Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 10 - 2019 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Říjen 2019

01.10.2019 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
01.10.2019 Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy : Další právní normy - Praha
02.10.2019 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
03.10.2019 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
03.10.2019 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
03.10.2019 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : BOZP - Zbiroh
03.10.2019 Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školství : Další právní normy - Praha
04.10.2019 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : Strojírenství, CNC - Zbiroh
04.10.2019 Asistent pedagoga v resortu školství : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa - Praha
07.10.2019 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
07.10.2019 INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům : Personální strategie a politika - Praha
07.10.2019 TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - 4denní : Logistika - řízení nákupu a zásobování - Praha
07.10.2019 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
08.10.2019 PRAVDA, SKRYTÁ ZA ŘEČÍ TĚLA A MIMIKOU : Rozvoj osobnosti [br] - Praha 4
08.10.2019 Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací-lektor je jeho hlavním autorem : Další právní normy - Praha
08.10.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady : Obchodní právo - Praha
08.10.2019 VEDENÍ VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - kreativní přístupy a struktury : Personální strategie a politika - Praha
08.10.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) II. část : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
08.10.2019 Personální controlling ... aneb Měřením zamezte plýtvání - aneb Měřením zamezte plýtvání : Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví - Praha
08.10.2019 Základní orientace v personalistice : -- (Nezařazeno) -- - Praha
08.10.2019 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
09.10.2019 Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
09.10.2019 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
09.10.2019 ELEKTRONIZACE PRACOVNĚPRÁVNÍCH DOKUMENTŮ a využívání elektronických podpisů v pracovněprávních vztazích aneb zbavte se papírů v personalistice : Pracovní právo - Praha
10.10.2019 APLIKACE ANTIDISKRIMINAČNÍHO ZÁKONA v praxi : Personální strategie a politika - Praha
11.10.2019 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
11.10.2019 Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
12.10.2019 Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT : Studium k získání pedagogické kvalifikace - Praha 9 - Kbely
14.10.2019 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
14.10.2019 Jak projít procesem zpracování osobních údajů bez úhony : Osobní rozvoj, psychologie - Praha 2
15.10.2019 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
15.10.2019 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
15.10.2019 PÉČE O KLÍČOVÉ ZAMĚSTNANCE a průzkumy spokojenosti zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
15.10.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady : Další právní normy - Praha
Říjen 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Dle dohody
Říjen 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
Říjen 2019 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Bratislava
Říjen 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní nebo odpolední : pedagogika - Praha 6
Říjen 2019 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
Říjen 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Říjen 2019 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
Říjen 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
Říjen 2019 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
Říjen 2019 Interní auditor ISO 45001 : - Plzeň
Říjen 2019 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
Říjen 2019 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
Říjen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
Říjen 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
Říjen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
Říjen 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Dle dohody
Říjen 2019 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
Říjen 2019 Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky : Personalistika - Praha 5
Říjen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
Říjen 2019 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
Říjen 2019 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - Celá ČR
Říjen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
Říjen 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Říjen 2019 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Praha
Říjen 2019 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
15.10.2019 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
16.10.2019 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
16.10.2019 Soudobé československé a české dějiny – osudové devítky : Sou - Praha
16.10.2019 Služební vozidla a home office v praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
16.10.2019 První pomoc na pracovišti : Kurzy první pomoci - Brno
17.10.2019 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
17.10.2019 Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
17.10.2019 Jak řešit nedostatek a kvalitu zaměstnanců : Řízení projektů a týmů - Praha
17.10.2019 AGE MANAGEMENT - několik generací na jednom pracovišti - výhody pro všechny strany : Personální strategie a politika - Praha
17.10.2019 Přijímání a propouštění zaměstnanců : Řízení projektů a týmů - Praha
17.10.2019 Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou : Personální strategie a politika - Praha
18.10.2019 Intenzivní přípravný kurz na lékařské fakulty : Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty - Ostrava
18.10.2019 Technologie obrábění - frézování : BOZP - Zbiroh
19.10.2019 Intenzivní přípravný kurz na lékařské fakulty : Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty - Ostrava
21.10.2019 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
21.10.2019 Pedagog mezi paragrafy : Lektorské dovednosti - Praha
21.10.2019 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Brno
23.10.2019 Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
23.10.2019 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : BOZP - Zbiroh
23.10.2019 Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředků : Veřejná správa - Praha
23.10.2019 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Osobní rozvoj, psychologie - Praha 2
23.10.2019 Personalistika v praxi - nezbytné základy pro HR : Personální strategie a politika - Brno
24.10.2019 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
24.10.2019 Etiketa pro obchodníky s Danielem Šmídem - protože dobré způsoby dělají dobré obchody : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
24.10.2019 Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
25.10.2019 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
25.10.2019 ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest : Účetnictví obecně - Praha
30.10.2019 Problémy současné češtiny : Sou - Praha
30.10.2019 Audit personálních rizik : Audit - Praha 2
31.10.2019 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
31.10.2019 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
31.10.2019 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : BOZP - Zbiroh
31.10.2019 Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2019 : Personální strategie a politika - Brno

[?]
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 
Novinky & Aktuality

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde