Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 10 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Říjen 2018

01.10.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
01.10.2018 Profesionální lektor : LEDO - Brno
01.10.2018 Profesionální lektor : LEDO - Praha
02.10.2018 KDYŽ NENÍ KAM USTOUPIT : - Praha
02.10.2018 Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance a lékaře : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
03.10.2018 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
03.10.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
03.10.2018 Asertivní komunikace pro ženy - Jak uspět v komunikaci s druhými? : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
04.10.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
04.10.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
04.10.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
04.10.2018 JAK PRODAT PRÁCI HR ODDĚLENÍ - personalisté jako partneři vedení firmy : Personální strategie a politika - Praha
04.10.2018 Personální a organizační audity : Audit - Praha
04.10.2018 Protikorupční chování : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
05.10.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
06.10.2018 Intenzivní přípravný kurz na lékařské fakulty : Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty - Ostrava
08.10.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
08.10.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
08.10.2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
08.10.2018 GDPR se zaměřením na problematiku pověřence pro ochranu osobních údajů : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
09.10.2018 Současná americká literatura : Sou - Praha
09.10.2018 Tvořivostí k vlastnímu rozvoji a motivaci - Artefiletika : Artefiletika - Praha 8
10.10.2018

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  11.10.2018 Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  11.10.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace : Další právní normy - Praha
  11.10.2018 VEDENÍ VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - kreativní přístupy a struktury : Personální strategie a politika - Praha
  11.10.2018 SPECIÁLNÍ DVOUDENNÍ PRAKTIKUM PRO PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ : Účetnictví obecně - Olomouc
  12.10.2018 Cílevědomý koučink : -- (NezaĹ™azeno) -- - Praha
  12.10.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  12.10.2018 Jak na tvorbu směrnic a personální reporting : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  15.10.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  15.10.2018 LINKEDIN - využití plug-inů pro vyhledávání a prezentaci na LinkedIn : Personální strategie a politika - Praha
  15.10.2018 Základní orientace v personalistice : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  15.10.2018 Základní orientace v personalistice : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  Říjen 2018 Společenská odpovědnost firem : - Praha
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Říjen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Říjen 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Říjen 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Říjen 2018 Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA : - Praha
  Říjen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Říjen 2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  Říjen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Říjen 2018 Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 : - Praha
  Říjen 2018 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Říjen 2018 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Říjen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Říjen 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Říjen 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Říjen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Říjen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Říjen 2018 Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist : - Praha
  Říjen 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  Říjen 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Říjen 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Říjen 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Říjen 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Říjen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Říjen 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Říjen 2018 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  Říjen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  16.10.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  16.10.2018 Zákoník práce v praxi – speciálka : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  17.10.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  17.10.2018 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část : - Praha
  17.10.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  17.10.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  18.10.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  18.10.2018 AutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy : Autocad - Brno
  19.10.2018 Program je zaměřen především na osvojení si manažerské role a rozlišování mezi osobností a rolí za každodenního chodu, zvládání každodenních dilemat. Obsahem programu je také práce s commitmentem. Hlavním cílem je naučit účastníky být v roli, aniž trpí osobnost, rozvíjet svůj commitment i commitment druhých lidí. Vůdčím motivem je citát, že nejhorší je, když správná slova vychází z nesprávných úst.   Cíle:

   

  Poznat manažerskou roli a zodpovědnost

  Odlišit vlastní osobnost a roli manažera v náročných situacích

  Osvojit si způsoby integrace role a osobnosti

  Naučit se reagovat a argumentovat v rozporných a náročných situacích v roli manažera

  Poznat význam commitmentu a firemní kultury pro soulad osobnosti a role ">Otevřený kurz MotivP: Manažerská integrita
  : Manažerské dovednosti (soft skills) -
  19.10.2018 Asistent pedagoga mezi paragrafy : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa - Praha
  19.10.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  20.10.2018 Vytýkací a propouštěcí pohovory - Kurs je určen manažerům firem na různých úrovních řízení, jejichž pozice vyžaduje optimální a citlivé řešení vypjatých a problematických situací, : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 10
  22.10.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  22.10.2018 SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  23.10.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  23.10.2018 Odpovědnost pedagogických pracovníků : Lektorské dovednosti - Praha
  23.10.2018 Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  24.10.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  24.10.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  24.10.2018 GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE : Požární ochrana a ekologie - Olomouc
  24.10.2018 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  25.10.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  25.10.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
  25.10.2018 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  26.10.2018 Cíl kurzu

  V kurzu se dozvíte, co je behaviorální rozhovor a čím se odlišuje od ostatních druhů rozhovoru. Pochopíte, že nestaví na geniálních otázkách s cílem odhalit vše o druhém. Jedná se spíše o způsob myšlení, které lze využít i při hodnocení, nastavování rozvoje a vedení druhých lidí. Při behaviorálním interview se zabýváme pozorovatelným chováním jedince v minulosti či budoucnosti, které chceme vidět tady a teď. K tomu používáme systém na sebe navazujících otázek. Na základě nich vytváříme hypotézy, které dále v rozhovoru testujeme.

   

  Obsahová náplň

 • Osvojíte si behaviorální způsob myšlení

   
 • Naučíte se klást behaviorální otázky směřující k příkladům

   
 • Předvedeme Vám různé scénáře interview

   
 • Naučíte se vyhodnocovat interview  
 • Cílová skupina

 • manažeři,

   
 • vedoucí pracovníci,

   
 • personální specialisté,

   
 • vedoucí týmu,

   
 • lidé pracující v týmu,

   
 • asistentky,

   
 • jakýkoliv jiný zájemce o tematiku  
 •  

  Cena bez DPH: 665,5 Kč

  Délka kurzu: 55 minut

  Lektor: František Hroník

  E-learningový kurz má formu videa, které moderuje profesionální lektor. Společně s výkladem moderátora může divák sledovat powerpointovou prezentaci kurzu.

  Po shlédnutí kurzu je účastníkovi nabídnut kontrolní test.  V případě úspěšného složení získává účastník certifikát.

  Poznámka k ceně

  Po zaplacení získáte k e-learningovému kurzu neomezený přístup.To znamená, že sis jej budete moci opakovaně přehrávat. Kurz vám zůstane dostupný navždy.  

  Pro nákup kurzu je třeba si na stránkách zřídit vlastní účet. Zadat potřebujete pouze základní údaje. Díky účtu na našem portálu získáte přehled nad svými aktivitami. Naleznete zde pohromadě všechny zakoupené e-learningové kurzy. Jako bonus Vám budeme pravidelně zasílat tematické příspěvky z konferencí a motivační SMS zprávy.

   

  E-learning do LMS systémů

  Behaviorální interview : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  26.10.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbiroh
  26.10.2018 BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  26.10.2018 ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest : Účetnictví obecně - Praha
  27.10.2018 Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT : Studium k získání pedagogické kvalifikace - Praha 9-Hostavice
  29.10.2018 PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM : Řízení projektů a týmů - Olomouc
  31.10.2018 Kolektivní vyjednávání 2018 – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


   
  Novinky & Aktuality

  Mzdy - Finance.cz
  mzdy | 2018-07-15 

  Modul pro mzdy a personalistiku
  mzdy | 2018-07-01 

  Modul Mzdy
  mzdy | 2018-06-22 

  Mzdy | Alfa Software s.r.o.
  mzdy | 2018-06-21 

  HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
  mzdy | 2018-06-10 

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde