Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 11 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Listopad 2018

01.11.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
01.11.2018 Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Psychologie, pedagogika, právo, provozní předpisy - Praha 8 - Karlín
01.11.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
01.11.2018 Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
01.11.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
01.11.2018 EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
01.11.2018 SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE ZAMĚSTNANCŮ : Rozhodčí řízení, mediace - Olomouc
01.11.2018 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo? : Další právní normy - Praha
02.11.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
05.11.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
05.11.2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Péče o dítě - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
05.11.2018 Technik BOZP : BOZP - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
05.11.2018 CO VŠE PATŘÍ DO PERSONALISTIKY a aktuální trendy v praxi - 2denní : Personální strategie a politika - Praha
06.11.2018 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
06.11.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
07.11.2018

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  07.11.2018 ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Olomouc
  07.11.2018 Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů v roce 2018 a 2019 : DPH, Daně - Praha
  09.11.2018 Odměňování zaměstnanců mzdou a nejčastější chyby zaměstnavatelů : DPH, Daně - Praha
  12.11.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  12.11.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  12.11.2018 Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu na praktických příkladech : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  13.11.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  13.11.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace : Další právní normy - Praha
  13.11.2018 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  14.11.2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  14.11.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  15.11.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  15.11.2018 AGE MANAGEMENT - několik generací na jednom pracovišti - výhody pro všechny strany : Personální strategie a politika - Praha
  15.11.2018 Služební vozidla a home office v praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  15.11.2018 Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v obou zemích : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  16.11.2018 V rámci tohoto výcviku se jeho účastníci seznáním s různými typy osobností a ukážeme si, jak ji můžeme aplikovat v praxi a vytěžit z ní maximum. Vycházíme z typologie T. Learyho a z představy, že jsme různými lidmi v různých situacích. Dozví se, proč každý reaguje na stejnou situaci odlišně i na jednotlivé typy slyší a jak s nimi efektivně komunikovat a jednat. Tento modul nám napoví, proč se chováme ke každému jinak a proč v nás určité osobnosti vyvolávají specifické chování.    Cíle:

  Zjistit, jaké typy osobností existují

  Identifikovat svůj vlastní typ osobnosti a svých podřízených

  Využívat preferovaného stylu vedení, komunikace a přístupu ke konfliktům v závislosti na typu osobnosti

  Komunikovat různým způsobem podle osobnostních typů

  ">Otevřený kurz MotivP: Typologie zaměstnanců
  : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) -
  16.11.2018 Asistent pedagoga mezi paragrafy : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa - Brno
  16.11.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  16.11.2018 PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty : Personální strategie a politika - Praha
  19.11.2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  19.11.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  19.11.2018 HR Recruitment & Selection and Employee Assessments : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  19.11.2018 Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  19.11.2018 Mzdově personální profesionál® : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  19.11.2018 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  19.11.2018 JAK VÉST PERSONÁLNÍ AGENDU A PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVU V ROCE 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Olomouc
  20.11.2018 Work - Life - Balance : Stresový management, asertivita - Praha
  21.11.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  21.11.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  22.11.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
  23.11.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
  23.11.2018 LinkedIn pro personalistu – profesionála : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  24.11.2018 EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ ÚKOLŮaneb jak účinně přenášet úkoly a pravomoci na jinou osobu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  26.11.2018 V tomto programu se zaměříme na to, jak využít prvky hry („hrát si a vyhrávat“) při motivování svých podřízených. Účastníkům představíme hravé rámce, na základě kterých následně rozpracujeme různé formy motivačních her. Cílem je, aby nakonec zaměstnanci sami vytvářeli motivační hry pro zpestření své práce, kterou budou dělat s větším nadšením a to šířili dál. Výstupem bude databanka aktivit, kterou lze následně aplikovat v rámci svého pracoviště.

  Cíle:

   

  Seznámit se s východisky a teorií motivace

  Analyzovat motivační a demotivační faktory

  Porozumět principům hry při vedení lidí

  Vytvořit prvotní návrh motivačních her

  ">Otevřený kurz MotivP: Motivace zaměstnanců
  : Vedení, plánování a rozhodování - Brno
  26.11.2018 Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  27.11.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 : DPH, Daně - Praha
  27.11.2018 Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup při kontrole, kontrolní řád : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  28.11.2018 V otevřeném kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Osvětlíme si širší  význam a užitečnost zpětné vazby. I v rámci praktických ukázek se soustředíme  na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.   Cíle:

  Principy zpětné vazby

   

  Pochvala a kritika

  Motivující a rozvojová zpětná vazba

  Nácvik zpětné vazby

  Složití příjemci ZV

  ">Otevřený kurz MotivP: Zpětná vazba
  : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Brno
  28.11.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  28.11.2018 INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům : Personální strategie a politika - Praha
  28.11.2018 Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi – 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  28.11.2018 Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  29.11.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  29.11.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  29.11.2018 Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2019 : DPH, Daně - Praha
  29.11.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  30.11.2018 Cíle:

   

  Vědět komu, kdy a co efektivně delegovat

  Osvojit si zásady delegujícího rozhovoru

  Dozvědět se, jak kontrolovat delegované úkoly

  Procvičit si delegování v konkrétních situacích z praxe

  ">Otevřený kurz MotivP: Delegování
  : Manažerské dovednosti (soft skills) -
  30.11.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  30.11.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Modul Mzdy
  mzdy | 2018-06-22 

  Mzdy | Alfa Software s.r.o.
  mzdy | 2018-06-21 

  HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
  mzdy | 2018-06-10 

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
  účetnictví | 2017-03-01 
  Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

  Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
  mzdy | 2017-03-01 
  #8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

  [?]

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde