modelovani-architektur-organizaci Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Modelování architektur organizací


Modelování podnikových procesů je důležitou součástí procesního řízení, projektů zlepšování procesů v organizacích. Tento přístup je založen na modelech a slouží k definování, analýze a zlepšování zastaralých komplexních obchodních procesů roztříštěných v jednotlivých odděleních organizací a firem, s cílem dosažení jejich maximální efektivnosti, transparentnosti a měřitelnosti, což umožňuje jejich efektivní řízení a pružnou reakci na změny. Tento kurz je zaměřen na předání praktického a opětovně použitelného přístupu k provádění projektů, kde je nutnou složkou modelování podnikových procesů. Komu je určeno   Manažerům odpovědným za projekty zlep&scaron
  • Listopad 2019 Praha - Modelování architektur organizací REENGINE CZ a.s.

Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Enterprise Architektura - nové přístupy

22.10.2019 - Praha 7 Enterprise architektura (EA) je disciplína, která je velmi aktuální pro mnoho podniků různých velikostí. Ty se s její pomocí snaží efektivně řídit celý podnik, rychle reagovat na změny, vytěžit potenciál nových výzev a optimalizovat svoje stávající fungování. V rámci tohoto školení jsou interaktivní formou probírána témata, která jsou obsahem Enterprise architektury a ta, která s ní bezprostředně souvisejí. Cílová skupina Enterprise architekti Business...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSprávce sítí pro malé a střední organizace - zkrácený

29.10.2019 - Praha certifikovaný profesní rekvalifikační kurzSprávce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace.Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu základní kompetence pro profesní kvalifik...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSprávce sítí pro malé a střední organizace

29.10.2019 - Praha Certifikovaný profesní rekvalifikační kurzSprávce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu základní kompetence pro profesní kvalifi...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSprávce operačních systémů pro malé a střední organizace

29.10.2019 - Praha Certifikovaný profesní rekvalifikační kurzSprávce operačních systémů pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje počítačovou techniku a základní síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAutodesk Inventor – kurz pro středně pokročilé (modelování součástí a plochy)

29.10.2019 - Praha Zaměření kurzu Školení Autodesk Inventor pro pokročilé modelování součástí a plochy je určeno pro uživatele, kteří již pracují s aplikací Inventor nebo pro samouky používající software kratší dobu. Cílem školení je naučit posluchače rozšiřující příkazy nutné pro profesionální parametrické 3D navrhování s využitím aplikace...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUŘízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití

30.10.2019 - Praha Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé nákladové formy, složky a druhy, ale i rozpočty a rozpočtování ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení „nevýrobních“ tzv. obchodních a službových firem i organizací (SFO). To znamená i specifických a soudobých organizací strukturovaného veřejného sektoru a státní správy, včetně neziskových organizací (non-profits) se základním kritériem tzv. hospodárnosti, tj. v praxi i dodržení daného a strukturovaného rozpočtu, atd. Kurz vám umožní získat informace o kvalitním řízení firemních a podnikových i organizačních nákladů, včetně neopominutelných nákladů kapitálu a zásadní kompetence, jak náklady komplexně řídit v praxi, a to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí, tak v moderním pojetí a praktické * Struktura, pojetí a odvození nákladů v manažerském účetnictví a při řízení nákladů: Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví, včetně odvození produktivních výsledovek a nákladových sald i zisku (např. účelové výsledovky a „náklady prodeje“ – Cost of Sales a „přímá i hrubá marže“ (Gross Margin, provozní EBIT, jádrový EBITDA) • náklady v manažerském účetnictví i controllingu a řízení nákladů (Cost Management) • soudobé relevantní náklady a jejich odvození, užití a řízení, včetně nákladů kapitálu i firemního WACC (vážených nákladů kapitálu) a užití nadstavbového tzv. ekonomického zisku/ přidané hodnoty EVA • vztah a užití komplexního řízení nákladů, včetně komplexního rozpočtování k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení, ale až i ke korporátnímu řízení (Corporate Management) soudobé společnosti a organizace i businessu. Tradiční nákladový model (TM), jeho pojetí a odvození nákladových složek, standardní nákladové analýzy, sestavy a kalkulace i jejich užití: Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu a jeho praktické užití • rozbor a odvození jeho jednotlivých složek – variabilních – přímých a fixních – nepřímých, ale i v praxi problematických a strukturovaných režijních nákladů • paušální – přirážkové % alokace dnes zásadních a bytnících N – nepřímých a režijních nákladů, jejich nevěrohodnost a zkreslení např. pro zásadní dílčí nákladování (např. produkty a zákazníci – linie a segmenty, jejich typologie a současné nutné a široké nákladové i výkonnostní objekty, atd.), profitabilitu i cenotvorbu • standardní tradiční nákladové analýzy a kalkulace (variabilních – VC v ČR „vlastních“ a plně absorpčních – FAC; tj. „úplných vlastních nákladů“) a jejich odvození i využití v praxi • tradiční nákladování a cenotvorba – pricing • příklady a případové studie vlastních – VC a plných – FAC nákladů, nákladové cenotvorby (Cost + Product Pricing) • analýza odchylek a její užití rozpočtování a odvození i užití tradičních rozpočtů (dílčích a celkových), jejich vztahy a užití ve firemním, organizačním i projektovém řízení • nevhodnost a neúčinnost TM a jeho realizačních metod pro ryze obchodní a hegemonní službové společnosti a soudobé moderní firmy, podniky a organizace (SFO) vyžadující věrohodné a produktivní nákladové řízení a rozpočtování, včetně specifického řízení „fixní“ kapacity, podchycení, řízení a nákladování procesů i tvorby hodnoty v organizaci. Klasické a nutné moderní řízení nákladů ve firmě, podniku a organizaci i businessu: Tradiční řízení nákladů, jeho vstupy, metody, cíle, výhody a nevýhody praktických aplikací i TM • požadavky na moderní řízení nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového řízení nákladů (produkty včetně služeb, zákazníci, komplexní logistika včetně e-commerce a CRM, ICT podpora a zásadní „interní a infrastrukturní služby“ – např. Ekonomika a Finance, Marketing a prodej, bytnící I...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUModelování v UML

01.11.2019 - Praha Školení seznamuje účastníky s jazykem UML používaném pro modelování softwarových systémů a byznys procesů. Kurz je určen pro programátory, SW návrháře, ale také byznys analytiky. * Školení seznamuje účastníky s jazykem UML používaném pro modelování softwarových systémů a byznys procesů. Kurz je určen pro programátory, SW návrháře, ale také byznys analytiky. Návrh softwarových systémů   Návrh softwarových systémů   UML   Strukturální diagramy   Diagramy chování   Diagramy interakce   Základní znalost některého programovacího jazyka, schopnost analytického myšlení, základní znalost objektové orientovaného programování....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAutodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)

04.11.2019 - Praha Zaměření kurzu Kurz Autodesk Fusion 360 naučí uživatele využívat nástroje volného navrhování digitálních prototypů. Uživatelé získají všechny potřebné dovednosti potřebné k dokončení fungujícího model pomocí výkonných 3D nástrojů v aplikaci Fusion 360 včetně analýzy a výstupu. Studijní materiály CZ literatura není dostupná...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSketchUp - 3D modelování, SU Podium, Artlantis - Vizualizace # pro Začátečníky, mírně pokročilé

04.11.2019 - Praha 3 - Vinohrady Tvorba 3D modelu v programu SketchUp, fotorealistická vizualizace v programech SU Podium a Artlantis....
Architecture Design School v.o.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPersonalistika příspěvkových organizací obcí a krajů (s výjimkou školských PO)

06.11.2019 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-226 - 2014, Název akreditace: Personalistika příspěvkových organizací ÚSC Akreditace: MV : Jedná se o zcela zásadní změny: v otázkách možnosti, zda může ředitel PO uzavřít DPP či DPČ sám se sebou, když mu ji předem schválí jeho zřizovatel a jedná se o peníze, které PO získala v rámci doplňkové činno...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuCAD - 3D modelování pro strojírenství - základní kurz

11.11.2019 - Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání rozšířen v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou a SW ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové m...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKomunikace v rámci organizace

11.11.2019 - Brno Na tomto kurzu Vás naučíme lépe pracovat s komunikací na pracovišti. Dozvíte se, jak poskytovat i přijímat zpětnou vazbu, předcházet situacím s vyhrocenými emocemi, kdy již logika jde stranou. Absolventi tohoto kurzu jsou nejenže schopni lépe chápat komunikaci ostatních, ale také přizpůsobit svůj komunikační styl a být tak lépe pochopen. Součástí kurzu jsou i techniky efektivní elektronické komunikace, jež Vám pomohou předcházet nepochopení a vzniku konfliktů. Snazší dosažení dohody, méně konfliktů, lepší vztahy na pracovišti či s klienty, nejen na to se můžete těšit po absolvování tohoto kurzu. * Na tomto kurzu Vás naučíme lépe pracovat s komunikací na pracovišti. Dozvíte se, jak poskytovat i přijímat zpětnou vazbu, předcházet situacím s vyhrocenými emocemi, kdy již logika jde stranou. Absolventi tohoto kurzu jsou nejenže schopni lépe chápat komunikaci ostatních, ale také přizpůsobit svůj komunikační styl a být tak lépe pochopen. Součástí kurzu jsou i techniky efektivní elektronické komunikace, jež Vám pomohou předcházet nepochopení a vzniku konfliktů. Snazší dosažení dohody, méně konfliktů, lepší vztahy na pracovišti či s klienty, nejen na to se můžete těšit po absolvování tohoto kurzu. Specifika komunikace v organizaci   Specifika komunikace v organizaci   Komunikace a budování kolegiálních vztahů   Využití komunikačních postupů a technik   Komunikace v interním a externím prostředí organizace   Komunikace pomocí emailu   efonická komunikace   Modelové situace, praktické příklady   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKomunikace v rámci organizace

11.11.2019 - Praha Na tomto kurzu Vás naučíme lépe pracovat s komunikací na pracovišti. Dozvíte se, jak poskytovat i přijímat zpětnou vazbu, předcházet situacím s vyhrocenými emocemi, kdy již logika jde stranou. Absolventi tohoto kurzu jsou nejenže schopni lépe chápat komunikaci ostatních, ale také přizpůsobit svůj komunikační styl a být tak lépe pochopen. Součástí kurzu jsou i techniky efektivní elektronické komunikace, jež Vám pomohou předcházet nepochopení a vzniku konfliktů. Snazší dosažení dohody, méně konfliktů, lepší vztahy na pracovišti či s klienty, nejen na to se můžete těšit po absolvování tohoto kurzu. * Na tomto kurzu Vás naučíme lépe pracovat s komunikací na pracovišti. Dozvíte se, jak poskytovat i přijímat zpětnou vazbu, předcházet situacím s vyhrocenými emocemi, kdy již logika jde stranou. Absolventi tohoto kurzu jsou nejenže schopni lépe chápat komunikaci ostatních, ale také přizpůsobit svůj komunikační styl a být tak lépe pochopen. Součástí kurzu jsou i techniky efektivní elektronické komunikace, jež Vám pomohou předcházet nepochopení a vzniku konfliktů. Snazší dosažení dohody, méně konfliktů, lepší vztahy na pracovišti či s klienty, nejen na to se můžete těšit po absolvování tohoto kurzu. Specifika komunikace v organizaci   Specifika komunikace v organizaci   Komunikace a budování kolegiálních vztahů   Využití komunikačních postupů a technik   Komunikace v interním a externím prostředí organizace   Komunikace pomocí emailu   efonická komunikace   Modelové situace, praktické příklady   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUStress and Life Management - Zorganizujte si svůj profesní i osobní život v 6 krocích a obnovte svůj vnitřní klid

12.11.2019 - Brno Naučte se lépe zvládat potenciální stresové situace a také jim předcházet Jste bez nápadů a energie? Jste frustrovaní a neznáte příčiny? Pociťujete stresovou zátěž? Důsledky mohou být zničující pro vás i vaši kariéru. Důležité je vědět, jak nakládat s časem, prioritami, pracovními úkoly a energií. Korigujte svůj life management a včas předej...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuEnterprise architektura

13.11.2019 - Praha Cíle kurzuEnterprise architektura (EA) je disciplína, které je velmi aktuální pro mnoho podniků různých velikostí. Ty se s její pomocí snaží efektivně řídit celý podnik, rychle reagovat na změny, vytěžit potenciál nových výzev a optimalizovat svoje stávající fungování.Enterprise (podniková) architektura se postupně vyvíjí od čistě technologického z...
Alef NULA, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUÚčetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019

13.11.2019 - Praha Na semináři zjistíte či si zopakujete základní kroky při účetní uzávěrce v neziskové organizaci a dozvíte se, jak sestavit účetní závěrku neziskové organizace – jaké formy sestavení účetní závěrky jsou možné a na co dát v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a v příloze pozor. Na základě komplexní případové studie natrénujete zaúčtování jednotlivých transakcí, rozdělíte činnost organizace na druhy činností a na hlavní a vedlejší činnosti, alokujete výnosy a náklady na činnosti, zejména režijní náklady, a sestavíte účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty i přílohu k účetní závěrce, jejíž vzor bude k dispozici). Následně klasifikujete výnosy a náklady z pohledu daně z příjmů, sestavíte podkladovou tabulku a vyplníte přiznání k dani z příjmů. * 13. 11. 2019; 9:00–16:00 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2019 – TEORIE, PRAVIDLA A APLIKAČNÍ PRAXE Objasnění a shrnutí základních účetních povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášek, pravidla pro účetní uzávěrku a pro sestavení účetní závěrky: Povinnosti neziskové organizace dle zákona o účetnictví, popř. vyhlášek • významné účetní metody specifické pro neziskové organizace (dlouhodobý majetek, přijaté dotace, přijaté dary peněžní x nepeněžní, vlastní jmění, účtování s využití středisek, zákázek,…) • jednoduché účetnictví – sestavení přehledů • struktura účetní závěrky a co je nutným minimálním obsahem • jak vykázat hlavní a vedlejší činnost • kde vykázat neutracené dary. Objasnění a shrnutí pravidel pro zdanění neziskové organizace daní z příjmů v roce 2019 a pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2019 (zákon a aplikační praxe): Kdo je veřejně prospěšný poplatník • jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků • jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené • zdanění bezúplatných příjmů – přijaté dědictví, přijaté dary, majetkový prospěch, veřejná sbírka • bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek – nabytí, odepisování, prodej • jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití • jak rozdělit činnost na druhy činností a jak alokovat k výnosům náklady pro účely daně z příjmů – alokační klíč, rozvrhová základna. Dotazy a odpovědi. 14. 11. 2019; 9:00–16:00 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2019 – PŘÍPADOVÁ STUDIE Zadání případové studie modelové neziskové organizace včetně počátečních stavů na účtech. Zaúčtování vybraných účetních transakcí (především specifických pro neziskové organizace) dle zadání, zejména týkajících se: Účtování darů • účtování přijatých dotací • účtování podnikatelské činnosti • účtování veřejné sbírky • účtování nákupu dlouhodobého a drobného majetku • účtování odpisů. Provedení uzávěrkových prací a sestavení účetní závěrky: Časové rozlišení • ošetření neutracených dotací a neutracených darů • ošetření nedoplacené dotace • alokace režijních nákladů • sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty • příprava přílohy k účetní závěrce. Klasifikace výnosů a nákladů z pohledu daně z příjmů a sestavení přiznání k dani z příjmů pro případ úzkého základu daně i širokého základu daně (dle druhu organizace): Rozdělení činností a jednotlivých druhů příjmů pro účely daně z příjmů (dotace, dary, ztrátová nepodnikatelská činnost, zisková činnost,…) • daňová klasifikace výnosů • daňová klasifikace nákladů • příprava podkladové tabulky • vyplnění přiznání k dani z příjmů. Dotazy a odpovědi....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSkladová logistika pro vedoucí skladu - efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků

14.11.2019 - Brno Zvládněte celý proces skladování a naučte se, jak úspěšně řídit skladový tým Efektivní řízení logistických procesů i týmu spolupracovníků je základní podmínkou úspěšného vedení skladu. Působíte krátce na pozici vedoucího skladu či skladového týmu, nebo očekáváte kariérní postup a chybí vám zkušenosti z praxe vedení skladu a jeho pracovníků?...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAutoCAD 2019 CZ - 3D modelování

Listopad 2019 - Brno Kurz je určen pro účastníky ovládající dobře 2D kreslení, kteří zároveň nemají vůbec žádne či malé zkušenosti s 3D modelováním. Znalci 3D modelování ze starších verzí se však dozví řadu novinek a vylepšení. Cílem kurzu 3D modelování v AutoCADu je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří AutoCAD dosud využívají alespoň na základní úrovni. Pro 3D modelování není nutné znát pokročilé funkce AutoCADu. Naučíte se ovládat souřadný systém, prostorové pohledy a vizuální styly. Bude umět vytvářet a upravovat objemová tělesa, povrchy a sítě. Fotorealistické prezentační výstupy exteriéru i interiéru získáte vhodným nastavením kombinace světel, materiálů a nastavením renderu. Závěrem se naučíte vytvořit video průchodu nebo průletu vymodelovaným objektem. A mnohé další vychytávky. ....
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUExterní kurz MS Office pro organizace # pro Městské a Obecní úřady

Listopad 2019 - Dle objednatele PC kurzy, Word 2016 a Excel 2016....
PC Akademie - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde