Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 2 - 2020 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Únor 2020

03.02.2020 PERSONALISTA : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Havířov, Karviná, Orlová, Ostr
03.02.2020 Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama : RO - Praha
03.02.2020 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
03.02.2020 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
03.02.2020 GDPR v personální praxi, monitoring zaměstnanců : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
03.02.2020 Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
03.02.2020 Personální výběr : PRS - Brno
03.02.2020 Personální výběr : PRS - Praha
03.02.2020 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
03.02.2020 Problémy současné češtiny : Sou - Praha
03.02.2020 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
03.02.2020 Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
03.02.2020 Pokročilé lektorské dovednosti : LEDO - Brno
03.02.2020 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
03.02.2020 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
03.02.2020 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
03.02.2020 Osobnostní rozvoj : RO - Brno
03.02.2020 Osobnostní rozvoj : RO - Praha
04.02.2020 „Nezlobte se, nevotravuju?“ Etické zásady v komunikaci : - Praha 8
04.02.2020 Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
04.02.2020 Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
04.02.2020 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha
04.02.2020 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
04.02.2020 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
04.02.2020 Vědět nestačí : Lektorské dovednosti - Prostějov
05.02.2020 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha 1
05.02.2020 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - Jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha 1
05.02.2020 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
05.02.2020 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
06.02.2020 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
06.02.2020 Personální a organizační audit : Audit - Praha 2
06.02.2020 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
06.02.2020 Business ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
06.02.2020 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
06.02.2020 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
06.02.2020 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
06.02.2020 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
06.02.2020 Pracovní právo (nejen) pro manažery - osvojte si základy pracovního práva : Pracovní právo - Praha 1
06.02.2020 Podpora a rozvoj kreativity zaměstnanců : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
06.02.2020 Podpora a rozvoj kreativity zaměstnanců : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
06.02.2020 Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 : DPH, Daně - Praha
06.02.2020 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
07.02.2020 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
07.02.2020 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
10.02.2020 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
10.02.2020 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
10.02.2020 Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama : RO - Brno
10.02.2020 Etiketa a společenské chování : Etiketa a pravidla chování - Praha
10.02.2020 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
10.02.2020 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
10.02.2020 Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve mzdách a pojistném od roku 2020 : DPH, Daně - Praha
10.02.2020 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
10.02.2020 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
10.02.2020 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
10.02.2020 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
10.02.2020 Pokročilé lektorské dovednosti : LEDO - Praha
10.02.2020 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
10.02.2020 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
10.02.2020 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
10.02.2020 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
10.02.2020 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
10.02.2020 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
10.02.2020 Cesta k obchodu II. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
10.02.2020 Cesta k obchodu II. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
10.02.2020 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
10.02.2020 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
10.02.2020 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
10.02.2020 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.02.2020 Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví : Další právní normy - Praha
12.02.2020 Lektorské dovednosti - : Lektorské dovednosti - Praha 8
12.02.2020 Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - Trénink rétorických dovedností pro každodenní využití : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha 1
12.02.2020 Tvorba systému firemního vzdělávání - Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů : Personální strategie a politika - Praha 1
12.02.2020 Základní orientace v personalistice : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
12.02.2020 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Brno
12.02.2020 Základní orientace v personalistice : -- (Nezařazeno) -- - Praha
13.02.2020 TRÉMA - jak zvládnout obavy z veřejného vystoupení : Veřejná správa - Praha 4
13.02.2020 Základní lektorské dovednosti : LEDO - Brno
13.02.2020 Základní lektorské dovednosti : LEDO - Praha
13.02.2020 Rekvalifikujte se na práci v oblasti lidských zdrojů! - včetně kvalifikační zkoušky : HR management - Praha 5
14.02.2020 3. OPERATIVNÍ Kouč Neuro-Lingvistického Programování / NLP - 1. koucnlp14-16.2., 13-15.3., 28.02.-01.03., 27.03.-29.03., 10.4.-12.4.2020 : - Praha 1
15.02.2020 Tkaní tapisérií pro pedagogy : Lektorské dovednosti - Praha
Únor 2020 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Únor 2020 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Dle dohody
Únor 2020 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
Únor 2020 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Bratislava
Únor 2020 Interní auditor ISO 45001 : - Plzeň
Únor 2020 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
Únor 2020 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
Únor 2020 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
Únor 2020 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
Únor 2020 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Únor 2020 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
Únor 2020 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Dle dohody
Únor 2020 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Únor 2020 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Praha
Únor 2020 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
Únor 2020 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
Únor 2020 Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky : Personalistika - Praha 5
Únor 2020 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - Celá ČR
Únor 2020 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
Únor 2020 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
Únor 2020 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní nebo odpolední : pedagogika - Praha 6
17.02.2020 Legislativa BOZP pro rok 2020 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
17.02.2020 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách : BOZP - Praha
17.02.2020 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
17.02.2020 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
18.02.2020 Motivace zaměstnanců : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
18.02.2020 Linkedin – získávání kontaktů a budování osobní značky : MAR - Brno
18.02.2020 Linkedin – získávání kontaktů a budování osobní značky : MAR - Praha
18.02.2020 LinkedIn pro personalisty : MAR - Brno
18.02.2020 LinkedIn pro personalisty : MAR - Praha
19.02.2020 Audit personálních rizik : Audit - Praha 2
19.02.2020 Jak využít svou intuici a pocity při práci s lidmi, psychohygiena : - Praha 8
19.02.2020 Business ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
19.02.2020 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
19.02.2020 Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího : Personální strategie a politika - Praha 1
20.02.2020 Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha 1
20.02.2020 Workshop - Komunikace lektora : LEDO - Brno
20.02.2020 Workshop - Komunikace lektora : LEDO - Praha
21.02.2020 Archimate 3.0 L2 Practicioner : Lektorské dovednosti - Praha 7
21.02.2020 Brain Control - Trénink komunikace pro odvážné : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha 1
21.02.2020 Workshop - Vlastní lektorské vystoupení : LEDO - Praha
21.02.2020 Workshop - Vlastní lektorské vystoupení : LEDO - Brno
21.02.2020 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Hradec Králové
21.02.2020 Motivace zaměstnanců : -- (Nezařazeno) -- - Praha
22.02.2020 Rekvalifikace Personalista : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
24.02.2020 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
24.02.2020 Krotitelé času - Time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
24.02.2020 Time, priority and self management - Self management pro osobní a kariérní úspěch : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha 1
24.02.2020 Kurz budování osobní značky na sociálních sítích : -- (Nezařazeno) -- - Praha
24.02.2020 Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Brno
25.02.2020 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
25.02.2020 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
26.02.2020 Personalistika v praxi - Nezbytné základy pro HR : Personální strategie a politika - Plzeň
26.02.2020 HLAS - MŮJ PRACOVNÍ NÁSTROJ : Lektorské dovednosti - Praha 4
26.02.2020 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha 1
26.02.2020 Průvodce pro HR po světě IT - Staňte se respektovaným partnerem pro IT kolegy : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha 1
27.02.2020 Event Management od A do Z - Jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná : Marketing - Praha 1
28.02.2020 Moderní byznys etiketa - image obchodníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
28.02.2020 Moderní byznys etiketa - image obchodníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
28.02.2020 Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - Nábor špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha 1
28.02.2020 Spěte sladce, hladina alfa – vliv na paměť, zpracování informací a spánková hygiena : - Praha 8
28.02.2020 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Pardubice
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde