Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 
Last Minute

LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací
Last-Minute
LastMinute ... za pár dní a/nebo už dnes končí termín přihlášení na kurz. Neváhejte, zítra už možná bude pozdě. LastMinute
 
Školení, kurz, seminář
a/nebo téma rekvalifikace
Systemický přístup v pomáhajících profesích
Výcvik je koncipován jako komplexní certifikovaný program v celkovém rozsahu 800 hodin. Je rozložen na tři roky. V každém roce proběhne 9 setkání výcviku a supervizí, 8 setkání podpůrných skupin, individuální supervize a práce na domácích úkolech.
 
LastMinute Objednat - 01.10.2016, Praha

Rekvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka
Účastněte se našeho rekvalifikačního kurzu a získejte zaměstnavateli velmi žádanou profesní kvalifikaci Asistent - ka, Sekretář - ka. V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné vedení kanceláře a můžete pracovat jako kvalifikovaný administrativní pracovník nebo Office Manager. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Asistent - ka, Sekretář - ka [kód 62-008-M] pod číslem jednacím MSMT-4511 - 2015-1 - 188.
 
LastMinute Objednat - 01.10.2016, Praha 1

Kvalita a lidský faktor
Lidské zdroje v managementu kvality, výchova, východné programy, výcvik, učící se organizace, efektivnost výcviku a certifikace personálu, hodnocení a spokojenost zaměstnanců, komunikace, rozvoj a řízení znalostí zaměstnanců, monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců, týmová práce, moderní trendy pracovní motivace.
 
LastMinute Objednat - 01.10.2016, Cheb

Základy interní komunikace - efektivní interní PR jako podpora firemní strategie
Vybudujte si účinný systém vnitrofiremní komunikace Míváte pocit, že ve vaší společnosti vázne komunikace, což negativně ovlivňuje vaši práci? Vstřebali jste už množství teorie, ale v praxi se vám nedaří zavést funkční systém interní komunikace? Přijďte si utřídit své poznatky i objevit nové možnosti a nástroje, které budou fungovat. Poučte se z četných příkladů z praxe a získejte praktické návody, jak řešit krizové situace. Poznejte, jak správně jednat s konkrétními cílovými skupinami a jak nastavit pravidla interní komunikace tak, abyste podporovali strategické cíle společnosti. Kurz je určen: začínajícím specialistům interní komunikace   specialistům marketingu, PR a HR, zodpovědným za interní komunikaci   manažerům a vedoucím pracovníkům   majitelům a jednatelům menších firem   vedoucím pracovníkům z oblasti státní správy, neziskových organizací     Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: seznámíte se s nástroji interní komunikace od tištěných a digitálních médií až po kampaně   naučíte se zvládat krizovou komunikaci uvnitř firmy a získáte řadu praktických doporučení   zjistíte, jak zavést funkční systém interní komunikace a co se osvědčilo v praxi   poznáte, jak lze hodnotit dopady zvolené komunikační strategie   poučíte se z případových studií a mezinárodních výzkumů   nové znalosti si upevníte při praktických cvičeních   získáte tipy a doporučení zkušené lektorky pro vaši vlastní praxi    
Vedení, plánování a rozhodování 
LastMinute Objednat - 03.10.2016, Praha 1

Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího
Naučte se o uchazeči zjistit to, co potřebujete vědět Správně vedený přijímací pohovor vám o uchazeči o zaměstnání řekne více než písemný životopis. Chcete se vyhnout úskalím, která přináší klasický přijímací pohovor, a dozvědět relevantní informace? Vyberte si vhodného kandidáta prostřednictvím behaviorálního pohovoru! Odhalte nepravdivé informace a zjistěte, jak se uchazeč staví k řešení různých situací. Behaviorální pohovor vám pomůže vybrat spolupracovníka, který má schopnosti odpovídající konkrétní pozici. Kurz je určen: specialistům náboru zaměstnanců   manažerům, kteří vybírají nové zaměstnance   liniovým manažerům, kteří si volí členy svého týmu   majitelům a jednatelům malých a středních firem    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: zdokonalíte svou schopnost získat od uchazeče informace, které potřebujete   naučíte se vybírat pracovníky, jejichž dovednosti odpovídají potřebám konkrétní pozice   naučíte se klást behaviorální otázky   budete umět zjistit, jak uchazeč v minulosti řešil konkrétní situace, a naučíte se zjištěné informace vyhodnotit   prakticky si vyzkoušíte vedení behaviorálního pohovoru   zásady behaviorálního pohovoru využijete i při hodnocení a rozvoji stávajících zaměstnanců    V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení. 
Personální strategie a politika 
LastMinute Objednat - 03.10.2016, Brno

IMS – Interní auditor - Modul II
Komu je školení určeno • pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora   integrovaného systému řízení • všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrovaného systému   řízení a chtějí si prohloubit či rozšířit své znalosti • pracovníkům poradenských organizací, kteří provádějí interní audity   v rámci své poradenské činnosti • požadované znalosti: rozsah Modulu I. Obsah školení • shrnutí obsahu školení Modul I. • význam interních auditů a postavení interního auditora v systému   řízení organizace • požadavky normy ISO 19011 • příprava, plánování, vedení a dokumentace auditu • kvalifikace interních auditorů • základy psychologie pro auditora, komunikace při auditu • zákaznický audit • simulace interního auditu a zpracování záznamu Co Vám školení přinese Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora integrovaného systému managementu v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásada- mi chování při auditu. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky zavedených systémů. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vysta- veno osvědčení interního auditora IMS (platnost 3 roky od data vystavení).
Komunikace, rétorika, asertivita 
LastMinute Objednat - 03.10.2016, Praha

Personalista - DENNÍ kurz - včetně profesní kvalifikační zkoušky
Kurz je akreditován MŠMT ČR * Autorizace MPSV pro profesní kvalifikace NSK       • * Zakončení: kvalifikační zkoušky [písemné a ústní]za doplatek k základní ceně * Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení a Osvědčení o získání profesní kvalifikace       • * Absolvent rekvalifikačního kurzu Personalista je schopen zahájit samostatnou činnost personalisty – ovládá jak teoretické a administrativní personální dovednosti [vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností...], tak také další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností: umí připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr, dále hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenou metodou, jejich odměňování, zvládá zpracovat systém podnikového vzdělávání, dále je připraven podílet se [ve spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy] na přípravě a organizaci rozmisťování pracovníků [restrikce či replacement] v rámci firmy, zná právní předpisy vztahující se k personální problematice. Je proškolen v BOZP.
 
LastMinute Objednat - 03.10.2016, Praha 5

MANIKÚRA PEDIKÚRA VČETNĚ NEHTOVÉ MODELÁŽE akreditované MŠMT
RELAX SUN pořádáme rekvalifikační kurzy MANIKÚRA PEDIKÚRA VČETNĚ NEHTOVÉ MODELÁŽE akreditované MŠMT možná spolupráce s úřady práce. Termín není stanoven pevně.Bude stanoven individuálně po dohodě s lektorem podle vašich potřeb. Více informací najdete níže na stránce.
Kosmetické kurzy 
LastMinute Objednat - 03.10.2016, Světlá Nad Sázavou

AutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy
Workshop určený pro projektanty pozemních staveb, kteří pracují v programu AutoCAD. Na workshopu se dozvíte jak vymáčknout maximum z AutoCADu pro kreslení stavební dokumentace v tématech, se kterými se běžně potýkáte v praxi. Předpokladem pro účast na workshopu je základní znalost programu, tzn., že účastník již v AutoCADu vypracoval alespoň dva a více projektů. Kurz povede certifikovaný lektor na verzi 2015
Autocad 
LastMinute Objednat - 03.10.2016, Brno

Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů - jak se vyvarovat pracovních i společenských faux pas
Prohlubte si své znalosti společenského chování a získejte vytříbené vystupování Přesvědčte se o významu etikety v profesionálním i společenském životě. V rámci tohoto tréninku se ve vyváženém mixu nezbytné teorie a praxe formou nácviku modelových situací naučíte, jak úspěšně a bez stresu zvládat významné společenské akce i malá setkání. Získejte suverenitu a jistotu! Kurz je určen: asistentky a asistenti   sekretářky a sekretáři   recepční     Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: naučíte se, jak správným chováním vyvolat skvělý první dojem   zjistíte, jak eliminovat chyby a jak posílit svou suverenitu ve společnosti   díky praktickým nácvikům modelových situací si osvojíte i méně známá pravidla etikety   naučíte se etiketě při jednání nejen s lokálními, ale i se zahraničními partnery    
Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin 
LastMinute Objednat - 04.10.2016, Brno

Change Management
Pokud se má něco změnit, musí se někdo někde začít chovat jinak. Možná jste to vy, možná je to celý váš tým. Jak ale prosadit změnu ve vašem týmu, když lidé změně nevěří nebo nemají ke změně motivaci? Přimět lidi ke změně není jednoduché. A co když lidé se změnou souhlasí, ale stále se nic neděje nebo se změna stále odkládá? Nebo se snad místo konkrétních činností motáte v analýzách? Cílem tohoto kurzu je: -        Poskytnout účastníkům osvědčené nástroje change managementu -        Zvýšit přesvědčivost a úspěšnost účastníků při prosazování změn -        Pomoci účastníkům urychlit proces změny   Program: 1. Psychologické aspekty změny -        reakce skupin a jednotlivců na naše změny -        projevy pozitivního a negativního přístupu ke změnám -        emoce, které provázejí proces změny -    &n
Personalistika a osobnostní rozvoj 
LastMinute Objednat - 04.10.2016, Praha


[?]

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení

 
Novinky & Aktuality

Mzdová návykovost
mzdová | 2016-09-28 08:06:54 
Diskuse o vecne aktualnim tematu odmenovani za praci jsou letos o poznani intenzivnejši a eterem letaji vyšši cifry. Atmosferu urcuji bližici se volby pred nimiž se musi vlada u volicu blysknout.

VÝKLAD ÚČETNICTVÍ
účetnictví | 2016-09-28 06:38:40 
skoleni-kurzy.eu Na dvoudennim seminari si osvojite nejduležitejši ceske ucetni standardy cuS. * Vyklad ucetnictvi v navaznosti na dan z prijmu a zakon o obchodnich korporacich vcetne doplneni problematiky o interpretace vydane Narodni ucetni radou

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD
mzdy | 2016-09-28 06:38:39 
skoleni-kurzy.eu Na seminari ziskate jistotu že pri zpracovani mezd postupujete spravnym zpusobem. Ujistite se zda ve specifickych pripadech provadite vypocet spravne a zda vaš SW pracuje dle legislativnich podminek. * PRACOVNi DOBA Co je fondem

MINIMUM ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY ANEB JAK LÉPE POROZUMĚT OBCHODNÍMU PRÁVU
účetnictví | 2016-09-28 06:38:37 
skoleni-kurzy.eu Absolvovanim seminare ziskate zakladni znalosti ucetnictvi ktere jsou nezbytnou podminkou pro porozumeni obchodnimu pravu. Bez obecnych znalosti ucetnictvi lze napriklad jen obtižne pochopit vyznam vlastniho a zakladniho kapitalu prav

ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ
účetnictví | 2016-09-28 06:38:35 
skoleni-kurzy.eu Na kurzu si rozširite a prohloubite znalosti odborne terminologie ekvivalenty k jednotlivym terminum v britske i americke anglictine cesky preklad. Po absolvovani kurzu budete schopni lepe porozumet financnim dokumentum a odbornym te

PŘÍKLADY ÚČETNÍ
účetní | 2016-09-28 06:38:27 
skoleni-kurzy.eu Na seminari budete rešit prakticke priklady z oblasti ucetnictvi. * Prakticke ucetni priklady ktere predpokladaji zvladnutou ucetni teorii. 1. VOX a.s.

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – KOMPLIKOVANÉ DOPADY DO OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ
účetní | 2016-09-28 06:38:20 
skoleni-kurzy.eu Na seminari ziskate komplexni pohled na ucetni a danovou oblast se zamerenim na detailni rozbor jednotlivych problemu ve vzajemnych souvislostech. * Vybrane otazky noveho obchodniho prava a jejich dopady do dani z prijmu a ucetnictv

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde