   Makra a jejich využití   Další možnosti programu Excel včetně komunikace s jinými aplikacemi   Diskuse a dotazy   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu je jeden školicí den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.   Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Dr. Alexandr Perutka a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /pocitacove-vzdelavani/kurz/ms-excel-manazerske-nastroje/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/ms-excel-manazerske-nastroje.pdf ...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUInsolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)

28.02.2018 - Praha Program: * Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Protišikanózní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu * Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku * Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Problematika zajištěných věřitelů * Příprava podkladů pro přezkumné jednání insolvenčním správcem, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Incidenční spory z popření pohledávky * Střet exekučního a insolvenčního řízení * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)

Únor 2018 - online Neuvedeno * • majetek a jeho formy, • zdroje financování majetku, • inventura majetku a závazků, • rozvaha, rozvahové účty, • výsledkové účty....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNástroje online marketingu

Únor 2018 - Třídenní školení, které Vás kompletně seznámí se všemi formami online marketingu. 1. den - PPC, 2. den - Google Analytics, 3. den - SEO 1. den Co se naučíte Orientovat se v rozhraní PPC účtu   Strategicky plánovat strukturu účtu   Zkusíte si:   Navrhnout vlastní strukturu účtu   Založení PPC účtu   Vytvoříte první kampaň   Vytvoříte první sestavy   Vytvoříte první reklamní texty   Vytvoříte klíčová slova   Používání pokročilejších nástrojů   Volná shoda   Frázová shoda   Přesné shoda   Ostatní shody   Vylučující klíčová slova   Výběr cílových URL   Zvyšování CTR / skóre kvality   Základní optimalizace: Volná shoda   Frázová shoda   Přesné shoda   Ostatní shody   Vylučující klíčová slova   Výběr cílových URL   Zvyšování CTR / skóre kvality   2. den  Základní ovládání Google Analytics Založení účtu   Vygenerování měřícího kódu   Nastavení GA pro více uživatelů a užití bezpečnostních prvků   Orientace v uživatelském prostředí GA   Rozdíl mezi návštěvou a absolutní unikátní návštěvou   Konverze   Vlastní přehledy   Bounce rate   internetových katalogů firem   vyhledavačů (přirozeného výsledku hledání)   PPC systémů   Bannerových a jiných brandových kampaní   Význam veškerých zkratek,  slovníček pojmů a cizích slov používaných v GA Rozdíl mezi návštěvou a absolutní unikátní návštěvou   Konverze ...
IS4 Technologies s.r.o - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMS Project - pro začínající uživatele

01.03.2018 - Brno Kurz MS Project pro začínající uživatele je určen pro všechny zájemce, zejména řídící pracovníky a vedoucí projektů, kteří pro řízení projektů používají program Microsoft Project. Účastníci kurzu se naučí používat efektivní nástroj pro plánování a řízení projektů. Seznámí se se základními funkcemi aplikace - vytvoření projektu a časového plánu, sledování průběhu projektu a jeho řízení a dále s možnostmi prezentace stavu projektu. * Kurz MS Project pro začínající uživatele je určen pro všechny zájemce, zejména řídící pracovníky a vedoucí projektů, kteří pro řízení projektů používají program Microsoft Project. Účastníci kurzu se naučí používat efektivní nástroj pro plánování a řízení projektů. Seznámí se se základními funkcemi aplikace - vytvoření projektu a časového plánu, sledování průběhu projektu a jeho řízení a dále s možnostmi prezentace stavu projektu. Seznámení s programem   Seznámení s programem   Založení projektu   Zobrazení projektu   Práce s úkoly   Práce se zdroji   Sledování průběhu projektu   Základní znalosti OS Windows, MS Word a MS Excel....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMS Project - základní kurz (MSPJ)

01.03.2018 - Košice Kurz vhodný nejen pro řídící pracovníky a vedoucí projektů, ale pro všechny uživatele, kteří se chtějí seznámit s mocným nástrojem pro plánování a efektivní řízení projektů. * Úvod Project, seznámení prostředím programu, práce s nápovědou Práce se soubory Vytvoření nového souboru projektu, uložení souboru projektu, otevření projektu, použití šablon Založení projektu Nastavení data projektu, nastavení pracovního času, práce s úkoly (nastavení prostředí, definování úkolů, vazby mezi úkoly, připojování informací), práce se zdroji (definice, typy a vlastnosti zdrojů, přiřazení zdrojů k úkolům) Zobrazení projektu Typy zobrazení, Ganttův diagram, zobrazení Kalendář, Používání úkolů a Používání zdrojů, Seznam zdrojů, Diagram zdrojů, Síťový diagram Kontrola a řízení průběhu projektu Směrný plán, strategie směrných plánů, zadání procenta dokončení, zadávání skutečných dat, Sledovací Ganttův diagram - zobrazení a sledování Tisk Tisk zobrazení, tisk sestav ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky

02.03.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: MSMT- 22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT : Cíl semináře: Na začátku každého dobrého a kvalitního projektu by měla být myšlenka, nikoliv fakt, že právě teď někdo nabízí peníze. J. Hruška (Náměty a doporučení k psaní žádosti o grant, 2013) Máte v plánu tvorbu projektu pro Vaši školu a nevíte si ní rady? Chcete ses...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuMicrosoft Project – základní kurz

05.03.2018 - Ostrava Zaměření kurzu Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně plánovat a realizovat jakýkoliv projekt, bez ohledu na předchozí zkušenosti s problematikou projektového plánování.   Studijní materiály v ceně kurzu není žádná literatura     Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935   teoretické minimum k plánování projektu   seznámení s prostředím aplikace MS Office Project, používání zobrazení a šablon   nastavení souboru projektu - informací o projektu, nastavení výchozích předvoleb a pracovní doby základního projektového kalendáře   plánování úkolů - vytvoření a práce s osnovou úkolů, definování časových omezení a vazeb mezi úkoly, doplnění milníků a opakovaných úkolů   práce se zdroji - doplnění zdrojů a nastavení důležitých informací, přiřazení zdrojů úkolům   # použití kalendářů projektu, zdrojů a úkolů   kalkulace nákladů – pevných i proměnných   ladění projektu před zahájením - kontrola správnosti zadaných údajů, vyrovnání přetížených zdrojů, formátování kritické cesty, uložení směrného plánu   možnosti tisku   sledování běžícího projektu a jeho korekce       ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMetodika řízení projektů

05.03.2018 - Brno Školení volně navazuje na obecné základy řízení projektů a zaměřuje se na podrobný popis, analýzu a praktické použití konkrétní metodiky, tedy tzv. AcceleratedSAP (ASAP), která je alternativou k jiným metodikám, jako např. Prince2, PMI PMP, ITIL apod. V úvodu kurzu je též zařazena základní teorie řízení projektů pro zopakování konceptů a uvedení do problematiky Project Managementu. * Školení volně navazuje na obecné základy řízení projektů a zaměřuje se na podrobný popis, analýzu a praktické použití konkrétní metodiky, tedy tzv. AcceleratedSAP (ASAP), která je alternativou k jiným metodikám, jako např. Prince2, PMI PMP, ITIL apod. V úvodu kurzu je též zařazena základní teorie řízení projektů pro zopakování konceptů a uvedení do problematiky Project Managementu. Základy projektového řízení   Základy projektového řízení   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

  2002 - Connection refused