Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 3 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Březen 2018

01.03.2018 Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
01.03.2018 Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
01.03.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbirov
01.03.2018 Mzdové účetnictví v r. 2018 [mzda a odměňování] : - Hradec Králové
01.03.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
01.03.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
01.03.2018 Personální výběr : PRS - Brno
01.03.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
01.03.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
01.03.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
01.03.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
01.03.2018 Controlling vzdělávání - jak zvýšit efektivitu vzdělávání zaměstnanců : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
01.03.2018 Archimate 3.0 L2 Practicioner : Lektorské dovednosti - Praha 7
01.03.2018 Multikulturní trénink s Jiřím Kulou - jak se neutopit v mezinárodních vodách : Personální strategie a politika - Praha
02.03.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbirov
02.03.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
02.03.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
02.03.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
02.03.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
02.03.2018 Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky : Řízení projektů a týmů - Praha
03.03.2018 Poradce pro výživu : Životní styl, výživa, cvičení - Hradec Králové 6
05.03.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
05.03.2018 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
05.03.2018 Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
05.03.2018 BEHAVIORÁLNÍ VÝBĚROVÝ ROZHOVOR - jak vybrat nejvhodnějšího (nikoliv nejlepšího) kandidáta - 2denní : Personální strategie a politika - Praha
05.03.2018 TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - 4denní : Obchodní dovednosti - Praha
05.03.2018 personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu : Audit - Praha 2
05.03.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
05.03.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
05.03.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
05.03.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
05.03.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
05.03.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
06.03.2018 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
06.03.2018 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
06.03.2018 Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
06.03.2018 Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete : Personální strategie a politika - Praha
06.03.2018 Jak si dobře vybrat zaměstnance - Přijímací pohovor & BEI : Přijímací pohovor & BEI - Praha 8
06.03.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
06.03.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
06.03.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
06.03.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
06.03.2018 Profesionální rozvoj : RO - Brno
06.03.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
06.03.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
06.03.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
06.03.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
06.03.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
06.03.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
06.03.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
06.03.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
06.03.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
06.03.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
06.03.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
06.03.2018 MotivP Business Brunch® - Mýty v psychologii a personalistice : Personalistika a osobnostní rozvoj - Plzeň
06.03.2018 Přijímání a propouštění zaměstnanců se soudcem NS : Řízení projektů a týmů - Praha
06.03.2018 Sebereflexe a podpora osobnostního rozvoje - Určeno pro všechny pracovníky, kteří se chtějí naučit využít svých sociálních dovedností pro vyšší efektivitu práce a zvládání mezilidských vztahů : Osobní rozvoj, psychologie - Praha 10
07.03.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
07.03.2018 JEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 2denní : Organizační management a vedení lidí - Praha
07.03.2018 MotivP Business Brunch® - Mýty v psychologii a personalistice : Personalistika a osobnostní rozvoj - Divadlo Metro
08.03.2018 Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu - zapracujte na rozvoji své intuice : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
08.03.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbirov
08.03.2018 Typologie DISC : Komunikační a prezentační dovednosti - Praha
08.03.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
08.03.2018 VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY : Personální strategie a politika - Praha
08.03.2018 Argumentace a vyjednávání pro HR : - Praha
08.03.2018 Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
08.03.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.03.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
08.03.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.03.2018 MotivP Business Brunch® - Mýty v psychologii a personalistice : Personalistika a osobnostní rozvoj - Hradec Králové
08.03.2018 Hodnocení zaměstnanců II Hodnotící pohovor - Program je určen pracovníkům ve vedoucích funkcích, k jejichž standardní pracovní náplni patří udílení zpětné vazby podřízeným a pravidelné vedení : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 10
09.03.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
09.03.2018 Rekvalifikace Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Praha 1
09.03.2018 Storytelling - vyprávějte příběh a získejte pozornost a zájem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
09.03.2018 Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 : DPH, Daně - Praha
09.03.2018 Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
10.03.2018 Poradce pro výživu : Životní styl, výživa, cvičení - České Budějovice
12.03.2018 V tomto programu se zaměříme na to, jak využít prvky hry („hrát si a vyhrávat“) při motivování svých podřízených. Účastníkům představíme hravé rámce, na základě kterých následně rozpracujeme různé formy motivačních her. Cílem je, aby nakonec zaměstnanci sami vytvářeli motivační hry pro zpestření své práce, kterou budou dělat s větším nadšením a to šířili dál. Výstupem bude databanka aktivit, kterou lze následně aplikovat v rámci svého pracoviště.

