Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 9 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Září 2018

03.09.2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Péče o dítě - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
03.09.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
03.09.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Brno
03.09.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Praha
03.09.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
03.09.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
03.09.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
03.09.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
03.09.2018 Osobností rozvoj : KOM - Praha
04.09.2018 MotivP Business Brunch® - Jaká jsou naše dilemata : Personalistika a osobnostní rozvoj - Plzeň
04.09.2018 Hodnocení zaměstnanců I Řízení podle cílů - Program je určen manažerům na všech úrovních řízení kteří se chtějí naučit řídit prostřednictvím efektivně a logicky nastavených cílů. Dále person : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 10
04.09.2018 Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví : Požární ochrana a ekologie - Praha
05.09.2018 MotivP Business Brunch® - Jaká jsou naše dilemata : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
06.09.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
06.09.2018 MotivP Business Brunch® - Jaká jsou naše dilemata : Personalistika a osobnostní rozvoj - Bude upřesněno
06.09.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
06.09.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
06.09.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
06.09.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Praha
07.09.2018 Kurz je věnován tématu hodnocení pracovníků, jehož součástí je také hodnotící rozhovor a to jak jej vést. Odpovíme si na otázku, proč je hodnocení důležité a jak jej provádět, co vše musí být součástí hodnocení a podle kterých kritérií lze účastníky hodnotit. Účastníci se dozvědí, jak se správně připravit na hodnotící rozhovor a na co nezapomenout, v jakém prostředí je vhodné rozhovor vést.   Cíle:

 

Uvědomit si důležitost hodnocení a efektivního předání hodnocenému

Identifikujeme klíčová kritéria pro hodnocení svých podřízených

Vědět, jak se efektivně připravit na hodnotící pohovor

Osvojit si principy vedení hodnotícího pohovoru

">Otevřený kurz MotivP: Hodnocení zaměstnanců
: Vedení, plánování a rozhodování - Brno
07.09.2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
07.09.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
07.09.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
07.09.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
07.09.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
08.09.2018 Technik BOZP : BOZP - Karviná
10.09.2018 Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

">Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
: Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
10.09.2018 Cílová skupina

 • manažeři,

   
 • vedoucí pracovníci,

   
 • personální specialisté,

   
 • vedoucí týmu,

   
 • lidé pracující v týmu,

   
 • asistentky

   
 • ">Profesionální manažer
  : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  10.09.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
  10.09.2018 Desatero užitečné komunikace : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  10.09.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní kurz : pedagogika - Praha 6
  10.09.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - odpolední kurz : pedagogika - Praha 6
  10.09.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
  10.09.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
  10.09.2018 Personální výběr : PRS - Praha
  10.09.2018 Personální výběr : PRS - Brno
  10.09.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
  10.09.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
  10.09.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
  11.09.2018 Work - Life - Balance : Stresový management, asertivita - Praha
  11.09.2018 GDPR pro HR – první praktické zkušenosti : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  12.09.2018

  Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

  Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

  Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  12.09.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  12.09.2018 Asertivitou ke zvýšení vašeho sebevědomí. - Nebojte se prosadit! : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  13.09.2018 Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Psychologie, pedagogika, právo, provozní předpisy - Praha 8 - Karlín
  15.09.2018 Poradce pro výživu : Životní styl, výživa, cvičení - Brno
  Září 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Září 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Září 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Září 2018 Společenská odpovědnost firem : - Praha
  Září 2018 Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 : - Praha
  Září 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Září 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Září 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Září 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  Září 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Září 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Září 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Září 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Září 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Září 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Září 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Září 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Září 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Září 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  Září 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Září 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Září 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Září 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Září 2018 Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA : - Praha
  Září 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Září 2018 Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist : - Praha
  Září 2018 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Září 2018 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Září 2018 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  Září 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  17.09.2018 Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele : DPH, Daně - Praha
  17.09.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  17.09.2018 Změny v zákoníku práce od 2. pololetí 2018 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  18.09.2018 MotivP Business Brunch® - Jaká jsou naše dilemata : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  18.09.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  18.09.2018 Rétorika v praxi - 2 denní WORKSHOP s pedagogem AMU : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  19.09.2018 Rekvalifikační kurz Pedikérka [klasická pedikúra - mokrá] : Rekvalifikační kurzy - Olomouc
  19.09.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  20.09.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  20.09.2018 ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ pomocí sociálních sítí : Personální strategie a politika - Praha
  21.09.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  22.09.2018 Poradce pro výživu : Životní styl, výživa, cvičení - České Budějovice
  23.09.2018 Poradce pro výživu : Životní styl, výživa, cvičení - Hradec Králové 6
  24.09.2018 V otevřeném kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Osvětlíme si širší  význam a užitečnost zpětné vazby. I v rámci praktických ukázek se soustředíme  na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.   Cíle:

  Principy zpětné vazby

   

  Pochvala a kritika

  Motivující a rozvojová zpětná vazba

  Nácvik zpětné vazby

  Složití příjemci ZV

  ">Otevřený kurz MotivP: Zpětná vazba
  : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) -
  24.09.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  24.09.2018 Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  25.09.2018 MotivP Business Brunch® - Jaká jsou naše dilemata : Personalistika a osobnostní rozvoj - Brno
  25.09.2018 LinkedIn pro personalistu profesionála : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  25.09.2018 Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE® David Gruber live : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  26.09.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  26.09.2018 Český leadership - Já a svoboda : - Písek
  26.09.2018 Systémové myšlení pro manažery - Cítit systém : - Praha 1
  26.09.2018 Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  26.09.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  26.09.2018 GDPR – ochrana osobních údajů a GDPR – nové poznatky z praxe, chyby a omyly : Požární ochrana a ekologie - Pardubice
  27.09.2018 MotivP Business Brunch® - Jaká jsou naše dilemata : Personalistika a osobnostní rozvoj - Bratislava
  27.09.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
  30.09.2018 Problémy současné češtiny : Sou - Praha
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Mzdy - Finance.cz
  mzdy | 2018-07-15 

  Modul pro mzdy a personalistiku
  mzdy | 2018-07-01 

  Modul Mzdy
  mzdy | 2018-06-22 

  Mzdy | Alfa Software s.r.o.
  mzdy | 2018-06-21 

  HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
  mzdy | 2018-06-10 

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde