Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 11 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Listopad 2018

19.11.2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
19.11.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
19.11.2018 Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
19.11.2018 JAK VÉST PERSONÁLNÍ AGENDU A PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVU V ROCE 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Olomouc
19.11.2018 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty + informace o novele ZP v roce 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
19.11.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
19.11.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
19.11.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
19.11.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
20.11.2018 Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
20.11.2018 Personální controlling - jak zefektivnit HR procesy : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
20.11.2018 In-Communication Forum : Personální strategie a politika - Praha 1
20.11.2018 Základy bezpečnosti a práva pro pracovníky v sociálních službách [MPSV ČR] : - Ostrava
20.11.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní kurz : pedagogika - Praha 6
20.11.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - odpolední kurz : pedagogika - Praha 6
20.11.2018 Jak připravit firmy na generaci Y : Výběr zaměstnanců - Praha
20.11.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
21.11.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  21.11.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  21.11.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  21.11.2018 GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe - PŘESUN Z 20.11.!!! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  22.11.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
  22.11.2018 Síla osobního vlivu - jak vědomě ovlivňovat svůj úspěch : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  22.11.2018 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Plzeň
  22.11.2018 Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
  23.11.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
  23.11.2018 LinkedIn pro personalistu – profesionála : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  23.11.2018 Zdaňování benefitů - jak rozdělit rozpočet, aby na lidi zbylo co nejvíc : Účetnictví obecně - Praha
  23.11.2018 Desatero užitečné komunikace : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  23.11.2018 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  24.11.2018 Intenzivní přípravný kurz na lékařské fakulty : Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty - Ostrava
  26.11.2018 V tomto programu se zaměříme na to, jak využít prvky hry („hrát si a vyhrávat“) při motivování svých podřízených. Účastníkům představíme hravé rámce, na základě kterých následně rozpracujeme různé formy motivačních her. Cílem je, aby nakonec zaměstnanci sami vytvářeli motivační hry pro zpestření své práce, kterou budou dělat s větším nadšením a to šířili dál. Výstupem bude databanka aktivit, kterou lze následně aplikovat v rámci svého pracoviště.

  Cíle:

   

  Seznámit se s východisky a teorií motivace

  Analyzovat motivační a demotivační faktory

  Porozumět principům hry při vedení lidí

  Vytvořit prvotní návrh motivačních her

  ">Otevřený kurz MotivP: Motivace zaměstnanců
  : Vedení, plánování a rozhodování - Brno
  26.11.2018 Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  26.11.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  26.11.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
  26.11.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
  26.11.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
  26.11.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
  26.11.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Praha
  26.11.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Brno
  26.11.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Praha
  26.11.2018 Zkouška NSK: Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Praha
  26.11.2018 Osobností rozvoj : KOM - Praha
  27.11.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 : DPH, Daně - Praha
  27.11.2018 Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup při kontrole, kontrolní řád : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  27.11.2018 Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  27.11.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  28.11.2018 V otevřeném kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Osvětlíme si širší  význam a užitečnost zpětné vazby. I v rámci praktických ukázek se soustředíme  na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.   Cíle:

  Principy zpětné vazby

   

  Pochvala a kritika

  Motivující a rozvojová zpětná vazba

  Nácvik zpětné vazby

  Složití příjemci ZV

  ">Otevřený kurz MotivP: Zpětná vazba
  : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Brno
  28.11.2018 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  28.11.2018 Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi – 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  28.11.2018 Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  28.11.2018 Self Coaching - cesta k využití lidského potenciálu a vnitřních zdrojů : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  28.11.2018 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  Listopad 2018 ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Listopad 2018 ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Listopad 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Listopad 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Listopad 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Listopad 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Listopad 2018 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) : DPH, Daně - online
  Listopad 2018 VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Listopad 2018 Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Listopad 2018 GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line) : Účetnictví obecně - online
  Listopad 2018 E-learning - Lektor : Lektorské dovednosti - E-learningové kurzy je možné s
  Listopad 2018 ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Listopad 2018 Online kurz + kniha (Fakturace v praxi) : Administrativa, personalistika a finance -
  Listopad 2018 Daňová evidence - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  Listopad 2018 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  Listopad 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  28.11.2018 Jak řídit svůj mozek k maximální spokojenosti s Renatou Dvořákovou - umění řídit svůj mozek jako klíč k efektivní komunikaci : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  29.11.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  29.11.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  29.11.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  29.11.2018 Základy interní komunikace - efektivní interní PR jako podpora firemní strategie : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
  29.11.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
  29.11.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
  29.11.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
  30.11.2018 Cíle:

   

  Vědět komu, kdy a co efektivně delegovat

  Osvojit si zásady delegujícího rozhovoru

  Dozvědět se, jak kontrolovat delegované úkoly

  Procvičit si delegování v konkrétních situacích z praxe

  ">Otevřený kurz MotivP: Delegování
  : Manažerské dovednosti (soft skills) -
  30.11.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  30.11.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
  30.11.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II - paměťové tipy a mnemotechniky pro efektivní učení : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  30.11.2018 Efektivní komunikace v sociálních službách : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  30.11.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  30.11.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  30.11.2018 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  30.11.2018 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  30.11.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
  30.11.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
  30.11.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  MZDY - RON Software | ron.cz
  mzdy | 2018-10-04 

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  Mzdy | otazkyodpovedi.cz
  mzdy | 2018-07-29 

  Mzdy - Finance.cz
  mzdy | 2018-07-15 

  Modul pro mzdy a personalistiku
  mzdy | 2018-07-01 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde