Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 6 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Červen 2018

01.06.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
04.06.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
05.06.2018 Srovnání českého a slovenského pracovního práva : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
05.06.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
05.06.2018 Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE® David Gruber live : -- (Nezařazeno) -- - Praha
05.06.2018 Rétorika s Milenou Steinmasslovou - zákonitosti rétoriky pod vedením jedné z nejpovolanějších : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
06.06.2018 Služební vozidla a home office v praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
06.06.2018 Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
06.06.2018 Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
07.06.2018 Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby v roce 2018 z pohledu praxe ve firmách : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
07.06.2018 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ a psychologie pro personalisty : Personální strategie a politika - Praha
08.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
08.06.2018 KDYŽ CUKR A BIČ NESTAČÍ: JAK INSPIROVAT PRACOVNÍKY K LEPŠÍ PRÁCI PROSTŘEDNICTVÍM POHOVORŮ A NENUCENÉ ZPĚTNÉ VAZBY : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Prostějov
08.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Brno-střed
11.06.2018 Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

">Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
: Manažerské dovednosti (soft skills) -
11.06.2018 Úprava práce z domova, dovolená zaměstnance a její čerpání v roce 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
11.06.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbirov
11.06.2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
11.06.2018 Jak na hyperaktivní dítě # pro rodiče a pedagogy - Jednodenní seminář pro všechny, kdo pracují s dětmi a dětským kolektivem : pedagogika - Praha 11 Háje
11.06.2018 Cílová skupina

 • manažeři,

   
 • vedoucí pracovníci,

   
 • personální specialisté,

   
 • vedoucí týmu,

   
 • lidé pracující v týmu,

   
 • asistentky

   
 • ">Profesionální manažer
  : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  12.06.2018 Detektor lži - trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
  12.06.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
  12.06.2018 Kolektivní vyjednávání s odbory - jak jako zaměstnavatel zvládnout komunikaci s odborovou organizací : Personální strategie a politika - Praha
  13.06.2018 Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe : DPH, Daně - Praha
  13.06.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
  13.06.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  13.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  14.06.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbirov
  14.06.2018 JAK NASTAVIT PROCES INTERNÍ KOMUNIKACE VE FIRMĚ : Personální strategie a politika - Praha
  14.06.2018 Pracovněprávní vztahy z pohledu orgánů inspekce práce : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  14.06.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  14.06.2018 Osobní efektivita a práce s časem : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 8
  15.06.2018 Cíle:

   

  Vědět komu, kdy a co efektivně delegovat

  Osvojit si zásady delegujícího rozhovoru

  Dozvědět se, jak kontrolovat delegované úkoly

  Procvičit si delegování v konkrétních situacích z praxe

  ">Otevřený kurz MotivP: Delegování
  : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  15.06.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbirov
  18.06.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbirov
  19.06.2018 Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů pro rok 2018 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  19.06.2018 Jak na tvorbu směrnic a personální reporting : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  19.06.2018 Systém firemního vzdělávání - od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů : Personální strategie a politika - Praha
  20.06.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbirov
  20.06.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  21.06.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbirov
  22.06.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbirov
  25.06.2018 Otevřený kurz MotivP: Výběr zaměstnanců : Manažerské dovednosti (soft skills) -
  26.06.2018 Efektivní adaptační proces pro nové zaměstnance - získejte loajální a spokojené zaměstnance, kteří si cení „své“ firmy : Personální strategie a politika - Praha
  27.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  28.06.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbirov
  28.06.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  29.06.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
  29.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Brno-střed
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •   2002 - Connection refused