Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 11 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Listopad 2018

01.11.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbirov
01.11.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
01.11.2018 Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Psychologie, pedagogika, právo, provozní předpisy - Praha 8 - Karlín
02.11.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
05.11.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
05.11.2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Péče o dítě - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
05.11.2018 Technik BOZP : BOZP - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
12.11.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbirov
12.11.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
13.11.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
14.11.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
14.11.2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
15.11.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbirov
16.11.2018 V rámci tohoto výcviku se jeho účastníci seznáním s různými typy osobností a ukážeme si, jak ji můžeme aplikovat v praxi a vytěžit z ní maximum. Vycházíme z typologie T. Learyho a z představy, že jsme různými lidmi v různých situacích. Dozví se, proč každý reaguje na stejnou situaci odlišně i na jednotlivé typy slyší a jak s nimi efektivně komunikovat a jednat. Tento modul nám napoví, proč se chováme ke každému jinak a proč v nás určité osobnosti vyvolávají specifické chování.    Cíle:

Zjistit, jaké typy osobností existují

Identifikovat svůj vlastní typ osobnosti a svých podřízených

Využívat preferovaného stylu vedení, komunikace a přístupu ke konfliktům v závislosti na typu osobnosti

Komunikovat různým způsobem podle osobnostních typů

">Otevřený kurz MotivP: Typologie zaměstnanců
: Personalistika (HR manažer, pracovní právo) -
16.11.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbirov
19.11.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbirov
19.11.2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
21.11.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbirov
21.11.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  22.11.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbirov
  23.11.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbirov
  26.11.2018 V tomto programu se zaměříme na to, jak využít prvky hry („hrát si a vyhrávat“) při motivování svých podřízených. Účastníkům představíme hravé rámce, na základě kterých následně rozpracujeme různé formy motivačních her. Cílem je, aby nakonec zaměstnanci sami vytvářeli motivační hry pro zpestření své práce, kterou budou dělat s větším nadšením a to šířili dál. Výstupem bude databanka aktivit, kterou lze následně aplikovat v rámci svého pracoviště.

  Cíle:

   

  Seznámit se s východisky a teorií motivace

  Analyzovat motivační a demotivační faktory

  Porozumět principům hry při vedení lidí

  Vytvořit prvotní návrh motivačních her

  ">Otevřený kurz MotivP: Motivace zaměstnanců
  : Vedení, plánování a rozhodování - Brno
  28.11.2018 V otevřeném kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Osvětlíme si širší  význam a užitečnost zpětné vazby. I v rámci praktických ukázek se soustředíme  na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.   Cíle:

  Principy zpětné vazby

   

  Pochvala a kritika

  Motivující a rozvojová zpětná vazba

  Nácvik zpětné vazby

  Složití příjemci ZV

  ">Otevřený kurz MotivP: Zpětná vazba
  : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Brno
  28.11.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  29.11.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbirov
  29.11.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  30.11.2018 Cíle:

   

  Vědět komu, kdy a co efektivně delegovat

  Osvojit si zásady delegujícího rozhovoru

  Dozvědět se, jak kontrolovat delegované úkoly

  Procvičit si delegování v konkrétních situacích z praxe

  ">Otevřený kurz MotivP: Delegování
  : Manažerské dovednosti (soft skills) -
  30.11.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
  30.11.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •   2002 - Connection refused