Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Výpis termínů kurzů a školeníindex.php

Seznam kurzů & termínů pouze pro : nejen pro účetní
Červenec 2018

20.07.2018 Archimate 3.0 L2 Practicioner : Lektorské dovednosti - Praha 7
21.07.2018 Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího : Personální strategie a politika - Praha
23.07.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
23.07.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
23.07.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
23.07.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
24.07.2018 MS Excel a Word Příprava na pohovor : -- (Nezařazeno) -- - Praha 9
25.07.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
25.07.2018 Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
25.07.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Brno
26.07.2018 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
26.07.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Praha
26.07.2018 Tvůrčím psaním k rozvoji kreativity : RO - Brno
26.07.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Brno
26.07.2018 ETIKETA a společenské chování v praxi : RO - Praha
26.07.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Brno
26.07.2018 Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení : RO - Praha
26.07.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Brno
26.07.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Brno
26.07.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Brno
26.07.2018 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců : PRS - Praha
26.07.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Brno
27.07.2018 Otevřený kurz MotivP: Výběr zaměstnanců : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
27.07.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Brno
27.07.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Praha
Červenec 2018 Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete : Personální strategie a politika - Brno
Červenec 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
Červenec 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Červenec 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Červenec 2018 ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
Červenec 2018 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD) : DPH, Daně - online
Červenec 2018 VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD) : Účetnictví obecně - online
Červenec 2018 Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line) : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - online
Červenec 2018 GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line) : Účetnictví obecně - online
Červenec 2018 Online kurz + kniha (Fakturace v praxi) : Administrativa, personalistika a finance -
Červenec 2018 Daňová evidence - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
Červenec 2018 Základy účetnictví - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
Červenec 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance -
29.07.2018 Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
30.07.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
30.07.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Praha
30.07.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.07.2018 Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu! : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.07.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.07.2018 Staň se úspěšným prodejcem : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.07.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.07.2018 Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.07.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.07.2018 Cesta k obchodu ll. - praktický workshop : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.07.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.07.2018 Osobitá péče o zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.07.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.07.2018 Trénink účinného telefonování : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.07.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Brno
30.07.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Praha
30.07.2018 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj : PRS - Brno
30.07.2018 Psychodiagnostika v personalistice : PRS - Praha
30.07.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
30.07.2018 Účinné obchodní jednání : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.07.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
30.07.2018 Strategický nákup : Osobní rozvoj, psychologie - Brno


Srpen 2018

01.08.2018 Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace : Rekvalifikační kurzy - Praha 2
01.08.2018 Jak rozvinout potenciál paměti - využijte svůj mozek k vyšším výkonům : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
02.08.2018

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">Timemanagement : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  02.08.2018 BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci : BOZP - Praha
  03.08.2018 Typologie DISC : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  03.08.2018 Onboarding - Přijímání zaměstnanců : Přijímání zaměstnanců - Praha 8
  03.08.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Brno
  03.08.2018 Námitky jako projev zájmu zákazníka : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  03.08.2018 Assessment centrum - pokročilý kurz : PRS - Praha
  06.08.2018 Přínos kurzu pro účastníky:
 • Praktické nástroje - nejen pro personalisty  
 • Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - jednoduše, bez zbytečného úsilí  
 • Koučování a vedení svých podřízených  
 • Efektivní delegování úkolů  
 • Řešení konfliktů na pracovišti a budování pozitivní atmosféry v týmu  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.  
 • Budování týmu, spolupráce v týmu  
 • Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci  
 • Osobnostní typologie a její aplikace v týmu  
 • Role a pozice v týmu  
 • Prezentace jednotlivých týmů  
 • Aplikované principy efektivní firemní komunikace  
 • Týmová cvičení - stres a antistres a jeho zvládání  
 • Mocenské klima na pracovišti  
 • Formální a neformální vůdce  
 • Sociální pozice  
 • Řešení problému ve skupinách  
 • Transakční analýza a její uplatněni v komunikaci  
 • Zásady asertivní komunikace  
 • Kooperace a sociální dynamika skupiny  
 • Prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vz">Zásady budování týmů a vedení týmů : Management a leadership - Praha
  06.08.2018 Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace : - Ostrava
  06.08.2018 Krotitelé času - time management pro každý den : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  06.08.2018 Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty : Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - Praha
  06.08.2018 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část : - Praha
  06.08.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Praha
  06.08.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Praha
  06.08.2018 Osobností rozvoj : KOM - Praha
  06.08.2018 Rozvoj prezentačních dovedností : Prezentační techniky, písemnosti - Praha
  06.08.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Brno
  06.08.2018 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců : PRS - Brno
  06.08.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Praha
  07.08.2018 Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II - paměťové tipy a mnemotechniky pro efektivní učení : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  07.08.2018 Jak si dobře vybrat zaměstnance - Přijímací pohovor & BEI : Přijímací pohovor & BEI - Praha 8
  08.08.2018 Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě : Výběr zaměstnanců - Praha
  09.08.2018 Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně : -- (Nezařazeno) -- - Praha
  09.08.2018 Chytrá mobilní kancelář - nejmodernější nástroje a aplikace pro efektivní sebeřízení : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  09.08.2018 Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji : RO - Praha
  10.08.2018 Fluktuace zaměstnanců : PRS - Brno
  13.08.2018 Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  13.08.2018 Jak na rozvojovou zpětnou vazbu - Manažerské dovednosti : Manažerské dovednosti - Praha 8
  13.08.2018 Lektorské dovednosti – pokročilé : LEDO - Brno
  13.08.2018 Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení : RO - Praha
  13.08.2018 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností : PRS - Praha
  13.08.2018 Personální výběr : PRS - Praha
  13.08.2018 Personální výběr : PRS - Brno
  13.08.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Praha
  13.08.2018 Proces výběru zaměstnance od A do Z : PRS - Brno
  13.08.2018 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část : - Rožnov pod Radhoštěm
  14.08.2018 Promítnutí GDPR do vnitřních předpisů, do práv a povinností zaměstnanců : Řízení projektů a týmů - Praha
  14.08.2018 Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete : Personální strategie a politika - Praha
  15.08.2018 Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé : Další právní normy - Praha
  15.08.2018 VYDÁVÁNÍ PODNIKOVÉHO ČASOPISU : Personální strategie a politika - Praha
  15.08.2018 Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu : Finance a bankovnictví - Praha
  Srpen 2018 Sebeprezentace - prodejte své schopnosti : Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing] - Praha
  Srpen 2018 Fakturace v praxi - online kurz : Administrativa, personalistika a finance - po celé ČR
  Srpen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná
  Srpen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Srpen 2018 Mluvený projev a rétorika : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Srpen 2018 Poradce pro výživu - on-line kurz : Životní styl, výživa, cvičení - ONLINE
  Srpen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Termín domluvou po odeslání přihlášky. : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Srpen 2018 Personalista - včetně profesní kvalifikační zkoušky : personalistika - Praha 5
  Srpen 2018 Cesta k úspěchu : Osobní rozvoj, psychologie - Praha
  Srpen 2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP A PO, ŘIDIČŮ- REFERENTŮ - Školení řidičů - referentů; školení v délce cca 2 hodiny : Školení BOZP a PO - Pardubice
  Srpen 2018 Personalista : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - Karviná - Fryštát
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Praha
  Srpen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] : SCC - Praha 4
  Srpen 2018 Asertivní komunikace pro ženy : Komunikace, rétorika, asertivita - Praha
  Srpen 2018 Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist : - Praha
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Liberec
  Srpen 2018 SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017] : SCC - Praha 4
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Plzeň
  Srpen 2018 Přeškolení na Přístrojovou pedikúru [suchou] - termín domluvou po odeslání přihlášky [výuka 1 den/ 9-17h nebo 2xpůlden dle domluvy] : Nezisková sféra - Olomouc
  Srpen 2018 Společenská odpovědnost firem : - Praha
  Srpen 2018 Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN : Řízení podniku a strategické plánování - Brno
  Srpen 2018 Personalista [kód: 62-007-N] - rekvalifikace - Zkouška : Personalistika [HR manažer, pracovní právo] - bude upřesněno
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : Lektorské dovednosti - Karviná - Fryštát
  Srpen 2018 Obsluha osobního počítače : MS Windows - operační systémy - Karviná - Fryštát
  Srpen 2018 Lektor dalšího vzdělávání : pedagog - Ústí nad Labem
  Srpen 2018 Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery - Práce v personalistice [ HR ] : - Praha 1
  Srpen 2018 Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem - PLS v praxi : - Praha 1
  Srpen 2018 Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy : správa personální agendy - Praha 1
  16.08.2018 Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace : Manažerské dovednosti (soft skills) - Praha
  16.08.2018 Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření : Personalistika a osobnostní rozvoj - Praha
  17.08.2018 Kurz je věnován tématu hodnocení pracovníků, jehož součástí je také hodnotící rozhovor a to jak jej vést. Odpovíme si na otázku, proč je hodnocení důležité a jak jej provádět, co vše musí být součástí hodnocení a podle kterých kritérií lze účastníky hodnotit. Účastníci se dozvědí, jak se správně připravit na hodnotící rozhovor a na co nezapomenout, v jakém prostředí je vhodné rozhovor vést.   Cíle:

   

  Uvědomit si důležitost hodnocení a efektivního předání hodnocenému

  Identifikujeme klíčová kritéria pro hodnocení svých podřízených

  Vědět, jak se efektivně připravit na hodnotící pohovor

  Osvojit si principy vedení hodnotícího pohovoru

  ">Otevřený kurz MotivP: Hodnocení zaměstnanců
  : Vedení, plánování a rozhodování -
  20.08.2018 TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 2denní : Personální strategie a politika - Praha
  20.08.2018 Lektorské dovednosti II. - trénink pro zkušené lektory : Koučink - Praha
  20.08.2018 Pedagogické minimum pro lektory : Systémy řízení a ISO - Praha 1
  20.08.2018 Profesionální lektor : LEDO - Brno
  20.08.2018 Profesionální lektor : LEDO - Praha
  20.08.2018 VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH ADAPTACE - 4denní letní seminář : Personální strategie a politika - Praha
  20.08.2018 SketchUp komplet - Začátečníci + Pokročilí + důraz na procvičování [3 dny] : Bakalářské studium [VŠ] - Praha 3 - Vinohrady
  20.08.2018 Lektorské dovednosti - nezbytné kompetence začínajících lektorů : LEDO - Praha
  20.08.2018 Osobností rozvoj : KOM - Brno
  20.08.2018 Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců : PRS - Brno
  20.08.2018 Rozvoj profesionality : KOM - Brno
  21.08.2018 Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu : Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin - Praha
  22.08.2018 DIAGNOSTICKÉ METODY POUŽITELNÉ při výběru zaměstnanců : Personální strategie a politika - Praha
  22.08.2018 SKRYTÁ PRAVDA ZA MIMIKOU : Rozvoj osobnosti [br] - Praha 4
  22.08.2018 Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem : Manažerské dovednosti (soft skills) - Brno
  Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
  Seznam všech kurzů nejen nejen pro účetní najdete na partnerském serveru : SKOLENI-KURZY.EU


 •  
  Novinky & Aktuality

  Mzdy - Finance.cz
  mzdy | 2018-07-15 

  Modul pro mzdy a personalistiku
  mzdy | 2018-07-01 

  Modul Mzdy
  mzdy | 2018-06-22 

  Mzdy | Alfa Software s.r.o.
  mzdy | 2018-06-21 

  HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
  mzdy | 2018-06-10 

  Mzdy
  mzdy | 2017-11-01 

  Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
  mzdy | 2017-03-03 
  Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde