Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 12 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Prosinec 2018

Prosinec 2018 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
01.12.2018 Korálkování - technika Peyote : DPH, Daně - Praha
01.12.2018 Korálkování - vánoční ozdoby : DPH, Daně - Praha
03.12.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
03.12.2018 Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 : DPH, Daně - Praha
03.12.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
03.12.2018 Aktuální pracovněprávní judikatura 2017/2018 a legislativní novinky : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
03.12.2018 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
03.12.2018 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
Prosinec 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Ostrava 2
03.12.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
03.12.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
03.12.2018 Personální výběr : PRS - Brno
03.12.2018 Personální výběr : PRS - Praha
03.12.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
03.12.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
03.12.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
04.12.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
04.12.2018 Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
04.12.2018 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha
04.12.2018 Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
04.12.2018 Personalistika v praxi - nezbytné základy pro HR : Personální strategie a politika - Praha
04.12.2018 Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou : Personální strategie a politika - Praha
05.12.2018

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  05.12.2018 Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  05.12.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  05.12.2018 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  05.12.2018 FLEXpert - jak zavádět nebo zefektivnit flexibilitu práce pro zaměstnance i zajistit lepší výsledky : Personální strategie a politika - Praha
  05.12.2018 Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v obou zemích : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  05.12.2018 Improvizační dovednosti pro lektory - jak se nenechat vyvést z potřebné rovnováhy : Koučink - Praha
  06.12.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  06.12.2018 Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  06.12.2018 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Praha
  06.12.2018 Moderní etiketa a pozitivní první dojem - protože lidé si zapamatují, jak se s vámi cítili : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  06.12.2018 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  06.12.2018 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  07.12.2018 Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího : Personální strategie a politika - Praha
  07.12.2018 Asistent pedagoga mezi paragrafy : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa - Olomouc
  07.12.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel + informace o novele ZP od roku 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  07.12.2018 Jak si dobře vybrat zaměstnance, BEI interview - Přijímací pohovor : Přijímací pohovor & BEI - Praha 8
  07.12.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  08.12.2018 Korálkování - vánoční ozdoby : DPH, Daně - Praha
  10.12.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  10.12.2018 Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
  10.12.2018 Krok do neznáma - jak se vyrovnat se změnami, které k nám přichází : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  10.12.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
  10.12.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
  10.12.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
  10.12.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
  10.12.2018 Sebeprezentace u přijímacího pohovoru : Bakalářské studium (VŠ) - Praha
  10.12.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
  11.12.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  11.12.2018 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách : BOZP - Praha
  12.12.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  12.12.2018 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  12.12.2018 Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - trénink rétorických dovedností pro každodenní využití : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  12.12.2018 Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  12.12.2018 Řečnické triky - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  12.12.2018 GDPR v praxi : Obchodní právo - Praha
  12.12.2018 Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2019 – připravovaná novela ZP a osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů (GDPR) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - HAVLÍČKŮV BROD
  13.12.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  13.12.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
  13.12.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
  13.12.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
  13.12.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
  13.12.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
  13.12.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
  13.12.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
  13.12.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
  14.12.2018 Program je zaměřen především na osvojení si manažerské role a rozlišování mezi osobností a rolí za každodenního chodu, zvládání každodenních dilemat. Obsahem programu je také práce s commitmentem. Hlavním cílem je naučit účastníky být v roli, aniž trpí osobnost, rozvíjet svůj commitment i commitment druhých lidí. Vůdčím motivem je citát, že nejhorší je, když správná slova vychází z nesprávných úst.   Cíle:

   

  Poznat manažerskou roli a zodpovědnost

  Odlišit vlastní osobnost a roli manažera v náročných situacích

  Osvojit si způsoby integrace role a osobnosti

  Naučit se reagovat a argumentovat v rozporných a náročných situacích v roli manažera

  Poznat význam commitmentu a firemní kultury pro soulad osobnosti a role ">Otevřený kurz MotivP: Manažerská integrita
  : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  14.12.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  14.12.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 : DPH, Daně - Praha
  14.12.2018 Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete : Personální strategie a politika - Praha
  14.12.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
  14.12.2018 Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  14.12.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I - zdokonalte svou paměť a schopnost se učit : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Prosinec 2018 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  Prosinec 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  Prosinec 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Prosinec 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Prosinec 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Prosinec 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Prosinec 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Prosinec 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Prosinec 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Prosinec 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Prosinec 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Prosinec 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Prosinec 2018 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Prosinec 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Prosinec 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Prosinec 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  Prosinec 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Prosinec 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Prosinec 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Prosinec 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Prosinec 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Prosinec 2018 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Prosinec 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Prosinec 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Prosinec 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Prosinec 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Prosinec 2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní nebo odpolední : pedagogika - Praha 6
  17.12.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  17.12.2018 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  17.12.2018 Jak rozvinout potenciál paměti - využijte svůj mozek k vyšším výkonům : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  17.12.2018 Osobnost pod drobnohledem - personalista v roli psychologa : Výběr zaměstnanců - Praha
  17.12.2018 Detektor lži - trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
  17.12.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
  17.12.2018 Tvořivostí k vlastnímu rozvoji a motivaci - Artefiletika : Artefiletika - Praha 8
  17.12.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  17.12.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  17.12.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  17.12.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  17.12.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  17.12.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  17.12.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  17.12.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  17.12.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  17.12.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  17.12.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  17.12.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
  17.12.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
  17.12.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  17.12.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  17.12.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  18.12.2018 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  18.12.2018 Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století : Koučink - Praha
  18.12.2018 Firemní kultura - klíčový faktor výkonu a úspěchu společností : Personální strategie a politika - Praha
  18.12.2018 Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE® David Gruber live : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  18.12.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  19.12.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  19.12.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  19.12.2018 Sabotéři v naší hlavě - poznejte ty, kteří vás okrádají o spokojený a šťastný život : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  19.12.2018 Jak budovat značku zaměstnavatele - employer branding a HR marketing : Personální strategie a politika - Praha
  20.12.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
  20.12.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
  21.12.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  MZDY - RON Software | ron.cz
  mzdy | 2018-10-04 

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  Mzdy | otazkyodpovedi.cz
  mzdy | 2018-07-29 

  Mzdy - Finance.cz
  mzdy | 2018-07-15 

  Modul pro mzdy a personalistiku
  mzdy | 2018-07-01 

  [?]

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde