Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 6 - 2019 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Červen 2019

02.06.2019 Současná americká literatura : Sou - Praha
03.06.2019 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
04.06.2019 GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
04.06.2019 Sabotéři v naší hlavě - poznejte ty, kteří vás okrádají o spokojený a šťastný život : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
04.06.2019 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II - paměťové tipy a mnemotechniky pro efektivní učení : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
05.06.2019 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ a psychologie pro personalisty : Personální strategie a politika - Praha
05.06.2019 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
05.06.2019 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
05.06.2019

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  05.06.2019 Základní kurz Bazální stimulace® : Lektorské dovednosti - Uherské Hradiště
  06.06.2019 GDPR v praxi : Obchodní právo - Praha
  06.06.2019 Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe : DPH, Daně - Praha
  06.06.2019 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  07.06.2019 Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  10.06.2019 V otevřeném kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Osvětlíme si širší  význam a užitečnost zpětné vazby. I v rámci praktických ukázek se soustředíme  na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.   Cíle:

  Principy zpětné vazby

   

  Pochvala a kritika

  Motivující a rozvojová zpětná vazba

  Nácvik zpětné vazby

  Složití příjemci ZV

  ">Otevřený kurz MotivP: Zpětná vazba
  : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Brno
  10.06.2019 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  10.06.2019 LinkedIn pro personalistu profesionála : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  10.06.2019 Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  11.06.2019 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  11.06.2019 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha
  11.06.2019 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  11.06.2019 Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů pro rok 2019 : DPH, Daně - Praha
  12.06.2019 JAK NASTAVIT PROCES INTERNÍ KOMUNIKACE VE FIRMĚ : Personální strategie a politika - Praha
  12.06.2019 Jak se úspěšně vyrovnat se změnami - Change management pro všechny, kteří prochází změnou : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  12.06.2019 Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století : Koučink - Praha
  12.06.2019 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  12.06.2019 Jak hledat zaměstnance na sociálních sítích s Martinem Grauem - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
  12.06.2019 Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na pracovišti : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  12.06.2019 Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  13.06.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Brno
  13.06.2019 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  13.06.2019 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  13.06.2019 Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Psychologie, pedagogika, právo, provozní předpisy - Praha 8 - Karlín
  14.06.2019 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  17.06.2019 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  17.06.2019 Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  18.06.2019 Aktuální pracovněprávní judikatura : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  19.06.2019 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  19.06.2019 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  20.06.2019 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  20.06.2019 Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  20.06.2019 Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - trénink rétorických dovedností pro každodenní využití : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  20.06.2019 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
  20.06.2019 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  21.06.2019 Osobnost pod drobnohledem - personalista v roli psychologa : Výběr zaměstnanců - Praha
  21.06.2019 Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  21.06.2019 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
  21.06.2019 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  25.06.2019 Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  26.06.2019 PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ poskytované zaměstnancům v roce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  26.06.2019 Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou : Personální strategie a politika - Praha
  26.06.2019 Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  27.06.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  27.06.2019 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  27.06.2019 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  27.06.2019 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  27.06.2019 Jak se bránit argumentačním trikům a demagogii s Danielem Štroblem - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  27.06.2019 Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  27.06.2019 „Nezlobte se, nevotravuju?“ Etické zásady v komunikaci - 27.6.2019 : - Praha 8
  28.06.2019 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Rostou mzdy roste riziko
  mzdy | 2019-01-14 

  Mzdy a personalistika | Money
  mzdy | 2018-11-29 

  MZDY - RON Software | ron.cz
  mzdy | 2018-10-04 

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  Mzdy | otazkyodpovedi.cz
  mzdy | 2018-07-29 

  [?]

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde