Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 12 - 2019 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Prosinec 2019

02.12.2019 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
02.12.2019 Pedagog mezi paragrafy : Lektorské dovednosti - Praha
02.12.2019 Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 : DPH, Daně - Praha
02.12.2019 Sabotéři v naší hlavě - Přestaňte sami sobě překážet! : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha 1
02.12.2019 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
02.12.2019 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
02.12.2019 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha
03.12.2019 Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
03.12.2019 Dovednosti pro úspěšné asistenty a asistentky - Staňte se nepostradatelnou oporou svého šéfa : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha 1
03.12.2019 Specifika pracovněprávních vztahů se zaměstnanci z IT oddělení : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
04.12.2019 Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
04.12.2019 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
04.12.2019 Vánoční svícen 2 : Vánoce - Ostrava Přívoz
04.12.2019 Vánoční svícen 2 : Vánoce - Ostrava Přívoz
04.12.2019 Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
04.12.2019 Tvorba systému firemního vzdělávání - Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů : Personální strategie a politika - Praha 1
04.12.2019 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
04.12.2019 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
04.12.2019 Personalistika v praxi - nezbytné základy pro HR : Personální strategie a politika - Praha 1
04.12.2019 Etiketa a společenské chování : Etiketa a pravidla chování - Praha
05.12.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady : Obchodní právo - Praha
05.12.2019 GDPR ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o ochraně osobních údajů) : Další právní normy - Praha
05.12.2019 Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2020 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
05.12.2019 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
05.12.2019 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
05.12.2019 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - Sebevědomá komunikace v každé situaci : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha 1
05.12.2019 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha 1
06.12.2019 Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího : Personální strategie a politika - Praha 1
07.12.2019 Příprava na zkoušku NSK: Personalista : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
08.12.2019 Korálkování : Stresový management, asertivita - Praha
09.12.2019 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
09.12.2019 Pokročilé lektorské dovednosti : LEDO - Brno
09.12.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
09.12.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
09.12.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Brno
09.12.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Praha
09.12.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
09.12.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
09.12.2019 Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama : RO - Brno
09.12.2019 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
09.12.2019 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
09.12.2019 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
09.12.2019 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
09.12.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
09.12.2019 Personální výběr : PRS - Brno
09.12.2019 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
09.12.2019 Personální výběr : PRS - Praha
09.12.2019 Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha 1
09.12.2019 Stress and Life Management - Zorganizujte si svůj profesní i osobní život v 6 krocích a obnovte svůj vnitřní klid : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha 1
10.12.2019 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
10.12.2019 Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
10.12.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady : Další právní normy - Praha
10.12.2019 Tajemství nejlepších spíkrů - Prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha 1
11.12.2019 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
11.12.2019 Co má znát (nejen) zkušený personalista ze zákoníku práce – méně známé skutečnosti : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
11.12.2019 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Praha 1
11.12.2019 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten - Zdokonalte svou paměť a schopnost se učit : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha 1
12.12.2019 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
12.12.2019 Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
12.12.2019 Audit zpracování osobních údajů v územní samosprávě a v příspěvkových organizacích : Audit - Praha 2
12.12.2019 Pracovněprávní předpisy na Slovensku – včetně novinek roku 2019 a 2020 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
12.12.2019 Brain Control - Aneb když jsme spokojení, jsme úspěšní : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha 1
12.12.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
12.12.2019 Business ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
12.12.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
12.12.2019 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
12.12.2019 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
12.12.2019 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
12.12.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
12.12.2019 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
13.12.2019 Technologie obrábění - frézování : BOZP - Zbiroh
13.12.2019 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
13.12.2019 Ochrana osobních údajů v oblasti ICT a e-commerce : LAW - Praha
13.12.2019 Ochrana osobních údajů v oblasti ICT a e-commerce : LAW - Brno
13.12.2019 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
13.12.2019 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
13.12.2019 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - Připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha 1
Prosinec 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Dle dohody
Prosinec 2019 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
Prosinec 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní nebo odpolední : pedagogika - Praha 6
Prosinec 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
Prosinec 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
Prosinec 2019 Interní auditor ISO 45001 : - Plzeň
Prosinec 2019 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
Prosinec 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Dle dohody
Prosinec 2019 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
Prosinec 2019 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
Prosinec 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Prosinec 2019 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Praha
Prosinec 2019 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
Prosinec 2019 Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky : Personalistika - Praha 5
Prosinec 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
Prosinec 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
Prosinec 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Prosinec 2019 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
Prosinec 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
Prosinec 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
Prosinec 2019 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
Prosinec 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
Prosinec 2019 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Bratislava
Prosinec 2019 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - Celá ČR
Prosinec 2019 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
16.12.2019 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
16.12.2019 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha 1
16.12.2019 Pokročilé lektorské dovednosti : LEDO - Praha
16.12.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
16.12.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
16.12.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
16.12.2019 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
16.12.2019 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
16.12.2019 Cesta k obchodu II. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
16.12.2019 Cesta k obchodu II. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
16.12.2019 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
16.12.2019 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
16.12.2019 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
16.12.2019 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
16.12.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
16.12.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
16.12.2019 Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama : RO - Praha
16.12.2019 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
16.12.2019 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
16.12.2019 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
16.12.2019 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
16.12.2019 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
17.12.2019 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 : DPH, Daně - Praha
17.12.2019 Vánoční svícen : Vánoce - Ostrava Přívoz
17.12.2019 PROFESNÍ SÍŤ LINKEDIN PRO PERSONALISTY : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Olomouc
17.12.2019 Jak rozvinout potenciál paměti - využijte svůj mozek k vyšším výkonům : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha 1
17.12.2019 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha 1
17.12.2019 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách : BOZP - Praha
18.12.2019 Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
18.12.2019 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : BOZP - Zbiroh
18.12.2019 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
18.12.2019 Business ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
19.12.2019 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
19.12.2019 Fusion 360 - základní kurz : - Brno
19.12.2019 Fusion 360 - základní kurz : - Brno
19.12.2019 Základní lektorské dovednosti : LEDO - Brno
19.12.2019 Základní lektorské dovednosti : LEDO - Praha
20.12.2019 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
25.12.2019 Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde