Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 11 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Listopad 2018

01.11.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
01.11.2018 Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Psychologie, pedagogika, právo, provozní předpisy - Praha 8 - Karlín
01.11.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
01.11.2018 Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
01.11.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
01.11.2018 EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
01.11.2018 SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE ZAMĚSTNANCŮ : Rozhodčí řízení, mediace - Olomouc
01.11.2018 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo? : Další právní normy - Praha
01.11.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Plzeň
01.11.2018 Závislostní vztahy v práci - jak ustát nátlak, udržet „zdravé“ hranice a nepřejímat odpovědnost svých kolegů : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
01.11.2018 Chytrá mobilní kancelář s Danielem Gamrotem - nejmodernější nástroje a aplikace pro efektivní sebeřízení : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
01.11.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
01.11.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
01.11.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
02.11.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
02.11.2018 Osobnost pod drobnohledem - personalista v roli psychologa : Výběr zaměstnanců - Praha
02.11.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
02.11.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
02.11.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
02.11.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
02.11.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
02.11.2018 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
02.11.2018 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
03.11.2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Péče o dítě - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
05.11.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
05.11.2018 CO VŠE PATŘÍ DO PERSONALISTIKY a aktuální trendy v praxi - 2denní : Personální strategie a politika - Praha
05.11.2018 ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Olomouc
05.11.2018 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
05.11.2018 Positive Thinking - trénink pozitivního myšlení a optimistického přístupu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
05.11.2018

- Geoffrey Petty

Obsah kurzu
 • Didaktické zásady  
 • Sestavení a struktura vzdělávacího programu  
 • Výukové cíle a kompetence  
 • Pedagogická diagnostika  
 • Metody a formy výuky  
 • Struktura vyučovací hodiny  
 • Příprava na výuku  
 • Realizace vyučovacího procesu  
 • Komunikační dovednosti pro lektory  
 • Aktivizační metody výuky  
 • Obtížné situace v lektorské praxi a jejich možná řešení  
 • Příprava, řízení a vyhodnocení metod práce se skupinou  
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání  
 • Hodnocení kurzu účastníky:

  "Dostala jsem návod, jak zorganizovat výuku a jak využít aktivizační metody v hodině pro zpestření."

  "Vynikající výklad, poutavost a praktické vyzkoušení dovedností."

  "Pozitivně hodnotím individuální přístup a příjemné vystupování."

  "Největším přínosem pro mě byla to, že mě kurz připravil na zkoušku NSK."

  "Kurzu nemám co vytknout. Paní lektorka je velmi milá a veselá. Předává pozitivní energii i poznatky."

  "Paní lektorka je vstřícná ke všem účastníkům. Vše názorně vysvětlí."

  "Líbila se mi zábavná forma výuky."

  "Největším přínosem pro mě bylo procvičení aktivizačních prvků výuky a komunikačních dovedností."

  Akreditovaná zkouška dle Národní soustavy kvalifikací

  Kurz je vhodný jako součást přípravy na kvalifikační zkoušku Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), dle systému národní soustavy kvalifikací, patřící do celostátně uznávaných kvalifikací v ČR. Pro kompletní přípravu na  tuto kvalifikační zkoušku doporučujeme absolvování rekvalifikačního kurzu Lektor dalšího vzdělávání.

  Více informací o zkoušce podle nových pravidel najdete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

  Kvalifikační zkoušku je možné vykonat v našem vzdělávacím centru.

  Cena zkoušky je 2.900 Kč. Pro účastníky kurzu Pedagogické minimum pro lektory je cena kvalifikační zkoušky 1.900 Kč.

  Přihláška na kurz Pedagogické minimu pro lektory neznamená automaticky přihlášení na zkoušku NSK. Na profesní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání je třeba se přihlásit.

  Délka kurzu

  Kurz má celkem 36 vyučovacích hodin

  Cena kurzu

  cena kurzu je 5.990 Kč s DPH.

  V ceně kurzu jsou zahrnuty teplé a studené nápoje.

   

   

  Zajímají vás nějaké další profesní kurzy?

   
 • ">Pedagogické minimum pro lektory
  : Lektorské dovednosti - Praha
  05.11.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
  05.11.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
  05.11.2018 Personální výběr : PRS - Brno
  05.11.2018 Personální výběr : PRS - Praha
  05.11.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
  05.11.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
  05.11.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
  06.11.2018 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
  06.11.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
  06.11.2018 Systém firemního vzdělávání - od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů : Personální strategie a politika - Praha
  06.11.2018 Mindfulness - jak snížit stres a zlepšit pozornost : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  07.11.2018

  Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

  Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

  Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  07.11.2018 Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů v roce 2018 a 2019 : DPH, Daně - Praha
  07.11.2018 BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci : BOZP - Praha
  07.11.2018 Business etiketa - protože dobré způsoby dělají dobré obchody : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  08.11.2018 Pracovní právo (nejen) pro manažery - osvojte si základy pracovního práva : Pracovní právo - Praha
  08.11.2018 Time busters - time management for every day : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  08.11.2018

  "Nejvíce se mi na kurzu líbila pestrost a názorné obrázky."

  Cena kurzu

  Cena kurzu je 890 Kč s DPH.

  V ceně kurzu jsou podrobné názorné výukové materiály.

  V ceně kurzu jsou zahrnuty teplé a studené nápoje.

   

  Zajímají vás nějaké další kurzy zahradní a bytové architektury?

  ">Řez dřevin
  : Obchodní právo - Praha
  08.11.2018 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  08.11.2018 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  09.11.2018 Odměňování zaměstnanců mzdou a nejčastější chyby zaměstnavatelů : DPH, Daně - Praha
  09.11.2018 Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího : Personální strategie a politika - Praha
  11.11.2018  

  Kurz je vhodný nejen pro úplné začátečníky, ale také pro ty, kteří již mají v korálkování určité zkušenosti, ale chtějí se zdokonalit nebo se něco nového naučit. V tomto kurzu se zaměříme se na výrobu prstenů, které budeme tvořit technikou šití a technikou čtyřkorálku. Materiál je většinou z České republiky (Jablonecká bižuterie) nebo z Japonska (korálky TOHO). Každý účastník si odnese domů minimálně jeden výrobek a návod na jeho výrobu. Kurzů se mohou účastnit děti (doporučený věk je od deseti let). K dispozici  budete mít knihy, časopisy a  také různé druhy korálků.

  Další varianty kurzu jsou určeny pokročilejším účastníkům (např. absolventům tohoto kurzu Úvod do korálkování), kteří už něco umí a chtějí se v korálkování zdokonalit nebo se naučit novou techniku - např. techniku Peyote. Nabízíme také kurzy, které jsou zaměřeny na určité typy výrobků (vánoční ozdoby, velikonoční ozdoby).

   

  Ukázka tvorby:

   

  Délka kurzu:

  Kurz má celkem 3 vyučovací hodiny.

  Cena kurzu:

  Cena kurzu je 590 Kč s DPH.

  V ceně kurzu je zahrnut potřebný materiál a nápoje během kurzu.

  Lektorka kurzu:

  Mgr. Viktoria O'Rourkeo sobě říká: "Ke korálkování mě přivedla kamarádka před deseti lety a byla to láska na první pohled! Vedle hlavního pracovního poměru je to pro mne bezmezný zdroj relaxace. Pořádat vlastní kurzy jsem začala během mateřské dovolené a ráda se dělím o vlastní zkušenosti dodnes. Pravidelně se účastním zajímavých kurzů a workshopů a stále se učím nové techniky."

  Ukázky prací lektorky kurzu

   

  Zajímají vás nějaké další tvůrčí kurzy?

  ">Úvod do korálkování
  : DPH, Daně - Praha
  12.11.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  12.11.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  12.11.2018 Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu na praktických příkladech : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  12.11.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  12.11.2018 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  12.11.2018 Personalistika v praxi - nezbytné základy pro HR : Personální strategie a politika - Praha
  12.11.2018 MZDOVĚ PERSONÁLNÍ SPECIÁL 2018, změny pro rok 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Brno
  12.11.2018 Profesionální lektor : LEDO - Brno
  12.11.2018 Profesionální lektor : LEDO - Praha
  12.11.2018 ">Etiketa a společenské chování : Etiketa a pravidla chování - Praha
  12.11.2018

  - Geoffrey Petty

  Obsah kurzu
 • Didaktické zásady  
 • Sestavení a struktura vzdělávacího programu  
 • Výukové cíle a kompetence  
 • Pedagogická diagnostika  
 • Metody a formy výuky  
 • Struktura vyučovací hodiny  
 • Příprava na výuku  
 • Realizace vyučovacího procesu  
 • Komunikační dovednosti pro lektory  
 • Aktivizační metody výuky  
 • Obtížné situace v lektorské praxi a jejich možná řešení  
 • Příprava, řízení a vyhodnocení metod práce se skupinou  
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání  
 • Hodnocení kurzu účastníky:

  "Dostala jsem návod, jak zorganizovat výuku a jak využít aktivizační metody v hodině pro zpestření."

  "Vynikající výklad, poutavost a praktické vyzkoušení dovedností."

  "Pozitivně hodnotím individuální přístup a příjemné vystupování."

  "Největším přínosem pro mě byla to, že mě kurz připravil na zkoušku NSK."

  "Kurzu nemám co vytknout. Paní lektorka je velmi milá a veselá. Předává pozitivní energii i poznatky."

  "Paní lektorka je vstřícná ke všem účastníkům. Vše názorně vysvětlí."

  "Líbila se mi zábavná forma výuky."

  "Největším přínosem pro mě bylo procvičení aktivizačních prvků výuky a komunikačních dovedností."

  Akreditovaná zkouška dle Národní soustavy kvalifikací

  Kurz je vhodný jako součást přípravy na kvalifikační zkoušku Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), dle systému národní soustavy kvalifikací, patřící do celostátně uznávaných kvalifikací v ČR. Pro kompletní přípravu na  tuto kvalifikační zkoušku doporučujeme absolvování rekvalifikačního kurzu Lektor dalšího vzdělávání.

  Více informací o zkoušce podle nových pravidel najdete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

  Kvalifikační zkoušku je možné vykonat v našem vzdělávacím centru.

  Cena zkoušky je 2.900 Kč. Pro účastníky kurzu Pedagogické minimum pro lektory je cena kvalifikační zkoušky 1.900 Kč.

  Přihláška na kurz Pedagogické minimu pro lektory neznamená automaticky přihlášení na zkoušku NSK. Na profesní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání je třeba se přihlásit.

  Délka kurzu

  Kurz má celkem 36 vyučovacích hodin

  Cena kurzu

  cena kurzu je 5.990 Kč s DPH.

  V ceně kurzu jsou zahrnuty teplé a studené nápoje.

   

   

  Zajímají vás nějaké další profesní kurzy?

   
 • ">Pedagogické minimum pro lektory
  : Lektorské dovednosti - Praha
  12.11.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
  12.11.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
  12.11.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
  12.11.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
  12.11.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
  13.11.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  13.11.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace : Další právní normy - Praha
  13.11.2018 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  13.11.2018 Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete : Personální strategie a politika - Brno
  13.11.2018 Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Brno
  13.11.2018 Osobní brand z 0 na 100 - osobní značka jako faktor úspěchu : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  14.11.2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  14.11.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  14.11.2018 Protikorupční chování : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  14.11.2018 Finance pro personalisty - reporting, rozpočet a controlling jako přidaná hodnota HR : Personální strategie a politika - Praha
  15.11.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  15.11.2018 AGE MANAGEMENT - několik generací na jednom pracovišti - výhody pro všechny strany : Personální strategie a politika - Praha
  15.11.2018 Služební vozidla a home office v praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  15.11.2018 Jak na tvorbu směrnic a personální reporting : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  15.11.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  15.11.2018 Kolektivní vyjednávání s odbory - jak jako zaměstnavatel zvládnout komunikaci s odborovou organizací : Personální strategie a politika - Praha
  15.11.2018 Mentoring - efektivní metoda předávání zkušeností a nástroj motivace : Personální strategie a politika - Praha
  Listopad 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Listopad 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Listopad 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Listopad 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Listopad 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Listopad 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Listopad 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Listopad 2018 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Listopad 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Listopad 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Listopad 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Listopad 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  Listopad 2018 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Listopad 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Listopad 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  Listopad 2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  Listopad 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Listopad 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Listopad 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Listopad 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Listopad 2018 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  Listopad 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Listopad 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Listopad 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Listopad 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Listopad 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Listopad 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Listopad 2018 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
  15.11.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
  15.11.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
  15.11.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
  15.11.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
  15.11.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
  15.11.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
  15.11.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
  15.11.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
  16.11.2018 V rámci tohoto výcviku se jeho účastníci seznáním s různými typy osobností a ukážeme si, jak ji můžeme aplikovat v praxi a vytěžit z ní maximum. Vycházíme z typologie T. Learyho a z představy, že jsme různými lidmi v různých situacích. Dozví se, proč každý reaguje na stejnou situaci odlišně i na jednotlivé typy slyší a jak s nimi efektivně komunikovat a jednat. Tento modul nám napoví, proč se chováme ke každému jinak a proč v nás určité osobnosti vyvolávají specifické chování.    Cíle:

  Zjistit, jaké typy osobností existují

  Identifikovat svůj vlastní typ osobnosti a svých podřízených

  Využívat preferovaného stylu vedení, komunikace a přístupu ke konfliktům v závislosti na typu osobnosti

  Komunikovat různým způsobem podle osobnostních typů

  ">Otevřený kurz MotivP: Typologie zaměstnanců
  : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) -
  16.11.2018 Asistent pedagoga mezi paragrafy : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa - Brno
  16.11.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  16.11.2018 PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty : Personální strategie a politika - Praha
  16.11.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
  19.11.2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  19.11.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  19.11.2018 HR Recruitment & Selection and Employee Assessments : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  19.11.2018 Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  19.11.2018 Mzdově personální profesionál® : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  19.11.2018 JAK VÉST PERSONÁLNÍ AGENDU A PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVU V ROCE 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Olomouc
  19.11.2018 Brain Control - umění řídit svůj mozek jako klíč k efektivní komunikaci : Manažerské dovednosti (soft skills) - Plzeň
  19.11.2018 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty + informace o novele ZP v roce 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  19.11.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  19.11.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  19.11.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  19.11.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  19.11.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  19.11.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  19.11.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  19.11.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  19.11.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  19.11.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  19.11.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
  19.11.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
  19.11.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
  19.11.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
  19.11.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


   
  Novinky & Aktuality

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  Mzdy | otazkyodpovedi.cz
  mzdy | 2018-07-29 

  Mzdy - Finance.cz
  mzdy | 2018-07-15 

  Modul pro mzdy a personalistiku
  mzdy | 2018-07-01 

  Mzdy
  mzdy | 2018-06-29 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde