Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 8 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Srpen 2018

01.08.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
01.08.2018 Jak rozvinout potenciál paměti - využijte svůj mozek k vyšším výkonům : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
02.08.2018

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  02.08.2018 BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci : BOZP - Praha
  03.08.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  03.08.2018 Onboarding - Přijímání zaměstnanců : Přijímání zaměstnanců - Praha 8
  03.08.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  03.08.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  03.08.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
  06.08.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  06.08.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  06.08.2018 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  06.08.2018 Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  06.08.2018 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část : - Praha
  06.08.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
  06.08.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Praha
  06.08.2018 Osobností rozvoj : KOM - Praha
  06.08.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
  06.08.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
  06.08.2018 Profesionální rozvoj : RO - Praha
  06.08.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Brno
  07.08.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II - paměťové tipy a mnemotechniky pro efektivní učení : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  07.08.2018 Jak si dobře vybrat zaměstnance - Přijímací pohovor & BEI : Přijímací pohovor & BEI - Praha 8
  08.08.2018 Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
  09.08.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  09.08.2018 Chytrá mobilní kancelář - nejmodernější nástroje a aplikace pro efektivní sebeřízení : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  09.08.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Praha
  10.08.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
  13.08.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  13.08.2018 Jak na rozvojovou zpětnou vazbu - Manažerské dovednosti : Manažerské dovednosti - Praha 8
  13.08.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
  13.08.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
  13.08.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
  13.08.2018 Personální výběr : PRS - Praha
  14.08.2018 Promítnutí GDPR do vnitřních předpisů, do práv a povinností zaměstnanců : Řízení projektů a týmů - Praha
  14.08.2018 Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete : Personální strategie a politika - Praha
  15.08.2018 Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé : Další právní normy - Praha
  15.08.2018 VYDÁVÁNÍ PODNIKOVÉHO ČASOPISU : Personální strategie a politika - Praha
  15.08.2018 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha
  Srpen 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Srpen 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Srpen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Srpen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Srpen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Srpen 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  Srpen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Srpen 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Srpen 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Srpen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Srpen 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Srpen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  Srpen 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Srpen 2018 Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist : - Praha
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Srpen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Srpen 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Srpen 2018 Společenská odpovědnost firem : - Praha
  Srpen 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Srpen 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Srpen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Srpen 2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Srpen 2018 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Srpen 2018 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Srpen 2018 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  16.08.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  16.08.2018 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  16.08.2018 Personální výběr : PRS - Brno
  17.08.2018 Kurz je věnován tématu hodnocení pracovníků, jehož součástí je také hodnotící rozhovor a to jak jej vést. Odpovíme si na otázku, proč je hodnocení důležité a jak jej provádět, co vše musí být součástí hodnocení a podle kterých kritérií lze účastníky hodnotit. Účastníci se dozvědí, jak se správně připravit na hodnotící rozhovor a na co nezapomenout, v jakém prostředí je vhodné rozhovor vést.   Cíle:

   

  Uvědomit si důležitost hodnocení a efektivního předání hodnocenému

  Identifikujeme klíčová kritéria pro hodnocení svých podřízených

  Vědět, jak se efektivně připravit na hodnotící pohovor

  Osvojit si principy vedení hodnotícího pohovoru

  ">Otevřený kurz MotivP: Hodnocení zaměstnanců
  : Vedení, plánování a rozhodování -
  20.08.2018 TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 2denní : Personální strategie a politika - Praha
  20.08.2018 Lektorské dovednosti II. - trénink pro zkušené lektory : Koučink - Praha
  20.08.2018 Pedagogické minimum pro lektory : Systémy řízení a ISO - Praha 1
  20.08.2018 Profesionální lektor : LEDO - Brno
  20.08.2018 Profesionální lektor : LEDO - Praha
  20.08.2018 VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH ADAPTACE - 4denní letní seminář : Personální strategie a politika - Praha
  20.08.2018 SketchUp komplet - Začátečníci + Pokročilí + důraz na procvičování [3 dny] : Bakalářské studium [VŠ] - Praha 3 - Vinohrady
  20.08.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
  20.08.2018 Profesionální rozvoj : RO - Brno
  20.08.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
  20.08.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
  21.08.2018 Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  22.08.2018 DIAGNOSTICKÉ METODY POUŽITELNÉ při výběru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  22.08.2018 SKRYTÁ PRAVDA ZA MIMIKOU : Rozvoj osobnosti [br] - Praha 4
  22.08.2018 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  22.08.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
  22.08.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
  23.08.2018 INTEGRACE A ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ : Personální strategie a politika - Praha
  23.08.2018 Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  23.08.2018 Základy personalistiky - nezbytné minimum pro HR praxi : Personální strategie a politika - Praha
  23.08.2018 MS Excel a Word Příprava na pohovor : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  23.08.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
  23.08.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
  23.08.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
  23.08.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
  23.08.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
  23.08.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
  23.08.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
  23.08.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
  24.08.2018 V tomto programu se zaměříme na to, jak využít prvky hry („hrát si a vyhrávat“) při motivování svých podřízených. Účastníkům představíme hravé rámce, na základě kterých následně rozpracujeme různé formy motivačních her. Cílem je, aby nakonec zaměstnanci sami vytvářeli motivační hry pro zpestření své práce, kterou budou dělat s větším nadšením a to šířili dál. Výstupem bude databanka aktivit, kterou lze následně aplikovat v rámci svého pracoviště.

  Cíle:

   

  Seznámit se s východisky a teorií motivace

  Analyzovat motivační a demotivační faktory

  Porozumět principům hry při vedení lidí

  Vytvořit prvotní návrh motivačních her

  ">Otevřený kurz MotivP: Motivace zaměstnanců
  : Vedení, plánování a rozhodování -
  24.08.2018 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  24.08.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
  25.08.2018 Jak profesionálně a efektivně vybírat nové zaměstnance - Kurs je určen manažerům nebo kompetentním pracovníkům ve firmách, kteří si vybírají zaměstnance sami bez personálních agentur. Cíl Cílem progr : - Praha 10
  27.08.2018 GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů : Obchodní právo - Praha
  27.08.2018 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  27.08.2018 Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe : DPH, Daně - Praha
  27.08.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  27.08.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  27.08.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  27.08.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  27.08.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  27.08.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  27.08.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  27.08.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  27.08.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  27.08.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  27.08.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  27.08.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
  27.08.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  27.08.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  28.08.2018 Základy personalistiky - nezbytné minimum pro HR praxi : Personální strategie a politika - Brno
  28.08.2018 Lektorské dovednosti I - staňte se i vy profesionálními lektory : Řízení projektů a týmů - Praha
  28.08.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  29.08.2018 PERSONÁLNÍ CONTROLLING - výkony a náklady na zaměstnance - letní seminář : Personální strategie a politika - Praha
  30.08.2018 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  30.08.2018 Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  30.08.2018 Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  30.08.2018 Nové trendy ve firemním vzdělávání - aneb generace Y a Z již standardní tréninky nezaujmou (BEST PRACTICE) : Personální strategie a politika - Praha
  30.08.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
  30.08.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
  30.08.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
  30.08.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
  31.08.2018 TRÉMA - jak zvládnout obavy z veřejného vystoupení : Veřejná správa - Praha 4
  31.08.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
  31.08.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  31.08.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  31.08.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Modul Mzdy
  mzdy | 2018-06-22 

  Mzdy | Alfa Software s.r.o.
  mzdy | 2018-06-21 

  HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
  mzdy | 2018-06-10 

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
  účetnictví | 2017-03-01 
  Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

  Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
  mzdy | 2017-03-01 
  #8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

  [?]

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde