Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 3 - 2019 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Březen 2019

01.03.2019 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
01.03.2019 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
04.03.2019 BEHAVIORÁLNÍ VÝBĚROVÝ ROZHOVOR - jak vybrat nejvhodnějšího (nikoliv nejlepšího) kandidáta : Personální strategie a politika - Praha
04.03.2019 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Plzeň
04.03.2019 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Praha
04.03.2019 Rekvalifikace Obsluha osobního počítače : Rekvalifikační kurzy - Praha
04.03.2019 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
04.03.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
04.03.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Brno
04.03.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
04.03.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
04.03.2019 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
04.03.2019 Personální výběr : PRS - Brno
04.03.2019 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
04.03.2019 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
04.03.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
04.03.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
04.03.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Praha
04.03.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
04.03.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
04.03.2019 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
04.03.2019 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
04.03.2019 Personální výběr : PRS - Praha
04.03.2019 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
04.03.2019 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
04.03.2019 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
04.03.2019 PERSONALISTA : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Havířov, Karviná, Orlová, Ostr
04.03.2019 Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
04.03.2019 Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
05.03.2019 Základy interní komunikace - efektivní interní PR jako podpora firemní strategie : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
05.03.2019 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
05.03.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
06.03.2019 Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE® David Gruber live : -- (Nezařazeno) -- - Praha
06.03.2019 Odhalování a zvládání manipulace, asertivní jednání - 6.3.2019 : - Praha 8
07.03.2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
07.03.2019 VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY : Personální strategie a politika - Praha
07.03.2019 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
07.03.2019 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
07.03.2019 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
07.03.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
07.03.2019 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
07.03.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
07.03.2019 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
07.03.2019 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
07.03.2019 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
07.03.2019 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
07.03.2019 Archimate 3.0 L2 Practicioner : Lektorské dovednosti - Praha 7
08.03.2019 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
08.03.2019 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
11.03.2019 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - analýza vzdělávacích potřeb kolegů a příprava na výběr nejvhodnějšího dodavatele vzdělávání : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
11.03.2019 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
11.03.2019 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
11.03.2019 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
11.03.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
11.03.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.03.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.03.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
11.03.2019 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.03.2019 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
11.03.2019 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.03.2019 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
11.03.2019 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.03.2019 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
11.03.2019 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
11.03.2019 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.03.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
11.03.2019 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Praha
11.03.2019 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
11.03.2019 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
11.03.2019 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
11.03.2019 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
11.03.2019 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.03.2019 Stres a syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků : Stresový management, asertivita - Praha
11.03.2019 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
11.03.2019 Čaj o třetí setkání pro personalisty ... Rozvoj finančních kompetencí - Rozvoj finančních kompetencí : Finance a bankovnictví - Praha
13.03.2019

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  13.03.2019 Jak využít svou intuici a pocity při práci s lidmi, psychohygiena - 13.3.2019 : - Praha 8
  13.03.2019 Základy první pomoci pro zaměstnance v sociálních službách : Zdravotnictví - Brno
  14.03.2019 ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ pomocí sociálních sítí : Personální strategie a politika - Praha
  14.03.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Brno
  14.03.2019 Archivní a spisová služba včetně legislativy o ochraně osobních údajů GDPR : Žurnalistika, informace - Pardubice
  14.03.2019 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
  14.03.2019 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
  14.03.2019 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
  14.03.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci : Další právní normy - Praha
  15.03.2019 Otevřený kurz MotivP: Výběr zaměstnanců : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  Březen 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Březen 2019 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Březen 2019 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Březen 2019 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Březen 2019 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Březen 2019 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  Březen 2019 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Březen 2019 Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky : Personalistika - Praha 5
  Březen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Březen 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Březen 2019 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
  Březen 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní nebo odpolední : pedagogika - Praha 6
  Březen 2019 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Březen 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Březen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Březen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Březen 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  Březen 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Březen 2019 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Březen 2019 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Březen 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Březen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Březen 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Dle dohody
  Březen 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Dle dohody
  Březen 2019 Interní auditor ISO 45001 : - Plzeň
  15.03.2019 Lektor dalšího vzdělávání - Plzeň 15.3. - 30.5.2019 : pedagog - Plzeň
  Březen 2019 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  18.03.2019 Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle novel : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  18.03.2019 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  18.03.2019 Pracovněprávní předpisy v roce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  18.03.2019 Osobní efektivita a práce s časem : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 8
  18.03.2019 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : BOZP - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  18.03.2019 PEDIKÉRKA A NEHTOVÁ DESIGNÉRKA : Design kurzy - Havířov, Karviná, Orlová, Ostr
  19.03.2019 GDPR v praxi : Obchodní právo - Praha
  19.03.2019 Jak rozvinout potenciál paměti - využijte svůj mozek k vyšším výkonům : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  19.03.2019 Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století : Koučink - Brno
  19.03.2019 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  19.03.2019 Detektor lži s Danielem Štroblem - trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
  19.03.2019 Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy : Další právní normy - Praha
  19.03.2019 JAK VÉST PERSONÁLNÍ AGENDU A PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVU V ROCE 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Olomouc
  19.03.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) II. část : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  20.03.2019 Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  20.03.2019 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  20.03.2019 Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školství, 2+1 zdarma! : Další právní normy - Praha
  21.03.2019 PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ : Personální strategie a politika - Praha
  21.03.2019 Desatero užitečné komunikace : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  21.03.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  21.03.2019 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  21.03.2019 Jak se bránit argumentačním trikům a demagogii s Danielem Štroblem - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  21.03.2019 Jak si dobře vybrat zaměstnance, BEI interview - Přijímací pohovor : Přijímací pohovor - Praha 8
  21.03.2019 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  21.03.2019 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo? : Další právní normy - Praha
  22.03.2019 Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 : DPH, Daně - Praha
  22.03.2019 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  22.03.2019 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  22.03.2019 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  22.03.2019 Asistent pedagoga mezi paragrafy, 2+1 zdarma! : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa - Praha
  23.03.2019 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : BOZP - Havířov
  25.03.2019 Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - trénink rétorických dovedností pro každodenní využití : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  25.03.2019 Skončení pracovního poměru na praktických příkladech : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  25.03.2019 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  25.03.2019 Rekvalifikace Lektor : Lektorské dovednosti - Praha
  26.03.2019 Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  26.03.2019 Employer branding a HR marketing podle Jiřího Landy z BrandBakers - employer branding a HR marketing : Personální strategie a politika - Praha
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Rostou mzdy roste riziko
  mzdy | 2019-01-14 

  Mzdy a personalistika | Money
  mzdy | 2018-11-29 

  MZDY - RON Software | ron.cz
  mzdy | 2018-10-04 

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  Mzdy | otazkyodpovedi.cz
  mzdy | 2018-07-29 

  [?]

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde