Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů pouze pro : nejen pro účetní
Září 2018

26.09.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  26.09.2018 Český leadership - Já a svoboda : - Písek
  26.09.2018 Systémové myšlení pro manažery - Cítit systém : - Praha 1
  26.09.2018 Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  26.09.2018 Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  26.09.2018 GDPR – ochrana osobních údajů a GDPR – nové poznatky z praxe, chyby a omyly : Požární ochrana a ekologie - Pardubice
  26.09.2018 Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  27.09.2018 MotivP Business Brunch® - Jaká jsou naše dilemata : Personalistika a osobnostní rozvoj - Bratislava
  27.09.2018 Výroba polotovarů - svařence a odlitky : BOZP - Zbiroh
  Září 2018 ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Září 2018 ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019 : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Září 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Září 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Září 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Září 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Září 2018 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) : DPH, Daně - online
  Září 2018 VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
  Září 2018 Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
  Září 2018 GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line) : Účetnictví obecně - online
  Září 2018 Online kurz + kniha (Fakturace v praxi) : Administrativa, personalistika a finance -
  Září 2018 Daňová evidence - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  Září 2018 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  Září 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
  Září 2018 E-learning - Lektor : Lektorské dovednosti - E-learningové kurzy je možné s
  29.09.2018 Úvod do patchworku : Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod - Praha
  29.09.2018 Herecké etudy : DPH, Daně - Praha
  30.09.2018 Problémy současné češtiny : Sou - Praha


  Říjen 2018

  01.10.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
  01.10.2018 Základy interní komunikace - efektivní interní PR jako podpora firemní strategie : Vedení, plánování a rozhodování - Praha
  01.10.2018 Osobností rozvoj : KOM - Praha
  02.10.2018 KDYŽ NENÍ KAM USTOUPIT : - Praha
  02.10.2018 Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance a lékaře : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  02.10.2018 Personální controlling - jak zefektivnit HR procesy : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  02.10.2018 Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století : Koučink - Praha
  02.10.2018 Event Management od A do Z - jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná : Marketing - Praha
  03.10.2018 Personalistika pro praxi : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha 2
  03.10.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  03.10.2018 Asertivní komunikace pro ženy - Jak uspět v komunikaci s druhými? : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  03.10.2018 Sabotéři v naší hlavě - poznejte ty, kteří vás okrádají o spokojený a šťastný život : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  04.10.2018 Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  04.10.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  04.10.2018 Práce s motorovou pilou a křovinořezem : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  04.10.2018 JAK PRODAT PRÁCI HR ODDĚLENÍ - personalisté jako partneři vedení firmy : Personální strategie a politika - Praha
  04.10.2018 Personální a organizační audity : Audit - Praha
  04.10.2018 Protikorupční chování : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  04.10.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
  04.10.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
  04.10.2018 Jak si dobře vybrat zaměstnance, BEI interview - Přijímací pohovor & BEI : Přijímací pohovor & BEI - Praha 8
  05.10.2018 Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením : BOZP - Zbiroh
  05.10.2018 Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 : Vedení, plánování a rozhodování - Pardubice
  05.10.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  05.10.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  05.10.2018 Rekvalifikace Personalista : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  05.10.2018 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  05.10.2018 Základní fáze prodejního procesu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  06.10.2018 Intenzivní přípravný kurz na lékařské fakulty : Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty - Ostrava
  08.10.2018 Základy logistiky : Zpracovatelský průmysl - Praha
  08.10.2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K
  08.10.2018 GDPR se zaměřením na problematiku pověřence pro ochranu osobních údajů : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  08.10.2018 Personalistika v praxi - nezbytné základy pro HR : Personální strategie a politika - Brno
  08.10.2018 Personální výběr : PRS - Praha
  08.10.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
  08.10.2018 Personální výběr : PRS - Brno
  08.10.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
  08.10.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
  08.10.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
  08.10.2018 Rekvalifikace Lektor : Lektorské dovednosti - Praha
  09.10.2018 Současná americká literatura : Sou - Praha
  09.10.2018 Tvořivostí k vlastnímu rozvoji a motivaci - Artefiletika : Artefiletika - Praha 8
  09.10.2018 Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  09.10.2018 Intenzivní přípravný kurz na lékařské fakulty : Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty - Ostrava
  10.10.2018

  Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

  Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

  Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  10.10.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  10.10.2018 Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  10.10.2018 Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou : Personální strategie a politika - Praha
  11.10.2018 Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  11.10.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace : Další právní normy - Praha
  11.10.2018 VEDENÍ VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - kreativní přístupy a struktury : Personální strategie a politika - Praha
  11.10.2018 SPECIÁLNÍ DVOUDENNÍ PRAKTIKUM PRO PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ : Účetnictví obecně - Olomouc
  11.10.2018 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  11.10.2018 Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
  11.10.2018 Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - trénink rétorických dovedností pro každodenní využití : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  11.10.2018 Onboarding šitý na míru - best Practice seminář pro HR (BEST PRACTICE) : Personální strategie a politika - Praha
  11.10.2018 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  11.10.2018 Aktivní prodej : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  12.10.2018 Cílevědomý koučink : -- (NezaĹ™azeno) -- - Praha
  12.10.2018 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  12.10.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  12.10.2018 GDPR v praxi : Obchodní právo - Praha
  15.10.2018 Základy technického kreslení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  15.10.2018 LINKEDIN - využití plug-inů pro vyhledávání a prezentaci na LinkedIn : Personální strategie a politika - Praha
  15.10.2018 Základní orientace v personalistice : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  15.10.2018 Základní orientace v personalistice : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Říjen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Říjen 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Říjen 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Říjen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Říjen 2018 Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci : pedagogika - Praha 6
  Říjen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Říjen 2018 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Říjen 2018 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Říjen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Říjen 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Říjen 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Říjen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Říjen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Říjen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Říjen 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  Říjen 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Říjen 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Říjen 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Říjen 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Říjen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Říjen 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Říjen 2018 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  Říjen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  15.10.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  15.10.2018 Vedení výběrového pohovoru od A do Z - připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  15.10.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
  15.10.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
  15.10.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
  15.10.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
  Říjen 2018 Microsoft Excel - makra a VBA : - Brno
  15.10.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
  16.10.2018 Základy technologie obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  16.10.2018 Zákoník práce v praxi – speciálka : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  16.10.2018 Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  16.10.2018 Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  16.10.2018 Krok do neznáma - jak se vyrovnat se změnami, které k nám přichází : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  16.10.2018 Odměňování: Proč, jak a za kolik? : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  17.10.2018 Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR : Personalistika a osobnostní rozvoj - Ostrava
  17.10.2018 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část : - Praha
  17.10.2018 Technologie beztřískového obrábění : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  17.10.2018 Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) : Personální strategie a politika - Brno
  17.10.2018 Asistent pedagoga mezi paragrafy : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa - Praha
  17.10.2018 VSM – Optimalizace materiálového toku : kurzy - Brno
  17.10.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel + informace o novele ZP od roku 2019 : Personalistika (HR manažer, pracovní právo) - Praha
  18.10.2018 Technologie obrábění - soustružení : Strojírenství, CNC - Zbiroh
  18.10.2018 AutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy : Autocad - Brno
  18.10.2018 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  18.10.2018 Training and Development Forum : Personální strategie a politika - Praha
  18.10.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
  18.10.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
  18.10.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
  18.10.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
  18.10.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
  18.10.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  Mzdy | otazkyodpovedi.cz
  mzdy | 2018-07-29 

  Mzdy - Finance.cz
  mzdy | 2018-07-15 

  Modul pro mzdy a personalistiku
  mzdy | 2018-07-01 

  Mzdy
  mzdy | 2018-06-29 

  [?]

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde