Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 5 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Květen 2018

01.05.2018 AutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy : Autocad - Brno
02.05.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
02.05.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
02.05.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
02.05.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
02.05.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
02.05.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
02.05.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
02.05.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
02.05.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
02.05.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
02.05.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
02.05.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
02.05.2018 Profesionální rozvoj : RO - Brno
02.05.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
02.05.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
02.05.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
03.05.2018 Lektorské dovednosti II. - trénink pro zkušené lektory : Koučink - Praha
03.05.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbirov
03.05.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
03.05.2018 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha
03.05.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
03.05.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
03.05.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
03.05.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
03.05.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
03.05.2018 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
03.05.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
03.05.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
03.05.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
03.05.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
03.05.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
03.05.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
03.05.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
03.05.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
03.05.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
03.05.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
04.05.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
04.05.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
04.05.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
04.05.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
04.05.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
04.05.2018 Work - Life - Balance : Stresový management, asertivita - Praha
07.05.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
07.05.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
09.05.2018

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  09.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Plzeň
  09.05.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
  09.05.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
  09.05.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
  09.05.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
  10.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  10.05.2018 GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů : Obchodní právo - Praha
  10.05.2018 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Praha
  10.05.2018 Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu - zapracujte na rozvoji své intuice : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  10.05.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
  11.05.2018 Zaměstnávání cizinců ze všech pohledů a vysílání zaměstnanců do zahraničí – výklad z pohledu pracovněprávních, daňových a pojistných předpisů : DPH, Daně - Pardubice
  11.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Bude upřesněno
  11.05.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
  11.05.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  11.05.2018 GDPR – ochrana osobních údajů – pro školy a školská zařízení : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  14.05.2018 Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2018 : DPH, Daně - Praha
  14.05.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbirov
  14.05.2018 Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  14.05.2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  14.05.2018 Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  14.05.2018 Komunikace pedagog-rodič otevřeně a s respektem - AKREDITOVÁNO MŠMT : Lektorské dovednosti - Praha
  14.05.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
  14.05.2018 Profesionální rozvoj : RO - Praha
  14.05.2018 Osobností rozvoj : KOM - Praha
  14.05.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
  15.05.2018 Personalistika a bezpečnost práce : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  15.05.2018 Předpisy o zaměstnanosti : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  15.05.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
  15.05.2018 Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom? : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  15.05.2018 Současná americká literatura : Sou - Praha
  15.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Bratislava
  Květen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Květen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Květen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Květen 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Květen 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Květen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Květen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Květen 2018 Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist : - Praha
  Květen 2018 Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA : - Praha
  Květen 2018 Kreativní myšlení, rozvoj paměti a koncentrace : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  Květen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Květen 2018 Myšlenkové mapy prakticky : - Brno
  Květen 2018 Náročné manažerské pohovory : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  Květen 2018 Společenská odpovědnost firem : - Praha
  Květen 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Květen 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Květen 2018 Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 : - Praha
  Květen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Květen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Květen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Květen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Květen 2018 Vedení zaměstnanců : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  Květen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  Květen 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Květen 2018 Etiketa a společenské chování v business prostředí : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
  Květen 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Květen 2018 Výběrové řízení - jak efektivně vybrat správné lidi na konkrétní pozici - otevřený kurz - termín bude po dohodě upřesněn : Personální strategie a politika - Zlín - Louky
  Květen 2018 Pedagogické minimum pro lektory : Systémy řízení a ISO - Praha 1
  Květen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Květen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Květen 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Květen 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Květen 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  15.05.2018 Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete : Personální strategie a politika - Praha
  15.05.2018 Štíhlá administrativa - jak mít náklady pod kontrolou : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  Květen 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  15.05.2018 Osobní brand z 0 na 100 - osobní značka jako faktor úspěchu : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  15.05.2018 HR pro marketing a kreativní nábor : Výběr zaměstnanců - Praha
  15.05.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Praha
  15.05.2018 HR FLEXpert: jak na firemní kulturu, která dodá výsledky firmě a flexibilitu lidem - best Practise seminář se Zdenkou Studenou, zakladatelkou FLEXJOBS.CZ s 15letou praxí v HR (BEST PRACTICE) : Personální strategie a politika - Praha
  15.05.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Brno
  16.05.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
  16.05.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  16.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Brno
  16.05.2018 BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci : BOZP - Praha
  16.05.2018 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  16.05.2018 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část : - Praha
  17.05.2018 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  17.05.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbirov
  17.05.2018 JAK PRODAT PRÁCI HR ODDĚLENÍ - personalisté jako partneři vedení firmy : Personální strategie a politika - Praha
  17.05.2018 EFEKTIVNÍ ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH A EMPLOYER BRAND : Správa sítí, datové komunikace - Olomouc
  17.05.2018 ZMĚNY A NOVINKY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI V ROCE 2018 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Olomouc
  17.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  17.05.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  17.05.2018 Controlling vzdělávání - jak zvýšit efektivitu vzdělávání zaměstnanců : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  17.05.2018 Talent Management a plánování nástupnictví - jak vytvořit efektivní strategii pro získávání, rozvoj a udržení talentu v organizaci (BEST PRACTICE) : Personální strategie a politika - Praha
  17.05.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Praha
  18.05.2018 Cíle:

   

  Vědět komu, kdy a co efektivně delegovat

  Osvojit si zásady delegujícího rozhovoru

  Dozvědět se, jak kontrolovat delegované úkoly

  Procvičit si delegování v konkrétních situacích z praxe

  ">Otevřený kurz MotivP: Delegování
  : Manažerské dovednosti (soft skills) -
  18.05.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbirov
  18.05.2018 ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ : Právo a legislativa - Praha
  18.05.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  18.05.2018 Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky - AKREDITOVÁNO MŠMT : Řízení projektů a týmů - Praha
  18.05.2018 Srážky ze mzdy a platu, osobní bankrot : Finance a bankovnictví - Pardubice
  18.05.2018 Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  21.05.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbirov
  21.05.2018 Desatero užitečné komunikace : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  21.05.2018 Základní orientace v personalistice : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  21.05.2018 Základní orientace v personalistice : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  21.05.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  21.05.2018 Positive Thinking - trénink pozitivního myšlení a optimistického přístupu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  21.05.2018 Profesionální lektor : LEDO - Brno
  21.05.2018 Profesionální lektor : LEDO - Praha
  21.05.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - odpolední kurz : pedagogika - Praha 6
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
  účetnictví | 2017-03-01 
  Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

  Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
  mzdy | 2017-03-01 
  #8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

  Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
  nemocenské | 2017-02-28 
  Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

  Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
  nemocenské | 2017-02-28 
  Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

  Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
  účetnictví | 2017-02-28 
  07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

  [?]

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde