Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 6 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Červen 2018

01.06.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
01.06.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
01.06.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
01.06.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
04.06.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
04.06.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
04.06.2018 Zdravá firma - nástroje pro měření a zvyšování zdraví zaměstnanců : BOZP - Praha
04.06.2018 Trénink paměti, odborný kurz : Zdravotnictví - Ostrava
04.06.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
04.06.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
05.06.2018 Srovnání českého a slovenského pracovního práva : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
05.06.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
05.06.2018 Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE® David Gruber live : -- (Nezařazeno) -- - Praha
05.06.2018 Rétorika s Milenou Steinmasslovou - zákonitosti rétoriky pod vedením jedné z nejpovolanějších : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
05.06.2018 Rétorika v praxi - 2 denní WORKSHOP s pedagogem AMU : Komunikace, rétorika, asertivita - Bude upřesněno
06.06.2018

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  06.06.2018 Služební vozidla a home office v praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  06.06.2018 Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  06.06.2018 Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  06.06.2018 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  06.06.2018 Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  06.06.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
  06.06.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
  06.06.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
  07.06.2018 Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby v roce 2018 z pohledu praxe ve firmách : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  07.06.2018 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ a psychologie pro personalisty : Personální strategie a politika - Praha
  07.06.2018 Problémy současné češtiny : Sou - Praha
  07.06.2018 Lektorské dovednosti I - staňte se i vy profesionálními lektory : Řízení projektů a týmů - Praha
  07.06.2018 Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  07.06.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Praha
  07.06.2018 SKRYTÁ PRAVDA ZA MIMIKOU : Rozvoj osobnosti [br] - Praha 4
  07.06.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
  08.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  08.06.2018 KDYŽ CUKR A BIČ NESTAČÍ: JAK INSPIROVAT PRACOVNÍKY K LEPŠÍ PRÁCI PROSTŘEDNICTVÍM POHOVORŮ A NENUCENÉ ZPĚTNÉ VAZBY : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Prostějov
  08.06.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  08.06.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
  08.06.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
  11.06.2018 Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

  Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

  Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

  Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

  Osvojit si operační pravidla managementu 

  ">Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
  : Manažerské dovednosti (soft skills) -
  11.06.2018 Úprava práce z domova, dovolená zaměstnance a její čerpání v roce 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  11.06.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbirov
  11.06.2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  11.06.2018 Jak na hyperaktivní dítě # pro rodiče a pedagogy - Jednodenní seminář pro všechny, kdo pracují s dětmi a dětským kolektivem : pedagogika - Praha 11 Háje
  11.06.2018 Cílová skupina

 • manažeři,

   
 • vedoucí pracovníci,

   
 • personální specialisté,

   
 • vedoucí týmu,

   
 • lidé pracující v týmu,

   
 • asistentky

   
 • ">Profesionální manažer
  : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  11.06.2018 Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  11.06.2018 Řečnické triky - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  11.06.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
  11.06.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
  11.06.2018 Osobností rozvoj : KOM - Praha
  12.06.2018 Detektor lži - trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
  12.06.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
  12.06.2018 Kolektivní vyjednávání s odbory - jak jako zaměstnavatel zvládnout komunikaci s odborovou organizací : Personální strategie a politika - Praha
  12.06.2018 Zdaňování benefitů - jak rozdělit rozpočet, aby na lidi zbylo co nejvíc : Účetnictví obecně - Praha
  12.06.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Brno
  12.06.2018 Profesionální rozvoj : RO - Praha
  13.06.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
  13.06.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  13.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  13.06.2018 Jak rozvinout potenciál paměti - využijte svůj mozek k vyšším výkonům : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  14.06.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbirov
  14.06.2018 Pracovněprávní vztahy z pohledu orgánů inspekce práce : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  14.06.2018 JAK NASTAVIT PROCES INTERNÍ KOMUNIKACE VE FIRMĚ : Personální strategie a politika - Praha
  14.06.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  14.06.2018 Osobní efektivita a práce s časem : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 8
  14.06.2018 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  14.06.2018 Základy interní komunikace - efektivní interní PR jako podpora firemní strategie : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
  14.06.2018 Firemní kultura - klíčový faktor výkonu a úspěchu společností : Personální strategie a politika - Praha
  14.06.2018 Cestovní náhrady 2017/2018 - proplácení cestovních výdajů v praxi : Personální strategie a politika - Praha
  14.06.2018 Územní plán po 1.1.2018, nástroj obce při řízení jejího rozvoje : Řízení projektů a týmů - Praha
  14.06.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Praha
  15.06.2018 Cíle:

   

  Vědět komu, kdy a co efektivně delegovat

  Osvojit si zásady delegujícího rozhovoru

  Dozvědět se, jak kontrolovat delegované úkoly

  Procvičit si delegování v konkrétních situacích z praxe

  ">Otevřený kurz MotivP: Delegování
  : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  15.06.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbirov
  Červen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Červen 2018 Vedení zaměstnanců : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  Červen 2018 Společenská odpovědnost firem : - Praha
  Červen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Červen 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Červen 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Červen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Červen 2018 Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist : - Praha
  Červen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Červen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  Červen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Červen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Červen 2018 Etiketa a společenské chování v business prostředí : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  Červen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Červen 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Červen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Červen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Červen 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Červen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Červen 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Červen 2018 Náročné manažerské pohovory : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  Červen 2018 Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 : - Praha
  Červen 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Červen 2018 Kreativní myšlení, rozvoj paměti a koncentrace : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  Červen 2018 Výběrové řízení - jak efektivně vybrat správné lidi na konkrétní pozici - otevřený kurz - termín bude po dohodě upřesněn : Personální strategie a politika - Zlín - Louky
  Červen 2018 Myšlenkové mapy prakticky : - Brno
  Červen 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Červen 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Červen 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  Červen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Červen 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Červen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Červen 2018 Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA : - Praha
  18.06.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbirov
  18.06.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I - zdokonalte svou paměť a schopnost se učit : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  18.06.2018 Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  18.06.2018 Storytelling - vyprávějte příběh a získejte pozornost a zájem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  19.06.2018 Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů pro rok 2018 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  19.06.2018 Jak na tvorbu směrnic a personální reporting : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  19.06.2018 Systém firemního vzdělávání - od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů : Personální strategie a politika - Praha
  19.06.2018 Multikulturní trénink s Jiřím Kulou - jak se neutopit v mezinárodních vodách : Personální strategie a politika - Praha
  19.06.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
  19.06.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
  19.06.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  19.06.2018 Personální výběr : PRS - Praha
  19.06.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
  20.06.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbirov
  20.06.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  20.06.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  20.06.2018 Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  20.06.2018 GDPR v praxi pro personalisty !PŘESUN Z 3.5.! : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  20.06.2018 Personální výběr : PRS - Brno
  21.06.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbirov
  21.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  21.06.2018 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  21.06.2018 Efektivní adaptační proces pro nové zaměstnance - získejte loajální a spokojené zaměstnance, kteří si cení „své“ firmy : Personální strategie a politika - Praha
  21.06.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  21.06.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  22.06.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbirov
  22.06.2018 Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího : Personální strategie a politika - Praha
  25.06.2018 Otevřený kurz MotivP: Výběr zaměstnanců : Manažerské dovednosti (soft skills) -
  26.06.2018 Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů - jak se vyvarovat pracovních i společenských faux pas : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  27.06.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  27.06.2018 Základy personalistiky - nezbytné minimum pro HR praxi : Personální strategie a politika - Praha
  27.06.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  27.06.2018 Dýmka míru aneb jak být šťastný - intenzivní a prožitkový workshop postavený na racionálním základě a šamanských rituálech : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  27.06.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  28.06.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbirov
  28.06.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  29.06.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
  účetnictví | 2017-03-01 
  Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

  Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
  mzdy | 2017-03-01 
  #8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

  Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
  nemocenské | 2017-02-28 
  Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

  Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
  nemocenské | 2017-02-28 
  Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

  Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
  účetnictví | 2017-02-28 
  07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde