Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : 10 - 2018 ... a další termíny školení pouze pro : nejen pro účetní
Říjen 2018

04.10.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbirov
04.10.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
05.10.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
08.10.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
08.10.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
08.10.2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
09.10.2018 Současná americká literatura : Sou - Praha
12.10.2018 Cílevědomý koučink : 2614832 - Praha
12.10.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
15.10.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbirov
16.10.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
17.10.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbirov
17.10.2018 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část : - Praha
17.10.2018 Personalista - akreditace MŠMT ČR [včetně zkoušky z profesní kvalifikace] : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
18.10.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbirov
19.10.2018 Program je zaměřen především na osvojení si manažerské role a rozlišování mezi osobností a rolí za každodenního chodu, zvládání každodenních dilemat. Obsahem programu je také práce s commitmentem. Hlavním cílem je naučit účastníky být v roli, aniž trpí osobnost, rozvíjet svůj commitment i commitment druhých lidí. Vůdčím motivem je citát, že nejhorší je, když správná slova vychází z nesprávných úst.   Cíle:

 

Poznat manažerskou roli a zodpovědnost

Odlišit vlastní osobnost a roli manažera v náročných situacích

Osvojit si způsoby integrace role a osobnosti

Naučit se reagovat a argumentovat v rozporných a náročných situacích v roli manažera

Poznat význam commitmentu a firemní kultury pro soulad osobnosti a role ">Otevřený kurz MotivP: Manažerská integrita
: Manažerské dovednosti (soft skills) -
19.10.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbirov
20.10.2018 Vytýkací a propouštěcí pohovory - Kurs je určen manažerům firem na různých úrovních řízení, jejichž pozice vyžaduje optimální a citlivé řešení vypjatých a problematických situací, : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 10
22.10.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbirov
23.10.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
24.10.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbirov
24.10.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  25.10.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbirov
  25.10.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  26.10.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbirov
  26.10.2018 Behaviorální interview : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •   2002 - Connection refused