Cíle:

 

Seznámit se s východisky a teorií motivace

Analyzovat motivační a demotivační faktory

Porozumět principům hry při vedení lidí

Vytvořit prvotní návrh motivačních her

">Otevřený kurz MotivP: Motivace zaměstnanců
: Vedení, plánování a rozhodování - Brno
12.03.2018 HR Recruitment & Selection and Employee Assessments : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
12.03.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I - zdokonalte svou paměť a schopnost se učit : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
12.03.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
12.03.2018 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - analýza vzdělávacích potřeb kolegů a příprava na výběr nejvhodnějšího dodavatele vzdělávání : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
12.03.2018 Pedagogické minimum pro lektory : Systémy řízení a ISO - Praha 1
12.03.2018 Osobností rozvoj : KOM - Praha
12.03.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
12.03.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
12.03.2018 Profesionální rozvoj : RO - Praha
12.03.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání : pedagogika - Praha 6
12.03.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - odpolední kurz : pedagogika - Praha 6
13.03.2018 Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
13.03.2018 Základy interní komunikace - efektivní interní PR jako podpora firemní strategie : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
13.03.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
13.03.2018 Personální a organizační audity : Audit - Praha 2
13.03.2018 Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE® David Gruber live : -- (Nezařazeno) -- - Praha
13.03.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
13.03.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
13.03.2018 Komunikace pedagog - rodič otevřeně a s respektem : Lektorské dovednosti - Praha
13.03.2018 Lektorské dovednosti - Interní lektoři, lektoři odborných dovedností, manažeři a specialisté zajišťující interní školení, kteří chtějí zdokonalit své lektorské dovednost : Lektorské dovednosti - Praha 10
14.03.2018 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
14.03.2018 Odpovědnost pedagogických pracovníků : Lektorské dovednosti - Praha
15.03.2018 Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
15.03.2018 ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ pomocí sociálních sítí : Personální strategie a politika - Praha
Březen 2018 Etiketa a společenské chování v business prostředí : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
Březen 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
Březen 2018 Výběrové řízení - jak efektivně vybrat správné lidi na konkrétní pozici - otevřený kurz - termín bude po dohodě upřesněn : Personální strategie a politika - Zlín - Louky
Březen 2018 Kreativní myšlení, rozvoj paměti a koncentrace : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
Březen 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
Březen 2018 Myšlenkové mapy prakticky : - Brno
Březen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
Březen 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
Březen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
Březen 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
Březen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
Březen 2018 E-learningový kurz LEKTOR : Lektorské dovednosti - Praha 5
Březen 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
Březen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Březen 2018 Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist : - Praha
Březen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
Březen 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Březen 2018 Společenská odpovědnost firem : - Praha
Březen 2018 Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 : - Praha
Březen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Březen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
Březen 2018 Vedení zaměstnanců : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
Březen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
Březen 2018 Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA : - Praha
Březen 2018 Náročné manažerské pohovory : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
Březen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
Březen 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
Březen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
Březen 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
Březen 2018 MS Excel a Word Příprava na pohovor : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
15.03.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Brno
15.03.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
15.03.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Praha
Březen 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
16.03.2018 Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
16.03.2018 PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty : Personální strategie a politika - Praha
16.03.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
16.03.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
16.03.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
18.03.2018 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
19.03.2018 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
19.03.2018 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
19.03.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbirov
19.03.2018 Rekvalifikace Obsluha osobního počítače : Základy práce na PC - Praha 1
19.03.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
19.03.2018 Pracovněprávní předpisy v roce 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
20.03.2018 Vybrané otázky pracovního práva : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


  2002 - Connection refused