Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů pouze pro : nejen pro účetní
Listopad 2018

20.11.2018 Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
20.11.2018 Personální controlling - jak zefektivnit HR procesy : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
20.11.2018 In-Communication Forum : Personální strategie a politika - Praha 1
20.11.2018 Základy bezpečnosti a práva pro pracovníky v sociálních službách [MPSV ČR] : - Ostrava
20.11.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - denní kurz : pedagogika - Praha 6
20.11.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - odpolední kurz : pedagogika - Praha 6
21.11.2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
21.11.2018 GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe - PŘESUN Z 20.11.!!! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
22.11.2018 Síla osobního vlivu - jak vědomě ovlivňovat svůj úspěch : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
22.11.2018 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Plzeň
22.11.2018 Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
23.11.2018 LinkedIn pro personalistu – profesionála : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
23.11.2018 Zdaňování benefitů - jak rozdělit rozpočet, aby na lidi zbylo co nejvíc : Účetnictví obecně - Praha
23.11.2018 Desatero užitečné komunikace : -- (Nezařazeno) -- - Praha
23.11.2018 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
24.11.2018 Intenzivní přípravný kurz na lékařské fakulty : Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty - Ostrava
26.11.2018 V tomto programu se zaměříme na to, jak využít prvky hry („hrát si a vyhrávat“) při motivování svých podřízených. Účastníkům představíme hravé rámce, na základě kterých následně rozpracujeme různé formy motivačních her. Cílem je, aby nakonec zaměstnanci sami vytvářeli motivační hry pro zpestření své práce, kterou budou dělat s větším nadšením a to šířili dál. Výstupem bude databanka aktivit, kterou lze následně aplikovat v rámci svého pracoviště.

Cíle:

 

Seznámit se s východisky a teorií motivace

Analyzovat motivační a demotivační faktory

Porozumět principům hry při vedení lidí

Vytvořit prvotní návrh motivačních her

">Otevřený kurz MotivP: Motivace zaměstnanců
: Vedení, plánování a rozhodování - Brno
26.11.2018 Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
26.11.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
26.11.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
26.11.2018 Zkouška NSK: Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Praha
27.11.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 : DPH, Daně - Praha
27.11.2018 Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup při kontrole, kontrolní řád : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
27.11.2018 Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
28.11.2018 V otevřeném kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Osvětlíme si širší  význam a užitečnost zpětné vazby. I v rámci praktických ukázek se soustředíme  na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.   Cíle:

Principy zpětné vazby

 

Pochvala a kritika

Motivující a rozvojová zpětná vazba

Nácvik zpětné vazby

Složití příjemci ZV

">Otevřený kurz MotivP: Zpětná vazba
: Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Brno
28.11.2018 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
28.11.2018 Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi – 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
28.11.2018 Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
28.11.2018 Self Coaching - cesta k využití lidského potenciálu a vnitřních zdrojů : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
28.11.2018 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
Listopad 2018 ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Listopad 2018 ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Listopad 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
Listopad 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Listopad 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Listopad 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
Listopad 2018 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) : DPH, Daně - online
Listopad 2018 VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
Listopad 2018 Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Listopad 2018 GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line) : Účetnictví obecně - online
Listopad 2018 E-learning - Lektor : Lektorské dovednosti - E-learningové kurzy je možné s
Listopad 2018 ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Listopad 2018 Online kurz + kniha (Fakturace v praxi) : Administrativa, personalistika a finance -
Listopad 2018 Daňová evidence - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
Listopad 2018 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
Listopad 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
28.11.2018 Jak řídit svůj mozek k maximální spokojenosti s Renatou Dvořákovou - umění řídit svůj mozek jako klíč k efektivní komunikaci : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
29.11.2018 Základy interní komunikace - efektivní interní PR jako podpora firemní strategie : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
29.11.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
29.11.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
29.11.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
30.11.2018 Cíle:

 

Vědět komu, kdy a co efektivně delegovat

Osvojit si zásady delegujícího rozhovoru

Dozvědět se, jak kontrolovat delegované úkoly

Procvičit si delegování v konkrétních situacích z praxe

">Otevřený kurz MotivP: Delegování
: Manažerské dovednosti (soft skills) -
30.11.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
30.11.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II - paměťové tipy a mnemotechniky pro efektivní učení : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
30.11.2018 Efektivní komunikace v sociálních službách : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
30.11.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.11.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.11.2018 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.11.2018 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.11.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
30.11.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
30.11.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha


Prosinec 2018

Prosinec 2018 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
01.12.2018 Korálkování - technika Peyote : DPH, Daně - Praha
01.12.2018 Korálkování - vánoční ozdoby : DPH, Daně - Praha
03.12.2018 Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 : DPH, Daně - Praha
03.12.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
03.12.2018 Aktuální pracovněprávní judikatura 2017/2018 a legislativní novinky : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
03.12.2018 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
03.12.2018 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
Prosinec 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Ostrava 2
03.12.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
03.12.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
03.12.2018 Personální výběr : PRS - Brno
03.12.2018 Personální výběr : PRS - Praha
03.12.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
03.12.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
03.12.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
04.12.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
04.12.2018 Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
04.12.2018 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha
04.12.2018 Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou : Personální strategie a politika - Praha
05.12.2018 Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
05.12.2018 Emoce pod kontrolou - poznejte se lépe a těžte z toho : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
05.12.2018 FLEXpert - jak zavádět nebo zefektivnit flexibilitu práce pro zaměstnance i zajistit lepší výsledky : Personální strategie a politika - Praha
05.12.2018 Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v obou zemích : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
05.12.2018 Improvizační dovednosti pro lektory - jak se nenechat vyvést z potřebné rovnováhy : Koučink - Praha
05.12.2018 Stres a syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků : Stresový management, asertivita - Praha
05.12.2018 Protikorupční chování : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
06.12.2018 Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
06.12.2018 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Praha
06.12.2018 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
06.12.2018 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
06.12.2018 Pozitivní první dojem s Danielem Šmídem - protože lidé si zapamatují, jak se s vámi cítili : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
07.12.2018 Asistent pedagoga mezi paragrafy : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa - Olomouc
07.12.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel + informace o novele ZP od roku 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
07.12.2018 Jak si dobře vybrat zaměstnance, BEI interview - Přijímací pohovor : Přijímací pohovor & BEI - Praha 8
07.12.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
08.12.2018 Korálkování - vánoční ozdoby : DPH, Daně - Praha
10.12.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
10.12.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
10.12.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
10.12.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
10.12.2018 Sebeprezentace u přijímacího pohovoru : Bakalářské studium (VŠ) - Praha
10.12.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
10.12.2018 Jak se úspěšně vyrovnat se změnami - Change management pro všechny, kteří prochází změnou : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
10.12.2018 !Nový zákon o zpracování osobních údajů a výjimky z GDPR! novinka (změna termínu ze 7.12.) : Další právní normy - Praha
10.12.2018 Jak hledat zaměstnance na sociálních sítích s Martinem Grauem - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
11.12.2018 Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
11.12.2018 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách : BOZP - Praha
11.12.2018 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
11.12.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
11.12.2018 Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 : Vedení, plánování a rozhodování - Pardubice
12.12.2018 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
12.12.2018 Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - trénink rétorických dovedností pro každodenní využití : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
12.12.2018 Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
12.12.2018 GDPR v praxi : Obchodní právo - Praha
12.12.2018 Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2019 – připravovaná novela ZP a osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů (GDPR) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - HAVLÍČKŮV BROD
12.12.2018 Jak se bránit argumentačním trikům a demagogii s Danielem Štroblem - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
13.12.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
13.12.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
13.12.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
13.12.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
13.12.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
13.12.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
13.12.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
13.12.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
13.12.2018 Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů v praxi : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
13.12.2018 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
14.12.2018 Program je zaměřen především na osvojení si manažerské role a rozlišování mezi osobností a rolí za každodenního chodu, zvládání každodenních dilemat. Obsahem programu je také práce s commitmentem. Hlavním cílem je naučit účastníky být v roli, aniž trpí osobnost, rozvíjet svůj commitment i commitment druhých lidí. Vůdčím motivem je citát, že nejhorší je, když správná slova vychází z nesprávných úst.   Cíle:

 

Poznat manažerskou roli a zodpovědnost

Odlišit vlastní osobnost a roli manažera v náročných situacích

Osvojit si způsoby integrace role a osobnosti

Naučit se reagovat a argumentovat v rozporných a náročných situacích v roli manažera

Poznat význam commitmentu a firemní kultury pro soulad osobnosti a role ">Otevřený kurz MotivP: Manažerská integrita
: Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
14.12.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 : DPH, Daně - Praha
14.12.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
14.12.2018 Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
14.12.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I - zdokonalte svou paměť a schopnost se učit : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Prosinec 2018 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
Prosinec 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
Prosinec 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
Prosinec 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
Prosinec 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
Prosinec 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
Prosinec 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Prosinec 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
Prosinec 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
Prosinec 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
Prosinec 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
Prosinec 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
Prosinec 2018 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
Prosinec 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
Prosinec 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
Prosinec 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE

[?]
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde