Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 8 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Srpen 2018

01.08.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
01.08.2018 Jak rozvinout potenciál paměti - využijte svůj mozek k vyšším výkonům : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
01.08.2018 Jak na rozvojovou zpětnou vazbu - Manažerské dovednosti : Manažerské dovednosti - Praha 8
02.08.2018

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  02.08.2018 BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci : BOZP - Praha
  06.08.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  06.08.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  06.08.2018 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  06.08.2018 Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  06.08.2018 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část : - Praha
  07.08.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II - paměťové tipy a mnemotechniky pro efektivní učení : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  07.08.2018 Jak si dobře vybrat zaměstnance - Přijímací pohovor & BEI : Přijímací pohovor & BEI - Praha 8
  08.08.2018 Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
  09.08.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  09.08.2018 Chytrá mobilní kancelář - nejmodernější nástroje a aplikace pro efektivní sebeřízení : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  13.08.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  14.08.2018 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  14.08.2018 Promítnutí GDPR do vnitřních předpisů, do práv a povinností zaměstnanců : Řízení projektů a týmů - Praha
  15.08.2018 Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé : Další právní normy - Praha
  15.08.2018 VYDÁVÁNÍ PODNIKOVÉHO ČASOPISU : Personální strategie a politika - Praha
  15.08.2018 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha
  16.08.2018 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  16.08.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  16.08.2018 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  17.08.2018 Kurz je věnován tématu hodnocení pracovníků, jehož součástí je také hodnotící rozhovor a to jak jej vést. Odpovíme si na otázku, proč je hodnocení důležité a jak jej provádět, co vše musí být součástí hodnocení a podle kterých kritérií lze účastníky hodnotit. Účastníci se dozvědí, jak se správně připravit na hodnotící rozhovor a na co nezapomenout, v jakém prostředí je vhodné rozhovor vést.   Cíle:

   

  Uvědomit si důležitost hodnocení a efektivního předání hodnocenému

  Identifikujeme klíčová kritéria pro hodnocení svých podřízených

  Vědět, jak se efektivně připravit na hodnotící pohovor

  Osvojit si principy vedení hodnotícího pohovoru

  ">Otevřený kurz MotivP: Hodnocení zaměstnanců
  : Vedení, plánování a rozhodování -
  20.08.2018 TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 2denní : Personální strategie a politika - Praha
  20.08.2018 VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní : Personální strategie a politika - Praha
  20.08.2018 Lektorské dovednosti II. - trénink pro zkušené lektory : Koučink - Praha
  20.08.2018 Pedagogické minimum pro lektory : Systémy řízení a ISO - Praha 1
  21.08.2018 Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  22.08.2018 DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  22.08.2018 SKRYTÁ PRAVDA ZA MIMIKOU : Rozvoj osobnosti [br] - Praha 4
  23.08.2018 INTEGRACE A ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ : Personální strategie a politika - Praha
  23.08.2018 Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  23.08.2018 Základy personalistiky - nezbytné minimum pro HR praxi : Personální strategie a politika - Praha
  24.08.2018 V tomto programu se zaměříme na to, jak využít prvky hry („hrát si a vyhrávat“) při motivování svých podřízených. Účastníkům představíme hravé rámce, na základě kterých následně rozpracujeme různé formy motivačních her. Cílem je, aby nakonec zaměstnanci sami vytvářeli motivační hry pro zpestření své práce, kterou budou dělat s větším nadšením a to šířili dál. Výstupem bude databanka aktivit, kterou lze následně aplikovat v rámci svého pracoviště.

  Cíle:

   

  Seznámit se s východisky a teorií motivace

  Analyzovat motivační a demotivační faktory

  Porozumět principům hry při vedení lidí

  Vytvořit prvotní návrh motivačních her

  ">Otevřený kurz MotivP: Motivace zaměstnanců
  : Vedení, plánování a rozhodování -
  25.08.2018 Jak profesionálně a efektivně vybírat nové zaměstnance - Kurs je určen manažerům nebo kompetentním pracovníkům ve firmách, kteří si vybírají zaměstnance sami bez personálních agentur. Cíl Cílem progr : - Praha 10
  27.08.2018 Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  27.08.2018 Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe : DPH, Daně - Praha
  28.08.2018 Základy personalistiky - nezbytné minimum pro HR praxi : Personální strategie a politika - Brno
  28.08.2018 Lektorské dovednosti I - staňte se i vy profesionálními lektory : Řízení projektů a týmů - Praha
  29.08.2018 PERSONÁLNÍ CONTROLLING - výkony a náklady na zaměstnance : Personální strategie a politika - Praha
  30.08.2018 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  30.08.2018 Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  30.08.2018 Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  30.08.2018 Nové trendy ve firemním vzdělávání - aneb generace Y a Z již standardní tréninky nezaujmou (BEST PRACTICE) : Personální strategie a politika - Praha
  31.08.2018 TRÉMA - jak zvládnout obavy z veřejného vystoupení : Veřejná správa - Praha 4
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
  účetnictví | 2017-03-01 
  Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

  Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
  mzdy | 2017-03-01 
  #8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

  Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
  nemocenské | 2017-02-28 
  Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

  Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
  nemocenské | 2017-02-28 
  Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

  Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
  účetnictví | 2017-02-28 
  07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde