Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 4 - 2019 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Duben 2019

01.04.2019 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
01.04.2019 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Plzeň
01.04.2019 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
01.04.2019 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
01.04.2019 Profesionální lektor : LEDO - Brno
01.04.2019 Profesionální lektor : LEDO - Praha
01.04.2019 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
01.04.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Praha
01.04.2019 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
01.04.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
01.04.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
01.04.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
01.04.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
01.04.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
01.04.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
01.04.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
01.04.2019 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
01.04.2019 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
01.04.2019 Personální výběr : PRS - Brno
01.04.2019 Personální výběr : PRS - Praha
01.04.2019 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
01.04.2019 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
01.04.2019 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
01.04.2019 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
01.04.2019 PRACOVNÍ MOTIVACE, ZPĚTNÁ VAZBA A HODNOTÍCÍ POHOVOR : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
01.04.2019 PRACOVNÍ MOTIVACE, ZPĚTNÁ VAZBA A HODNOTÍCÍ POHOVOR : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
02.04.2019 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
02.04.2019 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
02.04.2019 Protikorupční chování : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
03.04.2019 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
04.04.2019 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
04.04.2019 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Brno
04.04.2019 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
04.04.2019 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
04.04.2019 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
04.04.2019 Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Psychologie, pedagogika, právo, provozní předpisy - Praha 8 - Karlín
04.04.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
04.04.2019 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
04.04.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
04.04.2019 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
04.04.2019 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
04.04.2019 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
04.04.2019 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
05.04.2019 Osobnost pod drobnohledem - personalista v roli psychologa : Výběr zaměstnanců - Praha
05.04.2019 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
05.04.2019 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
05.04.2019 Komunikace pedagog-rodič otevřeně a s respektem - MŠMT AKREDITACE : Lektorské dovednosti - Praha
08.04.2019 CO VŠE PATŘÍ DO PERSONALISTIKY a aktuální trendy v praxi - 2denní : Personální strategie a politika - Praha
08.04.2019 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
08.04.2019 Role pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho zapojení do monitoringu a auditu ochrany osobních údajů : Audit - Praha 2
08.04.2019 PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM : Řízení projektů a týmů - Olomouc
08.04.2019 Lektor dalšího vzdělávání - Liberec 8.4. - 20.5.2019 : pedagog - Liberec
08.04.2019 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Praha
08.04.2019 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
08.04.2019 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
08.04.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.04.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.04.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.04.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.04.2019 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.04.2019 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.04.2019 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.04.2019 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.04.2019 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.04.2019 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.04.2019 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.04.2019 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.04.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
08.04.2019 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
08.04.2019 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
08.04.2019 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
08.04.2019 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.04.2019 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.04.2019 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
09.04.2019 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
09.04.2019 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I - zdokonalte svou paměť a schopnost se učit : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
09.04.2019 Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup inspekce práce, kontrolní řád : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
09.04.2019 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
Duben 2019 Rekvalifikační kurz Pedikérka [klasická pedikúra - mokrá] : Rekvalifikační kurzy - Olomouc
10.04.2019 Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
10.04.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
10.04.2019 Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky : DPH, Daně - Praha
10.04.2019

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  10.04.2019 Personální controlling ... aneb Měřením zamezte plýtvání - aneb Měřením zamezte plýtvání : Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví - Praha
  10.04.2019 Jak využít svou intuici a pocity při práci s lidmi, psychohygiena - 10.4.2019 : - Praha 8
  11.04.2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  11.04.2019 Vytýkací a propouštěcí rozhovory - komunikační dovednosti pro manažery a personalisty ve specifických situacích : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  11.04.2019 Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - trénink rétorických dovedností pro každodenní využití : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  11.04.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů v praxi pro personalisty : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Brno
  11.04.2019 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
  11.04.2019 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
  11.04.2019 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
  12.04.2019 Tvořivostí k vlastnímu rozvoji a motivaci - Artefiletika : Artefiletika - Praha 8
  12.04.2019 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  13.04.2019 Poradce pro výživu : Životní styl, výživa, cvičení - České Budějovice
  15.04.2019 V otevřeném kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Osvětlíme si širší  význam a užitečnost zpětné vazby. I v rámci praktických ukázek se soustředíme  na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.   Cíle:

  Principy zpětné vazby

   

  Pochvala a kritika

  Motivující a rozvojová zpětná vazba

  Nácvik zpětné vazby

  Složití příjemci ZV

  ">Otevřený kurz MotivP: Zpětná vazba
  : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) -
  15.04.2019 Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století : Koučink - Praha
  15.04.2019 Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  15.04.2019 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  Duben 2019 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Duben 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Duben 2019 Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky : Personalistika - Praha 5
  Duben 2019 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Duben 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Duben 2019 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
  Duben 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní nebo odpolední : pedagogika - Praha 6
  Duben 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Dle dohody
  Duben 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Duben 2019 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Duben 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Duben 2019 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Duben 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Duben 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Duben 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Duben 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Duben 2019 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Duben 2019 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Duben 2019 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Duben 2019 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Duben 2019 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  Duben 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Dle dohody
  Duben 2019 Interní auditor ISO 45001 : - Plzeň
  Duben 2019 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  15.04.2019 Techniky pozitivní psychologie ke zvýšení osobní pohody : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  16.04.2019 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  16.04.2019 Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  17.04.2019 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  18.04.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Plzeň
  18.04.2019 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  20.04.2019 Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT : Studium k získání pedagogické kvalifikace - Praha 9 - Kbely
  20.04.2019 Poradce pro výživu : Životní styl, výživa, cvičení - Hradec Králové 6
  23.04.2019 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  23.04.2019 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  23.04.2019 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  23.04.2019 Jak hledat zaměstnance na sociálních sítích s Martinem Grauem - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
  23.04.2019 Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v roce 2019 : DPH, Daně - Praha
  24.04.2019 Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou : Personální strategie a politika - Praha
  24.04.2019 Jak se úspěšně vyrovnat se změnami - Change management pro všechny, kteří prochází změnou : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  24.04.2019 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  24.04.2019 Pedagog mezi paragrafy : Lektorské dovednosti - Praha
  25.04.2019 Improvizační dovednosti pro lektory - jak se nenechat vyvést z potřebné rovnováhy : Koučink - Praha
  25.04.2019 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
  25.04.2019 Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  25.04.2019 OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ VE SVĚTLE GDPR : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Pardubice
  26.04.2019 PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní : Personální strategie a politika - Praha
  26.04.2019 ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest : DPH, Daně - Praha
  26.04.2019 Sabotéři v naší hlavě - poznejte ty, kteří vás okrádají o spokojený a šťastný život : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  26.04.2019 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
  30.04.2019 Rozvoj kritického myšlení a vědomé všímavosti - 30.4.2019 : - Praha 8
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Rostou mzdy roste riziko
  mzdy | 2019-01-14 

  Mzdy a personalistika | Money
  mzdy | 2018-11-29 

  MZDY - RON Software | ron.cz
  mzdy | 2018-10-04 

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  Mzdy | otazkyodpovedi.cz
  mzdy | 2018-07-29 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde