Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů pouze pro : nejen pro účetní
Červen 2019

25.06.2019 Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady : Finance a bankovnictví - Praha
26.06.2019 PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ poskytované zaměstnancům v roce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
26.06.2019 Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou : Personální strategie a politika - Praha
26.06.2019 Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
27.06.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
27.06.2019 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
27.06.2019 Jak se bránit argumentačním trikům a demagogii s Danielem Štroblem - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
27.06.2019 Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
27.06.2019 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
27.06.2019 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : BOZP - Zbiroh
27.06.2019 Základní lektorské dovednosti : LEDO - Brno
28.06.2019 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : Strojírenství, CNC - Zbiroh
Červen 2019 Výživový poradce [akreditovaný MŠMT] : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE


Červenec 2019

02.07.2019 Jak si dobře vybrat zaměstnance, BEI interview - Přijímací pohovor : Přijímací pohovor - Praha 8
03.07.2019 Business ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
08.07.2019 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
08.07.2019 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
09.07.2019 Improvizační dovednosti pro lektory - jak se nenechat vyvést z potřebné rovnováhy : Koučink - Praha
11.07.2019 Zkouška NSK: Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Praha
12.07.2019 Rekvalifikace Lektor : Lektorské dovednosti - Praha
Červenec 2019 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
Červenec 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní nebo odpolední : pedagogika - Praha 6
Červenec 2019 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
Červenec 2019 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
Červenec 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
Červenec 2019 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
Červenec 2019 Interní auditor ISO 45001 : - Plzeň
Červenec 2019 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
Červenec 2019 Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky : Personalistika - Praha 5
Červenec 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
Červenec 2019 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
Červenec 2019 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
Červenec 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Červenec 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
Červenec 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
Červenec 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Dle dohody
Červenec 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
Červenec 2019 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Červenec 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
Červenec 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Červenec 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
Červenec 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Dle dohody
Červenec 2019 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Bratislava
Červenec 2019 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Praha
16.07.2019 Jak rozvinout potenciál paměti - využijte svůj mozek k vyšším výkonům : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
16.07.2019 Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
16.07.2019 „Nezlobte se, nevotravuju?“ Etické zásady v komunikaci - 16.7.2019 : - Praha 8
17.07.2019 Self Coaching - cesta k využití lidského potenciálu a vnitřních zdrojů : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
18.07.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
19.07.2019 Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
20.07.2019 Zkouška NSK: Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Praha
22.07.2019 Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - trénink rétorických dovedností pro každodenní využití : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
22.07.2019 Pokročilé lektorské dovednosti : LEDO - Brno
22.07.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
22.07.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
22.07.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Praha
22.07.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
22.07.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
22.07.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
22.07.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
22.07.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
22.07.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Brno
24.07.2019 Sabotéři v naší hlavě - poznejte ty, kteří vás okrádají o spokojený a šťastný život : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
25.07.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
25.07.2019 Business ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
25.07.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
29.07.2019 Pokročilé lektorské dovednosti : LEDO - Praha
29.07.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
29.07.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
29.07.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
29.07.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
29.07.2019 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
29.07.2019 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
29.07.2019 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
29.07.2019 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
29.07.2019 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
29.07.2019 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
29.07.2019 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
29.07.2019 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
29.07.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
31.07.2019 Business ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha


Srpen 2019

01.08.2019 Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
01.08.2019 Základní lektorské dovednosti : LEDO - Praha
01.08.2019 Základní lektorské dovednosti : LEDO - Brno
02.08.2019 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
05.08.2019 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
05.08.2019 Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
05.08.2019 Rétorika a vystupování na veřejnosti - lektorka je poradkyně místopředsedy Poslanecké sněmovny PLNÁ KAPACITA! : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
06.08.2019 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
07.08.2019 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
08.08.2019 Rozvoj kritického myšlení a vědomé všímavosti - 8.8.2019 : - Praha 8
14.08.2019 Detektor lži s Danielem Štroblem - trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
15.08.2019 Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
Srpen 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Srpen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
Srpen 2019 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Srpen 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Dle dohody
Srpen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
Srpen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
Srpen 2019 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
Srpen 2019 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
Srpen 2019 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
Srpen 2019 Interní auditor ISO 45001 : - Plzeň
Srpen 2019 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
Srpen 2019 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
Srpen 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
Srpen 2019 Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky : Personalistika - Praha 5
Srpen 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
Srpen 2019 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
Srpen 2019 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Dle dohody
Srpen 2019 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní nebo odpolední : pedagogika - Praha 6
Srpen 2019 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
Srpen 2019 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - Celá ČR
Srpen 2019 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
Srpen 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
Srpen 2019 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Srpen 2019 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Bratislava
Srpen 2019 Řízení mezi-organizačních konfliktů : - Praha
16.08.2019 Jak se bránit argumentačním trikům a demagogii s Danielem Štroblem - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
17.08.2019 Rekvalifikace Personalista : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
19.08.2019 VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní : Personální strategie a politika - Praha
19.08.2019 TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 2denní : Personální strategie a politika - Praha
19.08.2019 Pedagogické minimum pro lektory : Lektorské dovednosti - Praha
19.08.2019 Příprava na zkoušku NSK: Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Praha
19.08.2019 Pokročilé lektorské dovednosti : LEDO - Brno
19.08.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
19.08.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
19.08.2019 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
19.08.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Brno
19.08.2019 Osobnostní rozvoj : RO - Praha
19.08.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
19.08.2019 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
19.08.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
19.08.2019 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
20.08.2019 Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2019 – pro pokročilé : Další právní normy - Praha
21.08.2019 DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
21.08.2019 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
22.08.2019 INTEGRACE A ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ : Personální strategie a politika - Praha
22.08.2019 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
22.08.2019 Business ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
22.08.2019 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
24.08.2019 Výživový poradce [akreditovaný MŠMT] : Životní styl, výživa, cvičení - Brno
26.08.2019 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
26.08.2019 Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století : Koučink - Praha
26.08.2019 Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe : DPH, Daně - Praha
26.08.2019 Pokročilé lektorské dovednosti : LEDO - Praha
26.08.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
26.08.2019 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
26.08.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
26.08.2019 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha

[?]
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 
Novinky & Aktuality

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde