Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů : Libovolný termín pouze pro : nejen pro účetní


20.04.2018 Technologie obrábění - frézování : Strojírenství, CNC - Zbirov
20.04.2018 ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest : Účetnictví obecně - Praha
21.04.2018 Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT - víkendové studium : Studium k získání pedagogické kvalifikace - Praha 9-Hostavice
21.04.2018 Personalista : Personalistika - Frýdek-Místek
23.04.2018 Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
23.04.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
23.04.2018 Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe : DPH, Daně - Praha
23.04.2018 Technická dokumentace pro strojírenství v praxi : Strojírenství, CNC - Zbirov
23.04.2018 Otevřený kurz MotivP: Jak zpracovat výstupy z assessment centre a development centre : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Brno
23.04.2018 Personalista : Personalistika - Orlová-Lutyně
23.04.2018 Sabotéři v naší hlavě - poznejte ty, kteří vás okrádají o spokojený a šťastný život : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
23.04.2018 LinkedIn pro personalistu profesionála : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
24.04.2018 Personální controlling - jak zefektivnit HR procesy : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
24.04.2018 Aplikace GDPR ve mzdové účtárně a v personalistice, archivace dat, změny v legislativě : Správa sítí, datové komunikace - Pardubice
25.04.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbirov
25.04.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  26.04.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  26.04.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbirov
  26.04.2018 Personální controlling ... aneb Měřením zamezte plýtvání - aneb Měřením zamezte plýtvání : Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví - Praha
  27.04.2018 Program je zaměřen především na osvojení si manažerské role a rozlišování mezi osobností a rolí za každodenního chodu, zvládání každodenních dilemat. Obsahem programu je také práce s commitmentem. Hlavním cílem je naučit účastníky být v roli, aniž trpí osobnost, rozvíjet svůj commitment i commitment druhých lidí. Vůdčím motivem je citát, že nejhorší je, když správná slova vychází z nesprávných úst.   Cíle:

   

  Poznat manažerskou roli a zodpovědnost

  Odlišit vlastní osobnost a roli manažera v náročných situacích

  Osvojit si způsoby integrace role a osobnosti

  Naučit se reagovat a argumentovat v rozporných a náročných situacích v roli manažera

  Poznat význam commitmentu a firemní kultury pro soulad osobnosti a role ">Otevřený kurz MotivP: Manažerská integrita
  : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  27.04.2018 Výroba polotovarů - tvářením : BOZP - Zbirov
  27.04.2018 Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  27.04.2018 Archimate 3.0 L2 Practicioner : Lektorské dovednosti - Praha 7
  28.04.2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Péče o dítě - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  28.04.2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Péče o dítě - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  28.04.2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky : Péče o dítě - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  Duben 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Duben 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Duben 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Duben 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Duben 2018 JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Duben 2018 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) : DPH, Daně - online
  Duben 2018 VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Duben 2018 Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Duben 2018 GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line) : Účetnictví obecně - online
  Duben 2018 Online course - Assertiveness : Komunikace, rétorika, asertivita -
  Duben 2018 Online course - Behavioral interview : Výběr zaměstnanců -
  Duben 2018 Online course - Business English : Marketing -
  Duben 2018 Online course - Business English - Conversation : Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) -
  Duben 2018 Online course - Business English - Meetings : Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) -
  Duben 2018 Online course - Business English - Presentation : Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) -
  Duben 2018 Online course - Business English - Telephoning : Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) -
  Duben 2018 Online course - Conducting appraisal interviews : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Constructive feedback : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Crisis Communications : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Driving Employee Engagement with RESPECT : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Change management I : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Change management II : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Leadership development of managers through coaching : Koučink -
  Duben 2018 Online course - Motivation and Leadership : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Outplacement : angličtina -
  Duben 2018 Online course - Personality and role : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Project management : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Situational leadership : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Successful presentation : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online course - Training of trainers : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Co dělat, když to nevyjde? A co když uspějete vícekrát? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Co si na mě personalista může ještě připravit? : Prezentační techniky, písemnosti -
  Duben 2018 Online kurz - Co si ujasnit před hledáním? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Efektivní vyjednávání : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Jak číst zprávu z AC/DC : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Jak myslet jinak (Změna perspektivy) : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Jak napsat hvězdný životopis? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Jak se zeptat na to, na co se zeptat nesmíte? : Personální strategie a politika -
  Duben 2018 Online kurz - Jak zaperlit na osobním pohovoru? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Kde mám svou práci snů hledat? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Krizová komunikace : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Manipulace : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Na co nezapomenout, když u vás zaměstnanec končí : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Outplacement neboli poradenství Career Transition : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Pracovní smlouva – co se Vám do ní bude hodit napsat? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Smlouva s agenturou - na co si dát pozor? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Souběh funkcí – proč ne? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - SWOT analýza a jak dál : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Trénink trenérů : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Vnitřní předpis a proces začleňování zaměstnance : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Zahraniční zaměstnanci – jak na to? : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz - Závazkové právo : Personalistika a osobnostní rozvoj -
  Duben 2018 Online kurz + kniha (Fakturace v praxi) : Administrativa, personalistika a finance -
  Duben 2018 Daňová evidence - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  Duben 2018 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  Duben 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  30.04.2018 Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v roce 2017 a souvislosti se změnami roku 2018 : DPH, Daně - Praha
  30.04.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
  01.05.2018 AutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy : Autocad - Brno
  02.05.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
  02.05.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  02.05.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  02.05.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
  02.05.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
  02.05.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
  02.05.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
  02.05.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  02.05.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  02.05.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  02.05.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
  02.05.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
  02.05.2018 Profesionální rozvoj : RO - Brno
  02.05.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  02.05.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
  02.05.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  03.05.2018 Lektorské dovednosti II. - trénink pro zkušené lektory : Koučink - Praha
  03.05.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbirov
  03.05.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  03.05.2018 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha
  03.05.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
  03.05.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
  03.05.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
  03.05.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
  03.05.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
  03.05.2018 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
  03.05.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
  03.05.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
  03.05.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
  03.05.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
  03.05.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  03.05.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  03.05.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  03.05.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
  03.05.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
  03.05.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  04.05.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbirov
  04.05.2018 Lektor dalšího vzdělávání - zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  04.05.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
  04.05.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  04.05.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  04.05.2018 Work - Life - Balance : Stresový management, asertivita - Praha
  07.05.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  07.05.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
  09.05.2018

  Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

  Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

  Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  09.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Plzeň
  09.05.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
  09.05.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
  09.05.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
  09.05.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
  10.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  10.05.2018 GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů : Obchodní právo - Praha
  10.05.2018 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Praha
  10.05.2018 Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu - zapracujte na rozvoji své intuice : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  10.05.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
  11.05.2018 Zaměstnávání cizinců ze všech pohledů a vysílání zaměstnanců do zahraničí – výklad z pohledu pracovněprávních, daňových a pojistných předpisů : DPH, Daně - Pardubice
  11.05.2018 MotivP Business Brunch® - Jiný úhel pohledu na motivaci : Personalistika a osobnostní rozvoj - Bude upřesněno
  11.05.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
  11.05.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  11.05.2018 GDPR – ochrana osobních údajů – pro školy a školská zařízení : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  14.05.2018 Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2018 : DPH, Daně - Praha
  14.05.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbirov
  14.05.2018 Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  14.05.2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  14.05.2018 Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
  účetnictví | 2017-03-01 
  Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

  Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
  mzdy | 2017-03-01 
  #8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

  Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
  nemocenské | 2017-02-28 
  Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

  Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
  nemocenské | 2017-02-28 
  Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

  Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
  účetnictví | 2017-02-28 
  07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde